ค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษ 40.0 ล้านดอลลาร์ (24.4 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษี) หรือ 0.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2544 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าของการดำเนินธุรกิจของบริษัท องค์ประกอบหลักของค่าธรรมเนียมพิเศษประกอบด้วย 11.6 ล้านดอลลาร์สำหรับภาระผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของอดีตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

และประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ออกจากบริษัท ค่าใช้จ่าย 10.4 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนพนักงานที่ ตัดตำแหน่งของบริษัททั่วโลกประมาณ 175 ตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 8.4 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกจากกลยุทธ์ธุรกิจและสายผลิตภัณฑ์บางอย่าง 6.1 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกข้อตกลงที่ปรึกษาหลายฉบับ และค่าอำนวยความสะดวก 4.5 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายในการออกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถูกหักล้างด้วยกำไรสุทธิ 1.0 ล้านดอลลาร์จากการขายเครื่องบินของบริษัท

รายรับจากการบริการในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 204.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าว ลดลง 2.7% จากรายรับจากการบริการ 209.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว การลดลงนี้สะท้อนถึงรายได้บริการลอตเตอรีในประเทศที่ลดลง 12% ซึ่งชดเชยบางส่วนด้วยรายได้จากบริการลอตเตอรีระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 13%

ยอดขายผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 23.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 45.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2000 มีการขายระบบลอตเตอรีออนไลน์ให้กับอิสราเอลเป็นจำนวนมาก

อัตรากำไรขั้นต้นด้านการบริการสำหรับไตรมาสลดลงเป็น 30.2% จาก 34.1% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยหลักแล้วได้รับแรงหนุนหลักจากอัตรากำไรที่ลดลงของการเริ่มต้นระบบใหม่ในโมร็อกโกและแอฟริกาใต้ และกิจกรรมแจ็คพอตที่ลดลง

อัตรากำไรของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ (26.6%) ในไตรมาสนี้ เทียบกับ 24.5% ในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนที่สูงเกินไปที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ในโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการในออสเตรเลียและอิสราเอล

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 47.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เทียบกับ 42.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับแผนคลังสินค้าจำกัดที่บริษัทเพิ่งนำมาใช้

“เราคาดว่าไตรมาสที่สองจะทำให้เราและผู้ถือหุ้นผิดหวัง และมันก็เป็นเช่นนั้น” W. Bruce Turner ประธานคณะกรรมการกล่าว “การประเมินมูลค่าธุรกิจของเราซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของปีนี้ ทำให้เราตัดสินใจเรื่องที่ยากลำบากได้ การดำเนินการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่จำเป็นได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของเราในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่จะบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นในการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น และเสริมสร้างข้อเสนอที่แข่งขันได้ของเรา”

ปีถึงวันรายได้จากการบริการในช่วงหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2544 อยู่ที่ 426.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.4% จากรายได้จากการบริการ 421.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรายได้บริการลอตเตอรีระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 12% ซึ่งชดเชยบางส่วนด้วยรายได้จากบริการลอตเตอรีในประเทศที่ลดลง 5%

ยอดขายผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 42.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 73.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ในช่วงหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2000 มีการขายระบบลอตเตอรีออนไลน์ให้กับอิสราเอลอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเทียบเป็นรายหกเดือน อัตรากำไรขั้นต้นของการบริการอยู่ที่ 33.1% เทียบกับ 33.9% ในปีงบประมาณ 2543 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากการเริ่มต้นระบบใหม่ในโมร็อกโก

อัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ลดลงจาก 28.1% ในปีที่แล้วเป็น (6.2%) ในปีนี้ อีกครั้งอันเป็นผลจากต้นทุนส่วนเกินที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ในโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการในออสเตรเลียและอิสราเอล

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 94.3 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 85.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2543 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับแผนจำกัดสต็อกสินค้าที่บริษัทเพิ่งนำมาใช้เมื่อเร็วๆ นี้ ควบคู่ไปกับการใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการนำเสนอสื่อเชิงโต้ตอบของบริษัท

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของบริษัทลดลงจาก 41% ในช่วงหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2543 เป็น 39% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาษีของรัฐที่ลดลงและเครดิตภาษี R&D ที่เพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดและการลงทุน

