ทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ที่ผ่านมา พระองค์ได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการเพิ่มศักยภาพในการรักษาทางการแพทย์ ทางคณะฯ จึงได้นำเงินพระราชทานไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ตามพระราชประสงค์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่อช่วยผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและศัลยกรรมสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง ชุดเครื่องมือผ่าตัดข้อและกระดูกผ่านกล้อง และเครื่องเลเซอร์คลาส 4 แบบ มีหัวฝังเข็ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดมทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุที่ทำให้ฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในหลายพื้นที่เบื้องต้นอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่า ทยอยเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงเย็น วันที่ 2 กันยายน

จากเดิมระบายอยู่ที่ 424 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที เป็น 480 ลบ.ม. ต่อวินาที พร้อมรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจากเดิม 140 ลบ.ม. ต่อวินาที เป็น 170 ลบ.ม. ต่อวินาที และฝั่งขวาจากเดิมรับน้ำจากเดิม 230 ลบ.ม. ต่อวินาที เป็น 260 ลบ.ม. ต่อวินาที ทั้งนี้เพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ซึ่งได้กำชับว่า การเพิ่มปริมาตรการระบายต้องไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาจะต้องมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 700 ลบ.ม. ต่อวินาทีขึ้นไป ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า ขณะนี้ตนเองได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรให้เตรียมเข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรทันทีหลังน้ำลด โดย นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รายงานว่า มอบหมายให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุโพดุล โดยเฉพาะพื้นที่ได้รับผลกระทบ 44 จังหวัด เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ขณะนี้เกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดได้ออกเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลข้าว พืชไร่ ไม้ผล เพราะช่วงนี้บางพื้นที่เป็นช่วงที่บางพืชเก็บเกี่ยวจึงต้องเตรียมช่วยเหลือเกษตรกร และกำชับให้ทุกจังหวัดรายงานผลสำรวจให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวัน

ส่วนทางด้านปศุสัตว์นั้น นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รายงานว่า ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยเบื้องต้นด้วยการจัดหาพืชอาหารสัตว์ วัคซีน และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ ช่วยอพยพสัตว์ออกจากพื้นที่น้ำท่วม และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ ส่วนการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังสำหรับพื้นที่เสียหายเป็นเงินหรือปัจจัยการผลิตสำหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ให้เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไม่เกิน ไร่ละ 2 กิโลกรัม หรือท่อนพันธุ์ ไม่เกินไร่ละ 250 กิโลกรัม ไม่เกินรายละ 20 ไร่ หรือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืชอาหารสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน

เดือนละ 1,700 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน สำหรับการช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย จะชดเชยตามที่เสียหายจริง ซึ่งกำหนดอัตราส่วนตามอายุสัตว์ โดยโคอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ได้ตัวละไม่เกิน 20,000 บาท รายละไม่เกิน 2 ตัว กระบือ อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ได้ตัวละไม่เกิน 22,000 บาท รายละไม่เกิน 2 ตัว สุกร อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป ได้ตัวละไม่เกิน 3,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ตัว ไก่ไข่ อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป ตัวละไม่เกิน 80 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว ไก่เนื้อ อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป ตัวละไม่เกิน 50 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป ตัวละไม่เกิน 50 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว เป็นต้น

นายเฉลิมชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตนเองได้ให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งให้ความรู้เกษตรกรปรับปรุงดินหลังน้ำลด คำแนะนำสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้น ภายหลังน้ำลดลงและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มที่เป็นนาข้าว เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุด ปล่อยให้ดินแห้งเพื่อไม่ให้ต้นข้าวเน่าตาย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น น้ำหมักชีวภาพ พด. 2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ใส่ในนาข้าวเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโต

ในกรณีน้ำท่วมขังแปลงนาต้นข้าวเน่าตาย หรือบ้านเรือนชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมือง มีน้ำนิ่งท่วมขัง เน่าเหม็น ให้ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 ทำสารบำบัดน้ำเน่าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็นอีกด้วย “ตนเองยืนยันจะทำทุกวิธีทางให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นายเฉลิมชัยกล่าวปิดท้าย ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ทางการเกษตรได้มีการพัฒนากลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์และเกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกพืชต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

