ต้นทุนรายได้เพิ่มขึ้น 36% เป็น 7,036,000 ดอลลาร์เมื่อเทียบ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารทั่วไปลดลง 10% จากปีก่อนเป็น 6,781,000 ดอลลาร์ VCAT รายงานผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีงบประมาณที่ 18,510,000 ดอลลาร์ หรือ (2.53 ดอลลาร์) ต่อหุ้น ซึ่งเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 1,029,000 ดอลลาร์หรือ (0.19 ดอลลาร์) ต่อหุ้นในปีก่อน ผลลัพธ์สำหรับปีนี้ได้รับผลกระทบในทางลบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดซ้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของ VCAT ซึ่งมีมูลค่า 7,235,000 ดอลลาร์

นอกจากนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ 2001 VCAT ได้บันทึกค่าใช้จ่าย 1,900,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลงใน “ต้นทุนสัญญารอตัดบัญชี” ซึ่งเป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมที่ลดลงจาก Barona Tribe ระหว่างปี 2001 เช่นเดียวกับความคาดหวังในปัจจุบันของ VCAT สำหรับค่าธรรมเนียมจนถึงสิ้นปี ข้อตกลงการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ VCAT ยังมีการลดมูลค่าสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอสุทธิจำนวน 3,625,000 ดอลลาร์ในช่วงปีงบประมาณ 2544

จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายในปีงบประมาณ 2544 อยู่ที่ 7,326,301 หุ้น เทียบกับ 5,435,157 หุ้นในปีก่อนหน้า

ฐานะการเงินและสภาพคล่อง/ความเห็นต่อเนื่อง:

VCAT ได้รับรายงานการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งมีย่อหน้าที่อธิบายซึ่งแสดงความสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของ VCAT ที่จะดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจาก VCAT ขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นประจำ ลดความคาดหวังรายได้จากชนเผ่า Barona และการขาดเงินทุนสุทธิของ VCAT

จากการคาดการณ์ทางการเงินล่าสุดที่ Barona Tribe มอบให้กับ VCAT ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ค่าธรรมเนียมจากข้อตกลงการให้คำปรึกษากับชนเผ่า Barona คาดว่าจะเป็นศูนย์สำหรับยอดคงเหลือของข้อตกลงการให้คำปรึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการขยาย โครงการที่บาโรนาคาสิโน

ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 VCAT มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่จำกัดจำนวน 2,041,000 ดอลลาร์ เงินสดคงเหลือในปัจจุบันของ VCAT เพียงพอที่จะดำรงการดำเนินงานในปัจจุบันได้ประมาณ 2 1/2 เดือน หาก VCAT ได้รับการคืนภาษีเงินได้ตามที่คาดว่าจะได้รับในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 VCAT เชื่อว่าเงินทุนเพิ่มเติมน่าจะเพียงพอที่จะรักษาการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัทต่อไปอีกสองเดือน หากความต้องการเงินสดของ VCAT เพิ่มขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจของ VCAT หรือการดำเนินธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ ระยะเวลาที่เงินสดในปัจจุบันของ VCAT และการคืนภาษีใดๆ จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทดำเนินต่อไปได้อาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว VCAT จะต้องได้รับการชำระคืนจาก Barona Tribe ของความก้าวหน้าที่ VCAT ทำกับ Barona Tribe ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายของ Barona Tribe ความก้าวหน้าเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่เผ่าบาโรนาจะได้รับเงินทุนจากภายนอกทั้งหมด แม้ว่าความก้าวหน้าเหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นเงินกู้ แต่ชนเผ่า Barona ได้ตกลงที่จะชำระคืน VCAT จำนวนเหล่านี้ตามที่ VCAT ร้องขอ

