เพิ่มขึ้น 8.8 ล้านดอลลาร์หรือ 17% จากไตรมาสแรกของปีก่อน

เกิดจากการเพิ่มขึ้น 5.2% ของรายได้สุทธิ 13.7 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไร EBITDA โดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 22.0% จาก 19.8% ของปีก่อน การปรับปรุงโดยรวมของอัตรากำไร EBITDA นั้นได้รับแรงหนุนหลักจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งเกิดจากการปรับปรุงที่สำคัญซึ่งแล้วเสร็จในช่วงปลายปีงบประมาณ 2544 ที่โรงแรมของเราในเมืองลูลา

รัฐมิสซูรี ดาเวนพอร์ต ไอโอวา และแคนซัสซิตี้ รัฐมิสซูรี่ ทรัพย์สินในเกาะของเรา–บูนวิลล์สร้างขึ้น รายรับสุทธิ 15.1 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA 3.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของการดำเนินงาน Rhythm City–Davenport เพิ่ม EBITDA 2.7 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสแรกของปีก่อน และปรับปรุงอัตรากำไร EBITDA เป็น 18.9% จาก 1.4% The Isle–Lula สร้าง EBITDA เพิ่มขึ้น 2.2 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้าเป็น 6.4 ล้านดอลลาร์ และปรับปรุงอัตรากำไร EBITDA เป็น 28.1% จาก 19.1% ในปีก่อน

อสังหาริมทรัพย์ใน Isle–Kansas City เพิ่ม EBITDA ในไตรมาสแรก 1.7 ล้านดอลลาร์เป็น 4.4 ล้านดอลลาร์ จาก 2.7 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้น 64% ในขณะที่ปรับปรุงอัตรากำไร EBITDA เป็น 19.5% จาก 12.5% ​​ของปีก่อน การเพิ่มขึ้นเหล่านี้ถูกชดเชยบางส่วนโดย EBITDA ที่ลดลง 1.4 ล้านดอลลาร์ที่ Isle- Lake Charles ซึ่งเป็นผลมาจากความกดดันด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการเปิดสถานที่เล่นเกม Delta Downs ในตลาด การลดระดับหนี้ของเราทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 3.1 ล้านดอลลาร์ เหลือ 21.0 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า 24.1 ล้านดอลลาร์”

ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — อาร์คอน คอร์ปอเรชั่น (“บริษัท”) (กระดานข่าว OTC: ARHN) ประกาศในวันนี้ถึงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545

ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 บริษัทรายงานรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ 11.4 ล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายบริษัท บวกดอกเบี้ยรับ (“EBITDA”) อยู่ที่ 3.9 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานสุทธิและ EBITDA มูลค่า 13.8 ล้านดอลลาร์ และ 5.1 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ

ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สำหรับช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 บริษัทรายงานรายได้จากการดำเนินงานสุทธิที่ 37.8 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA อยู่ที่ 14.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 36.0 ล้านดอลลาร์ และ 10.2 ดอลลาร์ ล้านบาท ตามลำดับ ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544

บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 7.0 ล้านดอลลาร์หรือ 1.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เทียบกับกำไรสุทธิ 89.5 ล้านดอลลาร์หรือ 14.42 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2544 บริษัทบันทึกกำไรก่อนหักภาษีจากการขายสินทรัพย์จำนวน 137.2 ล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิจากการยุติคดีความประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลทางการเงินที่เลือก รวมถึงผลการดำเนินงานของโรงแรม Pioneer Hotel และ Gambling Hall ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลาฟลิน รัฐเนวาดา รวมอยู่ในรายงานรายไตรมาสของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้

ฮิวสตัน, เท็กซัส –(ข่าวประชาสัมพันธ์) — วันนี้ MAXXAM Inc. (AMEX:MXM) รายงานผลขาดทุนสุทธิ 7.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2545 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 42.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 6.53 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาส 2 ปี 2544 ยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2545 มีมูลค่ารวม 68.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 516.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2544

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2545 MAXXAM รายงานผลขาดทุนสุทธิ 62.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 9.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับกำไรสุทธิ 22.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2544 ยอดขายสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2545 ปี 2545 อยู่ที่ 308.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1,060.6 ล้านดอลลาร์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2544

MAXXAM รายงานรายได้จากการดำเนินงาน 0.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง และขาดทุนจากการดำเนินงาน 20.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2545 เทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 30.2 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดำเนินงาน 179.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาเทียบเคียงของปี 2544

ความแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้นระหว่างผลประกอบการในช่วงปี 2544 และ 2545 มีสาเหตุหลักมาจากการแยกงบการเงินของ Kaiser Aluminium ตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง การเลิกกิจการของ Kaiser ยังเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงปี 2544 ถึง 2545 สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ดอกเบี้ยจ่าย และดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

การดำเนินการแข่งขัน

แม้ว่ายอดขายสุทธิลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่สองของปี 2545 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีวันแข่งขันสดที่ Sam Houston Race Park ลดลง แต่ผลการดำเนินงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารลดลงเป็นหลัก ยอดขายสุทธิและรายได้จากการดำเนินงานในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เรื่องอื่น ๆ

ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ในงบกำไรขาดทุนก่อนหน้านี้ MAXXAM อาจจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นครั้งคราวในตลาดหลักทรัพย์ระดับประเทศหรือในธุรกรรมที่มีการเจรจาส่วนตัว

ออโรรา ออนแทรีโอ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — วันนี้ Magna Entertainment Corp. (NASDAQ: MIEC; TSX: MIE.A, MEH) ประกาศลาออกจากคณะกรรมการบริหารของ Mr. Joseph Harper และ Mr. Terrence Lanni การลาออกของนายฮาร์เปอร์มีผลวันที่ 7 สิงหาคม 2545 และการลาออกของนายลานนีมีผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2545
ในการประกาศการลาออก Frank Stronach ประธาน MEC ได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการทั้งหมดต่อ Messrs Harper และ Lanni สำหรับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการในช่วงปีแห่งการก่อตั้ง MEC

ในการลาออก นายฮาร์เปอร์กล่าวว่าเขามีความสุขมากที่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ MEC แต่ในฐานะประธานสนามแข่งที่มีการแข่งขันกันในตลาดแคลิฟอร์เนีย เขารู้สึกว่าเป็นการสมควรที่จะถอนตัวจากการเกี่ยวข้องกับ MEC ในเวลานี้

ในการยื่นคำลาออก นาย Lanni ตั้งข้อสังเกตว่าข้อจำกัดด้านเวลาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความรับผิดชอบของเขาในฐานะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MGM Mirage ทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลาออก

Messrs. Harper และ Lanni แต่ละคนส่งความปรารถนาดีไปยัง Mr. Stronach และทีมผู้บริหารของ MEC ในขณะที่พวกเขาดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัท

นาย Stronach กล่าวว่าคณะกรรมการ MEC จะพิจารณาทดแทน Messrs Harper และ Lanni ในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปในช่วงปลายเดือนตุลาคม

MEC หนึ่งในผู้ให้บริการสนามแข่งม้าชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เข้าซื้อ พัฒนา และดำเนินการสนามแข่งม้าและการดำเนินการเดิมพันแบบพาริมูตูเอลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันนอกสนาม และเป็นเจ้าของและดำเนินการระบบการเดิมพันบัญชีระดับชาติที่เรียกว่า XpressBet

ลาสเวกัส–(ข่าวประชาสัมพันธ์) — วันนี้ David J. Thompson จาก Mikohn Gaming Corporation (NASDAQ:MIKN) ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2545 นายทอมป์สันจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ Russ McMeekin ซึ่งเพิ่งเข้าร่วมบริษัทในตำแหน่งประธาน จะเข้ารับหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เขาจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมี Terrance W. Oliver เป็นประธาน สมาชิกคนอื่นๆ ของคณะกรรมการ ได้แก่ ดักลาส โทโดรอฟ, เจมส์ เมเยอร์ และปีเตอร์ บอยน์ตัน

“ตลอด 14 ปีที่ผ่านมาในฐานะซีอีโอของ Mikohn มีทั้งเรื่องที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้เปลี่ยน Mikohn จากผู้ผลิตสินค้าคงทนมาเป็นบริษัทที่มีรายได้ประจำ” นายทอมป์สันกล่าว

“เราจำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าต่อไป และผมเชื่อว่า Russ คือบุคคลที่ทำเช่นนั้น ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเขาในฐานะ CEO ของ Viafone และแผนกที่สำคัญภายใน Honeywell ทำให้เขามีมุมมองใหม่เกี่ยวกับบริษัทของเราและอุตสาหกรรมนี้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพที่แสดงให้เห็นของเขาทำให้ ทำให้ฉันและสมาชิกคนอื่นๆ ในคณะกรรมการบริหารเชื่อว่าเขาสามารถเข้ามารับหน้าที่เป็น CEO ได้ในตอนนี้ แทนที่จะต้องผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยาวนานขึ้น” เขากล่าวต่อ

