บริเวณพุทธมณฑล จ.อุทัยธานี สถานปฏิบัติธรรมวัดหนองขุน

ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บมจ.มติชน พร้อมด้วย นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ,นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด, นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ ประธานมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานข่าวสด-มติชน ร่วมกันปลูก ไม้สัก ตะเคียน พะยูง ยางนา และพันธุ์ไม้หายาก จำนวน 300 ต้น ที่บริเวณลานรอบสถานปฏิบัติธรรม ในโครงการปลูกไม้สัก ไม้ตะเคียน ยางนา ครั้งที่ 9 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงวัด ได้แก่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา พร้อมกับถวายเงินบำรุงวัด รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท และเลี้ยงภัตตาหารเพล พระสงฆ์

โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ และ น.ส.ชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.ข่าวสด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ และมี นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง พ.ต.อ.ถาวร รวมกิ่ง ผกก.สภ.เขาบางแกรก

นายดำรง นพรัตน์ นายกเทศบาลตำบลหนองฉาง นายสุทธิชัย อิงคะยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นักเรียน กลุ่มประชาชนจิตอาสา อ.หนองฉาง และส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรม

ซึ่งโครงการดังกล่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด ได้ดำเนินการจัดโครงการขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานของ พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ที่เคยปรารภไว้กับนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บมจ.มติชนว่า อยากให้อนุรักษ์ไม้หายากไว้ใช้บูรณะซ่อมแซมวัด โบราณสถาน และอาคารสาธารณประโยชน์ในชุมชน ทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด จึงเริ่มต้นโครงการปลูกต้นไม้ ภายในพื้นที่วัดที่มีคนในชุมชนและโรงเรียน ร่วมดูแลตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

โดยโครงการดังกล่าวเริ่มต้นครั้งที่ 1 ที่วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ครั้งที่ 2 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
ครั้งที่ 3 วัดวิเวกวายุพัด ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 4 วัดทองสะอาด บ้านคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ครั้งที่ 5 วัดธรรมปัญญา อ.เมือง จ.นครนายก
ครั้งที่ 6 วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 7 ที่วัดใหม่อยู่สงัด หมู่ 9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 8 ที่สถานปฏิบัติธรรมใหม่สันติสุข ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
และครั้งที่ 9 ที่พุทธมณฑล จ.อุทัยธานี สถานปฏิบัติธรรมวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้มี พระราชอุทัยโสภณ (มนัส สมชาโน) เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ และนายสิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีต ส.ว.อุทัยธานี พร้อมด้วย ชาวบ้านในชุมชน ครูและนักเรียน จากโรงเรียนหนองฉางวิทยา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหารและพนักงานข่าวสด-มติชน ร่วมกันดำเนินการจัดเตรียมสถานที่

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้ง อย.เกี่ยวกับผลวิเคราะห์ยา DOG-VAC RABIA Reg.No.1F 6/53 (B) รุ่นการผลิตที่ 225THF030A ซึ่งได้เก็บตัวอย่างจากคลินิกรักษาสัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ฯ พบความแรง (Potency) ต่ำกว่ามาตรฐานนั้น

เมื่อรับทราบทาง อย.จึงไปเก็บตัวอย่างยาดังกล่าว ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศสเปน โดยรวมทั้งหมด 3 รุ่นผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ และผลวิเคราะห์พบความแรงต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้น อย.จึงเรียกเก็บยาคืนทั้ง 3 รุ่น ตั้งแต่ปลายปี 2559 และให้บริษัทผู้นำเข้าทำลายยาดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อย.ไปกำกับดูแลการทำลายยาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้นำเข้า ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน อย.ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมปศุสัตว์ได้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่พบว่ามีการตกมาตรฐานแต่อย่างใด

ร้อยเอ็ด – นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า กศน.รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต ทำหน้าที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต งบประมาณปี 2561 ในแผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต งบรายจ่ายอื่น กศน.เมืองร้อยเอ็ด รับจัดสรรงบประมาณ 141,000 บาท

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน ให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงภายในครอบครัว หรือไปประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงได้ ใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานอนามัย 420 ชั่วโมง ของกรมอนามัยดำเนินงานตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหนือเมือง อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรม วิทยากร และจัดหากลุ่มเป้าหมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะรับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับวัยและความต้องการ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับวัย การรักษาและดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการที่เหมาะสม ดูแลและรักษาสุขภาพจิต ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับคนทุกวัยในชุมชนเพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าของสมาชิกต่างวัยที่อยู่ร่วมกันในชุมชน การฝึกอบรมมีหลายวิธีด้วยกัน คือ การบรรยายให้ความรู้ การสาธิตและฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม

ความหมายของชื่อภาษามลายู “ราชาแมวป่า” ถิ่นกำเนิด ประเทศมาเลเซีย สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร มาเลเซียได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน มีชื่อเรียกตามพื้นบ้านว่า “พันธุ์คุนยิต” หลังจากประกวดและได้รับความแพร่หลาย เป็นทุเรียนรสชาติดีนิยมจากผู้บริโภคในประเทศจีน จึงถูกขนานนามว่า ราชาแห่งทุเรียนมาเลเซีย “มูซังคิง” แต่อาจจะเรียกเพี้ยนเป็น เหมาซังคิง เหมาซานหว่อง เหมาซานหวัง หรือคนมาเลเซีย เรียกว่า ราจาคุนยิต (Raja Kunyit) มืชื่อวิทยาศาสตร์และลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนทุเรียนทั่วไป เป็นทุเรียนพันธุ์เบา ผลสวย

ลักษณะเด่น มีเอกลักษณะประจำพันธุ์ คือบริเวณก้นผลจะเป็นรูปดาว 5 แฉก เปลือกบาง เมล็ดเล็กและลีบบาง เนื้อสีเหลืองเข้มละเอียดเนียน รสชาติหวานมันและหวานแหลม มีกลิ่นเฉพาะตัว รสชาติอร่อยมาก ออกดอกติดผลใช้เวลาปลูก 4 ปี

การเก็บ นิยมปล่อยให้ผลทุเรียนสุกจัดจนหล่นจากต้นเอง

ตลาดและความนิยม คนจีน และมาเลเซีย ราคาทุเรียนมูซังคิงในมาเลเซียไม่เคยตกและไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวจีนและมาเลเซีย

พื้นที่เหมาะกับการปลูก ต้องเป็นเนินสูงและเขาชัน ประเทศไทย มีปลูกทางภาคตะวันออก ที่ จ.จันทบุรี ภาคใต้ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งมีภูมิประเทศและอากาศใกล้เคียงกับมาเลเซีย เป็นการบ้านสำหรับชาวสวนทุเรียนหมอนทองในเมืองไทย

เมื่อมีทุเรียนมูซังคิงคู่แข่งที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน จะต้องหันมามองย้อนดูว่าจะรักษาตำแหน่งในตลาดได้อย่างไร !!! ระยะนี้จะมีอากาศเย็น มีลมแรง และมีหมอกในตอนเช้า กรมวิชาการเกษตร แนะให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อน และหนอนเจาะฝักลายจุด โดยจะพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นถั่วออกดอกและติดฝัก สำหรับเพลี้ยอ่อน มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เพลี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ทำให้ส่วนที่ถูกทำลายบิดเบี้ยวและแกร็น หากพบการระบาด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

สำหรับหนอนเจาะฝักลายจุด จะพบหนอนที่ฟักออกจากไข่เจาะเข้าไปกัดกินภายในดอกอ่อน ต่อมาจะกัดกินส่วนของดอกและเกสรดอก ทำให้ดอกร่วงหล่น เมื่อหนอนโตขึ้นจะเจาะเข้าไปกัดกินภายในฝักส่วนที่เป็นเมล็ดอ่อน ทำให้ฝักและเมล็ดลีบ ส่วนแนวทางในการป้องกันกำจัด ให้เกษตรกรใช้วิธีกล โดยก่อนปลูกพืชประมาณ 2 สัปดาห์ ให้เกษตรกรไถพรวนพลิกดินขึ้นมาตากแดด โดยไถให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตร ขึ้นไป และตากดินไว้ให้นาน เพื่อกำจัดดักแด้ที่อาจหลงเหลืออยู่ในแปลงปลูก หากพบการระบาด ให้เกษตรกรใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 60-80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร จากนั้น ให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัด สารเบตา-ไซฟลูทริน 2.5% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารเดลทาเมทริน 3% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

ระยะนี้มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า กลางวันมีแสงแดดจัด กลางคืนมีความชื้นสูง กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนหน้าแมวระบาด มักพบหนอนหน้าแมวเข้าทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 4 ปี หนอนหน้าแมวจะกัดทำลายใบปาล์มน้ำมัน หากระบาดรุนแรง ใบจะถูกกัดกินจนเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ผลผลิตลดลง ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโต และจะใช้เวลาในการฟื้นตัวของต้นปาล์มน้ำมันนาน การระบาดของหนอนหน้าแมวในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาการกำจัดนาน เนื่องจากหนอนหน้าแมวมีหลายระยะในเวลาเดียวกัน เช่น ระยะหนอนและระยะดักแด้ ทำให้ไม่สามารถกำจัดให้หมดในเวลาเดียวกันได้

ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันควรตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่มีหนอน หรือจับผีเสื้อหนอนหน้าแมวที่เกาะนิ่งในเวลากลางวันตามใต้ทางใบ หรือเก็บดักแด้ตามซอกโคนทางใบรอบต้นมาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก หากพบหนอนหน้าแมวเข้าทำลายเฉลี่ย 20 ตัว ต่อทางใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