ในช่วงหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2544 บริษัทสร้างรายได้ 106.6 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินงาน เงินสดนี้ใช้เพื่อจัดซื้อระบบ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจำนวน 66.6 ล้านดอลลาร์ และเพื่อชำระหนี้ระยะยาวจำนวน 18.5 ล้านดอลลาร์

ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2544 บริษัทมีสินเชื่อหมุนเวียนจำนวน 369 ล้านดอลลาร์ภายใต้วงเงินสินเชื่อ 400 ล้านดอลลาร์

ไฮไลท์ในระหว่างไตรมาส:

GTECH ลงนามในสัญญาเพื่อจัดหาอุปกรณ์และบริการลอตเตอรีกับลูกค้าใหม่ในเวอร์จิเนียและยูเครน

GTECH เซ็นสัญญาลอตเตอรีฉบับใหม่กับลูกค้าปัจจุบันในสเปน Sistemas Tecnicos de Loterias del Estado (STL) ซึ่งเป็นลอตเตอรีที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ประกาศได้ทำสัญญาลอตเตอรีตั๋วทันทีกับลูกค้าในเนบราสกา

GTECH ลงนามขยายสัญญา 2 ฉบับ ขยายเวลา 5 ปีในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และขยายสัญญา 2 ปีในรัฐมิสซูรี

GTECH ประกาศแต่งตั้ง W. Bruce Turner เป็นประธานกรรมการบริษัท

`การพัฒนาเหล่านี้ตอกย้ำจุดยืนของ GTECH ในฐานะซัพพลายเออร์เทคโนโลยีลอตเตอรีและโซลูชั่นที่เป็นที่ต้องการแก่รัฐบาลทั่วโลก” เทิร์นเนอร์กล่าวต่อ “ความท้าทายของเราในตอนนี้คือการพยายามทำให้เกินความคาดหวังของลูกค้าในด้านความเป็นเลิศต่อไป”

นอกจากนี้ในไตรมาสดังกล่าว GTECH ยอมรับการลาออกของ William Y. O’Connor และ Steven P. Nowick ลาสเวกัส, เนวาดา — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — 20 ก.ย. 2543 — ฝ่ายบริหารของ MGM MIRAGE (NYSE: MGG) จะพูดในการประชุมการลงทุนซึ่งจัดโดย Bank of America Securities วันนี้ในซานฟรานซิสโก และมีกำหนดจะพูดที่ การประชุมทางการเงินแบบยกระดับซึ่งจัดโดย Goldman Sachs ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 21 กันยายน ที่ลาสเวกัส สามารถรับสำเนาการนำเสนอฉบับสมบูรณ์ได้โดยไปที่เว็บไซต์ของเรา

ลาสเวกัส/นิวยอร์ก— (ข่าวประชาสัมพันธ์) — 20 ก.ย. 2543 — เดลมาร์ เอ. ยาโนเวค ประธานและซีอีโอของ AmeriResource Technologies, Inc. (“ARET”) และมร. ไมเคิล คาร์สเตน และมร. โจเซฟ เดล Valle หุ้นส่วนผู้จัดการของ Phoenix Partners LP (“Phoenix”) ได้ประกาศความสำเร็จของข้อตกลงร่วมทุนระหว่าง ARET และ Phoenix Leisure Holdings LLC (“PLH”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านความบันเทิงและความบันเทิงของเอกชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย Phoenix
องค์ประกอบสำคัญของกิจการร่วมค้าคือการปรับโครงสร้างองค์กรของ ARET เพื่อเตรียมการควบรวมกิจการกับ PLH ในอนาคต การควบรวมกิจการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์จะต้องได้รับอนุมัติตามกฎระเบียบและให้สัตยาบันจากผู้ถือหุ้น หลังจากประสบความสำเร็จในการดำเนินการ ARET ตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น AmeriLeisure & Entertainment Holdings, Inc. โดยทั้งสองฝ่ายมีเจตนาที่จะพัฒนา ARET เพื่อให้มีคุณสมบัติในการจดทะเบียนใน NASDAQ หรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก หลังจากการควบรวมกิจการ สำนักงานของ ARET ตั้งใจที่จะย้ายไปนิวยอร์ก สำนักงานปฏิบัติการจะยังคงอยู่ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา

กิจการร่วมค้าเริ่มแรกจะมอบผลประโยชน์ 2.5% ใน PLH ให้ ARET นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรของ Phoenix ซึ่งจะนำไปใช้ในการออกแบบ นำไปใช้ และจัดการทุกด้านของการปรับโครงสร้างองค์กร

นาย Janovec ระบุว่า “แผนการปรับโครงสร้างองค์กรจะพยายามทำให้ ARET เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Phoenix ตั้งใจที่จะจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ดำเนินการตามทิศทางใหม่ได้สำเร็จ

หลังจากที่การควบรวมกิจการเสร็จสิ้นด้วยความสำเร็จ ARET จะเข้าถือครองและดำเนินการเข้าซื้อกิจการของ PLH ต่อไป โดยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ PLH นั่นคือการเข้าซื้อบริษัทที่ดำเนินงานในส่วนหรูหราของตลาดรีสอร์ท/โรงแรมและเกมในยุโรป รวมถึงอุตสาหกรรมเรือสำราญ

ภายหลังการซื้อกิจการ บริษัทในเครือแต่ละแห่งจะได้รับการจัดการผ่านโครงการริเริ่ม ‘แบบควบรวม’ ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริษัทได้รับโอกาสในการคว้าส่วนแบ่งสำคัญของตลาด”

Phoenix เป็นบริษัทวาณิชธนกิจในนิวยอร์กและมีตัวแทนในลอนดอนและปารีส มีความเชี่ยวชาญในการเข้าควบคุมบริษัทตลาดขนาดเล็กและขนาดกลางที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมการออกอากาศ การพักผ่อน และความบันเทิง โดยรวมแล้ว หุ้นส่วนและกรรมการของ Phoenix มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการควบรวมกิจการ การเงิน และธุรกรรมที่สำคัญ สมาชิกบางคนทำหน้าที่ในคณะกรรมการของธนาคารชั้นนำ สมาชิกคนหนึ่งโดยเฉพาะคืออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ

ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท ได้แก่ สำนักงานกฎหมายของ Seward & Kissel ในนิวยอร์ก และ Ashurst Morris & Crisp ในปารีส PLH ได้รับการจัดระเบียบและกำหนดโครงสร้างโดย Phoenix โดยมีจุดประสงค์ในการซื้อและดำเนินการรีสอร์ทและคาสิโนหรูหราที่ตั้งอยู่ทั่วยุโรปและบริษัทสายการเดินเรือ โครงสร้างองค์กรมีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการดำเนินงานที่สำคัญในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย จึงทำให้มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างมาก ความเชี่ยวชาญดังกล่าวได้มาจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่ปรึกษาบางแห่งโดย Phoenix

ในปี 1999 Phoenix ประสบความสำเร็จในการออกแบบการซื้อกิจการบริษัทเกมรายใหญ่แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส การทำธุรกรรมดังกล่าวได้รับเงินทุนร่วมกับพันธมิตรอย่าง PPM Ventures และ Bank of Scotland บริษัทยังเข้าซื้อหุ้นใน Worldwide Hospitality Group, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการ/ให้คำปรึกษาโครงการโรงแรมชั้นนำ ซึ่งเป็นตัวแทนของลูกค้า เช่น Hyatt Regency, Four Seasons, Regent Hotels & Resorts และ Hilton ในโครงการมูลค่ารวมกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการ WHG เกิดขึ้นโดยตรงผ่าน PLH

ขณะนี้ PLH อยู่ระหว่างการดำเนินการซื้อบริษัทฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม/คาสิโนหรูที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่บน French Riviera พันธมิตรในการทำธุรกรรมดังกล่าว ได้แก่ Credit Lyonnais, The Royal Bank of Scotland และ Europeene de Casinos ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกมรายใหญ่ที่สุดในยุโรป

