บริการให้คำปรึกษาก็เติบโตขึ้นเช่นกันโดยขณะนี้ทีมที่ปรึกษา

ที่มีทักษะสามคนทำงานร่วมกับ Adraian Scarfe ผู้จัดการที่ปรึกษาของ GamCare ในปี 1999 มีลูกค้าใหม่ 70 ราย เพิ่มขึ้น 89 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวนชั่วโมงในการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตของการประเมินและการประชุมแบบตัวต่อตัว Scarfe กล่าวว่าที่ปรึกษามองเห็นผู้คนหลากหลายตั้งแต่นักบินระดับสูงไปจนถึงคนไร้บ้านและผู้ว่างงาน

GamCare มีสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย รวมถึงแผ่นพับ หนังสือ ชุดทริกเกอร์สำหรับบริการเยาวชน คู่มือการสอนสำหรับโรงเรียน และจดหมายข่าว ทริกเกอร์แพ็ก “a Dead Cert” ได้รับการสนับสนุนจาก Camelot ซึ่งเป็นลอตเตอรีแห่งชาติของอังกฤษ และส่งไปยังสโมสรเยาวชนที่ลงทะเบียนทุกแห่งในสหราชอาณาจักร

การศึกษาความชุกของการพนันระดับชาติ ซึ่ง GamCare ได้ดำเนินการร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคมของการพนัน ถือเป็นการสำรวจความชุกของการพนันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสหราชอาณาจักร (ดูผลลัพธ์ในส่วนที่สอง)

โครงการให้ความรู้แก่เพื่อนของ GamCare สร้างความตระหนักรู้ในหมู่คนหนุ่มสาวเกี่ยวกับปัญหาการพนันโดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในโครงการสร้างสรรค์ — เช่น การสร้างวิดีโอ รายการทอล์คโชว์ และสถานที่อื่น ๆ — โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ธีมของปัญหาการพนัน

สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงเกี่ยวกับ GamCare คือขอบเขตที่ได้ทำงานร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมการพนัน — รวมถึง Ladbrokes, Oasis, London Clubs International, RAL และอื่น ๆ — เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม

ผ่านโครงการ Breakeven GamCare ทำงานร่วมกับหน่วยงานให้คำปรึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งทำงานในด้านยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝึกอบรมพวกเขาให้จัดการกับนักพนันที่มีปัญหาและครอบครัวของพวกเขา

Scarfe กล่าวว่า “เรามุ่งหวังที่จะทำงานในส่วนต่าง ๆ ของประเทศที่มีความต้องการมากที่สุด โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการคำปรึกษาคุณภาพสูงอยู่แล้ว” ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังไม่ยอมรับว่าการพนันเป็นการเสพติดในตัวมันเอง

“เราคัดเลือกหน่วยงานที่เห็นความจำเป็นในการฝึกอบรมในด้านนี้ แม้ว่าทักษะการให้คำปรึกษาของพวกเขาจะสามารถถ่ายทอดได้ในระดับหนึ่ง แต่พวกเขาอาจไม่ทราบสัญญาณที่จะมองหาจากนักพนันที่มีปัญหาหรือวิธีการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด” เขาตั้งข้อสังเกต

Breakeven ตั้งเป้าที่จะเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของสถานบำบัดสำหรับนักพนันที่มีปัญหาทั่วประเทศ “พูดตรงๆ เลย มันช่วยให้เราไม่ต้องคิดค้นล้อขึ้นมาใหม่ มีหน่วยงานที่มีที่ปรึกษาที่มีทักษะสูงและมีโครงสร้างที่ดีอยู่แล้ว เรารู้ว่าด้วยการฝึกอบรมที่เหมาะสม พวกเขาจะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด” เขาพูดว่า.

เมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา Parents Advice Center และ Dunleway Substance Advice Centre ทั้งสองแห่งในไอร์แลนด์เหนือ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคุ้มทุน ในปีที่ผ่านมา GamCare ได้จัดการฝึกอบรม Breakeven เพิ่มเติมแก่ที่ปรึกษาจาก CADAS (Cumbria Alcohol and Drug Advisory Service) และ NECA (North East Council on Addiction)

GamCare ยังได้ทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้บริการชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งระบุว่าปัญหาการเล่นเกมเป็นปัญหา 11. (ส่วนใหม่) ในการสร้างบัญชีเดิมพันที่คาสิโนเสมือนจริง บุคคลจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 21 ปีและเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐนี้
ข. บัญชีจะต้องอยู่ในชื่อของบุคคลธรรมดาและต้องไม่อยู่ในชื่อของผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ความไว้วางใจร่วม บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรหรือนิติบุคคลอื่น ๆ
ค. บัญชีอาจถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่ส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพร้อมกับหลักฐานอายุ คณะกรรมการจะต้องระบุตามข้อบังคับว่าหลักฐานประเภทใดเพียงพอที่จะพิสูจน์อายุได้

แบบฟอร์มการสมัครจะต้องรวมถึงที่อยู่ที่อยู่อาศัยหลักของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นเจ้าของบัญชี ที่อยู่อีเมลของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นเจ้าของบัญชี และข้อความที่แจ้งว่าข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการสมัครอาจทำให้ผู้สมัครถูกดำเนินคดีได้
ง. ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัคร ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องให้รหัสผ่านแก่ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ถือบัญชีเพื่อเข้าถึงบัญชีเดิมพัน หรือจะต้องสร้างกลไกอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการเพื่อรับรองความถูกต้องของผู้เล่นในฐานะผู้ถือบัญชีเดิมพันและอนุญาตให้ผู้ถือ เข้าถึงบัญชีเดิมพันที่คาสิโนเสมือนจริง
จ. ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ถือบัญชีจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วไปยังผู้รับใบอนุญาตคาสิโน ผู้รับใบอนุญาตอาจรับหรือปฏิเสธคำขอได้เมื่อได้รับและตรวจสอบคำขอและหลักฐานแสดงอายุเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ป.ล. ค. (ค. )(ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้)
ฉ. เจ้าของบัญชีในอนาคตที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในการสมัคร อาจถูกปฏิเสธการสมัครหรือการยกเลิกบัญชีโดยผู้รับใบอนุญาตคาสิโน
ก. ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะระงับหรือปิดบัญชีเดิมพันใดๆ ตามดุลยพินิจของตน

ชม. บุคคลใดๆ ในรายชื่อที่กำหนดโดยมาตรา 71 ของ P.L.1977, c.110 (C.5:12-71) ของบุคคลที่จะถูกแยกหรือไล่ออกจากคาสิโนที่ได้รับอนุญาต จะไม่มีสิทธิ์รักษาบัญชีเดิมพัน
ฉัน. บุคคลใดต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้รักษาบัญชีเดิมพัน:
(1) ผู้ว่าการ
(2) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐพิเศษ
(3) สมาชิกฝ่ายตุลาการคนใดคนหนึ่ง
(4) สมาชิกสภานิติบัญญัติคนใดคนหนึ่ง
(5) เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งของแอตแลนติกซิตี หรือ
(6) พนักงานคาสิโน พนักงานคีย์คาสิโน หรือพนักงานหลักของผู้รับใบอนุญาตคาสิโนที่มีใบอนุญาตคาสิโนเสมือนจริง

เจ ที่อยู่ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัครจะถือเป็นที่อยู่ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งเช็คทางไปรษณีย์ การถอนบัญชี หนังสือแจ้ง และเอกสารอื่นๆ
เค บัญชีเดิมพันไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือโอนได้
ล. ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนอาจประกาศคาสิโนเสมือนทั้งหมดหรือบางส่วนที่ปิดทำการเดิมพันได้ตลอดเวลา
12. (ส่วนใหม่) เครดิตเข้าบัญชีเดิมพันที่คาสิโนเสมือนจะไม่สามารถทำได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในหมวดย่อยนี้
(1) เงินฝากของเจ้าของบัญชีเดิมพันไปยังบัญชีเดิมพันจะต้องส่งโดยเจ้าของบัญชีไปยังผู้รับอนุญาตคาสิโน และจะต้องอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
(ก) เงินสดที่มอบให้กับผู้รับใบอนุญาตคาสิโน

