หมายเหตุแปลงสภาพสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ของบริษัทได้ในราคา (ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการเจือจาง) เท่ากับราคาที่ต่ำกว่า (ก) 120% ของราคาตลาดในวันซื้อขายก่อนการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และ (ข) ค่าเฉลี่ยของราคาปิดต่ำสุดสองหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วง 30 วันทำการก่อนวันที่ผู้ลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพ

ลาสเวกัส, เนวาดา–(ข่าวประชาสัมพันธ์)–ส.ค. 11 ต.ค.2543–เอลซินอร์ คอร์ปอเรชั่น รายงานรายได้สุทธิ 14.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2543 เทียบกับ 14.8 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2542
การลดลง 229,000 ดอลลาร์หรือ 1.6% มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการโปรโมตสล็อต แต่ได้รับการชดเชยบางส่วนจากการชำระเงินที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงยุติคดีกับ 29 Palms Band of Mission Indians

EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าเช่า การควบรวมกิจการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และเงินปันผลที่ไม่ได้ประกาศ) ลดลง 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2.4% จาก 3.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2542 เหลือ 3.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2543

การลดลงนี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการยกเลิกโปรโมชันสล็อตที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งสนับสนุนรายได้ของคาสิโน แต่ได้รับการชดเชยบางส่วนด้วยการชำระเงินที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงข้อตกลงกับ 29 Palms Band of Mission Indians

บริษัทดำเนินการโดยมีกำไรสุทธิก่อนหักสำรองภาษีเงินได้และเงินปันผลที่ไม่ได้ประกาศสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ์สะสม อยู่ที่ 638,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่สองของปี 2543 เทียบกับ 582,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่สองของปี 2542

รายได้สุทธิที่ใช้กับหุ้นสามัญอยู่ที่ 351,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หลังเงินปันผลที่ไม่ได้ประกาศไว้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิสะสมจำนวน 287,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือ 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยอิงจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 4.9 ล้านหุ้น และ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยอิงจากหุ้นสามัญและหุ้นสามัญที่เทียบเท่า 98 ล้านหุ้น โดดเด่น.

ในช่วงหกเดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 358,000 ดอลลาร์เป็น 30.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.2% จาก 30 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2542 EBITDA ตามคำจำกัดความเพิ่มขึ้น 403,000 ดอลลาร์หรือ 6.0% จาก 6.8 ล้านดอลลาร์ในปี ในช่วงครึ่งแรกของปี 2542 เป็น 7.2 ล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2543

บริษัทดำเนินการโดยมีกำไรสุทธิก่อนหักสำรองภาษีเงินได้และเงินปันผลที่ไม่ได้ประกาศสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ์สะสม อยู่ที่ 2.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2543 เทียบกับ 1.8 ล้านดอลลาร์ในปี 2542

รายได้สุทธิที่ใช้กับหุ้นสามัญอยู่ที่ 1.8 ล้านดอลลาร์ (หลังการจ่ายเงินปันผลที่ไม่ได้ประกาศไว้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิสะสมจำนวน 572,000 ดอลลาร์) หรือ 0.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยอิงจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 4.9 ล้านหุ้น และ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยอิงจากหุ้นสามัญและหุ้นสามัญ 98 ล้านหุ้น เทียบเท่าที่โดดเด่น

Elsinore สิ้นสุดไตรมาสที่สองด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 4.1 ล้านดอลลาร์ สินทรัพย์รวม 49 ล้านดอลลาร์ และส่วนของผู้ถือหุ้น 27.7 ล้านดอลลาร์

EGG HARBOR TOWNSHIP, นิวเจอร์ซีย์ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – 11 ส.ค. 2543 – Greate Bay Casino Corporation (OTC Bulletin Board: GEAAQ) วันนี้รายงานรายได้จากการดำเนินงาน 144,000 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2543 เทียบกับการขาดทุนจากการดำเนินงาน 459,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2542 รายได้สุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2543 อยู่ที่ 4.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายรับสุทธิ 1.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2542

การเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิและรายได้จากการดำเนินงานมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ Advanced Casino Systems Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินงานที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของบริษัท

ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 บริษัทรายงานผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 861,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากรายได้สุทธิ 4.9 ล้านดอลลาร์ เทียบกับการขาดทุนจากการดำเนินงาน 634,000 ดอลลาร์จากรายได้สุทธิ 4.1 ล้านดอลลาร์ในช่วง 6 เดือนของปี 2542 ที่เทียบเคียงได้

ผลขาดทุนสุทธิจากทุกแหล่งมีมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ (0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น) สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2543 และ 4.1 ล้านดอลลาร์ (0.79 ดอลลาร์ต่อหุ้น) ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เทียบกับกำไรสุทธิ 83.2 ล้านดอลลาร์ (16.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น) ) และกำไรสุทธิ 81.1 ล้านดอลลาร์ (15.64 ดอลลาร์ต่อหุ้น) สำหรับช่วงสามและหกเดือนที่เทียบเคียงได้ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ตามลำดับ

ผลลัพธ์ในปี 1999 เกิดจากการให้เครดิตที่ไม่ใช่เงินสดเพียงครั้งเดียวจำนวน 86 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบของบริษัทใน Pratt Casino Corporation และบริษัทในเครือ เมื่อ Pratt Casino Corporation และบริษัทในเครือได้ยื่นฟ้องเพื่อรับการคุ้มครองภายใต้บทที่ 11 ของประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างองค์กรที่ได้เจรจาไว้ล่วงหน้า การปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 ได้ยกเลิกการเป็นเจ้าของและการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานเหล่านี้โดย Greate Bay

Greate Bay มีหนี้ค้างชำระต่อ Hollywood Casino Corporation มูลค่า 53.4 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 รวมถึงตั๋วเงินทวงถามและดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 9.9 ล้านดอลลาร์ การดำเนินงานของ ACSC ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามภาระผูกพันของฮอลลีวูด และส่งผลให้ Greate Bay ล้มละลาย

ด้วยเหตุนี้ Greate Bay จึงได้เริ่มหารือกับ Hollywood เพื่อปรับโครงสร้างภาระผูกพันของตน และด้วยเหตุนี้ จึงได้ทำข้อตกลงหยุดนิ่งกับ Hollywood

ภายใต้ข้อตกลงหยุดนิ่ง การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยรายเดือนสำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเงินที่ครบกำหนดจากฮอลลีวูด ได้ถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2543 เพื่อพิจารณาถึงข้อตกลงของฮอลลีวูดที่จะไม่เรียกร้องการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ตามบันทึกความต้องการที่โดดเด่นของ Greate Bay

ไม่สามารถรับประกันได้ในเวลานี้ว่าการหารือกับฮอลลีวูดจะส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างภาระหน้าที่ของ Greate Bay ต่อฮอลลีวูด การปรับโครงสร้างภาระผูกพันของ Greate Bay ไม่ว่าจะโดยความยินยอมหรืออย่างอื่น จะทำให้ Greate Bay ต้องยื่นขอความคุ้มครองภายใต้กฎหมายล้มละลายของรัฐบาลกลาง

เป็นวันสุนัขในเดือนสิงหาคม นักพนันเบื่อกีฬาเบสบอล และพวกเขาพร้อมสำหรับฟุตบอลแล้วหรือยัง

จากผืนผ้าใบของเจ้ามือรับแทงนอกชายฝั่งและในลาสเวกัส ผู้เล่นออกมาจากงานไม้ในสัปดาห์ที่สองของนิทรรศการฟุตบอล หลังจากมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในเกมเปิดเกมเมื่อสองสัปดาห์ก่อนอย่างสิ้นหวัง

ใช่ เวอร์จิเนีย มีเกม Steam ในช่วงพรีซีซั่น แต่การจำกัดการเดิมพันที่ต่ำกว่าจะทำให้ความดันโลหิตของทุกคนลดลงในตอนนี้