“ในขณะที่เราผิดหวังกับรายได้ของ VCAT และความคาดหวังด้านรายได้ เราก็พอใจมากกับความตื่นเต้นและการจราจรที่ Barona Casino และก็ยินดีไม่แพ้กันกับการพัฒนาและแนวโน้มของโครงการ Barona Valley Ranch Resort & Casino ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปลายปี 2545 ,” แอล. โดนัลด์ สเปียร์ ประธาน ประธาน และซีอีโอของ VCAT กล่าว “ในช่วงเวลาของการขยายตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตลาดเกมในแคลิฟอร์เนีย เรายังคงเชื่อว่าการลงทุนที่ทำโดย Barona Tribe ในปัจจุบันมีความสำคัญต่อเป้าหมายของพวกเขาในการคงไว้ซึ่งหนึ่งในการดำเนินงานเกมของชนพื้นเมืองอเมริกันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแคลิฟอร์เนีย”

Speer กล่าวต่อว่า “ในขณะที่ Barona Casino ยังคงเพลิดเพลินกับรายได้ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และคาดว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอนาคตได้ส่งผล และขึ้นอยู่กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายล่าสุดของ Tribe จะยังคงส่งผลให้ไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาให้กับเราตลอดระยะเวลาที่เหลือของข้อตกลงการให้คำปรึกษาปัจจุบันของเรากับ Tribe ซึ่งจะขยายไปจนถึงเดือนมีนาคม 2547 เรายังคงสนับสนุนความพยายามของ Tribe ในการขยายความสำเร็จที่โดดเด่นของ Barona Casino ในแคลิฟอร์เนีย ” สเปียร์สรุปโดยกล่าวว่า “ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการยังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งต่อไปเพื่อระบุและดำเนินกลยุทธ์เพื่อจัดการกับสถานะทางการเงินของเราในปัจจุบัน”

คณะกรรมการชุดพิเศษของคณะกรรมการบริษัท:

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 คณะกรรมการบริหารของ VCAT ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อสำรวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดของผู้ถือหุ้น และเพื่อรายงานข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิเศษได้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจและแนวโน้มของ VCAT สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ VCAT ความสัมพันธ์ของ VCAT กับพนักงานของ VCAT และชนเผ่า Barona และเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการพิเศษพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการเพิ่มมูลค่าสูงสุดของผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2544 คณะกรรมการพิเศษได้รายงานข้อสรุปและให้คำแนะนำหลายประการต่อคณะกรรมการบริหาร ภายหลังส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิเศษเห็นว่างานของตนแล้วเสร็จจึงตัดสินใจเลิกกิจการ คณะกรรมการได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิเศษไปอยู่ภายใต้การพิจารณาและการจัดการ และขณะนี้คณะกรรมการกำลังทำงานร่วมกันเพื่อประเมินการดำเนินงานและกลยุทธ์ของ VCAT ตามคำแนะนำของคณะกรรมการพิเศษ

ยิบรอลตาร์ — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Millennium Software Inc. (“MSI”) ผู้นำหน้าใหม่ในด้านเกมอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ ได้ประกาศในวันนี้ว่า Millennium Software and Systems Inc. (“MSSI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้ออกใบอนุญาตระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรให้แก่ Numura Technologies International Inc. “NTI” ภายใต้ข้อตกลงผู้ได้รับใบอนุญาตหลักระยะเวลาหนึ่งปี NTI ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะมาร์แชลล์ จะได้รับข้อเสนอระบบเกมอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรม รวมถึงเกมคาสิโน ระบบการเดิมพันกีฬา และหน่วยงานลอตเตอรีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งหมดตั้งอยู่ในเกมที่ปลอดภัยที่สุดในอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม.

Gyneth McAllister อดีตผู้กำกับดูแลอุตสาหกรรมเกมออนไลน์และประธานของ MSI กล่าวว่า “MSI เป็นผู้ให้บริการระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตรายแรกที่รวมรูปแบบการพนันที่มีกำไรมากที่สุดสามรูปแบบ ได้แก่ เกมคาสิโน ระบบเดิมพันกีฬา และหน่วยงานลอตเตอรีที่รัฐบาลสนับสนุนไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มการดำเนินงาน ด้วยเหตุนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตหลักของ MSI จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดในอุตสาหกรรมโดยการเข้าถึงตลาดลอตเตอรีที่รัฐบาลสนับสนุนทั่วโลกซึ่งสร้างยอดขายได้ 130 พันล้านดอลลาร์ในปี 2543 โปรแกรมผู้ได้รับใบอนุญาตหลักของ MSI มีความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อรองรับผู้ได้รับใบอนุญาตแบบโฮสต์และระยะไกล ในเขตอำนาจศาลที่เป็นมิตรต่อการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตในโลก และใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

