เกษตรกรที่เดิมเคยแต่ปลูกและขายวัตถุดิบเท่านั้น หากต้องการ

ยกระดับธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป หรือต่อยอดทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถเข้ามาใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นได้เช่นกัน ระยะยาวจะช่วยให้เกิดความยั่งยืน เพราะสามารถทำธุรกิจด้านเกษตรได้ครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพราะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายตลาดได้กว้างไกลทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญหลีกเลี่ยงปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ”นายมงคล กล่าว

นายสมเกียรติ เหล่านาค นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าว จังหวัดชุมพร กล่าวว่า ราคามะพร้าวขณะนี้ตกต่ำอย่างมาก หากเทียบกับเดือนเม.ย. ที่อยู่ที่ลูกละ 12-15 บาท แต่ขณะนี้อยู่ที่ลูกละ 4 บาท แต่หากหักค่าลิงกังขึ้น ค่าขนส่งจะอยู่ที่ลูกละ 2 บาท ไม่คุ้มกับต้นทุน พร้อมระบุด้วยว่าปีที่แล้วราคามะพร้าวขึ้นสูงสุด อยู่ที่ลูกละ 25-26 บาท สาเหตุที่ทำให้มะพร้าวราคาตก มาจากการเปิดให้นำเข้าเสรี ทำให้มะพร้าวจากต่างประเทศไหลเข้ามาในไทย ทั้งมะพร้าวจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เพราะราคาถูกกว่าไทยและส่วนใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้นำเข้า

นอกจากนี้ ยังมีมะพร้าวลักลอบนำเข้า จากเมียนมาเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งด่านสิงขร กระบุรี และชายแดน จ.กาญจนบุรี จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการนำเข้าหรือหยุดนำเข้า เพราะผลผลิตในประเทศมีเพียงพอ และกวดขันการลักลอบนำเข้า เพราะส่งผลต่อราคามะพร้าวในประเทศโดยก่อนหน้านี้ สมาคมฯ ยื่นหนังสือถึงรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้นำหนังสือเรียกร้องของสมาคมชาวสวนมะพร้าวจังหวัดชุมพร ส่งให้ รมว. พาณิชย์ และรัฐบาล พิจารณาแก้ปัญหา แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า ยังไม่ได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมชาวสวนมะพร้าว แต่ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลราคาสินค้าเกษตร ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะมะพร้าวเพื่อการบริโภค ราคายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอยู่ที่ ลูกละ 18-20 บาท

ส่วนที่มีปัญหาเชื่อว่าน่าจะเป็นมะพร้าวที่นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น มะพร้าวแปรรูป ซึ่งผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ จึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งไทยไม่ได้มีการห้ามนำเข้ามะพร้าว
โดย รมว. พาณิชย์ กำชับให้ดูแลราคามะพร้าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีการบริหารจัดการให้มีความสมดุลทั้งเรื่องอุปสงค์และอุปทาน และดูแลการนำเข้าให้เหมาะสม

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ปี 2560 มีการนำเข้ากากเนื้อมะพร้าว 24,006 กิโลกรัม มูลค่า 704,399 บาท และมีการส่งออก 1,989,382 กิโลกรัม มูลค่า 11,981,919 บาท

ส่องโอกาสทางการค้าไปประตูสู่เอเชียใต้ ‘ศรีลังกา’ อีกหนึ่งประเทศคู่ค้าสำคัญ ระบุ ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ไทยได้ดุลสินค้าเกษตร เฉลี่ยปีละ 4,039 ล้านบาท โดยมีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.10 ต่อปี ในขณะที่มีสัดส่วนการนำเข้า ร้อยละ 0.08 ของมูลค่านำเข้าสินค้าเกษตรจากโลก เผยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล ยางธรรมชาติ และปลาแห้งใส่เกลือรมควัน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศศรีลังกา นับเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ โดย ศรีลังกา มีการเรียกเก็บอัตราภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บจริง (MFN applied duties) เฉลี่ย ร้อยละ 9.3 ซึ่งสินค้าเกษตร (ไม่รวมสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์) มีอัตราภาษีเฉลี่ย ร้อยละ 23.7 และสินค้าอุตสาหกรรมมีอัตราภาษีเฉลี่ย ร้อยละ 6.9