เกมอาจไม่นับรวม และบางครั้งการกระทำก็คล้ายกับการแย่งชิงกันของ Ivy League แต่เมื่อนักเดิมพันมีเงินจากผลลัพธ์ มันก็อาจเป็นเกมเพลย์ออฟเช่นกัน

การกระทำที่ร้อนแรงและหนักหน่วงในหนังสือ ทั้งร้านค้า Strip และร้านค้าที่เน้นคนในท้องถิ่น สะท้อนอุณหภูมิสามหลักในทะเลทรายลาสเวกัส

แม้ว่าเรายังคงอ่านหนังสือที่มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับกีฬาเบสบอลอยู่ แต่ความกระตือรือร้นในการเล่นฟุตบอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แข็งแกร่งมาก ทั้ง BM และผู้เล่นต่างรู้สึกยินดีกับการนับถอยหลังสู่ฟุตบอลจบลงแล้ว

ด้วยการแข่งขันแต้มต่อที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ชนะในการดึงดูดผู้เล่นเข้าสู่คาสิโนและเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต การแจกของรางวัลเต็มรูปแบบก็กลับมาอีกครั้ง ยังไม่มีคำพูดเกี่ยวกับอนาคตของการประกวด Las Vegas Hilton

นี่เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักเดิมพัน NFL ที่จริงจัง ซึ่งสนับสนุนโดย Stratosphere ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 ดอลลาร์ทำให้คุณมีเงินทุนตามทฤษฎี 100,000 ดอลลาร์ เลือก ATS อย่างน้อยสามเกมต่อสัปดาห์ โดยใช้เงินระหว่าง 1,000 ถึง 11,000 เหรียญสหรัฐต่อเกม แบ๊งค์ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลจะได้เงินกลับบ้าน 100,000 ดอลลาร์ รับประกันรางวัลที่หนึ่ง

ไข้ทำเนียบขาว. พรรคการเมืองของประเทศมีการแข่งขันที่ค่อนข้างดี เงินเดิมพันมีไว้เพื่ออะไรน้อยไปกว่าตำแหน่งของบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกเสรี

และจากการที่ทั้งสองฝ่ายหลักได้เลือกผู้ถือมาตรฐานของตนแล้ว องค์ประกอบด้านกีฬาบางอย่างต้องการที่จะสรุปว่าใครคือผู้ชนะ

ด้วยข้อความทั่วไปที่โพสต์ไว้ในหนังสือหลายเล่ม ทำให้ George W. Bush ของพรรครีพับลิกันเป็นตัวเต็งที่ -125 หรือ -130 ร้านพนันแห่งหนึ่งต้องการจะเขย่าเรื่องเล็กน้อย

Carib Sports Book (www.caribsports.com) ภายใต้การดูแลอันซุกซนของ William J. Caesar ตัดสินใจบังคับประเด็นนี้โดยเปิด Al Gore ผู้มีความหวังจากพรรคเดโมแครตที่ +190

ตอนนี้ราคาของผู้สมัครทั้งสองได้ขยับสูงขึ้นในหนังสือหลายเล่ม วิลเลียมตั้งข้อสังเกต ซึ่งกล่าวว่า “เรากำลังสร้างการดำเนินการเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี เราจะรู้กันในเดือนพฤศจิกายน”

Carib เสนอราคา 10 เซ็นต์สำหรับเสานี้ การประชุมดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดอนุสัญญา GOP แต่ได้มีการขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์

เราถามวิลเลียมว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้ามาทำงานคนต่อไปของห้องทำงานรูปไข่หรือไม่ เขาไม่ได้บอกว่าใครคิดว่าจะชนะ แต่ชี้ให้เห็นว่าเขาจับบุชได้เร็วกว่านั้นเล็กน้อยในราคาที่ดีกว่า “ลบ 200 นั่นสูงเกินไปสำหรับฉัน” วิลเลียมกล่าว

