ทั้งนี้ ลงทุนครั้งแรก 200,000 บาท ส่งขาย 2-3 ครั้ง ก็จะคืนทุน

สำหรับล็อตนี้จะเก็บเกี่ยวได้ 300 ลูก คาดว่าจะได้กำไร 5-6 หมื่นบาท จากการใช้ระยะเวลาการปลูก เพียง 3 เดือน ซึ่งตามท้องตลาดขณะนี้ ผลเมล่อนอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท ในอนาคตมีโครงการ จะปลูกองุ่น สตรอเบอร์รี่ และลูกฟิก อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อวางแผนการปลูก

สำหรับการให้ปุ๋ยระบบน้ำ ตั้งเวลาอัตโนมัติ (timer) ใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุปลูกเพื่อยึดระบบราก และปลูกในแก้วกาแฟ เพื่อยกระบบรากให้สูงขึ้นกว่าระดับดิน ป้องกันโรครากเน่า เมล็ดพันธุ์มาจากประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี สร้างโรงเรือนขนาด 7 คูณ 18 เมตร สำหรับพันธุ์ที่ใช้ปลูกมีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ที่มาจากญี่ปุ่น มีพันธุ์ซูเอโตะ เนื้อสีเขียว นุ่ม ฉ่ำ พันธุ์ซูบาริคิง เนื้อสีส้ม นุ่ม ฉ่ำ พันธุ์คิโมจิ เนื้อสีเขียวกรอบ และพันธุ์เอกะ เนื้อสีส้ม กรอบ ส่วนพันธุ์เอิร์ทเมาท์ เนื้อสีเขียว นุ่ม ฉ่ำ และพันธุ์ฮาเกะ เนื้อสีเขียว นุ่ม ฉ่ำ มาจากประเทศเกาหลี

พะเยา – นางสายฝน เตชะบรรณพุทธ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตนกับสามีจะใช้เวลาว่างจากการปลูกข้าวมาขายจิ้งหรีด โดยรับซื้อมาจากเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จิ้งหรีดจะเริ่มออกมาผสมพันธุ์ ในเมืองคอบฝั่งตรงข้ามอำเภอภูซาง นั้น มีพื้นที่ป่าและสวนหนาแน่นกว่าฝั่งไทย การใช้สารเคมียังมีน้อยทำให้จิ้งหรีดมีมาก

ทั้งนี้ จะรับซื้อมาขายในพื้นที่ อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง อีกทั้งสามีจะนำไปส่งขายพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขายปลีกตัวละ 2 บาท เริ่มต้นครั้งแรกขายที่ตำบลภูซาง ไม่ถึง 300 ตัว ก็หมด บางครั้งขายได้มากถึงครั้งละ 10,000 ตัว โดยในวันที่ อำเภอเชียงคำ มีตลาดนัดจะนำมาครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000 ตัว ลูกค้าสั่งซื้อคนละ 100-200 บาท รายละ 2-5 ถุง ถุงละ 50 ตัว ราคา ถุงละ 100 บาท เพราะเป็นจิ้งหรีดที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นจิ้งหรีดสด ผู้บริโภคนิยมซื้อไปทำอาหาร ผู้ที่สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร. (081) 746-8127

เลย – พล.ต. ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่า “สนามกอล์ฟกำลังเอก ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย ถือเป็นสนามกอล์ฟที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน และยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์แย้ด้วย ถือเป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าบริเวณนี้ จึงได้อนุรักษ์ไว้ลูกหลานได้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง”

เดิมที่สนามกอล์ฟนี้ก็มีแย้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ แต่มีไม่มากนัก ต่อมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว มีคนขอนำแย้มาปล่อย 200 ตัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ถือเคล็ดว่าหากปล่อยแย้แล้วจะทำให้สิ่งแย่ๆ ในชีวิตหมดไปด้วย หลังจากนั้นแย้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีไม่ต่ำกว่า 1,500 ตัว ขณะนี้ได้ให้นายทหารคอยเฝ้าระวังไม่ให้มีการทำร้ายหรือล่า หรือรบกวนแย้ พร้อม ติดป้ายระวังการขับขี่รถ และหากนักกอล์ฟตีโดนแย้ตาย ต้องจ่ายค่าปรับ 20,000 บาท

รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2017 ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ปัญหาเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญร่วมกัน เพราะอาจหมายรวมถึงความมั่นคงของชาติหรือของโลก ฉะนั้น การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงสำคัญมากที่จะช่วยผลักดันสถาบันเครือข่ายวิชาการที่เข้มแข็ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา สถาปนิก วิศวกรรุ่นใหม่ ตระหนักถึงการทำงานวิชาชีพภายใต้การคำนึงถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

“ปัจจุบันประเทศไทยซื้อไฟฟ้าจากลาว พม่า หากวันหนึ่งประเทศเหล่านี้หยุดส่งไฟฟ้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด สิ่งที่เกิดขึ้นคืออุตสาหกรรมบ้านเรา การท่องเที่ยว การใช้พลังงาน เศรษฐกิจจะหยุดชะงักทั้งหมด อีกกรณีหนึ่งคือการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดมลพิษ คุณภาพชีวิตต่ำลง เมื่อคนป่วยล้นประเทศ แล้วจะหาเงินไปทำไม สองปัญหานี้เกิดความรุนแรงสูงมากในระดับความมั่นคงของชาติ แต่ทุกคนกลับตระหนักถึงปัญหาน้อยมาก เราจึงต้องปลูกฝังค่านิยมการประหยัดพลังงานให้สถาปนิกและวงการสถาปัตยกรรมเพื่อทำงานสอดคล้องกับวิศวกรโยธา ประกอบร่างเป็นอาคารที่ดี เป็นพื้นฐานที่ทุกอาคารต้องทำ” คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.กล่าว

สำหรับการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ให้นักวิชาการ นักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงสถาปนิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ สร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา นักวิจัย เกิดความตระหนักเพื่อนำสู่การทำงานวิชาชีพที่มีจิตสำนึกร่วมในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ภายในงานยังมีการบรรยายของพระครูวิมลปัญญาคุณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม ผู้นำเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงานมาใช้ โดยกล่าวว่า เทคโนโลยีที่นำมาสร้างนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบกันดี คือแผงโซลาร์เซลล์ การทำงานของโรงเรียนศรีแสงธรรม คือนำธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติ เน้นการสอนให้นักเรียนพึ่งพาตนเองในทุกด้าน และลดการใช้พลังงาน มีความรู้และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประชากรไทย จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของประเทศไทย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในเพศชาย 3 อันดับแรก คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในเพศหญิง 3 อันดับแรก คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อน้ำดี

นพ. ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลว่า มะเร็งเป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากกว่าปกติ ทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง ในที่สุดจะทำให้เกิดการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ส่งผลให้การทำงานของอวัยวะเหล่านั้นผิดปกติ

ปัจจัยเสี่ยง คือ 1. สิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด 2. พฤติกรรม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินอาหารที่มีไขมันสูงหรือเค็มจัด อาหารที่มีส่วนผสมดินประสิวและไหม้เกรียม 3. พันธุกรรม เช่น ความผิดปกติของยีน และความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน

ทั้งนี้ 7 สัญญาณอันตราย ที่พึงระวังว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งได้โดยเฉพาะมีอาการนานกว่า 2 สัปดาห์ ได้แก่ 1. ระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเปลี่ยนแปลง เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ หรือปัสสาวะเป็นเลือด 2. กลืนอาหารลำบาก หรือมีอาการเสียด แน่นท้องเป็นเวลานาน 3. เสียงแหบและไอเรื้อรัง 4. มีเลือดออกผิดปกติจากทวารต่างๆ 5. เป็นแผลรักษาแล้วไม่ยอมหาย 6. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝ 7. มีก้อนตุ่มที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

วิธีป้องกัน คือ ออกกำลังกายเป็นประจำ ทำจิตแจ่มใส กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารและต้องหลากหลาย ไม่ซ้ำซาก จำเจ ใหม่ สด สะอาด ปราศจากเชื้อรา ไม่กินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารปิ้งย่างหรือทอดไหม้เกรียม อาหารหมักดองเค็ม และปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดดิบๆ รวมทั้งไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่มีเซ็กซ์มั่วหรือไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ไม่อยู่กลางแดดนานๆ และควรตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