ระหว่าง ปี 2558-2560 ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปศรีลังกา เฉลี่ยปีละ 14,907 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้า เฉลี่ยปีละ 1,890 ล้านบาท สำหรับภาคเกษตรมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร เฉลี่ยปีละ 4,823 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 28.71 โดยมีอัตราการค้าเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 4.51 ต่อปี

ที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับศรีลังกา มาโดยตลอด เฉลี่ยปีละ 4,039 ล้านบาท โดยช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2558-2560) ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปศรีลังกา เฉลี่ยปีละ 4,431 ล้านบาท (ปี 2558 ส่งออก 4,413 ล้านบาท ปี 2559 ส่งออก 4,191 ล้านบาท และ ปี 2560 ส่งออก 4,690 ล้านบาท) มีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้น เฉลี่ย ร้อยละ 3.10 ต่อปี ซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล ยางธรรมชาติ และปลาแห้งใส่เกลือรมควัน

ด้านการนำเข้าสินค้าเกษตรจากศรีลังกา ไทยนำเข้าเป็น อันดับที่ 56 ของการนำเข้าสินค้าเกษตรของโลก มีสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สัตว์น้ำ ชา แป้งข้าวสาลี โดยระหว่าง ปี 2558-2560 ไทยมีสัดส่วนการนำเข้าจากศรีลังกา ร้อยละ 0.08 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรจากโลก

ทั้งนี้ ประเทศศรีลังกา มีชื่อเรียกขานกันว่า “รัตนทวีป” หรือ “เกาะแห่งอัญมณี” (Island of Gems) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มีพรมแดนทางทะเลติดต่อกับประเทศอินเดีย และมัลดีฟส์ โดยศรีลังกาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ อัญมณี และสัตว์น้ำ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี และ GDP เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศศรีลังกา ได้แก่ อัญมณี ชา สิ่งทอ เสื้อผ้า เชื้อเพลิง ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ด้ายดิบ เครื่องจักร น้ำตาล เมล็ดพืชผักและยาง ดังนั้น ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของศรีลังกาที่เปรียบเสมือนประตูไปสู่เอเชียใต้ ประกอบกับวัฒนธรรม ศาสนา รวมทั้งรสนิยมที่ใกล้เคียงกับไทย ส่งผลให้ศรีลังกาเป็นตลาดใหม่ในการส่งออกสินค้าที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันนี้วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระครูพระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดใน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่วันพระสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วยซื้อสับปะรดจาก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง มาแจกชาวบ้านในตำบลหัวรอ จำนวน 5 วัน สำหรับวันพระวันนี้โดยพระวัดโพธิญาณ และญาติโยมตำบลหัวรอ ได้เดินทางไปที่บ้านน้ำพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง ไปช่วยเกษตรกร ตัดสับปะรดในไร่ และช่วยซื้อจากหลายๆ ราย รวมจำนวน 11 ตัน มาแจกให้กับชาวบ้านตำบลหัวในรอวันนี้

หลังจากเสร็จพิธีทำบุญบนศาลาการเปรียญ ในเวลา ประมาณ 08.30 น. วัดโพธิญาณ ได้ออกประกาศเสียงตามสายเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ม.4 ม.5 ตำบลหัวรอ ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงวัด ให้มาช่วยรับสับปะรดไปแบ่งกันรับประทาน วัดได้ไปช่วยซื้อมาจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จาก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ไม่สามารถขายสับปะรดได้ ต้องปล่อยเน่าคาสวน มีชาวบ้านที่มาทำบุญนำกลับไปคนละ 2-3 หัว อีกจำนวนหนึ่งก็มอบเงินสมทบให้กับเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณไปร่วมซื้อสับปะรดจากเกษตรกรอีก และคาดว่าจะแจกหมดในวันนี้ พระครูบอก

พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ กล่าวว่า วันพระสัปดาห์ก่อนช่วยซื้อมา 5 ตัน และแจกชาวบ้านหมดในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง วันพระนี้ได้ชักชวนชาวบ้านและพระ ขึ้นไปช่วยซื้อสับปะรดจากเกษตรกรใน อ.วังทอง อีก ต้องไปช่วยกันตัดด้วย เพราะถ้าเกษตรกรตัดเอง ก็ต้องเสียเงินค่าจ้างตัดอีก วันนี้ช่วยซื้อมาหลายเจ้า เจ้าละ 100-200 กิโลกรัม รวมจำนวน 11 เจ้า แบ่งให้วัดโพธิญาณแจก 5.5 ตัน และให้วัดบึงกระดานแจกญาติโยมที่จะมาร่วมตักบาตรเที่ยงคืน วันเป็งปุด อีก 5.5 ตัน