คุณพัฒน์ธนันตร์ เพ็งหล่อ ผู้จัดการสื่อสารการตลาด บริษัท ครีเดนซ์ จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าภายใต้ กลุ่มวังขนาย แนะนำ น้ำตาลกรวด ผลิตจากอ้อยที่คัดสรรเป็นพิเศษด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด บริสุทธิ์ ถูกหลักอนามัย ขนาดพอเหมาะ รสหวานกลมกล่อม ใช้ประกอบอาหารประเภทต้ม ตุ๋น หรือสำหรับใช้ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น รังนก หรือเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆ เพิ่มความหอมหวานแก่อาหารและเครื่องดื่มให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น บรรจุถุง…ซิบล็อค ขนาด 500 กรัม สะดวกในการใช้และเก็บรักษา มีจำหน่ายที่ซูเปอร์มาเก็ตชั้นนำทั่วไป โปรโมชั่นสุดคุ้ม!!! ซื้อ 1 แถม 1 ระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2562 ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขา

วช. เปิดบ้าน วช.5G : Change for the Future (ภาคเหนือ)ประกาศกรอบทุนวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยของประเทศ เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ

ตามที่ รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกลไกการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในในทิศทางเดียวกัน และได้จัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ขึ้น โดย วช. ได้รับมอบหมายให้เป็น Funding Agency หลักของประเทศ ทำหน้าที่ในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่หน่วยงานในระบบวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ นักวิจัย หน่วยงานและองค์การมหาชนทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ครอบคลุมทั้งการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค วช. จึงได้จัดงาน OPEN HOUSE “เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future” (ภาคเหนือ) วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวังจันทน์ คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยศาสตราจารย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ “วช. พลิกโฉมบทบาทใหม่ ภายใต้กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ วช.ได้ประกาศกำหนดเปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ2563(ครั้งที่ 3 )ประกอบด้วย ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ และทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (การพัฒนาบุคลากรการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ, และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ)

ซึ่ง วช. จะสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญเชิงรุก โดยผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและใช้ประโยชน์ได้จริง มุ่งเน้นความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมถึงเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า มีคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

นอกจากนี้ วช. ยังได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ ใน 6 Module ดังนี้ 1.ระบบบริการข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม (Service System) ,2.ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม (Data Processing & Analysis System), 3.ระบบติดตามสถานการณ์การวิจัยและนวัตกรรม (Data Monitoring System), 4.ระบบการคาดการณ์แนวโน้มการวิจัยและนวัตกรรม (Data Forecasting System), 5.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Decision Support System), และ6.ระบบบริหารจัดการข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม (Data Management System) เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ และเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจุบัน วช. ได้พัฒนาให้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ให้สามารถบริหารจัดการทุนวิจัยในแบบออนไลน์ 100% เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและเกิดการบูรณาการระหว่างนักวิจัย หน่วยงานให้ทุน ผู้พิจารณาทุนวิจัย (Reviewer) และทีมบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวก (Convenient) และลดระยะเวลา (Speed) ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (Accurate) และสามารถติดตาม ตรวจสอบได้ (Traceable) และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Efficient) อีกทั้งนักวิจัยสามารถติดตามสถานะข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทุกขั้นตอน พร้อมมีระบบแจ้งเตือนการส่งงาน สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน

ซึ่งปัจจุบัน วช. มีความพร้อมในวิธีการทำงานแบบใหม่ โดยได้ยกระดับการทำงานตามภารกิจใหม่โดยแนวทาง “วช. 5G” ประกอบด้วย Speed ทำงานได้รวดเร็วขึ้น Start เริ่มทำงานได้ทันที ตอบสนองฉับพลัน Scope ขยายขอบข่ายการทำงาน ในระดับชาติ และนานาชาติ Connectivity เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ Efficient ทำงานคุ้มค่า ใช้ต้นทุนต่ำ ได้ผลผลิตสูง Smooth ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ซึ่งแนวทางทำงาน 5G ดังกล่าว วช. จะเป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว คล่องตัว เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติได้ทันที พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชวิจัยและนวัตกรรม”โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ บทบาทใหม่ของ วช.ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และรูปแบบ /วิธีการ การดำเนินหน้าที่หน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต่อไป

เกษตรกรรมเป็นอาชีพรองหรืองานอดิเรกที่คนทำงานประจำหลายคนเลือกที่จะทำกัน โดยเฉพาะข้าราชการเกษียณส่วนใหญ่มักพึงพอใจกับการเป็นเกษตรกรหลังเกษียณ เพราะมีความเป็นอิสระ ได้อยู่กับธรรมชาติ ได้ออกกำลังกายและอยู่ในสังคมเกษตรกร