นอกจากนี้ PLH ยังได้บรรลุข้อตกลงในหลักการเพื่อซื้อบริษัทในยุโรปที่เป็นเจ้าของและดำเนินการรีสอร์ทหรูและหนึ่งในคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ซึ่งทั้งสองแห่งตั้งอยู่บน Spanish Riviera นอกจากนี้ยังมีการเจรจาอย่างแข็งขันเพื่อซื้อสายการเดินเรือหรูรายใหญ่อีกด้วย มูลค่าตลาดรวมของธุรกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งสามรายการเกินกว่า 450 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ไม่รวมธุรกรรมที่รอดำเนินการอื่นๆ ที่ Phoenix ตั้งใจที่จะประกาศใช้ผ่าน PLH

จากชื่อเสียงของบริษัท Phoenix ได้รับการเสนอโอกาสในการทำธุรกรรมระดับเฟิร์สคลาสอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานกฎหมาย บริษัทบัญชี ธนาคารชั้นนำ บริษัทวาณิชธนกิจ และอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในการสามารถระบุแหล่งที่มาของการเติบโตในอนาคตได้อย่างชัดเจน

ในวันนี้ ศาลฎีกาสหรัฐกล่าวว่าระบบภายในของตนสำหรับการติดตามสถานะของคดีที่ค้างอยู่ก่อนที่ศาลจะสามารถใช้งานได้ฟรีบนเว็บไซต์ของตน
อารี ชวาร์ตษ์ นักวิเคราะห์นโยบายของศูนย์ประชาธิปไตยและเทคโนโลยี (CDT) กล่าวว่าเอกสารดังกล่าวซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของคดีทั้งหมดในปฏิทินศาลฎีกาในช่วงเวลาที่กำหนด ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับพลเมือง

“นี่เป็นขั้นตอนสำคัญมากใน (ปรับปรุง) การเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลทางออนไลน์” ชวาร์ตษ์กล่าว

ในอดีต CDT ได้พิพากษาศาลฎีกาเนื่องจากไม่สามารถดูแลเว็บไซต์ได้ ด้วยการจัดตั้งเว็บไซต์ www.supremecourtus.gov/ เมื่อต้นปีนี้ และการเพิ่มเอกสารคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้ ศาลจึงมีความก้าวหน้าอย่างมาก ชวาร์ตษ์กล่าว

“ศาลฎีกาอยู่เบื้องหลังประเด็นนี้ และเป็นเรื่องดีที่เห็นว่าพวกเขาเริ่มตามทันและอาจก้าวไปข้างหน้าด้วยซ้ำ” ในด้านการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลทางออนไลน์ ชวาร์ตษ์กล่าว

ก่อนที่จะมีการก่อตั้งเมื่อต้นปีนี้ เว็บไซต์ของศาลฎีกาอยู่ในอันดับที่สองในรายการ “10 เอกสารรัฐบาลที่ต้องการตัวมากที่สุด” ของ CDT

รายชื่อดังกล่าวซึ่งโพสต์ออนไลน์ที่ www.cdt.org/righttoknow/10mostwanted ได้รับการพัฒนาโดย CDT เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐก้าวทันในด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ชิคาโก, อิลลินอยส์–(ข่าวประชาสัมพันธ์)–20 กันยายน 2543–20 กันยายน 2543 WMS Gaming ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ WMS Industries Inc. (NYSE: WMS) ประกาศว่า ณ วันนี้คาสิโนในแคลิฟอร์เนียสั่งซื้อรวมกันมากกว่า 2,100 ยูนิต
คำสั่งซื้อเหล่านี้แสดงถึงการเจาะอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วโดย WMS Gaming สู่ตลาดใหม่ที่สำคัญนี้ ด้วยยอดขายที่รวดเร็วที่คาดว่าจะดำเนินต่อไป บริษัทคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าจะบรรลุเป้าหมายในการวางเครื่องเกมอย่างน้อย 4,000 เครื่องในแคลิฟอร์เนียในระหว่างปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544

“ความต้องการผลิตภัณฑ์ WMS ในแคลิฟอร์เนียเน้นย้ำถึงความน่าดึงดูดและระดับการเล่นเกมที่เพิ่มขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราสร้างขึ้น เราภูมิใจมากกับความก้าวหน้าของทีมของเราจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่บรรลุเป้าหมายหน่วยลงทุนประจำปีของเราถึง 50% ก่อนสิ้นสุดไตรมาสแรก เรามีความหวังอย่างยิ่งว่าเราจะบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4,000 หน่วยในแคลิฟอร์เนียภายในสิ้นปีงบประมาณ” Brian R. Gamache ประธานและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ WMS Industries