ผู้เชี่ยวชาญ จากสหรัฐฯ ให้คำแนะนำทีมค้นหา 13 ชีวิต ถ้ำหลวง ผ่านระบบออนไลน์ ผวจ.เชียงราย เผยพบปล่องเข้าถ้ำ 3 ปล่อง ชี้ฝนตกต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ วางเครื่องสูบน้ำ 30 เครื่อง ทั่วถ้ำหลวง

ถังอากาศของเจ้าหน้าที่เตรียมลำเลียงเข้าถ้ำหลวง
จากกรณีมีเด็กนักฟุตบอล และผู้ฝึกสอนหายเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ในวนอุทยานขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เมื่อช่วงเย็น วันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ต่อมา นายดำรงค์ หาญภักดีนิยม หัวหน้าวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน สำนักงานพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 รับแจ้งว่ามีผู้ที่พากันเดินทางเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลายคนแล้วไม่กลับออกมาอีกเลย โดยพบรถจักรยานรองเท้าบริเวณทางเข้าถ้ำ

ผู้เชี่ยวชาญ / ล่าสุดเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 มิ.ย. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย ในฐานะหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ได้ระดมเครื่องสูบน้ำมาไว้ทั่วปากทางเข้าถ้ำกว่า 30 เครื่อง และนำเข้าไปในถ้ำประมาณ 10 เครื่อง และติดตั้งแล้ว 8 เครื่อง แต่เนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่กลางคืนที่ผ่านมา จนถึงเช้านี้ ทำให้ระดับน้ำในโพรงถ้ำต่างๆ ยังมีมากและเป็นอุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) หรือ หน่วยซีลในการดำอยู่บริเวณพัทยาบีชห่างจากโพรงน้ำเข้าข้างในประมาณ 15 เมตร

โดยโพรงน้ำห่างจากปากถำ้ประมาณ 3 กิโลเมตร ขณะที่ชุดลาดตระเวนจากวนอุทยานฯ ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ฯลฯ จำนวน 12 ชุด ได้เดินป่าไปยังปล่องที่มีความกว้างประมาณ 70 เซนติเมตร แต่ลึกกว่า 90 เมตร และแยกกันหาจุดอื่นเพิ่มเติม ด้านกำลังทหารจากหน่วยต่างๆ เช่น มลฑล มบ.ที่ 37 ร.17 ฯลฯ ได้ระดมกำลังช่วยออกลาดตระเวนอีกทางหนึ่งด้วย ตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

นายณรงค์ศักดิ์ เปิดเผยว่า ปฏิบัติคืนที่ผ่าน จนถึงปัจจุบันพบความยากเรื่องน้ำที่ยังคงไหลลงไปเติมเต็มน้ำภายในถ้ำ ทำให้การสูบน้ำสู้ไม่ได้จึงต้องระดมสูบกันเพิ่มอีก แต่สาเหตุที่ไม่นำเข้าไปในถ้ำทั้งหมด เพราะมีข้อจำกัดของพื้นที่และกระแสไฟฟ้า รวมทั้งความแรงของการสูบอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการสูบแล้ว สำหรับเรื่องปล่องด้านบนนั้น ได้พบ 3 ปล่อง แต่ตัน 2 ปล่อง และทะลุลงไปได้ 1 ปล่อง ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามโรยตัวลงไปแล้ว แต่ยังไม่ถึงพื้น ส่วนรายละเอียดขอให้รอผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก่อน โดยตนยังไม่ขอเปิดเผยในขณะนี้

