ผู้ใหญ่ในรัฐเพนซิลวาเนียใช้เวลามากกว่า 9.5 ล้านทริปคาสิโน

ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – การสำรวจครั้งใหม่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตั้งค่าและลักษณะของนักพนันคาสิโนในระดับประเทศและรวมถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเพนซิลเวเนียและพิตส์เบิร์กและฟิลาเดลเฟีย DMA (พื้นที่ตลาดที่กำหนด) ตามประวัติของนักพนันคาสิโนอเมริกัน: การสำรวจของ Harrah ในปี 2545 ผู้ใหญ่ในรัฐเพนซิลวาเนียประมาณ 1,880,000 คน (อายุ 21 ปีขึ้นไป) เล่นการพนันที่คาสิโนในปี 2544
ผู้เล่นคาสิโนเพนซิลเวเนียใช้เวลาเดินทางคาสิโนทั้งหมด 9,588,000 ครั้งในปีที่แล้วหรือเฉลี่ย 5.1 ครั้งต่อนักพนัน

การสำรวจของ Harrah อิงจากการศึกษาวิจัยทั่วประเทศ 2 ฉบับที่ได้รับมอบหมายจาก Roper Reports ให้กับ Harrah’s Entertainment, Inc. (NYSE:HET) ซึ่งดำเนินการโดย Roper ASW; และแผงการเล่นเกมของสหรัฐอเมริกา ดำเนินการโดย NFO WorldGroup, Inc. แบบสำรวจฉบับสมบูรณ์ถูกโพสต์ออนไลน์ที่เว็บไซต์ ของ Harrah

จุดหมายปลายทางคาสิโนชั้นนำสำหรับนักพนันในเพนซิลเวเนียคือคาสิโนในแอตแลนติกซิตี้ ซึ่งดึงดูด 76 เปอร์เซ็นต์ของทริปคาสิโนทั้งหมด

Philadelphia DMA สร้างรายได้จากนักพนันคาสิโน 1,723,000 รายในปี 2544 ผู้เล่นในพื้นที่ฟิลาเดลเฟียได้ไปเที่ยวคาสิโนทั้งหมด 12,233,000 ครั้ง หรือเข้าชมเฉลี่ย 7.1 ครั้งต่อปี Pittsburgh DMA สร้างรายได้ให้กับนักพนันคาสิโน 345,000 คนในปี 2544 ผู้เล่นในพื้นที่พิตส์เบิร์กได้ไปเที่ยวคาสิโนทั้งหมด 966,000 ครั้งหรือเข้าชมเฉลี่ย 2.8 ต่อปี

อัตราการมีส่วนร่วมในการพนันคาสิโน (เปอร์เซ็นต์ของประชากรผู้ใหญ่ที่เล่นการพนันในคาสิโนในปี 2544) อยู่ที่ 21.3 เปอร์เซ็นต์ในเพนซิลเวเนีย 35.2 เปอร์เซ็นต์สำหรับฟิลาเดลเฟีย และ 17.1 เปอร์เซ็นต์สำหรับพิตต์สเบิร์ก อัตราการมีส่วนร่วมของชาติอยู่ที่ร้อยละ 27

ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – การสำรวจที่เผยแพร่ในวันนี้ให้ความกระจ่างใหม่เกี่ยวกับชาวอเมริกันมากกว่า 50 ล้านคนที่เยี่ยมชมคาสิโนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเผยให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างนักพนันและผู้ไม่เล่นการพนัน
การสำรวจเน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่มในประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ และกิจกรรมยามว่าง

ข้อมูลส่วนตัวของนักพนันคาสิโนอเมริกัน: การสำรวจของ Harrah ในปี 2002 พบว่าผู้เล่นคาสิโนทั่วไปในความเป็นจริงค่อนข้างแตกต่างจากแบบเหมารวม การสำรวจนี้จัดทำโดย Harrah’s Entertainment, Inc. (NYSE:HET) โดยอิงจากการศึกษาวิจัยทั่วประเทศ 2 เรื่อง ได้แก่ Roper Reports ซึ่งจัดทำโดย Roper ASW และ US Gaming Panel ซึ่งจัดทำโดย NFO WorldGroup, Inc.