แต่ก็มีข้าราชการประจำจำนวนไม่น้อยที่ยึดเอาการเกษตรเป็นอาชีพรองหรืองานอดิเรก ตลอดจนพนักงานบริษัทหลายรายที่ยอมทิ้งเงินเดือนจำนวนมากกลับหวนสู่บ้านเกิดเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าเงินเดือนบริษัทที่เคยทำหลายเท่า บางคนมีความคุ้นเคยกับอาชีพนี้ เนื่องจากพ่อแม่เป็นเกษตรกร แต่บางคนไม่มีพื้นฐานด้านเกษตรมาก่อนเลย ข้าราชการประจำและข้าราชการเกษียณแล้วมักเลือกพืชยืนต้น ซึ่งผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนสามารถเพาะปลูกได้ จึงสนใจกับการทำสวนกันเป็นส่วนมาก เช่น ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนป่า สวนผลไม้ เป็นต้น

สวนผลไม้จะเลือกผลไม้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและทนทานไม่อ่อนบอบบางหรือต้องประคบประหงมอยู่ตลอด อย่างเช่น การทำสวนอินทผลัม สวนทุเรียน สวนเงาะ สวนลองกอง สวนมะม่วง เป็นต้น ส่วนผลไม้ที่ต้องดูแลรักษามากหรือต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดตลอดมักไม่เลือกปลูกหรือปลูกกันน้อย เช่น ชมพู่ มะยงชิด เป็นต้น บางรายมีรายได้จากการทำสวนพอๆ กับเงินเดือนที่ได้รับหรือมากกว่า

มีข้าราชการตำรวจผู้หนึ่งเลือกปลูกฝรั่งเป็นงานรองจากงานประจำ โดยที่ตัวเองไม่มีพื้นฐานด้านเกษตรกรรม มีเพียงแต่พ่อแม่ที่เป็นเกษตรกร ข้าราชการนายตำรวจหนุ่มผู้นี้ชื่อ พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ นิธิธนาภักดี หรือ “สารวัตรยิ้ม” สังกัดกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด พื้นเพเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี แต่สนใจด้านเกษตรกรรม จึงได้ไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามสถาบันการศึกษาเกษตร เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสวนผลไม้แปลงใหญ่อีกหลายแห่ง เป็นต้น ทั้งยังศึกษาเรียนรู้การเพาะปลูก การบำรุงดูแลรักษา การขยายพันธุ์พืชต่างๆ ด้วยตนเองจากโซเชี่ยลมีเดียทั้งหลาย จนเกิดความเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติเองได้ ในความตั้งใจอยากจะทำการเกษตรเป็นอาชีพรองเพื่อหารายได้เสริม แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำสวนอะไร และจะเลือกปลูกพืชอะไร

ดังนั้น สารวัตรยิ้ม ได้ตัดสินใจเลือกเอาฝรั่งเป็นไม้ผลที่จะปลูกเป็นพืชหลักของการทำอาชีพเสริมนอกจากงานประจำ ทำเมื่อมีเวลาว่างและจะกลายเป็นธุรกิจหลักในอนาคตหลังการเกษียณอายุราชการได้ ที่ชื่นชอบฝรั่งก็เพราะว่าฝรั่งเป็นพืชที่คนไทยนิยมรับประทาน ฝรั่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย ภายในปีเดียวก็ให้ผลผลิต ให้ผลได้ตลอดทั้งปี โรคแมลงรบกวนน้อย คนไทยนิยมรับประทาน รสชาติอร่อยถูกปากคนไทย เป็นผลไม้ที่มีราคาไม่แพง ผู้มีรายได้น้อยสามารถหาซื้อมารับประทานได้ ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ตลาดรับซื้อผลผลิตเปิดรับตลอด นอกจากรับประทานสดแล้วยังแปรรูปเป็นฝรั่งดองเพิ่มมูลค่าได้อีกเท่าตัว ตามรถเข็นขายผลไม้สดและผลไม้ดองทั่วประเทศจะขาดฝรั่งไปไม่ได้