(b) เช็ค ธนาณัติ คำสั่งถอนเงินที่สามารถต่อรองได้ หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องชำระและส่งไปยังผู้รับใบอนุญาตคาสิโน
(c) การเรียกเก็บเงินที่ทำกับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของเจ้าของบัญชีตามคำสั่งโดยตรงและส่วนตัวของเจ้าของบัญชี ซึ่งคำสั่งอาจได้รับจากการสื่อสารทางโทรศัพท์หรือวิธีการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ แก่ผู้รับอนุญาตคาสิโนโดยเจ้าของบัญชี หากการใช้บัตรได้รับการอนุมัติจากผู้รับใบอนุญาตคาสิโน หรือ
(ง) วิธีการอื่นใดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

(2) เมื่อเจ้าของบัญชีชนะการเดิมพันบัญชีในเกมที่คาสิโนเสมือนจริง ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ถือชิปเสมือนหรือโทเค็นหรือรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น ๆ ในจำนวนที่เหมาะสมตามกฎของเกมนั้นสำหรับประเภทนั้น ๆ ของการเดิมพัน เมื่อเจ้าของบัญชีออกจากระบบคาสิโนเสมือนหรือนำชิปเสมือน โทเค็น หรือรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น ๆ ออก ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องให้เครดิตบัญชีเดิมพันของผู้ถือตามจำนวนชิปเสมือน โทเค็น หรือรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น ๆ ที่ได้มา .
(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องมีสิทธิ์ในการเครดิตบัญชีเดิมพันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการขาย
(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเดิมพันหรือการฝากเข้าบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
(5) เงินที่ฝากไว้ในบัญชีจะไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยแก่เจ้าของบัญชี

ข. การเดบิตเข้าบัญชีเดิมพันที่คาสิโนเสมือนจะไม่สามารถทำได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในหมวดย่อยนี้
(1) เมื่อเจ้าของบัญชีเข้าสู่ระบบบัญชีเดิมพันและแลกเปลี่ยนเงินในบัญชีเป็นชิปเสมือน โทเค็น หรือรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น ๆ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องหักเงินจากบัญชีของผู้ถือตามจำนวนเงินที่แลกเปลี่ยน เมื่อผู้รับอนุญาตคาสิโนได้รับการเดิมพันบัญชีหรือใบสั่งซื้อบัญชี ผู้รับอนุญาตคาสิโนจะต้องหักชิปเสมือนของเจ้าของบัญชี โทเค็น หรือรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น ๆ ตามจำนวนการเดิมพันหรือการซื้อ
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนอาจอนุมัติการถอนเงินจากบัญชีเดิมพันเมื่อเจ้าของบัญชีส่งไปยังผู้รับใบอนุญาตคาสิโน:
(a) การระบุตัวตนที่ถูกต้อง;
(b) ข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่ถูกต้องสำหรับการเข้าถึงบัญชี และ

(c) การถอนเงินที่กรอกอย่างถูกต้องและดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการ
เมื่อได้รับแบบฟอร์มการถอนเงินที่กรอกครบถ้วนและดำเนินการอย่างถูกต้อง และหากมีเงินในบัญชีเพียงพอที่จะครอบคลุมการถอนเงิน ผู้รับใบอนุญาตจะต้องส่งเช็คที่ต้องชำระตามจำนวนที่ร้องขอไปยังผู้ถือตามที่อยู่ภายในสามวันทำการหลังจากได้รับ ที่ระบุไว้ในใบสมัครสำหรับบัญชีเดิมพันหรือจะต้องโอนเงินไปยังเจ้าของบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามระเบียบ
13. (ส่วนใหม่) ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนอาจยอมรับการเดิมพันบัญชีที่คาสิโนเสมือนของตนเท่านั้นดังต่อไปนี้:
ก. บัญชีเดิมพันจะถูกวางโดยตรงกับผู้รับอนุญาตคาสิโนโดยเจ้าของบัญชีเดิมพัน