เครื่องมือแต้มต่อ หนึ่งในเพื่อนของเรา ดอน สตาร์ก ซึ่งกำลังช่วยให้ Caribi เข้าถึงธุรกิจหลังเลิกงานในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (www.betcaribi.com) เพิ่งตีพิมพ์ Almanac ของ College & Pro Football Handicapper ปี 2000 ของเขา

เขาเรียกสิ่งนี้ว่าผู้นำเทรนด์ในคู่มือแต้มต่อมืออาชีพสำหรับฟุตบอล เราเรียกมันว่าแพ็คเกจเล็กๆ น้อยๆ ที่ประกอบด้วยสถิติ แนวโน้ม มุม และการวิเคราะห์ทีมที่กระชับ

ขายบนแผงหนังสือในราคา 7.95 ดอลลาร์ เราเก็บไว้ใช้อ้างอิงได้ตลอดทั้งฤดูกาล มี Don’s kisser อยู่บนปกหน้า ซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจในการซื้อหรือไม่ก็ได้ แต่ความจริงที่ว่าหน้าต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เต็มไปด้วยข้อมูลจำนวน 900 หมายเลขก็เป็นประโยชน์ต่อมันอย่างแน่นอน

ทีม NCAA ห้าอันดับแรกของ Don ได้แก่ Nebraska (1), Florida State (2), Virginia Tech (3), Florida (4) และ Wisconsin (5)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ www.donstark.com

นักเตะ เราจะปิดท้าย SBS วันนี้ด้วยรายการตลกๆ ที่เราเห็นในคอลัมน์วันอาทิตย์ของ Tom Fitzgerald สำหรับ United Feature Syndicate

ในงานสื่อ Big Ten Conference โค้ชทีมฟุตบอลของรัฐอินเดียนา แคม คาเมรอน เล่าถึงการสนทนาที่เขามีกับโค้ชทีมอินเดียนาฮูปส์ บ็อบบี้ ไนท์

การสนทนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Paul Brown ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นโค้ชอันทรงเกียรติของทีม Cleveland Browns ย้อนกลับไปในยุค 40 และ 50 คาเมรอนบอกไนท์ว่าเขาตั้งตารอที่จะได้ขึ้นสวรรค์และบอกโค้ชบราวน์ว่าเขาเคารพเขาและชื่นชมทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อฟุตบอลมากแค่ไหน

อัศวินจึงรีบพูดขึ้นทันทีว่า “ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในสวรรค์ล่ะ?”

“เอาล่ะ ฉันเดาว่าฉันจะให้คุณบอกเขา” คาเมรอนโต้กลับเล็กซิงตัน รัฐเคนตักกี้ –ส.ค. 11 ต.ค. 2543 – ตามที่รายงานโดย The Associated Press: “สมาคมแข่งรถพันธุ์แท้แห่งชาติได้อนุมัติเบื้องต้นให้ควบรวมกิจการกับ Breeders’ Cup
“ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดตัวลงภายใน 30 ถึง 60 วัน และทั้งสององค์กรอาจจะย้ายไปยังสำนักงานใหม่ในเล็กซิงตัน เจ้าหน้าที่กล่าว NTRA มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก และ Breeders’ Cup ตั้งอยู่ในเล็กซิงตัน

“…คณะกรรมการ Breeders ‘Cup ให้การอนุมัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเมื่อเดือนที่แล้ว

“…Breeders’ Cup จะยังคงควบคุมทรัพย์สินหลักของตน นั่นคือ Breeders’ Cup ซึ่งเป็นการแข่งขันหนึ่งวันที่มีแปดการแข่งขัน มูลค่ารวม 13 ล้านเหรียญสหรัฐ