แค่ลดงบประมาณแต่อย่ากังวลเรื่องร่วมจ่าย เพราะไม่ทำแน่ เน้นศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ชะลอผู้ป่วยรายใหม่ สนับสนุนเปิดคลินิกชะลอไตเสื่อมส่งเสริมใช้ยาให้สมเหตุผล

ในการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา มีวาระการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อลดงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยจะประสานให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ทบทวนการเลือกวิธีบำบัดรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระหว่างการล้างไตทางช่องท้องและการฟอกเลือด โดยให้อยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์ว่าแบบใดเหมาะสมกับผู้ป่วยที่สุด ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ด้วย เช่น การเดินทาง ฯลฯ โดยให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิกและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการล้างไตแต่ละวิธีมาเสนอต่อไป ส่วนเรื่องการบริหารจัดการคลังและการจัดส่งน้ำยาล้างไต จะขอความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในการควบคุมมาตรฐานและต่อรองราคา เพื่อช่วยลดภาระงบประมาณในระยะยาว

นพ. ปิยะสกล กล่าวว่า สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนไตในปัจจุบันที่ยังให้บริการได้น้อย ก็ขอให้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการล้างไต และเดินหน้าชะลอผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่ระบบ เช่น คลินิกชะลอไตเสื่อมก็มีข้อมูลว่าสามารถชะลอการเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ หรือการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล เป็นต้น เพื่อลดคนไข้เข้าสู่ระบบและลดแรงกดดันด้านงบประมาณ ซึ่งการส่งเสริมและการป้องกันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการลดผู้ป่วยและลดงบประมาณในการรักษา

รศ.พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขต กล่าวว่า งบประมาณค่าบริการทดแทนไตในปีนี้อยู่ที่ 7,000 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก 8 พันล้านบาท ต้องดำเนินการเรื่องการลดงบประมาณ แต่ไม่อยากให้กังวลเรื่องของการร่วมจ่าย เพราะคงไม่มีการดำเนินการเนื่องจากงบประมาณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ แต่หากควบคุมมาตรฐานเรื่องของการขนส่ง การเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมกับคนไข้ ระหว่างการล้างไตทางช่องท้อง หรือการฟอกเลือดล้างไต ตามการวินิจฉัยของแพทย์ ก็น่าจะประหยัดงบประมาณลงได้อีก และการให้ศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิกของการล้างไตก็จะช่วยให้ได้ข้อมูลทางวิชาการมาช่วยตัดสินใจมากขึ้นในการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ ตรงกับโรค และมีความปลอดภัยมากขึ้น

นพ. โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า อยากให้ สปสช.สนับสนุนเรื่องการเปิดคลินิกชะลอไตเสื่อม เนื่องจากมีข้อมูลการศึกษาพบว่าช่วยยืดระยะเวลาไตเสื่อมได้ถึง 7 ปี และช่วยให้ลดงบประมาณล้างไตประมาณปีละหมื่นล้านบาท

เพราะจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จับมือกับองค์กรภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจ ภาคเอกชน จัดงาน เกษตรมหัศจรรย์ 2560 เป็นครั้งที่ 8 ในธีม“พืชกินได้ ไม้ขายดี”
พร้อมกับวาระพิเศษ “ครบรอบ 30 ปี เทคโนโลยีชาวบ้าน” นิตยสารด้านเกษตรอันดับ 1 ของเมืองไทยที่อยู่คู่เกษตรกรมาอย่างยาวนาน

พานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เผยว่า ความพิเศษตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา สิ่งที่นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านนำเข้ามาล้วนเกี่ยวข้องกับเกษตรกร พืชผัก พืชพรรณต่างๆ เราสัมผัสแล้วเห็นว่ามีประโยชน์และทำเงินให้กับเกษตรกรจริง เราลงพื้นที่สัมภาษณ์ซึ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากของจริงทั้งนั้น

“29 ปีที่ผ่านมา เราสงสัยเรื่องการผลิตของเขา ไปคุย ไปเจอ ไปถาม แต่ปรากฏว่าเรื่องการผลิตไม่มีปัญหาเลย แต่ปัญหาอยู่ที่การเชื่อมโยงการตลาด” พานิชย์กล่าว ถามว่านิตยสารมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรมากน้อยแค่ไหน?