แบบสำรวจฉบับสมบูรณ์ถูกโพสต์ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ ของ Harrah

Gary Loveman ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Harrah กล่าวว่า “ผลการสำรวจครั้งนี้พิสูจน์หักล้างความเชื่อผิด ๆ ที่มีมายาวนานหลายประการเกี่ยวกับผู้เล่นคาสิโน” “การค้นพบแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นคาสิโนมีความอยากในวงกว้างสำหรับประสบการณ์ที่เสริมสร้างชีวิต มีความมั่นคงทางการเงินและมีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในชีวิตทางการเมืองและชุมชน”

การสำรวจยังสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ อายุ การศึกษา และการพนันคาสิโน ระบุพื้นที่ของประเทศที่การพนันคาสิโนได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และระบุจุดหมายปลายทางคาสิโนชั้นนำสำหรับผู้อยู่อาศัยในแต่ละรัฐและเขตเมืองใหญ่หลายแห่ง

ข้อมูลประชากรผู้เล่น

-รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนของนักพนันคาสิโนอยู่ที่ 49,753 ดอลลาร์ เทียบกับ 41,343 ดอลลาร์สำหรับประชากรสหรัฐโดยรวม – ความแตกต่าง 20 เปอร์เซ็นต์

-เมื่อรายได้ของแต่ละบุคคลเพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็นที่เขาหรือเธอจะเป็นนักพนันคาสิโนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันที่มีรายได้ครัวเรือนต่อปีสูงกว่า 95,000 ดอลลาร์เล่นการพนันในคาสิโน ในขณะที่ผู้ใหญ่เพียง 22 เปอร์เซ็นต์ในบ้านที่มีรายได้น้อยกว่า 35,000 ดอลลาร์เป็นผู้เล่นคาสิโน

– ผู้เล่นคาสิโนทั่วไปคือวัยกลางคนและมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้หญิงตามการสำรวจ อายุเฉลี่ยของนักพนันคาสิโนคือ 46 ปี โดยการมีส่วนร่วมของคาสิโนมีจุดสูงสุดในกลุ่มอายุ 51-56 ปี อัตราส่วนชาย/หญิงของผู้เล่นคาสิโนคือ 45 เปอร์เซ็นต์/55 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราส่วนระหว่างประชากรสหรัฐโดยรวมคือ 48 เปอร์เซ็นต์/52 เปอร์เซ็นต์

กิจการทางการเงินของนักพนัน

ผู้เล่นคาสิโนแบ่งปันความกังวลทางการเงินเช่นเดียวกับชาวอเมริกันคนอื่นๆ การสำรวจพบ แต่มีแนวโน้มที่จะมีความปลอดภัยมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เล่นการพนัน ผู้เล่นคาสิโนคือ:

– มีแนวโน้มที่จะนำเงินของพวกเขาไปลงทุนที่ให้โอกาสในการสร้างรายได้ระยะยาวมากขึ้น: ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นักพนันร้อยละ 57 ลงทุนในแผนการเกษียณอายุหรือเงินบำนาญ เทียบกับร้อยละ 43 ของผู้ไม่เล่นการพนัน

ผลสำรวจพบว่า มีแนวโน้มมากขึ้น (ร้อยละ 53 เทียบกับร้อยละ 41) ที่จะเชื่อว่าพวกเขามีหรือจะมีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในช่วงวัยอาวุโส

– กังวลน้อยลงเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินขั้นพื้นฐาน เช่น การชำระค่าจำนองหรือค่าเช่า (ร้อยละ 20 เทียบกับร้อยละ 26) ค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 20 เทียบกับร้อยละ 28) และหนี้อื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่เล่นการพนันมีแนวโน้มมากกว่า (ร้อยละ 46 เทียบกับร้อยละ 41) ที่จะรายงานว่า “การร่ำรวย” เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดความฝันแบบอเมริกัน

เวลาว่าง

ในขณะที่นักพนันแบ่งปันความชอบในเวลาว่างเช่นเดียวกับชาวอเมริกันโดยรวม พวกเขามีความกระตือรือร้นมากขึ้นในเวลาว่าง ตามโปรไฟล์ของ American Casino Gambler