“ ด้วยฐานการติดตั้งที่สำคัญในแคลิฟอร์เนีย เราจะมองหายอดขายที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมเมื่อผู้เล่นทำความรู้จักกับเกมเหล่านี้ ถามชื่อพวกเขาและบังคับให้ผู้ให้บริการคาสิโนวางผลิตภัณฑ์ WMS Gaming มากขึ้นบนพื้น เรารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นจากความสำเร็จของเกมเครื่องพิมพ์ของเราที่เพิ่งเปิดตัวในตลาด ผู้ให้บริการคาสิโนในแคลิฟอร์เนียได้ร้องขอคุณสมบัติต่างๆ เช่น `ตั๋วออก’ และเรายินดีที่จะนำเสนอตัวเลือกเหล่านั้นกับผลิตภัณฑ์ของเรา”

Barona Casino ของซานดิเอโกซึ่งเพิ่งเรียกว่า “สล็อตที่ทันสมัยที่สุดในโลก” โดย Las Vegas Investment Advisor, Inc. ได้เปิดตัวเกม WMS ที่หลากหลายในโครงการขยายคอมเพล็กซ์เกมมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ใหม่

“WMS Gaming มีผลิตภัณฑ์หลายเหรียญที่ยอดเยี่ยมหลายสาย เช่น Jackpot Party®, Winning Bid(TM) และ Reel `em In® เราพบว่าเกม WMS ได้รับความนิยมอย่างมากจากแขกของ Barona” Lee Skelley ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการคาสิโนของ Barona Casino กล่าว `

`ในฐานะคาสิโนแห่งแรกในโลกที่แนะนำเทคโนโลยีสล็อตแมชชีนเข้า/ออกบัตรกำนัล ‘ไร้เหรียญ’ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ WMS นำเสนอเกมเครื่องพิมพ์พร้อม ‘ตั๋วออก’ ด้วยการรวมเทคโนโลยีไร้เหรียญเข้ากับเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด ทำให้ Barona มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างแน่นอน ในขณะที่เราปรับปรุงพื้นสล็อตของเราต่อไป WMS Gaming จะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเรา ”

นอกเหนือจากยอดขายเกมหลัก 2,100 เกมแล้ว WMS ยังได้วางเกมการมีส่วนร่วมในธีม MONOPOLY® ในแคลิฟอร์เนียอีกด้วย จนถึงปัจจุบัน มีการวางสล็อตแมชชีนแบรนด์ MONOPOLY จำนวน 58 เครื่องในแคลิฟอร์เนียโดยมีส่วนร่วม ซึ่งสร้างรายได้ประจำให้กับบริษัท บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถวางแบรนด์ MONOPOLY ได้ประมาณ 300 หน่วยในแคลิฟอร์เนียเมื่อตลาดเติบโตเต็มที่

อัลตัน อิลลินอยส์ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – 20 กันยายน พ.ศ. 2543 – Argosy Gaming Company (NYSE: AGY) ได้ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2543 บริษัทได้รับการแจ้งเตือนจาก Centaur, Inc. (“Centaur”) เกี่ยวกับ ความตั้งใจที่จะขายดอกเบี้ยหุ้นส่วนจำกัด 13.5% ในคาสิโน Lawrenceburg
ประกาศขายของ Centaur ไม่สามารถเพิกถอนได้ และการกำหนดราคาซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วน Lawrenceburg Conseco Entertainment, LLC (“ Conseco ”) ซึ่งถือหุ้นส่วนน้อยอีก 29% ในหุ้นส่วนคาสิโน Lawrenceburg ได้แจ้งให้บริษัททราบถึงความตั้งใจที่จะขายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543

บริษัทจะเริ่มการเจรจากับ Centaur ทันทีตามเงื่อนไขของข้อตกลงหุ้นส่วน Lawrenceburg ขณะเดียวกันก็ดำเนินการกำหนดมูลค่าที่เหมาะสมของผลประโยชน์ของ Conseco ต่อไป