“แต่ทั้งสององค์กรจะรวบรวมความพยายามในการโปรโมตกีฬาและดึงดูดแฟนใหม่ รายได้จากการขายสปอนเซอร์ Breeders’ Cup การออกอากาศ การขายสินค้า การเดิมพัน และการรับเข้าเรียนจะรวมอยู่ในงบประมาณรวม

“ทั้งสององค์กรมีความเชื่อมโยงทางการเงินกันอยู่แล้ว Breeders’ Cup Ltd. เป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง NTRA ที่มีอายุ 2 1/2 ปี และบริจาคเงินทุกปี NTRA ซึ่งระบุสินทรัพย์ 18.6 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 1999 คาดการณ์ว่าจะลดการขาดดุลจากการดำเนินงานลง 1.5 ล้านดอลลาร์ในปีนี้…”

บริษัทซอฟต์แวร์ใน Silicon Valley เชื่อว่าได้พัฒนาวิธีการลดเวลาที่เจ้าหน้าที่กฎหมายใช้ในการค้นหาสื่อลามกอนาจารเด็กจากเดือนเหลือเพียงไม่กี่นาที
BayTSP.com กล่าวว่าได้ออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตหรือเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ และในไม่ช้าก็ตระหนักว่ามันสามารถดักจับข้อมูลอะไรก็ได้ รวมถึงไฟล์ที่มีสื่อลามกตัวเล็ก

Pete Hazarian โฆษกของ BayTSP.com บอกกับ Newsbytes ว่า “เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตัดสินว่ามีบุคคลที่มีภาพอนาจารเด็กบนคอมพิวเตอร์ พวกเขาจะต้องเปิดดูคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทีละไฟล์” “อาจใช้เวลาเป็นเดือน เราจะทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง” ซอฟต์แวร์ “สไปเดอร์” ฮาร์ดไดรฟ์เพื่อตรวจจับภาพ

BayTSP.com เปรียบเสมือนลายเซ็นเฉพาะของไฟล์คอมพิวเตอร์กับ DNA โดยบอกว่าโปรแกรมจะอ่านลายเซ็น จากนั้นใช้เพื่อสแกนเน็ตหรือฮาร์ดไดรฟ์เพื่อหาไฟล์ที่ตรงกัน สามารถระบุภาพที่ได้รับการแก้ไขหรือซ่อนไว้อย่างชาญฉลาดในฮาร์ดไดรฟ์ และยังสามารถกำจัดรูปภาพที่เผยแพร่เมื่อหลายปีก่อนออกไปได้

ทันทีที่เจ้าหน้าที่ได้รับภาพลามกอนาจารของเด็ก การค้นหาก็จะเริ่มต้นขึ้น ฮาซาเรียนกล่าว “ถ้าเราสามารถเก็บภาพอนาจารเด็กที่เป็นที่รู้จักได้ แยก DNA ออกมาแล้วใส่ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราก็สามารถสแกนกลุ่มข่าว เราก็สแกนอินเทอร์เน็ตเพื่อหาภาพเหล่านั้นได้”

กล่าวโดยสรุปคือเทคโนโลยีของ BayTSP.com สามารถระบุตำแหน่งรูปภาพได้ “เรายังสามารถระบุที่อยู่อีเมลของบุคคลที่โพสต์ข้อความนั้นได้”

สิ่งที่จะทำให้ระบบนี้ทำงานได้ดีที่สุดก็คือพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางของภาพอนาจาร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งเก็บฐานข้อมูลสื่อลามกเด็ก แต่ไม่มีแหล่งข้อมูลส่วนกลาง ซึ่งคล้ายกับฐานข้อมูลลายนิ้วมือระดับชาติของ FBI ฮาซาเรียนกล่าว

ลาสเวกัส เนวาดา – ส.ค. 12 ต.ค. 2543 – ตามที่รายงานโดย The Associated Press: ” การประพฤติมิชอบของคณะลูกขุนอาจชนะการพิจารณาคดีครั้งใหม่แก่แซนดี เมอร์ฟี่ และริก ทาบิช ฆาตกรที่ถูกตัดสินลงโทษ แต่การพิสูจน์ว่าเป็นอย่างอื่น
“ทนายฝ่ายจำเลยในคดีฆาตกรรม Ted Binion พยายามแสดงให้วันศุกร์เห็นว่าคณะลูกขุนกระทำการที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการพิจารณา แต่มีเพียงคณะลูกขุนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนจะบอกว่ามีอะไรผิดพลาดไปบ้าง

“ลูกขุนโจแอน แซนเดอร์สให้การเป็นพยานในระหว่างการพิจารณาคดีตลอดทั้งวันว่าคณะลูกขุนคนอื่นๆ อาศัยคำสั่งของคณะลูกขุนบางส่วนเป็นหลัก แทนที่จะใช้สำเนาอย่างเป็นทางการที่มอบให้พวกเขา

“…ฝ่ายจำเลยพยายามแสดงให้เห็นว่าคณะลูกขุนผิดพลาดในการอาศัยคำสั่งบางส่วน

“แต่คณะลูกขุนคนอื่นๆ ให้การเป็นพยานเมื่อวันศุกร์ว่าคำสั่งบางส่วนเป็นเพียงการอ้างอิงสำหรับคำสั่งอย่างเป็นทางการที่ออกโดยผู้พิพากษาพิจารณาคดี

“…แซนเดอร์สไปหาทนายความของเมอร์ฟี จอห์น โมมอต ภายหลังการพิจารณาคดีเพื่อแสดงข้อกังวลที่เธอมีระหว่างการพิจารณาคดี

“…เธอบอกว่าเธอลงคะแนนให้ตัดสินลงโทษพวกเขาในข้อหาฆาตกรรม หลังจากที่คณะลูกขุนคนอื่นๆ บอกเธอเกี่ยวกับ “ความเฉยเมยที่เลวทราม” ซึ่งเป็นคำที่ไม่รวมอยู่ในคำสั่งของคณะลูกขุน

“แซนเดอร์สบอกว่ามีการอธิบายให้เธอฟังว่า “ความเฉยเมยที่เลวทราม” หมายความว่า หากมีใครสักคนอยู่ในช่วงเวลาแห่งความตายและไม่ทำอะไรเลยเพื่อป้องกันสิ่งนั้น นั่นก็เหมือนกับการฆาตกรรม

“ผู้พิพากษาเขต โจเซฟ โบนาเวนเจอร์ ตัดสินเมื่อวันศุกร์ว่า ไม่สามารถถามคณะลูกขุนเกี่ยวกับความกังวลในปัจจุบันของเธอเกี่ยวกับคำตัดสิน…”

ออสเตรเลีย—ส.ค. 12 ต.ค. 2543 – ตามที่รายงานโดย Sydney Morning Herald: “เมื่อวานนี้ผู้ตรวจสอบคาสิโน Star City ปฏิเสธที่จะบอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับวิดีโอเฝ้าระวังที่ถูกกล่าวหาที่เรียกว่า The Kerry Packer Tape
“ผู้ตรวจสอบ นายพอล เทอร์เรตต์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเทปเมื่อเขาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการรัฐสภาของรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับคาสิโน

“…[นายจอห์น ส.ส.เสรีนิยม] ฮันนาฟอร์ดมอบเอกสารของคณะกรรมการที่เชื่อว่าแสดงรายการรายงานของผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สตาร์ซิตี้ แต่คณะกรรมการยังไม่ได้เปิดเผยเอกสารต่อสาธารณะ

“…คณะกรรมการได้ยินข้อกล่าวหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคาสิโนของรัฐบาลและความเหมาะสมของผู้ดำเนินการในการดำเนินงานสตาร์ซิตี้

“ในบรรดาข้อกล่าวหา:

“นักพนันได้รับไพ่ในมือจากไพ่ที่หายไป

“…คาสิโนดำเนินการโต๊ะเล่นเกมพิเศษโดยฝ่าฝืนใบอนุญาต

“…ผู้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใช้รูปถ่ายรักษาความปลอดภัยเพื่อพบกับลูกค้าที่เป็นผู้หญิง

“…เทปวิดีโอรักษาความปลอดภัยเหตุการณ์กราดยิงที่คาสิโนในเดือนมกราคม 1998 ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของนายปีเตอร์ ดาลามังกัส ถูกลบออกไปหนึ่งนาที 17 วินาที

“…คณะกรรมการยืนวัตถุประสงค์ทั่วไปของสภาสูงกลับมาสอบสวนต่อคาสิโนเมื่อวานนี้ ..แอตแลนติกซิตี้ นิวเจอร์ซีย์ – 12 ส.ค. 2543 – ตามที่รายงานโดย Associated Press: ” อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Trump Plaza Hotel & Casino ถูกตัดสินลงโทษเมื่อวานนี้ในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาโดยไม่เจตนาในข้อหาทุบตีนักพนันที่เกเรอย่างร้ายแรงเมื่อวานนี้
“หลังจากใช้เวลาพิจารณานานกว่า 12 ชั่วโมงในช่วงสองวัน คณะลูกขุนกล่าวว่า มาร์ค เพตตีมีความผิดในการเสียชีวิตของเว้ โต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 1998

“To วัย 25 ปีจากเพลนฟิลด์ถูกไล่ออกจากคาสิโนเพราะขอทานจากนักพนันคนอื่นๆ และข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ของทรัมป์ พลาซา บอกว่าโทถูกจับได้ขณะพยายามขโมยชิปจากกระเป๋าของลูกค้า

“…จากนั้น To ถูกนำตัวไปที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยที่คาสิโน ซึ่งเขาเสียชีวิตด้วยอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหลังจากที่ Petty ถูกกล่าวหาว่าโยนเขาเข้าประตูและเตะเขา Petty สูง 6 ฟุต 1 และหนัก 240 ปอนด์ ส่วน To สูง 5 ฟุต -1 และหนักประมาณ 110 ปอนด์

“…อัยการกล่าวว่าพวกเขาพอใจกับคำตัดสินของคณะลูกขุน ซึ่งยังกล่าวอีกว่าจิ๊บจ๊อยมีความผิดฐานดัดแปลงพยานในข้อหาเดียว และไม่มีความผิดฐานดัดแปลงพยานในอีกสองกระทง คณะลูกขุนปิดตายในการสืบพยานเพิ่มอีก 1 กระทง

“…จิ๊บจ๊อย อายุ 37 ปีจากเมืองกัลโลเวย์ ถูกตั้งข้อหาปลอมแปลงพยาน เพราะเขาถูกกล่าวหาว่าพยายามรังแกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนอื่นๆ ที่อยู่ในรายงานเท็จแทนเขาในรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคดีนี้

“แครอล วัลดรอน วัย 51 ปี จากเมืองเอ็กฮาร์เบอร์ ผู้สืบสวนของทรัมป์ พลาซา ก็ถูกตั้งข้อหาฐานปลอมแปลงพยานในคดีนี้เช่นกัน…” 14 สิงหาคม 2543—ตามรายงานของ Los Angeles Times: “…ส่วนแบ่งของผู้ผลิตสล็อตแมชชีนคาสิโน International Game Technology และ Anchor Gaming เพิ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบหลายปีท่ามกลางยอดขายที่เฟื่องฟูของโมเดลที่มีกราฟิกที่ฉูดฉาดและสร้างจากคอมพิวเตอร์
“ในวันพฤหัสบดี หุ้นของ Anchor Gaming (สัญลักษณ์: SLOT) เพิ่มขึ้น 4.69 ดอลลาร์เป็น 66.69 ดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่กลางปี ​​1998 หลังจากที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Lehman Bros. เพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับหุ้นเป็น 83 ดอลลาร์จาก 78 ดอลลาร์ และย้ำอันดับการซื้อ