การดำเนินงาน

Production

ฝ่ายผลิตของบริษัทฯ เรามีการใช้กรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากลที่ทางบริษัทฯ ได้รับ อีกทั้งยังมีการนำเครื่องจักรและนวัตกรรมทีทันสมัย ซึ่งเข้ากับยุค 4.0 มาใช้อีกด้วย

 

Human Resources

เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FACTORY

เรามีฟาร์มเลี้ยงแมลงของเราเองชื่อว่า “สไมล์ฟาร์ม” อยู่ที่จังหวัดราชบุรี และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อลดการทำงานของคน เป็นระบบฟาร์มปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในทั้งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ แสงสว่าง และระบบถ่ายเทอากาศที่ดี อีกทั้งยังลดปัญหาการเลี้ยงที่ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลมาเป็นตัวแปรที่กำหนดสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้ฟาร์มของเราดำเนินการจัดการภายในโดยอิงมาตรฐาน Global GAP

PRODUCTION PROCESS

ฝ่ายผลิตของบริษัทฯ เรามีการใช้กรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากลที่ทางบริษัทฯ ได้รับ  อีกทั้งยังมีการนำเครื่องจักรและนวัตกรรมทีทันสมัย ซึ่งเข้ากับยุค 4.0 มาใช้อีกด้วย

Quality Assurance

ทั้งหนอนไหมและตัวสะดิ้งเป็นแมลงที่ไวต่อสารเคมีเป็นอย่างมากฉะนั้นกระบวนการเลี้ยงจะต้องพิถีพิถันและปลอดสารเคมี หากได้รับแม้แต่กลิ่นเคมีที่ลอยมาในอากาศก็ส่งผลทำให้แมลงตายได้ง่ายๆ

Food Traceability

กระบวนการสอบกลับ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการชี้บ่ง วัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ด้วยวิธีการที่เหมาะสมในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การรับเข้าจนกระทั่งถึงการส่งมอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการระบุสถานะ การตรวจสอบ วัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ด้วยวิธีการที่เหมาะส เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของการกำหนดสถานการณ์ตรวจสอบ ได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานการชี้บ่งและสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้มีการควบคุมกระบวนการสอบกลับได้ทั่วทั้งกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จ วัตถุดิบ ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยผลิตต่างๆ ที่จำเป็นต้องสอบกลับได้ ตั้งแต่การรับเข้า ระหว่างการผลิต และการส่งมอบถึงมือลูกค้า

Logistic Management

“เรามีคลังสินค้าที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม และการกระจายสินค้า วัตถุดิบ และรวมถึงการบริการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด”

Certificates Award

แมลงอบกรอบบรรจุซองเจ้าแรกคุณภาพคับซองเหมาะสำหรับคนที่รักการทานแมลงหรือมองหาแหล่งโปรตีนทางเลือกที่มีนำมาให้เลือกสรรค์มากมายหลายรสชาติผ่านกระบวนการ การผลิตที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยมี อย. GMP ที่สำคัญ อร่อยมาก

*เรามีห้องคลีนรูมเพื่อความมั่นใจในคุณภาพวัตถุดิบจากห้องเย็นของเราที่ได้มาตรฐาน
จะถูกส่งเข้าสายการผลิตคลีนรูมที่มีการฆ่าเชื้อก่อนจะผ่านกรรมวิธีบรรจุที่ปลอดภัยและได้รับมาตรฐาน
*เราได้รับการตรวจสอบและรับรองอย. GMP และ NSF คุณจึงมั่นใจได้ว่าแมลงอบกรอบไฮโซของเราสดสะอาดและปลอดภัยอย่างแน่นอน
*เราผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเราสนใจในเรื่องนวัตกรรมการผลิตอาหารจึงให้ความสำคัญกับการผลิตเป็นสำคัญ

คุณภาพความปลอดภัยและใบรับรองมาตรฐาน