และควรพ่นเมื่อพบหนอนหน้าแมวเข้าทำลายบริเวณผิวใบ (หนอนวัยที่ 1-4) จะได้ผลดียิ่งขึ้น ในการกินอาหารของคนไทย ส่วนใหญ่นิยมกินของเผ็ดร้อน ประเภทที่ว่าอาหารกับข้าวไม่มีรสเผ็ดร้อน เป็นว่ากลืนไม่ค่อยลง ความเผ็ดร้อนทำให้ อร่อย กินได้เยอะ เรียกเป็นคำเพราะๆ ว่า เจริญอาหาร

อาหารเผ็ดร้อน เช่น ลาบขม ต้มแซ่บ ยำน้ำตก ผัดเผ็ดกบ แกงเผ็ดไก่ และน้ำพริกสารพัด รสเผ็ดร้อนของอาหาร ได้จากพืชผัก สมุนไพรหลายชนิดรวมกัน หรือชนิดเดียวโดดๆ เช่น พริกไทย ขิง ข่า กระชาย และที่รู้จักกันมาแต่เนิ่นนาน จนคิดว่าเป็นพืชพื้นเมืองของไทยซะเอง คือ “พริก” มีคนเขาเล่าว่า พริกที่ปลูกไว้ให้เราเอามาประกอบอาหารให้มีรสเผ็ดนั้น สันนิษฐานว่าเข้ามาให้คนไทยรู้จักสมัยอยุธยาตอนปลาย ว่ากันว่าฝรั่งชาติโปรตุเกส เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี หรือว่าเข้ามาไม่ทราบเจตนาเบื้องต้น เขาว่าเจริญสัมพันธไมตรี ก็ว่าตามเขา เหตุการณ์นานมาแล้ว คงเอาเรือใหญ่เข้ามาทางทะเลเข้าปากน้ำเจ้าพระยาละกระมัง เข้ามามีการปรับทุกข์ผูกมิตร มี “พริก” ติดมาทำอาหาร คนไทยได้มีวาสนาได้ชิมอาหารที่ชาวโปรตุเกสนำมา ชิมรสพริกก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร? ฝรั่งว่าไอก็ไม่รู้ แต่ที่อเมริกาใต้ แถบ เปรู บราซิล เขาเรียก “ปริ้กก้า” อ๋อ…ปริ้กก้า ปริ้กก้า…ปริ้ก ปริก ออกเสียงยาก เรียกมันว่า “พริก” ดีกว่า

พริกขี้นก พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกมัน พริกหยวก เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ หรือแฟมิลี่ solanaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum Frutescens Linn. พริกที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ ที่เป็นเม็ดใหญ่ ยาว ผิวมัน เรียกว่าพริกมัน หรือพริกใหญ่ หรือเรียกพริกสด ที่เม็ดใหญ่ๆ อ้วนป้อม ไม่เผ็ดนัก เรียกพริกหวาน ที่ออกลูกออกเม็ดเล็กยาว ปลายชี้ขึ้น เรียกพริกชี้ฟ้า หรือพริกแจว ที่มีเม็ดสีขาว เหลือง เรียกพริกเหลือง ถ้าเป็นขาว เหลือง แบบเม็ดขนาดกลาง ปลูกต้นหนึ่ง เก็บเม็ดกินไม่ทัน กิ่งหักเหยียบลงดิน ขึ้นต้นใหม่ ทนเป็นปี เรียกพริกกระเหรี่ยง หรือพริกแม้วที่มีเม็ดเล็กๆ บ้างใหญ่บ้าง ขึ้นอยู่ตามสวนตามไร่ ใต้ต้นไม้ ไม่ได้ปลูกเอง เรียกว่า พริกขี้นก ที่ปลูกไว้ตามสวนครัว สวนหลังบ้าน ใบใหญ่ เม็ดเล็กๆ เผ็ดสะเด็ดญาติเรียก พริกขี้หนู

พริกขี้นกขี้หนู มีขึ้นอยู่ทั่วไปตามสวนตามไร่ เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครรู้ว่า มีพันธุ์อะไรบ้าง รู้แต่ว่า เป็นพริกที่ใช้ประโยชน์ได้หลายส่วน ใช้เป็นส่วนประกอบปรุงรสอาหารสารพัด เมื่อแรกที่ขึ้นซึ่งงอกมาจากเมล็ด ที่คนนำมาเพาะ หรือที่นกถ่ายมูลแล้วขึ้นต้นเอง แรกเริ่มก่อนติดดอกออกผล จะมีต้นที่สมบูรณ์ ใบใหญ่ ยอดอวบอ้วน และใบ ยอดจะเล็กลงเมื่อติดดอกออกผล ยิ่งนานวันยิ่งใบเล็กลง ส่วนพริกขี้นก เป็นพริกที่เรียกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์แต่แรก ต้นแคระแกร็น เม็ดผลพริกเล็กจิ๋ว แต่โรยหน้าถ้วยน้ำพริกกะปิ น่ากิ้นน่ากิน