ข. เจ้าของบัญชีที่วางเดิมพันบัญชีจะต้องให้ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องที่ถูกต้องแก่ผู้รับอนุญาตคาสิโนสำหรับการเข้าถึงบัญชีเดิมพัน
ค. ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนอาจไม่ยอมรับการเดิมพันในบัญชีในจำนวนเงินที่เกินกว่าเงินฝากในบัญชีเดิมพันของผู้ถือเดิมพัน เงินทุนที่ฝากรวมจำนวนเงินที่ฝากไว้ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ป.ล. ค. (C. )(ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อสภานิติบัญญัติตามร่างกฎหมายนี้) และในบัญชี ณ เวลาที่มีการวางเดิมพัน
ง. เฉพาะผู้ถือบัญชีเดิมพันเท่านั้นที่จะวางเดิมพันบัญชีที่คาสิโนเสมือนจริง

14. (ส่วนใหม่) จำนวนเงินทั้งหมดที่เหลืออยู่ในบัญชีเดิมพันที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยการควบคุมโดยคณะกรรมการจะต้องจ่าย 50% ให้กับผู้รับใบอนุญาตคาสิโน และ 50% ให้กับกองทุนควบคุมคาสิโน ก่อนที่จะปิดบัญชีเดิมพันตามมาตรานี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องพยายามติดต่อเจ้าของบัญชีทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์

15. (หมวดใหม่) ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องสร้างขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ถือบัญชีเดิมพันเพื่อเข้าถึงคาสิโนเสมือนจริง ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเข้าสู่ระบบจะต้องได้รับการจัดเตรียมโดยเจ้าของบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่เหมาะสมสำหรับการเข้าถึงบัญชีเดิมพัน ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะไม่อนุญาตให้เจ้าของบัญชีเข้าร่วมในการเล่นเกมที่คาสิโนเสมือนจริงก่อนที่จะเข้าสู่ระบบและให้ข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงบัญชีเดิมพันของผู้ถือ
ข. เมื่อเข้าสู่ระบบ เจ้าของบัญชีเดิมพันจะมีตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ในบัญชีเดิมพันเป็นชิปเสมือน โทเค็น หรือรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น ๆ เพื่อใช้สำหรับการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง

ค. เมื่อออกจากระบบ จำนวนปัจจุบันของผู้ถือ’ ชิปเสมือน โทเค็น หรือรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น ๆ จะถูกโอนเข้าบัญชีเดิมพันของผู้ถือ
16. (ส่วนใหม่) ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องจัดเตรียมให้ผู้ถือบัญชีเดิมพันที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดิมพันคาสิโนเสมือนของตนสามารถเข้าถึงการแสดงข้อมูลทั้งหมดต่อไปนี้บนคาสิโนเสมือน:
ก. จำนวนเงินปัจจุบันในบัญชีของผู้ถือ รวมถึงจำนวนเงินปัจจุบันของชิปเสมือนของผู้ถือ โทเค็น หรือรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น ๆ
ข. จำนวนเงินที่เจ้าของบัญชีได้รับหรือสูญเสียจากการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริงนับตั้งแต่ก่อตั้งบัญชี

ค. จำนวนเงินที่เจ้าของบัญชีได้รับหรือสูญเสียจากการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริงในระหว่างเซสชั่นการเล่นเกมปัจจุบัน ซึ่งเซสชั่นการเล่นเกมเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ระบบและสิ้นสุดเมื่อออกจากระบบ
ง. การบัญชีโดยละเอียดของเซสชันการเล่นเกมคาสิโนเสมือนอื่นๆ ทั้งหมด โดยที่เซสชันเริ่มต้นเมื่อล็อกออนและสิ้นสุดเมื่อล็อกออฟ รวมถึงเวลาและวันที่ล็อกออนและล็อกออฟ และจำนวนเงินที่ชนะหรือแพ้ในการเล่นเกม และจำนวนเงินที่ใช้ไป จากบัญชีสินค้าหรือบริการ และ
จ. ข้อความฉบับสมบูรณ์ของกฎของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับเกมและการดำเนินการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง การจ่ายเงินรางวัลของการเดิมพันที่ชนะ การประมาณโอกาสในการชนะสำหรับการเดิมพันแต่ละครั้ง และคำแนะนำและข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าวให้กับเจ้าของบัญชีในฐานะค่าคอมมิชชั่น จะต้อง