-นักพนันมีความสนใจและงานอดิเรกที่หลากหลาย และมีแนวโน้มมากกว่าผู้ที่ไม่เล่นการพนันที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึง: การเดินทาง (36 เปอร์เซ็นต์ถึง 24 เปอร์เซ็นต์) ตกปลา (31 เปอร์เซ็นต์ต่อ 23 เปอร์เซ็นต์) ตั้งแคมป์ (26 เปอร์เซ็นต์ต่อ 19 เปอร์เซ็นต์) เปอร์เซ็นต์) และการปั่นจักรยาน (22 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 14 เปอร์เซ็นต์)

-นักพนันเป็นนักอ่านตัวยงมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหาร การเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์ ไปกิจกรรมทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ นอกบ้าน

บ้านและชุมชน

ผู้เล่นคาสิโน เช่นเดียวกับชาวอเมริกันคนอื่นๆ มองว่าการเป็นคู่สมรสที่ดีและเป็นผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการ “ประสบความสำเร็จ” จากการสำรวจพบว่า นักพนันสี่ใน 10 คน (เทียบกับ 34 เปอร์เซ็นต์ของผู้ไม่เล่นการพนัน) กล่าวถึง “ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง” เป็นแนวคิดส่วนตัวในความสำเร็จ ข้อค้นพบที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่:

-นักพนันจัดอันดับมารยาทและความสุภาพเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการปลูกฝังให้กับลูก ๆ ของพวกเขา (ร้อยละ 67 เทียบกับร้อยละ 61 สำหรับผู้ที่ไม่เล่นการพนัน)

-ผู้ไม่เล่นการพนันมีแนวโน้มที่จะจัดอันดับความศรัทธาทางศาสนาเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากขึ้น (ร้อยละ 36 เทียบกับร้อยละ 28 สำหรับนักพนัน)

– ผู้เล่นคาสิโนมีแนวโน้มที่จะรู้สึกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนที่แตกต่างกันสามแห่ง: ที่ทำงาน (47 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 36 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่การพนัน) กลุ่มวิชาชีพหรือสหภาพแรงงาน (18 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 9 เปอร์เซ็นต์) และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยหรือโรงเรียน (15 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 8 เปอร์เซ็นต์)

-ผู้เล่นคาสิโนมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจการพลเมืองและการเมืองมากขึ้น พวกเขามีแนวโน้มมากกว่าผู้ที่ไม่ใช่นักพนันที่จะลงนามในคำร้อง (ร้อยละ 34 เทียบกับร้อยละ 25) เข้าร่วมการประชุมสาธารณะ เมือง หรือโรงเรียน (ร้อยละ 22 เทียบกับร้อยละ 14) หรือทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสโมสรหรือองค์กร (10 เปอร์เซ็นต์ต่อ 6 เปอร์เซ็นต์)

เกมแห่งทางเลือก

ในบรรดาสิ่งที่ค้นพบการตั้งค่าของผู้เล่น:

– ผู้เล่นคาสิโนชอบสล็อตแมชชีนและวิดีโอโป๊กเกอร์มากกว่าเกมบนโต๊ะ: 74 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 14 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ 8 เปอร์เซ็นต์ไม่แสดงความพึงพอใจ

– การตั้งค่าสูงสุดสำหรับสล็อตแมชชีนวัดได้ในภูมิภาคการสำรวจสำมะโนประชากรตอนกลางตอนเหนือของประเทศ

– เกมบนโต๊ะได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ใหญ่อายุน้อยและได้รับความนิยมน้อยที่สุดในหมู่ผู้เล่นคาสิโนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

-ผู้ชายเกือบสองเท่าของผู้หญิงที่รายงานว่าเกมบนโต๊ะเป็นประเภทการพนันคาสิโนที่พวกเขาชื่นชอบ

การเยี่ยมชมคาสิโน

ผู้ใหญ่ 53.2 ล้านคน (อายุ 21 ปีขึ้นไป) เดินทางไปเล่นการพนันที่คาสิโนทั้งหมด 303.3 ล้านครั้งในปีที่แล้ว หรือเฉลี่ย 5.7 ครั้งต่อนักพนันต่อปี ด้วยจำนวนประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ทั้งหมด 196.9 ล้านคน ผู้เยี่ยมชมผู้ใหญ่ 53.2 ล้านคนในปี 2544 คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมการพนันคาสิโนระดับชาติที่ 27 เปอร์เซ็นต์