Millennium Software Inc. เป็นผู้นำคนใหม่ในด้านเกมทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ และจะแข่งขันในตลาดกับ Cryptologic Inc. (Nasdaq NM: CRYP) ติดต่อ: Jon Moss- โทร. (416) 545-1455, World Gaming (OTTC BB : WGMY.OB) ติดต่อ: Jodi Littlepage (268) 480-1650 และ Boss Media (STO : BOSS.ST) ติดต่อ: Anders Berg +46-470-703000 และอื่นๆ Millennium Software เป็นผู้พัฒนาและผู้อนุญาตข้อเสนอระบบเกมออนไลน์ที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิลเลนเนียม ซอฟต์แวร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่www.millenniumsoftwareinc.com

นิวยอร์ก – 28 กันยายน พ.ศ. 2544 – บิล เกตส์ ยังคงเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน แต่ไม่มั่งคั่งเท่ากับปีที่แล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ Microsoft Corp. ยังคงเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก จากการสำรวจประจำปีของนิตยสาร Forbes ของชาวอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุด 400 คน

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวสะท้อนให้เห็นในมูลค่าการจัดอันดับที่ลดลง ซึ่งเผยแพร่โดย Forbes บนเว็บไซต์เมื่อคืนวันพฤหัสบดี นิตยสารมีกำหนดวางจำหน่ายแผงขายหนังสือพิมพ์วันที่ 1 ตุลาคม

Warren Buffett นักลงทุนระดับซุปเปอร์ขยับมาอยู่อันดับที่ 2 ตามมาด้วย Paul Allen ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft อีกคน Larry Ellison ผู้บริหารระดับสูงของ Oracle ลดลงจากอันดับสองมาอยู่ที่สี่

ตัวเลขการพนันคาสิโนที่อยู่ในรายการคือ:

* หมายเลข 29 Kirk Kerkorian ผู้ควบคุม MGM MIRAGE มูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์

* หมายเลข 31 Carl Icahn เจ้าของ Stratosphere และ Arizona Charlie’s สองแห่งในลาสเวกัส มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์

* หมายเลข 110 โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งบริษัทมีรีสอร์ทคาสิโนในแอตแลนติกซิตี้ มีมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์

* หมายเลข 267 Sheldon Adelson ซึ่งควบคุมรีสอร์ท Venetian และ Sands Expo Center ที่อยู่ติดกัน มีมูลค่า 975 ล้านดอลลาร์

* หมายเลข 280 Ed Roski Jr. เจ้าของคาสิโนโรงแรม Silverton มูลค่า 900 ล้านดอลลาร์

* หมายเลข 378 Bill Bennett ผู้ควบคุมคาสิโนโรงแรมซาฮารา มูลค่า 675 ล้านดอลลาร์

นิวยอร์ก – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Daily Racing Form ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ 100 Broadway ซึ่งอยู่ห่างจาก World Trade Center เพียงไม่กี่ช่วงตึก ประกาศว่ากำลังสร้างกองทุนการกุศลที่จะรวมการบริจาคของบริษัทจำนวน 1 ดอลลาร์สำหรับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่จำหน่าย ที่ Belmont Park ในวันที่ 27 ตุลาคมสำหรับ Breeders ‘Cup World Thoroughbred Championships
“Daily Racing Form ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมในการบรรเทาทุกข์เพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ชีวิตได้รับผลกระทบอย่างน่าสลดใจจากการโจมตีเพื่อนบ้านของเรา” Steven Crist บรรณาธิการและผู้จัดพิมพ์ Daily Racing Form กล่าว “กองทุนการกุศลของเราจะเป็นสื่อกลางสำหรับพนักงาน ผู้อ่าน ซัพพลายเออร์ และคนอื่นๆ ที่เราทำธุรกิจด้วยเพื่อสนับสนุนสาเหตุนี้”