พานิชย์จึงยกตัวอย่างขนุนพันธุ์ทองประเสริฐขึ้นมาเล่าให้ฟังว่า ได้ไปทำการตลาดให้ และพบว่าเราปลูกขนุนกันกว่า 100 พันธุ์ ซึ่งนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านเองเผยแผร่เรื่องขนุนทองประเสริฐราวๆ ปี พ.ศ.2538

ทุกวันนี้ทองประเสริฐกลายเป็นพันธุ์ขนุนที่ปลูกมากที่สุด หรือประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมราคาผลผลิตกิโลกรัมละ 5-6 บาท แต่ที่สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขายกิโลกรัมละ 30-40 บาท ทั้งยังส่งออกไปขายที่จีน

สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนอ่านหนังสือเอาพันธุ์ขนุนไปปลูก ซึ่งที่สามร้อยยอดเองปลูกสับปะรดได้ราคาไม่ดี แต่ปลูกขนุน 15 ไร่ ได้เงินเป็นล้าน

“หนึ่งคือตัวเกษตรกรได้รับผลประโยชน์โดยตรง และสองคือผู้อ่านอ่านเจอ ถือเป็นตัวเลือกให้เขาปรับเปลี่ยนอาชีพได้” พานิชย์กล่าว นอกจากตัวนิตยสารแล้ว เทคโนโลยีชาวบ้านยังมีอีก 2 ช่องทางให้ผู้บริโภคได้เลือกติดตาม ทั้งเว็บไซต์ www.technologychaoban.com และเฟซบุ๊ก Technologychaoban – เทคโนโลยีชาวบ้าน

“แม้คนติดตามเฟซบุ๊กจะยังไม่มากนัก แต่ตัวเลขขยับเรื่อยๆ โดยเฉพาะเวลามีไลฟ์ มีคนติดตามเป็นหมื่น” พานิชย์กล่าว
พานิชย์ยังบอกอีกว่า ทีมงานที่ทำส่วนหนึ่งจบด้านเกษตร บางคนเป็นลูกหลานเกษตรกร เราพยายามนึกว่าเราเป็นเกษตรกร สมมุติว่าต้องการรู้เรื่องอะไรก็ไปหามา พยายามตอบสนองเกษตรกรให้ได้ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรอยู่

สมมุติเขาปลูกกล้วยกันเยอะ กล้วยล้นตลาด เราช่วยหาวิธีการแปรรูปกล้วย หาช่องทางการตลาดให้ ไปสัมภาษณ์คนปลูกกล้วยที่พิษณุโลก สัมภาษณ์คนปลูกกล้วยที่ส่งการบินไทย เพื่อเป็นทางออกให้เขา

“ตอนยางพาราราคาถูก นี่เป็นวิกฤตของชาวบ้าน แต่มันเป็นโอกาสที่เราต้องเสนอข่าวสาร เราต้องหาวิธีแปรรูป ลดต้นทุน หรือปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา เพื่อให้ชาวสวนยางอยู่ได้

“เราพิสูจน์ได้โดยการลงเรื่องเกษตรสัก 1 เรื่อง เช็กได้โดยการตรวจสอบกับชาวบ้าน ถ้าเขาบอกว่าได้รับโทรศัพท์แล้ว 50 สาย นั่นแสดงว่าเราตอบคำถามได้ว่าเราทำถูกต้อง” พานิชย์กล่าว

ส่วนงานเกษตรมหัศจรรย์ 2560“พืชกินได้ ไม้ขายดี” นั้น พานิชย์กล่าวว่า คอนเซ็ปต์งานใกล้เคียงกับที่ผ่านมา เนื่องจากไม้ขายดีเป็นประโยชน์ เกิดประโยชน์กับคนทั่วไป ทั้งในชีวิตประจำวัน และยังทำเป็นธุรกิจได้ด้วย