ศักยภาพการเติบโตในภาคตะวันออก

การสำรวจพบว่ารัฐที่มีประชากรจำนวนหนึ่งทางตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี้มีอัตราการเข้าร่วมคาสิโน (เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ที่เล่นการพนันที่คาสิโนในปี 2544) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ: แอละแบมา, ฟลอริดา, จอร์เจีย, เคนตักกี้, แมริแลนด์, นิวยอร์ก, นอร์ทแคโรไลนา, โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย เซาท์แคโรไลนา เทนเนสซี และเวอร์จิเนีย

นอกจากนี้ แปดใน 20 พื้นที่ตลาดที่กำหนดที่มีประชากรมากที่สุดหรือ DMA ของประเทศมีอัตราการเจาะคาสิโนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้งหมดยกเว้นทางตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี้: บอสตัน; วอชิงตันดีซี; ดัลลัส-ฟอร์ต คุณค่า; แอตแลนตา; คลีฟแลนด์; ไมอามี-ฟอร์ต ลอเดอร์เดล; แทมปา-เซนต์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ซาราโซตา; และพิตส์เบิร์ก

ที่ที่ผู้เล่นคาสิโนอาศัยอยู่

Harrah’s Survey 2002 พบว่าเกือบ 53 เปอร์เซ็นต์ของทริปคาสิโนของชาวอเมริกันในปี 2544 ดำเนินการโดยนักพนันที่อาศัยอยู่ใน 10 รัฐผู้ให้บริการคาสิโนชั้นนำ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย อิลลินอยส์ เนวาดา นิวยอร์ก มิชิแกน เท็กซัส นิวเจอร์ซีย์ ลุยเซียนา มิสซูรี และเพนซิลเวเนีย การค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ที่ผู้เล่นคาสิโนอาศัยอยู่ได้แก่:

– มีเพียงสามรัฐที่ป้อนอาหารได้ดีที่สุด ได้แก่ เนวาดา มิสซูรี และลุยเซียนา – ไม่ได้อยู่ใน 10 รัฐที่มีประชากรมากที่สุด

-สามสิบสองรัฐแต่ละแห่งสร้างการเดินทางคาสิโนมากกว่าสองล้านครั้งในปี 2544

-นักพนันที่อาศัยอยู่ในตลาดป้อนคาสิโน (DMA) 20 อันดับแรกใช้เวลาเกือบ 51 เปอร์เซ็นต์ของการเดินทางคาสิโนทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

-ตลาดป้อนห้าอันดับแรกคิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของคาสิโนสหรัฐทั้งหมด ตามการสำรวจของ Harrah

รายละเอียดของ American Casino Gambler มีพื้นฐานมาจากการศึกษาวิจัยทั่วประเทศ 2 เรื่อง ได้แก่ Roper Reports ซึ่งจัดทำโดย Roper ASW; และ US Gaming Panel ดำเนินการโดย NFO WorldGroup, Inc.

Roper ASW ดำเนินการสัมภาษณ์แบบเห็นหน้ากับกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงจำนวน 2,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในบ้านของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนต่างของข้อผิดพลาดสำหรับคำถามในรายงาน Roper ที่ตอบโดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,000 รายที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ที่ประมาณ +/- 3 เปอร์เซ็นต์ NFO WorldGroup, Inc. ได้ส่งแบบสอบถามการสำรวจไปยังกลุ่มผู้ใหญ่ 100,000 คน ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ภายในทวีปอเมริกา การสำรวจสร้างผู้ตอบแบบสอบถาม 66,283 รายซึ่ง NFO ระบุแผงเกมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวอย่างตัวแทนระดับประเทศของผู้เล่นคาสิโน 17,942 ราย ขอบของข้อผิดพลาดสำหรับคำถามที่ถามผู้เล่นคาสิโนทั้งหมด 17,942 รายที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ที่ประมาณ +/- 1 เปอร์เซ็นต์และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง +\- 1 เปอร์เซ็นต์และ +/- 5 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับการแบ่งส่วนตัวอย่าง

Harrah’s Entertainment, Inc. ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว โดยดำเนินกิจการคาสิโน 25 แห่งในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อแบรนด์ Harrah’s เป็นหลัก Harrah’s Entertainment มุ่งเน้นไปที่การสร้างความภักดีและมูลค่าให้กับลูกค้าเป้าหมายผ่านการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของบริการที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ การจัดจำหน่ายที่ไม่มีใครเทียบได้ ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

การสำรวจครั้งใหม่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตั้งค่าและลักษณะของนักพนันคาสิโนในระดับประเทศและรวมถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับนิวยอร์กและนิวยอร์กซิตี้และบัฟฟาโล DMA (พื้นที่ตลาดที่กำหนด) ตามประวัติของนักพนันคาสิโนอเมริกัน: การสำรวจของ Harrah ในปี 2545 ผู้ใหญ่ชาวนิวยอร์กประมาณ 3,484,000 คน (อายุ 21 ปีขึ้นไป) เล่นการพนันที่คาสิโนในปี 2544
ผู้เล่นคาสิโนในนิวยอร์กใช้เวลาเดินทางคาสิโนทั้งหมด 14,283,000 ครั้งในปีที่แล้วหรือเฉลี่ย 4.1 ครั้งต่อนักพนัน

Harrah’s Survey อิงจากการศึกษาวิจัยทั่วประเทศ 2 ชิ้นที่มอบหมายให้กับ Harrah’s Entertainment, Inc. (NYSE:HET): Roper Reports ดำเนินการโดย Roper ASW; และแผงการเล่นเกมของสหรัฐอเมริกา ดำเนินการโดย NFO WorldGroup, Inc. แบบสำรวจฉบับสมบูรณ์ถูกโพสต์ออนไลน์ที่เว็บไซต์ ของ Harrah

จุดหมายปลายทางคาสิโนชั้นนำสำหรับนักพนันในนิวยอร์กคือคาสิโนแอตแลนติกซิตี้และคอนเนตทิคัตของอินเดีย ซึ่งจับ 55 และ 13 เปอร์เซ็นต์ของทริปคาสิโนทั้งหมดตามลำดับ

DMA ในนครนิวยอร์กสร้างนักพนันคาสิโน 4,477,000 รายในปี 2544 ผู้เล่นในพื้นที่นครนิวยอร์กได้ไปเที่ยวคาสิโนทั้งหมด 20,147,000 ครั้ง หรือเข้าชมเฉลี่ย 4.5 ครั้งต่อปี Buffalo DMA สร้างรายได้จากนักพนันคาสิโน 257,000 รายในปี 2544 ผู้เล่นในพื้นที่บัฟฟาโลได้ไปเที่ยวคาสิโนทั้งหมด 1,361,000 ครั้ง หรือเข้าชมเฉลี่ย 5.3 ครั้งต่อปี

อัตราการมีส่วนร่วมเล่นการพนันคาสิโน (เปอร์เซ็นต์ของประชากรผู้ใหญ่ที่เล่นการพนันในคาสิโนในปี 2544) อยู่ที่ 25.8 เปอร์เซ็นต์ในนิวยอร์ก 34.3 เปอร์เซ็นต์สำหรับนิวยอร์กซิตี้ และ 23 เปอร์เซ็นต์สำหรับบัฟฟาโล อัตราการมีส่วนร่วมของชาติอยู่ที่ร้อยละ 27

“อัตราการมีส่วนร่วมในนิวยอร์ก, นิวยอร์กซิตี้และบัฟฟาโลบ่งชี้ว่ามีความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับการพนันคาสิโนในหมู่ประชาชนในท้องถิ่น, แม้ว่าจะขาดสถานที่ในรัฐที่จะเล่นก็ตาม” Gary Loveman ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Harrah กล่าว “มีเงินการพนันจำนวนมากที่ผู้เล่นนิวยอร์กใช้ไปนอกรัฐ การตัดสินใจล่าสุดของนิวยอร์กในการขยายโอกาสการพนันคาสิโนอาจช่วยให้สร้างรายได้ภาษี งาน และการลงทุนที่จำเป็นเพียงแค่จับการใช้จ่ายนี้อีกครั้ง”