แต่เนื่องจากที่ปทุมธานีถูกจำกัดด้วยพื้นที่ ไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกได้ จึงมาทำสวนฝรั่งอยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ใช้ชื่อว่า “สวนคุณระย้า” พื้นที่ปลูกมี 3 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 8 ไร่ ได้แบ่งออกมาปลูกฝรั่งไต้หวันเพื่อเป็นสวนทดลอง จำนวน 1 ไร่ พื้นที่ที่เหลือปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้และผลไม้อื่นๆ ฝรั่งพันธุ์หลักที่ปลูกมีอยู่หลายสายพันธุ์ ฝรั่งพันธุ์ไต้หวัน ได้แก่ หงเป่าสือ 100 ต้น, ไข่มุกขาว (พันธุ์ใหม่) 50 ต้น, ชมพูพันทิพ (เจินจูหง) ประมาณ 200 ต้น และพันธุ์อื่นๆ อีกประมาณ 100 กว่าต้น เช่น สุ่ยมี่ (สายน้ำผึ้ง), ส๋วยจิน, เจินจู (ไข่มุก), ฮ่องเต้, หงซิน, ซีกัว (แตงโม) เป็นต้น

ส่วนฝรั่งพันธุ์ไทย ได้แก่ ขาวเมืองชล, ขาวด่านช้าง และฝรั่งทดลองจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พันธุ์แม่โจ้ 342 การปลูกได้ขุดหลุมปลูก ขนาด 50×50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยมูลสัตว์เก่า เป็นการปลูกแบบระบบไร่ ระยะปลูกที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง 2.5×2.5 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ปลายใบจะชนกันพอดี ปักไม้ยึดลำต้น ให้น้ำจนชุ่ม การให้น้ำ ได้วางหัวสปริงเกลอร์ไว้คลุมทั่วพื้นที่ ให้น้ำวันเว้นวัน ให้น้ำครั้งละประมาณ 30 นาที การให้ปุ๋ย ช่วงแรกๆ ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15

หลังจากปลูกได้ประมาณ 6 เดือน เริ่มออกดอก ช่วงแรกที่มีดอกติดให้เด็ดดอกทิ้ง เพื่อบำรุงต้น หลังจากนั้น จึงปล่อยให้ติดดอกและติดผล เมื่อผลมีขนาดเท่าเหรียญ 5 บาท หรือนิ้วโป้งมือ จึงฉีดพ่นด้วยปิโตรออยล์หรือไวท์ออยล์และยาป้องกันเชื้อรา เลือกไว้ผลที่สวยเกลี้ยงเกลาปราศจากจุด รอยกระ รอยจากเพลี้ยไฟ ให้เจริญเติบโตต่อไป

จากนั้นเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสูตร 8-24-24 เพื่อเพิ่มขนาดผลและเรื่องความหวาน ก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน เสริมด้วยแคลเซียม-โบรอน และปุ๋ยสูตร 0-0-50 ฉีดพ่นเพื่อเพิ่มความหวาน การให้ปุ๋ยบำรุงต้นจะผสมกับสารชีวภาพ โดยนำ กากน้ำตาล อีเอ็ม และผลฝรั่งที่เสีย ผิวไม่สวยมาหมักแล้วฉีดพ่นและใส่บำรุงต้นด้วยแบบผสมผสาน ใส่มูลวัว, มูลหมู ใส่ปีละ 1 ครั้ง ก่อนฤดูฝน ใส่ไร่ละประมาณ 200 ถุงปุ๋ย ปุ๋ยเคมี ใส่เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 กำมือ หว่านรอบๆ ทรงพุ่ม ห่างโคนต้น 1 คืบ

การห่อ จะเลือกไว้ผลที่อยู่ด้านล่างเพียง 1 ผล ต่อกิ่ง แล้วห่อด้วยถุงพลาสติก และกระดาษป้องกันแสงแดดและแมลง

การตัดแต่งกิ่ง จะให้ทรงต้นเป็นแบบฝาชีหงาย (open center) ความสูงของต้นจะควบคุมเท่าระยะมือเอื้อมถึง โดยให้ขยายออกด้านข้าง ทำให้ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันที่โคนต้น โรคแมลงที่สำคัญ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน กำจัดด้วยสารเคมี ไวออยล์, มาลาไธออน, เซฟวิน 85 สลับการใช้ เพื่อกันการดื้อยา จะใช้เมื่อมีการระบาดหนักเท่านั้น (ตามอาการ)