ผวจ.เชียงราย กล่าวต่อว่า ตนขอความร่วมมือสื่อมวลชน คือการจอดรถขอให้รถที่ไม่จำเป็นออกจากบริเวณหน้าปากทางเข้าถ้ำหรือหน้าศูนย์ฯ ทั้งหมด เพราะกีดขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยวันที่ผ่านมา ทำให้รถของเจ้าหน้าที่บางคันที่จะเข้าทำงานไม่สามารถมาถึงได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ออกไป ก็จะใช้รถยกซึ่งต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า แม้ฝนตกหนักแต่ขณะนี้ปฏิบัติการยังเดินหน้าเรื่องการปิดกั้นน้ำจากดอยตุง-ดอยผาหมี ที่จะไหลไปทางถ้ำและเร่งสูบน้ำ เพื่อให้หน่วยซีลเข้าไปให้ใกล้เด็กมากที่สุด ปัจจุบันได้จัดหน่วยซีลชุดที่ 3 เข้าไปสับเปลี่ยนแล้ว และมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดำน้ำในถ้ำจากต่างประเทศ 3 คน เข้าสนับสนุน และมีผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาให้คำปรึกษาทางออนไลน์แล้ว ส่วนภายในถ้ำได้มีเจ้าหน้าที่รวมกันกว่า 100 คน แล้ว

พล.อ.อนุพงษ์ รมว. มหาดไทย เผย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานคำแนะนำในการช่วยชีวิต 13 ทีมฟุตบอลหมูป่า ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย
ในหลวง ร.10 ทรงแนะนำ / เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ว่า เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองส่วน คือ การดำน้ำเข้าไป เป็นระยะเพื่อที่จะใช้เชือกวางหมายแนว ชุดต่อไปจะได้ไม่ต้องคลำทางเพื่อที่จะเข้าไปให้ได้ แต่ต้องขอเรียนว่าระดับน้ำยังสูงขึ้น และยังมีน้ำที่ซึมอยู่ในเขาที่มีลงมามากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งคือหาช่องทางเข้าจากเขาด้านนอก แต่ขณะนี้สภาพอากาศด้านนอกเขาก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหมอก แม้แต่เวลาเที่ยงหรือบ่ายเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่สามารถบินได้ ต้องใช้วิธีการเดินเท้าขึ้นไป เราก็ส่งชุดเดินเท้าขึ้นไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทุกภาคส่วน เพื่อไปหาช่องทางที่จะลงไป และสิ่งที่บอกเหตุอย่างหนึ่งคือ มีการไหลของอากาศภายในถ้ำ ดังนั้น เชื่อว่าน่าจะมีช่อง ทั้งนี้ต้องการเข้าไปให้ถึงตัวเด็กให้ได้ก่อนแล้วจะออกมาอย่างไรค่อยหาทางกันอีกทีหนึ่ง

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า สำหรับเครื่องสูบน้ำที่นำเข้าไปภายในถ้ำทั้งหมดจะเป็นเครื่องไฟฟ้า และมีจำนวนเยอะมาก ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยตัว ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา เราต้องเสียเวลาทั้งวันในการเดินสายไฟเข้าไปให้ถึงบริเวณพื้นที่ตามระยะ 3 กิโลเมตร และยังต้องหาที่ที่จะสามารถรองรับน้ำได้ ส่วนเครื่องสูบน้ำที่อยู่ด้านนอกตามหลักการที่ทำคือ มุ่งหวังในการพร่องน้ำ เพื่อลดระดับน้ำในเขา

“ เราทำทุกวิถีทาง โดยไม่ปฏิเสธทุกช่องทาง เพื่อให้คนข้างในสามารถทำงานได้ ทุกคนต่างก็ตั้งความหวังว่าเด็กๆ ขณะนี้เขายังปลอดภัยแน่นอน เพราะเขาเข้าไปประจำอีกทั้งเป็นคนแข็งแรงและยังมีการเตรียมการ เพื่อนที่อยู่ข้างนอกก็สามารถเขียนแผนที่ได้ละเอียดมากกว่าคนที่เข้าไปดู เราก็ต้องเร่งเข้าไปช่วย เชื่อว่าน่าจะมีข่าวดี” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่าทุกคนเอาใจช่วยเด็กและครอบครัวถือเป็นสิ่งดีของสังคมไทย ซึ่งก็เป็นนิสัยของสังคมไทยหากมีภัยเราก็รักกันได้ “อย่างไรก็ตาม เรื่องการทำงานตรงนี้ผมได้รับข่าวจากราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาว่า ทรงแนะนำให้จัดระบบในเรื่องนี้ให้ดี ซึ่งผม รับใส่เกล้าฯ ว่าจะจัดให้เรียบร้อยมากขึ้น หลังจากที่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้พยายามทำอยู่แล้ว แต่อาจเกิดความสับสนบ้าง โดยจะได้ขอร้องผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวก”