ลอนดอน – ตามที่รายงานโดย Reuters: “บริษัทการพนันของอังกฤษ Zetters กล่าวว่าได้เปิดโรงเรียนการพนันแบบกระจายสำหรับผู้ที่ต้องการรวยอย่างรวดเร็วและกระตือรือร้นที่จะเล่นในตลาดการเงิน
“มหาวิทยาลัยของนักพนันซึ่งเรียกว่า Academy of Spread Betting แห่งแรกของสหราชอาณาจักร เสนอหลักสูตรการติดต่อทางจดหมายฟรีแปดสัปดาห์พร้อมความช่วยเหลือออนไลน์ `แสดงให้เห็นข้อดีของการซื้อขายรูปแบบนี้แก่ผู้ชมในวงกว้าง’ กล่าว

“การเดิมพันแบบกระจายได้รับความนิยมมากขึ้นในภาคการเงินของลอนดอนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยมองหาวิธีที่ยืดหยุ่นในการเล่นตลาด

“…ยิ่งเดิมพันได้ดีกว่าตามวิธีการของเขาและหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้น ข้อตกลงนี้ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์หรือภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ซึ่งต่างจากการซื้อขายหุ้น…”

แคนาดา – ตามที่รายงานโดย Globe and Mail: “แคนาดาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยไพ่ฉลาม ผู้เล่นที่มีโอกาสเสี่ยงโชค และผู้หวังแจ็คพอตมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นแนวโน้มที่ทำให้เงินกองทุนของรัฐบาลกลางและระดับจังหวัดมีมูลค่าถึง 10.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2544 ซึ่งเกือบสี่เท่าของระดับสุทธิ รายได้ในปี 1992 สถิติแคนาดารายงาน
“และตัวเลข Statscan เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพการพนันของแคนาดา การดำเนินงานของประเทศแรก ๆ เช่นคาสิโนและวังบิงโกจะไม่รวมอยู่ในทั้งหมดนั้น ทั้งคาสิโนเพื่อการกุศลหรือการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายเช่นที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต Statscan อาวุโส นักวิเคราะห์ เฮนรี่ โพล กล่าว

“…ลอตเตอรี่ คาสิโน และวิดีโอลอตเตอรี่มีส่วนสร้างผลกำไรมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์แก่รัฐบาลแคนาดาในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นอย่างมากจากผลกำไร 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 1992

“…`เห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมการพนันกำลังเติบโตในประเทศนี้” Jason Azmier นักวิเคราะห์นโยบายอาวุโสที่ศึกษาการพนันที่ Canada West Foundation ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งตั้งอยู่ในคาลการี กล่าว `แต่ก็มี ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั้น’

“…`มันเป็นความจริงที่มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสร้างรายได้ เราได้สำรวจชาวแคนาดาเกี่ยวกับเรื่องนี้และคนส่วนใหญ่สนับสนุนการใช้การพนันเพื่อสร้างรายได้อย่างมากหากพวกเขารักษาภาษีให้ต่ำ’

“…โดยเฉลี่ยแล้ว ชาวแคนาดาที่มีอายุเกิน 18 ปีใช้จ่ายเงิน 424 ดอลลาร์กับการพนันในปี 2543 Statscan กล่าว แต่ตัวเลขนั้นแตกต่างกันไปตั้งแต่ต่ำสุดที่ 106 ดอลลาร์ต่อคนในสามดินแดนไปจนถึงสูงสุดที่ 536 ดอลลาร์ในแมนิโทบา

“… John Borody ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Addictions Foundation of Manitoba กล่าวว่าผู้อยู่อาศัยมากกว่าหนึ่งล้านคนในจังหวัดนี้สามารถเข้าถึงสถานที่เล่นการพนันได้มากกว่าชาวแคนาดาส่วนใหญ่

“…ตามการศึกษาของ Canada West รายรับสุทธิจากเครื่องพนันอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สล็อตและเทอร์มินัลวิดีโอลอตเตอรีเพิ่มขึ้นเกือบ 1,400 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 1992 ถึง 2000”

จอร์เจีย – ตามที่รายงานโดย Macon Telegraph: “อัยการเขต Bibb County Howard Simms ยื่นคำร้องเมื่อวันพุธเพื่อทำลายเครื่องพนันวิดีโอ 620 เครื่องที่ถูกยึดเมื่อต้นเดือนนี้ในโกดังใจกลางเมือง
“คำร้องดังกล่าวอ้างว่าการเก็บเครื่องจักรไว้เป็นหลักฐานจะเทอะทะ และอัยการกลับวางแผนที่จะถ่ายภาพและบันทึกเทปไว้ขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในโกดัง

“ภายใต้กฎหมายของรัฐ เจ้าของเครื่องพนันได้รับกำหนดเวลา 1 กรกฎาคมในการย้ายอุปกรณ์ออกจากจอร์เจีย กฎหมายที่ทำให้การพนันวิดีโอผิดกฎหมายมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม

“ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากการห้ามใช้เครื่องจักรมีผลบังคับใช้ ตำรวจ Macon ได้รับแจ้งว่าโกดัง Third Street เต็มไปด้วยเกมผิดกฎหมาย ตำรวจบุกเข้าไปในโกดัง และย้ายเครื่องจักรที่ Collins Games of Georgia รายงานว่าเป็นเจ้าของไปยังโกดังในเมือง .

“…ซิมม์สกล่าวว่าการตัดสินใจว่าข้อกล่าวหาทางอาญาใดที่อาจได้รับการรับประกันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเขาจะจัดการกับเครื่องจักรจริง…” สปริงฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์ – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “รัฐบาลจอร์จ ไรอันปกป้องการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเขาชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการทุจริตของรัฐบาลกลาง โดยกล่าวว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างกองทุนกับผู้คนที่หวังการสนับสนุนจากเขา เกี่ยวกับการพนันคาสิโน
“ไรอันยังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทนายความปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดตั้งกองทุนทรัสต์

“โดนัลด์ สตีเฟนส์ นายกเทศมนตรีโรสมอนต์กำลังช่วยหาเงินเข้ากองทุน นอกจากนี้เขายังหวังที่จะนำคาสิโนไปที่ชานเมืองชิคาโกของเขาด้วย

“…คณะกรรมการรณรงค์หาเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดและอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของเขาถูกตั้งข้อหาใช้พนักงานของรัฐและเงินทุนอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง อดีตพนักงานของรัฐจำนวนสี่สิบห้าคนและคนอื่นๆ ถูกตัดสินว่ามีความผิดตั้งแต่การติดสินบนจนถึงการฉ้อโกง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถสำหรับ สินบน

“ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ถูกตั้งข้อหากระทำความผิด” ฟลอริดา – ตามรายงานของ Jacksonville Business Journal: “การสำรวจโดย Roper Reports และ US Gaming Panel ระบุว่าชาวฟลอริดาประมาณ 2.32 ล้านคนที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปเล่นการพนันที่คาสิโนในปี 2544 การสำรวจพบว่าผู้เล่นคาสิโนฟลอริดาใช้เวลาทั้งหมด 7.44 ล้านคน ทริปคาสิโนเมื่อปีที่แล้วหรือเฉลี่ย 3.2 ครั้งต่อนักพนัน
“…แกรี่ เลิฟแมน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฮาร์ราห์ กล่าวว่าตัวเลขในฟลอริดาแสดงถึงความต้องการที่ถูกกักขัง

“มีผู้เล่นฟลอริดาใช้เงินการพนันจำนวนมากนอกรัฐ Loveman กล่าว “หากฟลอริดาเลือกที่จะขยายโอกาสการพนันคาสิโน ก็สามารถสร้างรายได้ภาษี งาน และการลงทุนที่จำเป็นเพียงแค่นำการใช้จ่ายนี้กลับมา” ”

โอลิมเปีย วอชิงตัน – ตามที่รายงานโดยโฆษก-รีวิว: “อุตสาหกรรมคาสิโนอินเดียมูลค่าพันล้านดอลลาร์ของวอชิงตันเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตามการวิจัยใหม่ที่นำเสนอในงานแสดงสินค้าการค้าสมาคมเกมวอชิงตันอินเดียนเมื่อวันอังคาร
“ชนเผ่า, นักวิจัยกล่าวว่า, กำลังใช้รายได้คาสิโนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของตนเอง, จ้างคนหลายพันคน – ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนอินเดีย – และตั้งค่าโปรแกรมสำหรับเด็กชนเผ่าและผู้เฒ่า ขับเคลื่อนด้วยความกลัวว่าการพนันจะไม่คงอยู่ ตลอดไป พวกเขายังพยายามกระจายความหลากหลายด้วยการซื้อคืนที่ดินที่จองไว้และสร้างโรงแรม มินิมาร์ท และลานจอดรถบ้าน