นายทอมป์สันกล่าวสรุปว่า “เรามีบุคลากรที่เก่งในตำแหน่งสำคัญในบริษัท มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมออกมา เครือข่ายการจัดจำหน่ายและบริการทั่วโลก และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ประกาศโครงการเพิ่มผลผลิตและต้นทุน การลดลง การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ อยู่ในขั้นตอนการวางแผนและจะประกาศให้ทราบในอนาคตอันใกล้นี้”

Mikohn เป็นซัพพลายเออร์ที่หลากหลายให้กับอุตสาหกรรมเกมคาสิโนทั่วโลก โดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ประจำ Mikohn พัฒนา ผลิต และทำการตลาดเกมสล็อต เกมบนโต๊ะ และระบบติดตามและบัญชีผู้เล่นขั้นสูงสำหรับสล็อตแมชชีนและเกมบนโต๊ะ บริษัทยังเป็นผู้นำในด้านการแสดงภาพที่น่าตื่นเต้นและเทคโนโลยีแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟสำหรับคาสิโนทั่วโลก มีผลิตภัณฑ์ Mikohn ในคาสิโนแทบทุกแห่งในโลก

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย – ตามที่รายงานโดย Reuters: “บริษัทเกมถูกกำหนดให้เป็นผู้นำในฤดูกาลกำไรปี 2544/45 เนื่องจากชาวออสเตรเลียที่คลั่งไคล้การพนันยังคงเดิมพันการแข่งม้าและป้อนเหรียญเข้าเครื่องสล็อต “pokie” โดยไม่ถูกขัดขวางจากยุคเศรษฐกิจที่ยากขึ้น .
“ในประเทศที่นักพนันตัวยงสามารถเดิมพันคางคกกระโดดหรือปูเสฉวนได้ ความรักในเรือท้องแบนน่าจะช่วยรับประกันผลกำไรที่สูงขึ้นเล็กน้อยสำหรับ Jupiters Ltd (ASX: JUP), TAB Ltd (ASX: TAB), Tabcorp Holdings ( ASX: TAH) และ TAB Queensland Ltd TQL.AX เนื่องจากจะรายงานผลในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า

“…ผู้ผลิตสล็อตแมชชีน Aristocrat Leisure Ltd (ASX: ALL) ก็มีกำหนดรายงานผลกำไรครึ่งปีแรกเช่นกัน

“กลุ่มเกมและการพนันที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย Tabcorp คาดว่าจะแสดงการเติบโตของผลกำไรที่แข็งแกร่งที่สุดในภาคส่วนนี้ ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดต้นทุนอย่างรวดเร็วและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นที่คาสิโน Sydney Star City อันหรูหรา

“…นักพนันชาวเอเชียที่มีการใช้จ่ายรายใหญ่จำนวนมากเลือกที่จะเดินทางไปยังคาสิโนของจูปิเตอร์ส์ในควีนส์แลนด์ แทนที่จะเป็นเมืองหลวงแห่งการพนันของโลกอย่างลาสเวกัส ภายหลังการโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยายน ซึ่งช่วยสนับสนุนรายได้ของกลุ่มนั้นตลอดทั้งปี

“แต่ Jupiters เพิ่งเตือนว่าความล่าช้าในการเปิดตัวระบบตรวจสอบเครื่องเกม Cougar จะทำให้กำไรของบริษัทลดลง โดย Multex ให้กำไรสุทธิ 71.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (38.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เมื่อ Jupiters รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี จาก 77.1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (41.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เมื่อปีก่อน.