หลังจากห่อผลได้ประมาณ 2 เดือนเศษ สามารถเก็บผลผลิตได้ เมื่อเก็บผลผลิตมาจะคัดเกรด เลือกผลที่สวยห่อด้วยตาข่ายโฟมพร้อมส่งจำหน่าย การจำหน่ายผลผลิต ผลฝรั่งชมพูพันทิพจะจัดส่งให้กับผู้ที่สั่งซื้อทางออนไลน์ทั่วประเทศ ขายกิโลกรัมละ 100 บาท ไม่รวมค่าส่ง และส่งให้ชิมพร้อมกิ่งพันธุ์ที่สั่งซื้อ ฝรั่งชมพูพันทิพ หรือเจินจูหง ยิ่งนานวันยิ่งชื่นชอบ ติดใจรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ เกษตรกรน่าจะปลูกกัน เพื่อการขยายกิ่งพันธุ์ขาย และทำผลขาย ฝรั่งชมพูพันทิพได้กระจายไปทั่วประเทศ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

การทำงานกับสวนฝรั่ง ถ้ามีเวลาว่างจากงานประจำสารวัตรยิ้มจะมาประจำอยู่ที่สวนฝรั่งทั้งวันไม่ไปไหน จ้างคนงานไว้ 1 คน มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องวัชพืช ถอนหญ้า ตัดหญ้าในสวน และงานทั่วไปๆ การให้น้ำไม่ยุ่งยาก ถ้าตนเองไม่อยู่ภรรยาจะเป็นคนทำแทนได้ เพียงแค่เปิดสวิตช์ไฟฟ้าระบบสูบน้ำจะทำงานเอง และให้น้ำได้ทั่วทั้งสวน

การขยายพันธุ์ฝรั่งนั้น สารวัตรยิ้มเป็นคนทำเองทั้งหมด ตั้งแต่ทาบกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด บางครั้งจะให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยที่อยู่ไม่ห่างกันมากมาช่วยในการทาบกิ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการทาบกิ่งกับฝรั่ง เพราะจะได้ต้นที่แข็งแรงมีรากแก้ว อายุยืน หาอาหารเก่ง ใช้การทาบกิ่งเช่นเดียวกับการทาบกิ่งมะม่วง ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับชาวสวนไทยที่ไม่ค่อยทำกันกับการทาบกิ่งฝรั่ง

“ปกติจะตอนกิ่งฝรั่งกันเป็นส่วนใหญ่ เหตุผลที่ต้องทาบกิ่งฝรั่ง เพราะว่าฝรั่งสายพันธุ์ไต้หวันออกรากช้ามาก หากใช้วิธีการตอนกิ่งจะใช้เวลา 3-5 เดือน จึงจะได้ตัดกิ่ง ส่วนการทาบกิ่งใช้เวลาประมาณเดือนกว่า การทาบกิ่งมีแบบการทาบด้วยถุงเดิมหรือแขวนตุ้ม จะใช้ต้นตอจากถุงเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนถุง ซึ่งจะต้องทำนั่งร้านไว้ผูกเชือกห้อยแขวน เนื่องจากถุงมีน้ำหนักมาก มีข้อดีคือ หลังจากตัดลงมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนถุงใหม่ การพักฟื้นตัวน้อยหรือพร้อมจำหน่ายได้เลย

กับการทาบด้วยต้นตอเปลี่ยนถุงล้างรากใส่ขุยมะพร้าวแทนดินเดิมเหมือนกับมะม่วง แบบนี้น้ำหนักถุงจะเบากว่ามาก จึงไม่จำเป็นต้องทำนั่งร้าน ถุงที่ใส่มีขนาดใหญ่กว่าถุงมะม่วง แต่หลังจากตัดจากต้นมาแล้วต้องเอาลงมาใส่ถุงใหม่ ฝรั่งมีกิ่งเปราะมักหักง่ายเมื่อถูกลมพัด การทาบกิ่งที่ใหญ่ควรหาไม้มาดามพยุงกิ่งไม่ให้กิ่งหัก เพราะแผลใหญ่กว่าการตอน”

ราคากิ่งพันธุ์ขึ้นอยู่กับความนิยม เช่น สุ่ยมี่ 150 บาท พันธุ์ไทยหายาก 200 บาท ส่วนพันธุ์ที่นิยมในขณะนี้อย่างหงเป่าสือ ราคาสูงสุด 500 บาท มีชาวต่างประเทศ อย่างเช่น ลาว เขมร อินเดีย ยุโรป และตะวันออกกลาง ติดต่อเข้ามาตลอด แต่ยังไม่ได้ตอบรับเนื่องจากภาษาอังกฤษในการสื่อสารยังไม่แข็งแรงจึงเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร ทุกวันนี้ตลาดน้ำในเมืองไทยหลายแห่งยังไม่มีผลผลิตป้อนให้ อนาคตถ้าตลาดกิ่งพันธุ์ถึงทางตันก็จะทำแต่ผลขาย

การเกิดฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ที่สวนคุณระย้าของสารวัตรยิ้ม เนื่องจากมีคนรู้จักกันผู้หนึ่งได้ส่งเมล็ดฝรั่งไต้หวันจากไต้หวันหลายพันธุ์มาให้สารวัตรยิ้ม บอกชื่อพันธุ์เป็นภาษาจีนทำให้ลำบากต่อการแปล เมื่อฝรั่งให้ผลผลิตแล้วต้องใช้การเปรียบเทียบผลทางอินเตอร์เน็ตว่าใกล้เคียงกับพันธุ์ใด

และข้อเสียของการเพาะเมล็ดที่ได้รับจะเกิดความหลากหลายของสีใบในฝรั่งผลหนึ่งๆ เนื่องจากเป็นพันธุ์ลูกผสมหลายสายพันธุ์ ทำให้สายพันธุ์จึงยังไม่นิ่ง มักได้ลักษณะที่ต่างไปจากต้นแม่ ซึ่งเป็นไปได้ 2 ทาง คือ ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะดี และได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะไม่ดี ฝรั่งไต้หวันให้ผลเร็ว จึงทราบผลว่า ต้นไหนดี หรือไม่ดี เร็วเช่นกัน สามารถคัดเลือกเอาต้นที่มีลักษณะดีเอาไว้ได้ก่อน ทำให้เกิดฝรั่งใหม่ๆ ขึ้นมาจากการกลายพันธุ์และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสายพันธุ์

ฝรั่งพันธุ์ใหม่ที่ได้เช่น ฝรั่งขาวด่านช้าง เกิดจากการเพาะเมล็ดที่สวน มีฝรั่งพันธุ์ขาวเมืองชลแม่เกิดการผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ แต่ลักษณะที่ได้ไม่เหมือนกับต้นแม่ขาวเมืองชล ฝรั่งขาวด่านช้างมีผลกลม รสชาติหวาน กรอบ อร่อย

ปัจจุบัน การจำหน่ายกิ่งพันธุ์ฝรั่งจากไต้หวันพันธุ์ใหม่ๆ ในราคาแพงเริ่มพบกับคู่แข่งที่ได้เปรียบเรื่องราคาที่ถูกกว่ามาก เส้นทางการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ฝรั่งไต้หวันพันธุ์ใหม่ เส้นทางเริ่มแคบลงเรื่อยๆ ทำให้ผู้ประกอบการที่เคยสั่งกิ่งพันธุ์ฝรั่งไต้หวันชักจะลังเลใจ ตัดสินใจไม่ได้ว่า ยังจะสั่งกิ่งพันธุ์ฝรั่งจากไต้หวันราคาสูงต่อไปอีกหรือไม่ เพราะมีผู้สั่งกิ่งผลไม้ ไม้ดอก จากจีนผืนแผ่นดินใหญ่เข้ามากันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ เที่ยวละจำนวนมากและขายกิ่งพันธุ์ฝรั่งในราคาที่ถูกมากๆ ชาวจีนผืนแผ่นดินใหญ่กับชาวไต้หวันเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวก เมื่อชาวจีนผืนแผ่นดินใหญ่ได้กิ่งพันธุ์ใหม่จากไต้หวันไปก็จะขยายพันธุ์ได้ครั้งละมากๆ

ส่วนไต้หวันเองนำกิ่งพันธุ์ไม้จากจีนผืนแผ่นดินใหญ่เข้าไปก็เพื่อนำไปปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมา แต่สำหรับลุงเล็ก (เสน่ห์ ลมสถิตย์) พ่อค้าขายกิ่งพันธุ์มะม่วง ฝรั่ง แห่งสวนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี บอกว่าไม่กระทบกระเทือนต่อการขายกิ่งพันธุ์ของแก เพราะกิ่งพันธุ์ฝรั่งของแกมีคุณภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง กิ่งใหญ่ พร้อมปลูกได้ทันทีโดยไม่ตาย ส่วนกิ่งพันธุ์จากจีนผืนแผ่นดินใหญ่มักเป็นกิ่งเสียบยอดกับต้นเล็กและถูกตัดยอดออกสภาพไม่แข็งแรง อ่อนแอ ต้องใช้เวลาพักฟื้นตัวนาน เช่นเดียวกับการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ฝรั่งสวนคุณระย้าของสารวัตรยิ้มที่เน้นคุณภาพต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ จึงไม่กระทบกระเทือนเช่นกัน