Production Process

 1. พื้นที่รวมของโรงงานทั้งสิ้น 1,287 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ใช้งานเพื่อการผลิตสินค้าโดยตรงที่ 295 ตรม.
 2. วัตถุดิบหลักที่ใช้ในปัจจุบันคือ
  1. ดักแด้ไหม
  2. แมงสะดิ้งพันธุ์ทองแดงลาย
 3. ขนาดบรรจุซองที่ผลิตเพื่อขาย มี 3 ขนาดบรรจุภัณฑ์ คือ
  1. 5 กรัม
  2. 8 กรัม
  3. 15 กรัม
 4. ขนาดบรรจุลังที่ผลิตเพื่อขาย มี 2 ขนาดบรรจุ คือ
  1. บรรจุแพ็ค 6 ซอง จำนวน 6 แพ็ค/ลัง
  2. บรรจุแพ็ค 6 ซอง จำนวน 10 แพ็ค/ลัง

5. รสชาติที่ผลิตเพื่อขาย มี 4 รสชาติ คือ

 1. รสดั้งเดิม
 2. รสบาร์บีคิว
 3. รสชีส
 4. รสโนริสาหร่าย

6. ฝ่ายผลิตแยกเป็นส่วนงานภายในได้ดังนี้

 1. ส่วนงานล้าง
 2. ส่วนงานคลุกบรรจุ
 3. ส่วนงานแพ็คกิ้ง
 4. ส่วนงานสนับสนุน (บริหารงานผลิต, ธุรการผลิต)

7. อัตรากำลังคนของฝ่ายผลิตในช่วงเดินงานกะเดียว อยู่ที่ประมาณ 28 คน

8. Production Flow Process

ตัวอย่างภาพในกระบวนการผลิต

การแต่งกายของพนักงาน

ต้องใส่ชุดปฏิบัติงานที่จัดไว้ให้ ใส่หมวกคลุมผม ผ้าปิดจมูก ผ่าน Air shower room ก่อนเข้าพื้นที่ผลิต ขากนั้นทำการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ล้างมือ จากนั้นเช็ดมือด้วยทิชชู่จนแห้ง และฉีดล้างอีกครั้งด้วยแอลกอฮอล์จากเครื่องจ่ายอัตโนมัติ

ตัวอย่างภาพการคัดไซส์วัตถุดิบ, คัดวัตถุดิบเสียหรือสิ่งปลอมปนออก ก่อนเข้ากระบวนการผลิต

ตัวอย่างภาพการคัดวัตถุดิบเสียอีกครั้งหลังผ่านการอบด้วยเครื่อง SuperHeated Stream

ภาพแสดงการบรรจุสินค้าลงซองด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