17. (ส่วนใหม่) เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่อาจมีปัญหาการพนัน ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้อง:
ก. ทำให้เกิดคำว่า “หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักมีปัญหาการพนันและต้องการความช่วยเหลือ โทร 1-800 GAMBLER” หรือภาษาเทียบเคียงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่งภาษาใดต้องมีคำว่า “ปัญหาการพนัน” และ “โทร 1-800 นักพนัน” เพื่อแสดงอย่างเด่นชัดและต่อเนื่องแก่บุคคลใดก็ตามที่เยี่ยมชมหรือเข้าสู่ระบบคาสิโนเสมือนจริง

ข. จัดให้มีกลไกที่ผู้ถือบัญชีเดิมพันอาจสร้างการควบคุมต่อไปนี้ในกิจกรรมการเดิมพันผ่านบัญชีเดิมพัน:
(1) การจำกัดจำนวนเงินที่สูญเสียภายในระยะเวลาที่กำหนด และระยะเวลาที่ผู้ถือจะไม่สามารถเข้าร่วมการเล่นเกมได้หากผู้ถือถึงขีดจำกัดการสูญเสียที่กำหนดไว้
(2) การจำกัดจำนวนเงินเดิมพันสูงสุดในเกมใดๆ และ
(3) การระงับการเล่นเกมชั่วคราวผ่านบัญชีตามจำนวนชั่วโมงหรือวันเท่าใดก็ได้
ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องไม่ส่งจดหมายที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเจ้าของบัญชีในขณะที่การเล่นเกมผ่านบัญชีเดิมพันของเขาหรือเธอถูกระงับ ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องจัดให้มีกลไกที่เจ้าของบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงการควบคุมเหล่านี้ ยกเว้นในขณะที่การเล่นเกมผ่านบัญชีเดิมพันถูกระงับ เจ้าของบัญชีไม่สามารถเปลี่ยนการควบคุมการเล่นเกมจนกว่าการระงับจะหมดอายุ แต่ผู้ถือจะยังคงสามารถเข้าถึง บัญชีและจะได้รับอนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชีได้เมื่อมีการสมัครอย่างเหมาะสม และ

ค. สร้างระบบที่ผู้ถือบัญชีเดิมพันที่รักษาความสูญเสียอย่างต่อเนื่องในระดับที่เพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามข้อบังคับ จะส่งรายการรายละเอียดการชนะและแพ้การเล่นเกมทั้งหมดไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลของตน ผ่านบัญชีเดิมพัน ข้อมูลการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในการระบุปัญหาการพนันที่อาจเกิดขึ้น และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับปัญหาการพนันและการพนันแบบบีบบังคับที่คณะกรรมการเห็นสมควร

18. (หมวดใหม่) ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ไม่มีผู้รับอนุญาตคาสิโนหรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ P.L.1977, c.110 (C.5:12-1 et seq.) และไม่มีบุคคลที่กระทำการในนามของหรือภายใต้ข้อตกลงใดๆ กับผู้รับอนุญาตคาสิโน หรือบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้ P.L.1977, c.110 จะต้อง:
(1) ขึ้นเช็คเงินสด กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตแก่บุคคลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเครดิตบัญชีเดิมพันคาสิโนเสมือน หรือ
(2) ปลดเปลื้องหรือปลดหนี้ใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือให้กู้ยืมใด ๆ ที่แสดงถึงการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าของบัญชีในกิจกรรมการเล่นเกมผ่านคาสิโนเสมือนจริง โดยไม่ต้องเก็บรักษาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎของ คณะกรรมการ.

ข. โดยไม่คำนึงถึงมาตรา 101 ของ P.L.1977, c.110 (C.5:12-101) ไม่มีผู้รับใบอนุญาตคาสิโนหรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ P.L.1977, c.110 (C.5:12-1 et seq.) และไม่มีบุคคลที่กระทำการใดๆ ในนามของหรือภายใต้ข้อตกลงใดๆ กับผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตภายใต้ P.L.1977, c.110 อาจยอมรับเช็ค นอกเหนือจากเช็คเดินทางที่ได้รับการยอมรับหรือรายการเทียบเท่าเงินสดอื่นๆ จากบุคคลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ของการเครดิตเข้าบัญชีเดิมพันคาสิโนเสมือน เว้นแต่:

(1) เช็คสั่งจ่ายแก่ผู้รับใบอนุญาตคาสิโน
(2) เช็คลงวันที่แต่ไม่ได้ลงวันที่ล่วงหน้า
(3) เช็คถูกส่งไปยังผู้รับอนุญาตคาสิโนและได้รับโดยผู้รับอนุญาตในลักษณะที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และถูกแลกเปลี่ยนเป็นเครดิตในบัญชีเดิมพันคาสิโนเสมือนที่สร้างขึ้นโดยลิ้นชักของเช็ค และ
(4) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขึ้นเงินเช็คนั้นได้รับการปฏิบัติโดยผู้รับใบอนุญาตคาสิโนและพนักงานและตัวแทน

19. (ส่วนใหม่) บุคคลใดก็ตามที่เสนอเกมให้เล่นหรือแสดงเกมดังกล่าวในคาสิโนเสมือนจริงโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ทำเช่นนั้น มีความผิดในอาชญากรรมระดับที่สี่ และแม้ว่าจะมีข้อกำหนดของ N.J.S.2C:43-3 ก็ตาม จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และในกรณีของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการจัดการที่เหมาะสมอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดย่อย b ของ N.J.S.2C:43-2.
20. (หมวดใหม่) โดยไม่คำนึงถึงมาตรา 46 ของ P.L.1991, c.182 (C.5:12-113.1) บุคคลใดๆ ที่จงใจยุ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราต่อรองหรือการจ่ายเงินของเกม หรือปิดการใช้งาน เกมจากการดำเนินการตามกฎของเกมที่ประกาศใช้โดยคณะกรรมการมีความผิดในอาชญากรรมระดับที่สามและแม้จะมีบทบัญญัติของ N.J.S.2C:43-3 จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์ และใน กรณีของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการจัดการที่เหมาะสมอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดย่อย b ของ N.J.S.2C:43-2.

ข. นอกเหนือจากบทลงโทษที่ระบุไว้ในหมวดย่อย ก. พนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนที่ฝ่าฝืนมาตรานี้จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตของตน และจะต้องได้รับโทษเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ค. นอกเหนือจากบทลงโทษที่ระบุไว้ในส่วนย่อย ก. ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนที่ละเมิดมาตรานี้จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการดำเนินการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง และจะต้องได้รับโทษเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควร

21. (หมวดใหม่) บุคคลใดก็ตามที่จงใจเสนอหรืออนุญาตให้เสนอเกมคาสิโนเสมือนใดๆ ที่ถูกดัดแปลงในลักษณะที่ส่งผลต่ออัตราต่อรองหรือการจ่ายเงินของเกม หรือทำให้เกมไม่สามารถดำเนินการได้ตามกฎของเกมตามที่คณะกรรมการประกาศใช้ มีความผิดในอาชญากรรมระดับที่สาม และแม้จะมีบทบัญญัติของ N.J.S.2C:43-3 จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และในกรณีของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน มากกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการจัดการที่เหมาะสมอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดย่อย b ของ N.J.S.2C:43-2.
ข. นอกเหนือจากบทลงโทษที่ระบุไว้ในหมวดย่อย a. พนักงานของผู้รับใบอนุญาตคาสิโนที่จงใจละเมิดมาตรานี้ จะต้องถูกระงับใบอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ค. นอกเหนือจากบทลงโทษที่ระบุไว้ในส่วนย่อย ก. ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนที่ละเมิดมาตรานี้จะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริงที่ถูกระงับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
22. (หมวดใหม่) ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีรักษาบัญชีเดิมพันคาสิโนเสมือน ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนหรือพนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนที่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีรักษาบัญชีเดิมพันมีความผิดในอาชญากรรมระดับที่สี่และต้องได้รับโทษตามนั้น เว้นแต่การที่ผู้รับอนุญาตหรือลูกจ้างได้แจ้งข้อเท็จจริงทั้งหมดดังต่อไปนี้โดยยอมให้ผู้เยาว์นั้นจัดทำบัญชี ให้เป็นข้อต่อสู้ในการดำเนินคดีใด ๆ ในเรื่องนั้น