“มันดูเหมือนง่ายๆ แต่ไม่ใช่ มันมีความเกี่ยวเนื่องกับคนอย่างแยกไม่ออก บ้านเราเป็นเมืองเกษตร เลยเอาเรื่องใกล้ตัวคือกินได้ ขายดี และทำขายได้” พานิชย์กล่าว

ไฮไลต์สำคัญของงานนี้ ได้แก่ นิทรรศการ “พืชกินได้ ไม้ขายดี” กับความมหัศจรรย์ของพืชที่เป็น “ที่สุด” กว่า 100 สายพันธุ์ ทั้งไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่อยู่ในเทรนด์ปี 2560, นิทรรศการ “30 ปี เทคโนโลยีชาวบ้าน”,กิจกรรมเวิร์กช็อปเกษตร-ศิลป์ 4 วัน 7 หลักสูตร,กิจกรรมเสวนาความรู้ ชวนอัพเดตเทรนด์ด้านเกษตรกรรมจากกูรูด้านการเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่,กิจกรรมแจกฟรี ไม้ขายดี พันธุ์พรีเมียม
พบกับบูธร้านค้า จำหน่ายพันธุ์ไม้ ผลไม้ สินค้าเกษตร และอาหารจานเด็ดกว่า 200 บูธ และพิเศษสุดกับ กิจกรรม “30 ปี เทคโนฯ คืนกำไร” ช้อปครบตามจำนวน ลุ้นจับสลากรับรางวัลใหญ่ทุกวัน!

ด้านสถานที่จัดงานเกษตรมหัศจรรย์ปีนี้ย้ายมาอยู่ใจกลางเมืองที่ SKY HALL เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยพานิชย์กล่าวว่า พยายามเปลี่ยนสถานที่ เนื่องจากจัดพื้นที่เดิมหลายปี ผนวกกับประสบปัญหาคนเดินงานเกษตรน้อย แม้จะพยายามทำหลายๆ อย่าง ทั้งโปรโมตในห้างหรือทางสื่อก็ตาม

“อาจด้วยรูปแบบงาน พอมาแล้วไม่ตรงกลุ่ม รวมทั้งปริมาณคนเดินห้างอาจน้อยลง” พานิชย์เล่าเสริม

สถานที่จัดงานครั้งนี้มีพื้นที่กว้างขวาง เดินทางสะดวก ไม่ว่าจะมาโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)

สำหรับ นิทรรศการ“พืชกินได้ ไม้ขายดี” funnypatentsandinventions.com ที่จัดแสดงความมหัศจรรย์อันเป็น“ที่สุด” ของพืชกว่า 100 สายพันธุ์ แบ่งเป็น สุดยอดไม้ผล ที่มีความ “ที่สุด” 6 ประเภท คือ อร่อยที่สุด, แพงที่สุด, ใหญ่ที่สุด, สายพันธุ์พิเศษ (ล่าสุด), แปลกที่สุด และ หายากที่สุด (โบราณ) รวมทั้งหมดกว่า 44 ชนิด

อาทิ ประเภทอร่อยที่สุด ส้มโอแชมป์เปี้ยน 4 ภาค (เซลเลอร์ เชียงราย, มณีอีสาน ชัยภูมิ, ขาวแตงกวา ชัยนาท, ทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช) ประเภทแพงที่สุด แคนตาลูปญี่ปุ่น จ.สุโขทัย (ราคา 40 บาท ต่อ 1 เมล็ดพันธุ์) ประเภทใหญ่ที่สุด มะขามป้อมยักษ์ ประเภทสายพันธุ์พิเศษ (ล่าสุด) แตงโม 3 สี (แดง, เหลือง, ส้ม) สุดยอดผลไม้ อุดมคุณค่าจาก “เบต้าแคโรทีน” ประเภทแปลกที่สุด มิราเคิลฟรุ๊ต และ ประเภทหายากที่สุด (โบราณ) ลาน ลูกฆ่าแม่

“ลาน ลูกฆ่าแม่ เป็นไม้ตระกูลปาล์มที่ต้องรอจนกว่าจะมีอายุ 30 ปี ถึงจะออกดอกแล้วมีลูก ส่วนลานที่นำมานี้อยู่ที่ทับลาน จ.ปราจีนบุรี ผลกินอร่อยและหากินยาก เวลาต้นลานโตจนออกลูก ต้นแม่จะตายไปเลย เราเลยเรียกว่าลูกฆ่าแม่” พานิชย์อธิบาย