Daily Racing Form จะบริจาคให้กับ NTRA Charities-New York Heroes Fund และความพยายามบรรเทาทุกข์เพื่อการกุศลอื่น ๆ New York Heroes Fund ก่อตั้งขึ้นโดย National Thoroughbred Racing Association เพื่อเป็นการตอบสนองของกีฬาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉิน และเหยื่ออื่นๆ ในชุมชนโดยรอบที่เสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

ถูกบังคับให้อพยพในวันที่ 11 กันยายน เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ พนักงานของ Daily Racing Form ไม่สามารถเข้าสำนักงานได้เป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ แต่หนังสือพิมพ์ก็สามารถดำเนินการด้านบรรณาธิการต่อไปได้โดยไม่ขาดวันตีพิมพ์แม้แต่วันเดียว เมื่ออาคารของแบบฟอร์มเปิดอีกครั้ง แต่ไม่มีการเชื่อมโยงโทรคมนาคมที่สำคัญ กองบรรณาธิการ เทคโนโลยี และการพิมพ์ของ DRF ได้ดำเนินแผนฉุกเฉินชุดต่างๆ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง การปรับปรุงทางสถิติทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ที่หายไปหลายวันกลับมาพร้อมใช้อีกครั้ง

การลดราคาของ Daily Racing Form – 3 ดอลลาร์สำหรับรุ่น Simulcast และ 2 ดอลลาร์สำหรับรุ่น Live ซึ่งมีผลบังคับใช้หลังจากเกิดภัยพิบัติจะยังคงมีผลจนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน DRF ในสัปดาห์นี้ยังกำลังพิมพ์รายการพิเศษ Simulcast Weekly ฉบับคู่ ($4) ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน โดยประกอบด้วยแผนภูมิฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 10-22 กันยายน และหนังสือผู้ชนะระหว่างวันที่ 9-22 กันยายน Simulcast Weekly ไม่ได้พิมพ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

“Daily Racing Form ขออภัยอย่างจริงใจต่อผู้อ่านและลูกค้าประจำของเราสำหรับความอดทนและความเข้าใจในช่วงเวลาของการหยุดชะงักในการดำเนินงานของเรา” Crist กล่าว “เรารับรองกับผู้อ่านที่ภักดีของเราว่าฐานข้อมูลของเราได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์และข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เรามอบให้นั้นถูกต้องและครบถ้วน”

บริการ DRF.com ยังคงจำกัด เนื่องจากสูญเสียสาย T1 ทั้งหมดในอาคาร แม้ว่าบริษัทจะสามารถนำเสนอข่าวสารและ pps ออนไลน์เต็มรูปแบบได้ แต่ก็ยังไม่สามารถจัดหาข้อมูลพิเศษสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Formulator ได้ การหยุดชะงักของบริการนี้ ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถส่งข้อมูลแบบไดนามิกไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทได้ ยังส่งผลต่อความสามารถในการส่งอีเมลและการแจ้งเตือนเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อเสนอยอดนิยมบางรายการ รวมถึง Carrover Watch, Horse Watch, Trainer Watch และ Race Watch

แคลิฟอร์เนีย –– ตามที่รายงานโดย California Desert Sun: “กลุ่มทั่วทั้งรัฐที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการติดการพนันกำลังหันไปหาอุตสาหกรรมเกมเพื่อขอความช่วยเหลือ
“ผู้นำของสภาแคลิฟอร์เนียว่าด้วยปัญหาการพนันพบกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่เมืองซาคราเมนโต โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านการเล่นเกม อินเทอร์เน็ต ลอตเตอรี สนามแข่ง และสโมสรไพ่ของอินเดีย

“โทมัส ทัคเกอร์ กรรมการบริหารของสภาแคลิฟอร์เนียที่ตั้งอยู่ในปาล์มสปริงส์กล่าวว่าจุดประสงค์ของการประชุมคือพยายามและพิจารณาว่าแต่ละส่วนของอุตสาหกรรมเกมของรัฐมีส่วนทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการติดการพนันมากน้อยเพียงใด

“…หากประสบความสำเร็จ ทัคเกอร์และสภาแคลิฟอร์เนียจะโน้มน้าวตัวแทนจากส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมการพนันของรัฐให้เข้าร่วมคณะกรรมการ ‘ส่วนแบ่งที่ยุติธรรม’