(1) บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นตัวแทนอันเป็นเท็จในระหว่างขั้นตอนการสมัครบัญชีเดิมพันคาสิโนเสมือนที่เขาหรือเธอมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และ
(2) การจัดตั้งบัญชีเดิมพันนั้นกระทำโดยสุจริต โดยอาศัยการเป็นตัวแทนดังกล่าว และด้วยความเชื่อที่สมเหตุสมผลว่าผู้เยาว์นั้นแท้จริงแล้วมีอายุ 21 ปีขึ้นไป
ข. นอกเหนือจากบทลงโทษที่ระบุไว้ในส่วนย่อย ก. พนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนที่ละเมิดบทบัญญัติของส่วนนี้มากกว่าหนึ่งครั้งจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตของตน
ค. นอกเหนือจากบทลงโทษที่ระบุไว้ในส่วนย่อย ก. ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนที่ละเมิดบทบัญญัติของส่วนนี้มากกว่าหนึ่งครั้งจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการดำเนินการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง

23. (หมวดใหม่) คณะกรรมการจะต้องกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการออกหรือต่ออายุใบอนุญาตคาสิโนเสมือนตามข้อบังคับ ค่าธรรมเนียมการออกจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการสอบสวนและการพิจารณาคำขอใบอนุญาตและจะต้องไม่น้อยกว่า 200,000 ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการรักษาการบังคับใช้ การควบคุม และกฎระเบียบของการดำเนินงานคาสิโนเสมือน และจะต้องไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์

ข. อัยการสูงสุดจะรับรองค่าคอมมิชชันที่เกิดขึ้นจริงและในอนาคตของฟังก์ชันการสืบสวนและการบังคับใช้ของแผนก ซึ่งต้นทุนจะเป็นพื้นฐาน พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของค่าคอมมิชชั่น สำหรับการจัดตั้งค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประจำปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ค. จะต้องวางเงินมัดจำที่ไม่สามารถขอคืนได้อย่างน้อย $100,000 จะต้องโพสต์พร้อมกับใบสมัครแต่ละใบสำหรับใบอนุญาตคาสิโนเสมือน และจะต้องนำไปใช้กับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเริ่มต้นหากใบสมัครได้รับการอนุมัติ

ง. นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่ออายุแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนที่มีใบอนุญาตคาสิโนเสมือนจะต้องจ่ายเงินเป็นรายปีให้กับค่าคอมมิชชัน 100,000 ดอลลาร์ที่จะฝากเข้ากองทุนทั่วไปเพื่อการจัดสรรโดยสภานิติบัญญัติให้กับกระทรวงสาธารณสุขและบริการอาวุโส โดยที่ 85,000 ดอลลาร์ของจำนวนดังกล่าวจะต้อง ได้รับการจัดสรรให้กับสภาการพนันโดยบังคับของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และเงิน 15,000 ดอลลาร์ของจำนวนดังกล่าวจะนำไปใช้สำหรับโปรแกรมการรักษาการพนันโดยบังคับในรัฐ

24. การกระทำนี้จะมีผลบังคับ 120 วันหลังจากการตรากฎหมาย แต่คณะกรรมการควบคุมคาสิโนอาจดำเนินการตามที่คาดหวังดังกล่าวตามที่อาจจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระทำ
คำแถลง
ใบเรียกเก็บเงินนี้อนุญาตให้คณะกรรมการควบคุมคาสิโนออกใบอนุญาตให้กับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตในแอตแลนติกซิตี้เพื่อสร้างคาสิโนเสมือนจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวเจอร์ซีย์สามารถวางเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้:
ขั้นตอนการสมัครสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อขอรับใบอนุญาตในการจัดตั้งคาสิโนเสมือนจริง โดยใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีและอาจต้องต่ออายุ ในฐานะส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัคร ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องส่งคำอธิบายของระบบขั้นตอนภายใน (รวมถึงขั้นตอนความปลอดภัย) และการควบคุมดูแลและบัญชีสำหรับการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริงต่อคณะกรรมาธิการเพื่อขออนุมัติ

ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องส่งซอฟต์แวร์เกมและอุปกรณ์เกมเสมือนจริงอื่น ๆ ไปยังกองบังคับใช้การเล่นเกมเพื่อทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการ
กระบวนการอนุญาตให้ผู้เล่นแต่ละรายสร้างบัญชีเดิมพันคาสิโนเสมือนจริง
ขั้นตอนสำหรับการเครดิตและการหักบัญชีเดิมพัน

คุณสมบัติที่จำเป็นของคาสิโนเสมือนจริงเพื่อช่วยเหลือเจ้าของบัญชีเดิมพัน
คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักพนันที่มีปัญหาและนักพนันที่อาจมีปัญหา
บทลงโทษสำหรับการละเมิดบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติ
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ถือใบอนุญาตคาสิโนเสมือนสำหรับใบอนุญาตเบื้องต้นและการต่ออายุใบอนุญาตเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการควบคุมโดยคณะกรรมการและแผนก โดยมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นอย่างน้อย 200,000 ดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมการต่ออายุอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์ และ
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ถือใบอนุญาตคาสิโนเสมือนจริงจำนวน 100,000 ดอลลาร์ ที่จะจัดสรรให้กับโปรแกรมเพื่อป้องกันการพนันโดยบังคับ และเพื่อช่วยเหลือนักพนันที่ถูกบังคับ

นอกจากนี้ การดำเนินการคาสิโนเสมือนของคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่มีอยู่ของพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนและกฎระเบียบของคณะกรรมาธิการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
ภาษี 8% จากรายได้รวม และภาษีทางเลือกการลงทุน 2.5% จากรายได้รวม
ใบอนุญาตของพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม

บทลงโทษสำหรับการละเมิดการกระทำ; และ
การลงโทษเพิ่มเติมที่คณะกรรมาธิการเห็นว่าเหมาะสม สำหรับการละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนที่มีอยู่หรือใบเรียกเก็บเงินการแก้ไขและเพิ่มเติมนี้สุดท้ายนี้ การเรียกเก็บเงินยังคงรักษาอำนาจของคณะกรรมาธิการในการบังคับใช้กฎระเบียบสำหรับการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง และอำนาจของคณะกรรมาธิการและแผนกในการปกป้องความสมบูรณ์ของการเล่นเกม

แคนซัสซิตี้ มิสซูรี — 28 มกราคม 2544 — ตามรายงานของ Kansas City Star: “เจ็ดปีที่แล้วไม่มีเว็บไซต์การพนันทางอินเทอร์เน็ต” ตามรายงานของอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีผู้เล่นมากกว่า 1,400 รายทั่วโลกที่ผู้เล่นทั่วโลกจะสูญเสียเงินประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้เพียงอย่างเดียว ในสิ่งที่นักวิจารณ์เรียกว่าอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับการควบคุม วันนี้ ผู้เล่นออนไลน์จะเดิมพันประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ในช่วงซูเปอร์โบวล์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับนักพนัน
“จากการเปรียบเทียบ นักพนันในลาสเวกัสลงเดิมพัน 71 ล้านดอลลาร์ในซูเปอร์โบวล์เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งในห้าของเงินเดิมพันทางเน็ต

“ความจริงที่ว่าการพนันทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะไม่สำคัญ นักพนันในสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 70 ของตลาด ตามที่นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุ

“…Kevin O’Neill รองผู้อำนวยการสภาการพนันบังคับแห่งนิวเจอร์ซีย์ กังวลเกี่ยวกับเด็ก ๆ ที่สามารถเข้าถึงการพนันทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลาย ๆ เว็บไซต์อนุญาตให้ผู้เล่นเรียนรู้เกมได้ฟรี

“…สำหรับบางคนประเด็นคืออิสรภาพ ท้ายที่สุด พวกเขาชี้ให้เห็นว่า George Washington เดิมพันม้าและในเกมไพ่ เขายังขายลอตเตอรี่ เช่นเดียวกับ Ben Franklin และ John Hancock

“…เว็บไซต์การพนันออนไลน์ตั้งอยู่ใน 50 ประเทศ และส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจนอกทะเลแคริบเบียน ในแอนติกา 200,000 ดอลลาร์สามารถซื้อใบอนุญาตและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการดำเนินการคาสิโนอินเทอร์เน็ต