และ พืชทำเงิน จัดแสดงไม้ดอก ไม้ประดับสุดอินเทรนด์ ปลูกง่าย สร้างรายได้งาม พร้อมข้อมูลแน่นปึ้กจำนวนกว่า 30 สายพันธุ์ อาทิ กระบองเพชร ฮาโวเทีย กล้วยไม้ สับปะรดสี ดาวเรือง ลีลาวดี

อีกทั้ง กิจกรรมชิมฟรี สุดยอดผลไม้ไทย ซึ่งพานิชย์กระซิบมาว่ามีให้ชิมจำนวนจำกัดและแบ่งเป็นช่วงเวลาเท่านั้น อาทิ ขนุนทองประเสริฐ, ข้าวโพดอินทรีย์ 2, ส้มโอมณีอีสาน และ สาธิตการทำอาหารจากผลไม้ ตลอด 4 วัน จำนวน 4 เมนู โดยเชฟท็อป

สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลย นั่นคือ โซนนิทรรศการ “30 ปี เทคโนโลยีชาวบ้าน” พื้นที่ที่จะเผยให้เห็นถึงความสำคัญของนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในฐานะผู้นำข่าวสารด้านการเกษตรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ

เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่น่าภาคภูมิใจ ทำได้จริง กับ “ปัจจุบัน ความหวัง และอนาคต” พร้อม อัพเดต“10 อาชีพเกษตรฮอตในโลกโซเชียล” ที่จะเปิดคลิปวิดีโอจาก Feed และเทคโนโลยีชาวบ้าน ผสานความรู้ ความเข้าใจควบคู่กันไป อาทิ ปลูกกล้วย เพาะเห็ด ปลูกเมล่อน

ด้าน นิทรรศการ 3 เกษตรกรดีเด่นปี 2560 นั้น พานิชย์อธิบายว่า คัดเลือกผู้ที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาทั้งหมด 3 คน คือ ประกิต โพธิ์ศรี, นพชัย ผิวเกลี้ยง และ การต์รวี บัวบุญ แต่เรายังไม่ทอดทิ้งคนรุ่นเก่าไป อีกทั้งอยากให้คนทั่วไปมองว่างานด้านเกษตรคนรุ่นใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกัน

“ไม่จำเป็นต้องเกษียณแล้วรับมรดกจากพ่อแม่ อยากให้มองเห็นเป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยที่จะสร้างงานเกษตรขึ้น คนหนึ่งเรียนจบวิศวะ แต่หันมาปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิง คนหนึ่งจบเกษตรแล้วมาเลี้ยงไก่ ส่วนอีกคนหนึ่งจบพยาบาล แต่ยอมทิ้งเครื่องแบบสวยงามมาเลี้ยงสัตว์” พานิชย์กล่าว

และพลาดไม่ได้กับ กิจกรรม “แจกฟรี ไม้ขายดี พันธุ์พรีเมียม” ที่ผู้จัดงานรวบรวมไว้ 10 ชนิด จำนวนกว่า 250 ต้น อาทิ ลีลาวดี (ดอกจิ๋ว, สีพิเศษ, กลีบซ้อน), กล้วยไม้, กระบองเพชร อันควบคู่มากับ กิจกรรม “ดาวเรืองแทนใจ” ปลูกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นดาวเรืองจากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ศรแดง) จำนวน 2,160 ต้น โดยจะแบ่งแจกฟรีวันละ 540 ต้น ทุกวัน

เพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยดาวเรืองทั้งหมดจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“เรามีพันธุ์ไม้มาแจกให้ทุกวัน แต่มีจำนวนจำกัด และแต่ละวันจะแจกไม่เหมือนกัน เช่น วันแรกแจกลีลาวดี 10 ต้น ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. แจกกล้วยไม้ 10 ต้น เวลา 15.00-16.00 น. เป็นต้น ซึ่งวันสุดท้ายอาจจะวนมาแจกลีลาวดีส่วนที่เหลืออีกก็ได้” พานิชย์กล่าว