นิวยอร์ก — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — 20 ก.ย. 2543 — FreeLotto(TM) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชิงโชคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 12 ล้านคนต่อเดือน ได้ประกาศในวันนี้ว่าขณะนี้เกมออนไลน์ของบริษัทสามารถเล่นได้ใน 6 เกมที่แตกต่างกัน ภาษาทั่วโลก: อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาลี และโปรตุเกส ภาษาเพิ่มเติมอีก 5 ภาษา ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน (ตัวเต็มและตัวย่อ) เกาหลี และตุรกี จะถูกเพิ่มเข้ามาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
Kevin Aronin ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PlasmaNet, Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของ FreeLotto กล่าวว่า “ความพร้อมใช้งานของ FreeLotto ในหลากหลายภาษาจะทำให้ผู้คนทั่วโลกเล่นเกมของเราได้ง่ายขึ้น เป้าหมายของเราคือการเผยแพร่ความสนุกในการเล่น FreeLotto ไปทั่วทุกมุมโลก”

ปัจจุบันจำนวนผู้เล่น FreeLotto นอกสหรัฐอเมริกาเกินสองล้านคน แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และอินเดียเป็นประเทศที่มีผู้เล่น FreeLotto มากที่สุด

ลาสเวกัส, เนวาดา — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — 20 ก.ย. 2543 — Ecast Inc ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับส่งมอบและจัดการเนื้อหาความบันเทิงบรอดแบนด์ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ได้ประกาศเปิดตัว Club Ecast ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งเนื้อหาความบันเทิงแบบบรอดแบนด์ได้ ประสบการณ์บนเครือข่ายดิจิทัล โปรแกรมยังมีระบบคะแนนเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ใช้ด้วย

ลูกค้าที่สมัคร Club Ecast จะได้รับบัตรสมาชิกที่ตู้เพลงดิจิทัลหรือสถานีความบันเทิงที่ขับเคลื่อนด้วย Ecast ยอมรับ สมาชิกเพียงรูดบัตรหรือพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะเพื่อเข้าถึงหน้าจอ Ecast ส่วนตัวของตนเอง การ์ดจะจัดเก็บเพลย์ลิสต์ส่วนตัวของสมาชิกและติดตามคะแนนเกมการแข่งขัน และยังเสนอคำแนะนำสำหรับเพลงและเกมเพิ่มเติมที่พวกเขาอาจเพลิดเพลิน

สมาชิก Club Ecast จะได้รับคะแนนตามเวลาที่ใช้บนเครือข่าย โดยได้รับคะแนนพิเศษเมื่อชนะการแข่งขันหรือได้คะแนนสูง พวกเขาสามารถใช้คะแนน Club Ecast เหล่านี้กับรางวัลได้ในภายหลัง เช่น กล้องดิจิตอลและตั๋วเครื่องบิน รวมถึงเครดิตโบนัสที่สามารถใช้สำหรับเพลง เกม และความบันเทิงอื่น ๆ ทั้งหมดบนเครือข่าย Ecast

“Club Ecast ช่วยให้เราสร้างฐานผู้ใช้ที่ภักดีและแข็งแกร่งเป็นพิเศษ” Roger McAulay ประธาน Ecast และ COO กล่าว “มันเหมือนกับการนำคอลเลคชันเพลงส่วนตัวและคอนโซลเกมโปรดติดตัวไปทุกที่”

Club Ecast จะเปิดตัวที่การประชุม AMOA ในลาสเวกัส และจะเปิดตัวในตู้เพลงและสถานีความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ขับเคลื่อนโดย Ecast ทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายน

ดีทรอยต์, มิชิแกน – 20 กันยายน พ.ศ. 2543 – ตามรายงานของ The Detroit News “กรีกทาวน์คาสิโนวางแผนที่จะจ้างพนักงานเพิ่มประมาณ 600 คนก่อนเปิดให้บริการในวันที่ 10 พฤศจิกายน และชาวเมืองดีทรอยต์จะมีพนักงานอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ผู้หางานจะเข้าแถวกันที่สำนักงานถนนมอนโร เพื่อสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นักบัญชี พนักงานบริการด้านอาหาร และตำแหน่งอื่นๆ