“…คณะกรรมการตกลงที่จะประชุมทุกเดือนและล็อบบี้สภานิติบัญญัติเพื่อรวมเงินเพื่อต่อสู้กับการติดยาเสพติดไว้ในงบประมาณของรัฐในอนาคต

“…แต่การสร้างพันธมิตรระหว่างภาคการแข่งขันของอุตสาหกรรมการพนันอาจเป็นเรื่องยาก

“ทัคเกอร์บอกว่าเขาไม่รู้ว่ามีการเคลื่อนไหวคล้าย ๆ กันที่เคยเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนีย…” ดัลลัส เท็กซัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ก.ย. 28 ส.ค. 2544 – บริการคาสิโน Greyhound ที่เรียกว่า Lucky Streak ขณะนี้นำผู้โดยสารจากพอร์ตแลนด์ไปยังคาสิโน Chinook Winds ที่ 1777 NW 44th Street ใน Lincoln City, Oregon โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Greyhound ให้บริการหนึ่งตารางเวลาต่อวัน เวลา 15.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ ที่อาคารผู้โดยสาร Portland Greyhound ที่ 550 NW 6th Ave. โดยมีจุดจอดต่างๆ ดังนี้:
-The Gateway Transit Mall ที่ 99 และ Pacific Ave. เวลา 15:55 น

-Holiday Inn Select ใน Wilsonville ที่ 25425 SW 95th Ave. เวลา 16:35 น.

-Best Western ใน Woodburn ที่ 2887 Newberg Highway เวลา 17:10 น

– อาคารผู้โดยสารสุนัขเกรย์ฮาวด์ใน Salem ที่ 450 Church Street NE เวลา 17:40 น

ตารางเวลาจะกลับมาทุกคืนเวลา 22:45 น. โดยแวะที่ Salem เวลา 00.00 น., Woodburn เวลา 00.30 น., Wilsonville เวลา 01.00 น., Gateway เวลา 01.35 น. และสถานี Portland Greyhound เวลา 01.50 น.

Chinook Winds Casino นำเสนอเกม ความบันเทิงพาดหัว ร้านอาหารชั้นเลิศ และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาสิโน Chinook Winds โทร 1-888-CHINOOK (244-6665) สำหรับการจองรถบัสโทร 1-877-594-4627 RENO, เนวาดา –– ตามที่รายงานโดย Reno Gazette-Journal: “อาจมีบางอย่างอยู่ในน้ำที่สำนักงานเทคโนโลยีเกมนานาชาติ
“สแปมเป็นหนึ่งใน 60 เกมสล็อตแมชชีนใหม่และผลิตภัณฑ์เกมขั้นสูงที่ IGT จะเปิดตัวในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญในสัปดาห์หน้า ใช่แล้ว สแปมนั้น ผลิตภัณฑ์เนื้อกระป๋องที่นุ่มนิ่ม

“เอฟเฟกต์เสียงของเกมแทบจะทำให้คุณคาดหวังถึงรสชาติได้ ไม่ต้องพูดถึงกราฟิกที่สดใสที่ส่งสแปมด้วยสีสันที่ดูเหมือนมีชีวิตเลย

“…โชคดีที่ไม่มีตัวสร้างกลิ่นบนสแปม แต่มี I Love Lucy ซึ่งเป็นอีกเกมที่ IGT จะเปิดตัวในงาน Global Gaming Expo (G2E) วันที่ 1-3 ตุลาคม ที่ Las Vegas Convention Center เกมดังกล่าวมีพื้นฐานมาจาก รายการตลกทางทีวีมีคลิปคลาสสิกของ Lucille Ball บนสายการผลิตบรรจุช็อกโกแลตยัดขนมเข้าปากไม่สามารถตามสายพานลำเลียงได้

“ในรอบโบนัส กลิ่นช็อคโกแลตจะพัดใส่ผู้เล่นจากช่องระบายอากาศ

” `เกมของคนอื่นน่าเบื่อเมื่อเทียบกับเกมของเรา . . พวกเขาไม่มีบุคลิก’ [Joe Kaminkow รองประธานฝ่ายออกแบบเกมผู้รักสนุกของ IGT] กล่าว…”