พริกขี้หนู หรือพริกขี้หนูสวน มีพริกขี้หนูสวนเม็ดใหญ่ กับพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็ก ขนาดเม็ดหรือผล กว้าง 1 ส่วน 3 ถึงครึ่งเซนติเมตร ยาว 1 ถึง 5 เซนติเมตร มีหลายชนิด มีทั้งเม็ดเล็ก ยาว ชื่อจินดายอดสน ช่อไสว เม็ดอ้วน สั้น ชื่อหัวเรือ หรือบางที เรียกกันตามขนาดว่า พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก ส่วนพริกขี้นก เป็นพริกที่มักขึ้นตามที่โล่งบ้าง ส่วนใหญ่ขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ คงเป็นเพราะนกชอบเกาะพักผ่อนย่อยอาหาร และถ่ายมูล ก็คงไปจิกกินพริกสุกแก่ กลืนลงท้องด้วยความเอร็ดอร่อย เม็ดพริกติดมูลออกทิ้ง ขึ้นเป็นต้นใหม่ด้วยความบังเอิญ ถึงเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์นัก

คุณค่าทางอาหารที่พริกมีอยู่ ใน 100 กรัม หรือ 1 ขีด พริกให้พลังงานเยอะมาก ถึง 55 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย เส้นใยอาหาร 5.2 กรัม ฟอสฟอรัส 14 มิลลิกรัม แคลเซียม 4 มิลลิกรัม เหล็ก 1.2 มิลลิกรัม วิตามินเอ 2417 iu. วิตามินบีหนึ่ง 0.29 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.11 มิลลิกรัม วิตามินซี 44 มิลลิกรัม ไนอะซิน 105 มิลลิกรัม และมีสารอาหารที่มีคุณค่าอีกหลายอย่าง ที่สะสมผสมรวมอยู่ในพริก

พริก สามารถนำมาเป็นผัก ประกอบอาหาร หรือนำมาเป็นส่วนผสมเครื่องปรุงแต่งรส สีสัน ได้แก่ ใบอ่อน ยอดพริก เป็นผัก แกงแค แกงป่า แกงเลียง ลวกนึ่งจิ้มน้ำพริก หั่นชุบแป้งทอดรสชาติดี เม็ดหรือลูก หรือผลพริก นอกจากเป็นผักประกอบอาหารการกินแล้ว นับได้ว่าเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยม ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีสรรพคุณขับลม ขับปัสสาวะ แก้ไข้หวัด ลดอาการเจ็บปวด ขับเหงื่อช่วยเจริญอาหาร ช่วยระบบย่อยอาหาร เป็นเครื่องชูรส จริงอยู่ ที่ว่าน้ำพริกเป็นสัญลักษณ์ของความจน ยากจนข้นแค้นไม่มีอาหารการกินที่ดี ข้าวสุกจาน น้ำพริกถ้วย คลุกข้าวหลอกล่อให้กลืนผ่านลงคอ น้ำครึ่งขันก็อิ่มท้อง คนจึงมีแรงทำงานหนัก หาเลี้ยงชีพต่อไปได้

ตัวตนของพริก ที่แท้จริง ความเผ็ดร้อนของสารที่เป็นส่วนประกอบในพริก เวลานำมาประกอบอาหาร พริกเม็ดใหญ่ เอาเม็ดออก เอาแต่เปลือกและเนื้อ ประกอบอาหารจะได้ความเผ็ดน้อยถึงปานกลาง พริกประเภทพริกชี้ฟ้า พริกแจวเม็ดเล็ก รสเผ็ดจัด แช่น้ำหรือต้ม จะลดความเผ็ดได้บ้าง พริกขี้นกขี้หนู เผ็ดจัดแบบธรรมชาติในตัวของมันเอง ก็นำมาทำกับข้าวแบบ ลดปริมาณ ให้ส่วนผสมอื่นช่วยตัดกลืนรส เช่น ความเค็มของกะปิ น้ำปลา ความร้อนของกระเทียม ความเปรี้ยวของมะนาว ความหวานของน้ำตาล ผงชูรส มาบูรณาการกันในครก ตักใส่ถ้วยใบเล็ก คลุกข้าวร้อนๆ มื้อเย็นนี้ มีปลาทูทอดสักตัว แตงกวาอ่อนสัก 2-3 ลูก หรือชะอมไข่ทอด หั่นเป็นชิ้นๆ ข้าวน้ำพริกกะปิ เชิญชวนรับอาหารมื้อเย็นนี้พร้อมหน้ากันนะครับ พี่น้องผองเพื่อน