“…นักวิเคราะห์กล่าวว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจเชิงบวกอาจมาจากการดำเนินการเดิมพันกีฬาของ Centrebet ซึ่งได้รับการกำหนดให้ได้รับประโยชน์จากการเดิมพันการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลโลก

“สภาพอากาศในช่วงครึ่งหลังที่ดีทำให้จำนวนการแข่งขันลดลง และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเอเจนซี่พนัน TAB และ TAB Queensland นักวิเคราะห์กล่าว

“…ในวันที่ 19 สิงหาคม คาดว่าจะมีความประหลาดใจเล็กน้อยจาก TAB Queensland ซึ่งกล่าวว่าในเดือนกรกฎาคม กำไรสุทธิปีงบประมาณ 2545 ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 24.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (13.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก 20.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (11 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีที่แล้ว และกำไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษีจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 36 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (19.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก 29.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (16.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)…”

ลาสเวกัส–(ข่าวประชาสัมพันธ์)—- เป็นครั้งที่สองในรอบสามปีที่ Harrah’s Entertainment Inc. (NYSE:HET) ได้รับรางวัล CIO-100 จากนิตยสาร CIOซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติที่ตีพิมพ์โดย IDG
รางวัลนี้เป็นเกียรติแก่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำสมัยโดยองค์กรต่างๆ ทั่วโลก การประกวด CIO-100 ในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และความสัมพันธ์กับพันธมิตรและลูกค้า

“ในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ พึ่งพาแอปพลิเคชันบูรณาการที่แบ่งปันข้อมูลได้อย่างอิสระมากขึ้นกว่าเดิม” Abbie Lundberg หัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสาร CIO กล่าว “ผู้รับรางวัล CIO-100 ในปีนี้ได้รับเกียรติเนื่องจากบริษัทของพวกเขาได้พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการเพื่อยกระดับธุรกิจ ตั้งแต่การปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ไปจนถึงการสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ราบรื่น”

Harrah’s Entertainment เป็นบริษัทเกมเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล CIO-100 ประจำปี 2545 บริษัทยังได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในรายชื่อ CIO-100 ในปี 2543 ในด้านความเป็นเลิศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

Total Rewards ซึ่งเป็นโปรแกรมบัตรผู้เล่นทั่วประเทศเพียงแห่งเดียวในอุตสาหกรรมเกม เป็นรากฐานของความพยายามด้านไอทีของ Harrah’s Entertainment John Boushy รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดำเนินงาน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของ Harrah กล่าว

“Total Rewards ช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าที่ถือบัตรหลายล้านคนที่เข้าคาสิโนของเราเป็นประจำทุกปี” Boushy กล่าว “แต่นั่นเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น นี่คือโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ด้วยข้อมูลนี้ เพื่อให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายเงินด้านการตลาดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ถือเป็น win-win สำหรับ Harrah’s และลูกค้า ลูกค้าได้รับรางวัลที่พวกเขาต้องการมากที่สุด และเราได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากเงินการตลาดของเรา”

การวิเคราะห์ข้อมูลยังช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น Boushy กล่าว ด้วยการคาดการณ์ปริมาณลูกค้า คาสิโนของ Harrah แต่ละแห่งสามารถออกแบบการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่คาดหวังโดยไม่กระทบต่อการบริการลูกค้า

“การบริการลูกค้าถือเป็นแง่มุมหนึ่งของบริษัทเรา” Boushy กล่าว “การบูรณาการไอทีเข้ากับความสามารถด้านการตลาดและการดำเนินงานของเราอย่างราบรื่นทำให้พนักงานของเรามีเครื่องมือที่พวกเขาต้องการเพื่อทำให้การบริการลูกค้าของพวกเขามีความพิเศษอย่างแท้จริง ด้วยการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เรารักษาผู้เล่นของเราที่ภักดีต่อ Harrah’s ขณะเดียวกันก็รักษาต้นทุนภายใต้การควบคุม

“นั่นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของเราในท้ายที่สุด”

บริษัทอื่นๆ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในรายชื่อ CIO-100 ประจำปี 2545 ได้แก่ Cisco Systems Inc., Dell Computer Corp., The Dow Chemical Co., General Electric Co., General Motors Corp., IBM Corp., JP Morgan Chase & Co. และ Wal- Mart Stores Inc. ผู้รับรางวัลจะไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นรายบุคคล

การรายงานข่าวฉบับสมบูรณ์ของ CIO-100 ปี 2002 มีอยู่ในนิตยสาร CIO ฉบับวันที่ 15 สิงหาคม

นิตยสาร CIO จัดพิมพ์โดย CXO Media Inc. CXO Media ให้บริการแก่ CIO, CEO, CFO, COO และเจ้าหน้าที่องค์กรอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเติบโตและเจริญรุ่งเรืองในยุคธุรกิจใหม่นี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับ C ตลอดจนสร้างโอกาสสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนักการตลาดผู้บริโภคในการเข้าถึงพวกเขา