มท.1 กล่าวว่า ทุกคนทำงานเต็มที่อย่างไม่ย่อท้อ ทำงานแข่งกับเวลา ทุกคนเอาใจช่วย เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทำงาน สื่อที่เข้าไปในพื้นที่ก็ดี ที่พูดและวิจารณ์ข้อเท็จจริงที่ได้เห็น

งานเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 10 ปี Healthcare 2018 ปีนี้ หัวข้อสำคัญของชีวิต “สายตาดีมีสุข”

เริ่มรายการด้วย “ผ่าตัดต้อกระจก ฟรี 100 ราย” 1 ปี มีครั้งเดียว จากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รายการเสวนาหาความรู้จากจักษุแพทย์ระดับประเทศ ตั้งแต่ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขานุการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ที่ปรึกษาศูนย์ฟื้นฟูดวงตาวิถีธรรมชาติ

นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์ สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.นพ. ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระจกตา ต้อกระจก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี งานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00-20.00 น.

ในงานจำหน่ายของที่ระลึกหารายได้มอบสาธารณกุศล จากศิลปินร่วมสมัยระดับประเทศ ยุรี เกนสาคู

ใช่เพียงเท่านั้น รายการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล 16 แห่ง ตั้งแต่ทำฟันฟรี โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ โดยคณะแพทย์จาก รพ.รามาธิบดี

พิเศษ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคา 260 บาท การตรวจเอกซเรย์เต้านม ด้วยเครื่องเมมโมแกรม จากศูนย์ถันยรักษ์ รพ. ศิริราช

การตรวจสุขภาพกับแพทย์แผนไทย พร้อมบริการนวดแผนไทยอภัยภูเบศร ราคาพิเศษ จาก รพ. อภัยภูเบศร

งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ “เฮลท์แคร์” ฉลองครบรอบ 10 ปี ครั้งนี้ ประจวบกับ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จะเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ตึก 10 ชั้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อบริการประชาชนเป็นศูนย์แพทย์เฉพาะทางรักษาตา

จึงจัด หัวข้อ “สายตาดีมีสุข” เพื่อจัดเตรียมการผ่าตัดตาต้อกระจก ฟรี 100 ราย เป็นสำคัญ

การก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น ที่จะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ เพื่อใช้เป็นศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ศูนย์โรคหัวใจ และศูนย์มะเร็ง กับแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคตา

ทั้งนี้ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นสถานพยาบาลประเภทองค์การมหาชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย

ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ขณะนี้ มีบุคลากร 1,200 คน จำนวนเตียง 300 เตียง มีคณะกรรมการดำเนินการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้นำที่เข้มแข็ง กรรมการบอร์ดมีวิสัยทัศน์สูง และที่สำคัญมีภาคประชาชนร่วมด้วย จึงสามารถให้บริการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในงานนี้ หากท่านผู้ใดจะบริจาคเพื่อให้อาคารโรงพยาบาลแห่งนี้สำเร็จลงด้วยดี สมบูรณ์ ขอเชิญ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์การออกมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ และการออกมาตรการตอบโต้ของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของสหรัฐฯ (สงครามการค้า) กับภาคเอกชน ว่า ได้หารือกับตัวแทน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) และเอกชนผู้ส่งออกสินค้าด้านต่างๆ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม อาหารสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง ยานยนต์ เป็นต้น เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวยังไม่เห็นผลชัดเจนในขณะนี้ แต่จะชัดเจนขึ้นใน 2-3 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ทำหน้าที่ในการติดตามไม่ให้มีการสวมสิทธิ์ส่งออกสินค้าจีนผ่านไทยไปสหรัฐ รวมทั้งการทะลักเข้ามาของสินค้าและให้รายงานมาภายใน 10 วัน ส่วนกรมการค้าภายใน (คน.) ให้ติดตามเรื่องการทะลักเข้ามาของสินค้าเกษตร ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) ก็ให้ดูแลไม่ให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา