เหตุการณ์สำคัญในการสิ้นสุดไตรมาสที่คาดการณ์ไว้

ด้วยความสำเร็จของเหตุการณ์สำคัญที่บริษัทกำหนดไว้ IGCA คาดว่าจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในปี 2546 ด้วย: 3 Hand Poker คุณสมบัติ Ticket-In Ticket- Out/Cashless สำหรับสล็อตและวิดีโอโป๊กเกอร์ การเปิดตัววิดีโอสล็อตใหม่อย่างต่อเนื่อง และ การเปิดตัวเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมไลบรารีเกมที่มีอยู่ของบริษัทจำนวน 13 เกม

เมื่อเสร็จสิ้นเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าตามคำแนะนำจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย บริษัทจะมียอดขายเฉลี่ย 175 หน่วยต่อเดือน รวมถึง 3 Hand Poker และวิดีโอสล็อตในปี 2546

คำแนะนำฉบับปรับปรุงสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และปี 2545

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแนวทางแก้ไขสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาในการอนุมัติตามกฎข้อบังคับสำหรับวิดีโอโป๊กเกอร์ Ticket-In Ticket-Out และชื่อสล็อตใหม่ การคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของบริษัทจึงได้รับการปรับเปลี่ยน จากระยะเวลาที่ไม่แน่นอนของการอนุมัติตามกฎระเบียบและนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ บริษัทคาดว่าจะรายงานผลขาดทุนประมาณ 1.35 ล้านดอลลาร์จากรายได้สุทธิประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2545 สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2545 บริษัทคาดว่าจะ รายงานผลขาดทุน 6.3 ล้านดอลลาร์จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545

นายอับโดให้ความเห็นเกี่ยวกับคำแนะนำที่ปรับปรุงใหม่สำหรับปี 2545 ว่า “มีความคืบหน้าอย่างมากในการกลับมาสู่ความสามารถในการทำกำไรในปี 2546 บริษัทได้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงประมาณ 50% ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี เมื่อเทียบกับช่วงเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544 บริษัทได้ลดหนี้สินคงค้างลงกว่า 1 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี และลดมูลค่าคุ้มทุนลงเหลือมากกว่า 100 หน่วยต่อเดือนเล็กน้อย”

ประมาณการเบื้องต้นสำหรับปีงบประมาณ 2546 และ 2547

จากยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนจำนวน 175 หน่วย ซึ่งกระจายอย่างเท่าเทียมกันระหว่างวิดีโอสล็อตและวิดีโอโป๊กเกอร์ในปี 2546 บริษัทคาดว่ารายรับสุทธิในปี 2546 จะอยู่ระหว่าง 20 ล้านถึงประมาณ 23 ล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA อยู่ระหว่าง 3.0 ล้านถึง 3.5 ล้านดอลลาร์ ในปี 2547 จากยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนจำนวน 225 หน่วยในปี 2547 บริษัทคาดว่ารายรับสุทธิในปี 2547 จะอยู่ที่ประมาณ 41 ล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA อยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์

การลาออกของเอ็ดเวิร์ด เจ. แฮร์ริส

สุดท้ายนี้ บริษัทได้ประกาศว่า Edward J. Harris ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารและตกลงที่จะทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทได้ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว หลังจากที่ตกลงรับตำแหน่งแล้ว นายแฮร์ริสก็ไม่สามารถเตรียมการที่จะย้ายไปที่ลาสเวกัสได้ นายแฮร์ริสลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2545 แม้ว่านายแฮร์ริสจะไม่ได้เข้าร่วมคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการของ IGCA แต่เขายังคงเป็นนักลงทุนในบริษัท

Innovative Gaming Corporation of America พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องเกมที่ให้ความบันเทิงสูงผ่านบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนโดยตรงไปยังตลาดเกมและผ่านผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

นิวยอร์ก – (ข่าวประชาสัมพันธ์) –Scientific Games Corporation (Nasdaq: SGMS) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ในวันนี้ รายได้ในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2545 อยู่ที่ 115.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 107.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2545 ไตรมาสที่สามของปี 2544 ในขณะที่ EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ก่อนรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 16% เป็น 31.3 ล้านดอลลาร์จาก 27.1 ล้านดอลลาร์ รายได้ก่อนการจ่ายหุ้นปันผลที่ไม่ใช่เงินสดและรายการพิเศษอยู่ที่ 9.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาส 3 ปี 2545 เทียบกับ 1.5 ล้านดอลลาร์หรือขาดทุน 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาส 3 ปี 2544
เมื่อรวมค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวน 14.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกิดจากการเกษียณก่อนกำหนดจำนวน 83.0 ล้านดอลลาร์ของหนี้ด้อยสิทธิจากเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 0.06 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2545 เมื่อเทียบกับ ขาดทุน 0.01 ดอลลาร์ในไตรมาส 3 ปี 2544 ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2545 เงินปันผลบุริมสิทธิ์ที่ไม่ใช่เงินสดมีมูลค่ารวม 1.9 ล้านดอลลาร์

ในช่วงเก้าเดือน รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 336.4 ล้านดอลลาร์ในปี 2545 จาก 331.9 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในปี 2544 และ EBITDA ก่อนรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 16% เป็น 93.0 ล้านดอลลาร์จาก 80.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ก่อนการจ่ายหุ้นปันผลที่ไม่ใช่เงินสดและรายการพิเศษในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2545 อยู่ที่ 24.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.32 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด เทียบกับ 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือขาดทุน 0.10 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2544 ในช่วงเดือนปี 2545 การจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ไม่ใช่เงินสดมีมูลค่ารวม 5.6 ล้านดอลลาร์ และรายการพิเศษอยู่ที่ 14.9 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 0.13 ดอลลาร์

ลอร์น ไวล์ ประธานและซีอีโอ ให้ความเห็นว่า “ความสำเร็จของเราในการเสนอขายหุ้นและการลดหนี้ด้อยสิทธิถือเป็นหลักชัยสำคัญของบริษัทในไตรมาสดังกล่าว เมื่อรวมกับอันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ได้รับจากบริการจัดอันดับเครดิตของ Standard & Poor’s และ Moody’s ส่งผลให้อันดับเครดิตของเราเปลี่ยนไปสู่ รีไฟแนนซ์หนี้ธนาคารที่เหลืออยู่ของเราในอัตราที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นและเพื่อกำจัดการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่มีราคาแพงซึ่งกำหนดโดยวงเงินสินเชื่อก่อนหน้านี้ ทั้งหมดบอกว่า เราคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยที่คิดรวมต่อปีจะลดลงเหลือต่ำกว่า 25 ล้านดอลลาร์ในปี 2546 จากประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ในปี 2543 หาก ตามที่เราคาดการณ์ไว้ EBITDA เกือบสองเท่าในกรอบเวลาปี 2543 ถึง 2546 โดยอัตราส่วนของ EBITDA ต่อดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ในปี 2543 เป็นอัตราส่วน pro forma ที่ประมาณไว้เกือบ 6 ในปี 2546

“ในเวลาเดียวกัน เราก็มีความก้าวหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ Lottery Group EBITDA เหนือกว่าปีที่แล้วแม้ว่าจะไม่มีสัญญาการปฏิบัติตามที่สำคัญในนิวยอร์กซึ่งถูกยกเลิกก่อนที่เราจะเข้าซื้อกิจการ Scientific Games International โดยไม่มี โดยกลุ่มลอตเตอรีจะแสดงการเติบโตของ EBITDA ในไตรมาสที่สามที่ 39.5% การได้รับรางวัลสัญญาบริการสหกรณ์แอริโซนาเป็นขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในเป้าหมายของเราในการขยายธุรกิจตั๋วทันทีของเราในทิศทางของมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นนี้ กิจกรรมการเติบโตที่สูงขึ้น รางวัลลอตเตอรีออนไลน์โคโลราโด ซึ่งเราได้รับการตัดสินอีกครั้งว่าเป็นผู้เสนอราคาที่เหนือกว่าด้านเทคโนโลยี ยืนยันถึงความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์และคำมั่นสัญญาของธุรกิจนี้ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราคาดว่าจะมีประกาศจากวิสคอนซินและจอร์เจียเกี่ยวกับการพิจารณาที่รอดำเนินการอยู่ สัญญาสลากกินแบ่งสายที่เราได้ประมูลไว้

“อัตรากำไรของตั๋วทันทียังคงขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญทั้งในโรงงานของเราในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในระหว่างไตรมาสดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อการปรับปรุงการผลิตในวงกว้าง เมื่อรวมกับสถิติของเราที่ชนะการต่ออายุ การขยายเวลา และการประมูลตั๋วทันทีใหม่เกือบทุกรายการในสหรัฐอเมริกา ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราคาดหวังถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่องในเวทีตั๋วทันที SG Latino America เดิมชื่อ Serchi ดำเนินการได้ดีกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ซึ่งยืนยันถึงศักยภาพของการซื้อกิจการครั้งนี้ เรายังคงเชื่อต่อไปว่าสัญญาบริการตั๋วด่วนและบริการสหกรณ์ของอิตาลีสามารถ เริ่มดำเนินการในต้นปี พ.ศ. 2546 สุดท้ายนี้ ตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ธุรกิจบัตรโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักรของเรามีการปรับปรุงที่สำคัญจากปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงการรักษาเสถียรภาพของตลาดควบคู่ไปกับการริเริ่มลดต้นทุนของเราเอง

“การดำเนินงานของ Pari-mutuel มีความแข็งแกร่งทั่วทั้งกระดานในไตรมาสนี้ ในสหรัฐอเมริกา เราได้ขยายสัญญาการบริการกับ New York Racing Association ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของพอร์ตโฟลิโอลูกค้ารถแข่งของเรา และแผนก NASRIN ของเราได้ลงนามในสัญญากับบริษัทในเครือ Equibase ของ Jockey Club จะเป็นซัพพลายเออร์แต่เพียงผู้เดียวในการให้บริการเครือข่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ Equibase ต่างๆ การเดิมพันบัญชียังคงผลักดันการเติบโตในสหรัฐอเมริกา – การจัดการการเดิมพันบัญชีการดำเนินงาน OTB ของคอนเนตทิคัตของเราเพิ่มขึ้น 24% จากปีที่แล้ว ในขณะที่เราคาดการณ์ไว้ การปรับปรุงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในยุโรป โดยที่รายได้ pari-mutuel และ EBITDA เพิ่มขึ้น 13% และ 27% ตามลำดับจากปีที่แล้ว เราได้ส่งมอบเครื่องปลายทางแบบบริการตนเองเครื่องแรกให้กับเครือข่าย Pari-Mutuel Urbain (PMU) ของฝรั่งเศส และผลตอบรับดังกล่าว ได้รับการตอบรับเชิงบวกอย่างท่วมท้น”

คำแนะนำ

“ความสามารถของเราในการบรรลุเป้าหมายยอดขาย EBITDA และรายได้สุทธิในเศรษฐกิจที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันที่เราเชื่อว่ามีอยู่ในธุรกิจของเรา รวมถึงตรรกะของกลยุทธ์โดยรวมของเรา รายได้ประจำเกิน 80% ของรายได้ทั้งหมดในช่วงไตรมาสที่สาม และบันทึกของเราในปีนี้ในการขยายสัญญาที่สำคัญเมื่อครบสัญญานั้นทำได้ดีเยี่ยมทั้งในสนามลอตเตอรีและสนามแข่ง

“เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ เรากำลังปรับประมาณการรายได้ปี 2545 ของเราเป็นประมาณ 455 ล้านดอลลาร์ถึง 465 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ 120 ล้านดอลลาร์ถึง 125 ล้านดอลลาร์ และรายได้ต่อหุ้นปรับลดก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ 0.41 ถึง 0.44 ดอลลาร์จากหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักประมาณ 80 ล้านหุ้น เช่นเดียวกัน ปัจจัยของโมเมนตัมและความสามารถในการคาดการณ์ทำให้เราสามารถประมาณการการเพิ่มขึ้นของรายได้ในปี 2546 ให้อยู่ในช่วง 500 ล้านดอลลาร์ถึง 525 ล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA อยู่ในช่วง 130 ล้านถึง 145 ล้านดอลลาร์ สมมติว่าอัตราภาษีของเราเพิ่มขึ้นในปี 2546 เป็นประมาณ 35% จากประมาณ 15% ในปี 2545 ช่วงกำไรต่อหุ้นจะอยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.56 ดอลลาร์”

ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Aristocrat Technologies, Inc. ผู้ผลิตเกมชั้นนำประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของเนวาดาสำหรับแพลตฟอร์มสล็อตใหม่ปฏิวัติวงการ – MKVI หลังจากการทดลองภาคสนามที่ประสบความสำเร็จที่ Harrah’s Las Vegas
MKVI ออกเสียงว่า “Mark Six” นำเสนอเทคโนโลยีภาพและเสียงที่ทันสมัยที่สุดในตลาดสล็อต กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสีมากกว่า 16.7 ล้านสี กราฟิกล้ำสมัยที่ให้เอฟเฟกต์ 3 มิติ ความชัดเจนของเสียงขั้นสูง ความสามารถด้านเสียง/กราฟิก 8 แทร็กที่ซิงโครไนซ์ และหน้าจอความละเอียดสูง การขับเคลื่อนปรากฏการณ์คือระบบที่มีพลังการประมวลผลเพิ่มขึ้นและมีหน่วยความจำโปรแกรมมากกว่ารุ่นก่อนถึง 24 เท่า เทคโนโลยีใหม่นี้อนุญาตให้มีโบนัสขั้นสูงและการแสดงกราฟิก เช่น สไปรท์ โอเวอร์เลย์ และแอนิเมชั่น

“เทคโนโลยี MKVI ของเราเป็นแพลตฟอร์มเกมที่ทันสมัยที่สุดที่ Aristocrat ได้พัฒนาขึ้นอย่างแท้จริง” Mark Newburg ประธานของ Aristocrat Technologies, Inc. ให้ความเห็น “ด้วยประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยม MKVI กำลังเพลิดเพลินในเขตอำนาจศาลของ GLI พร้อมกับการทดลองภาคสนามในเนวาดาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของ Double ของเรา เกม Dolphins เรากำลังรอคอยที่จะประสบความสำเร็จเท่าเทียมกันในคาสิโนทั่วเนวาดา”

Kent Young รองประธานฝ่ายการตลาดของ Aristocrat กล่าวเสริมว่า “แพลตฟอร์ม MKVI นำเสนอความสามารถด้านกราฟิกและโบนัสอันมหาศาล เกมที่ล้ำสมัยที่สุดของ Aristocrat หลายเกม เช่น Mr. Cashman และ Reel Power ใช้ประโยชน์จากพลังของ MKVI อย่างเต็มที่”

MKVI เปิดตัวในเขตอำนาจศาลของ GLI ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 และเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายที่ได้รับการจัดแสดงที่งาน Global Gaming Expo ที่ลาสเวกัสในปีนี้

ลาสเวกัส – ตามที่รายงานโดย Investors’ Business Daily: “Shuffle Master Inc. (NasdaqNM:SHFL) อาจมีไพ่มากมายอยู่ในมือ แต่ก็มีบางอย่างที่ต้องทำหากต้องการนั่งร่วมโต๊ะกับหนุ่มใหญ่ .
“รายได้ต่อปีของบริษัทจัดหาเกมน้อยกว่า 60 ล้านดอลลาร์ ผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีเกมนานาชาติมียอดขายต่อปีมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

“เพื่อขยับเข้าใกล้มากขึ้น Shuffle Master ยังคงสร้างมือในเครื่องสล็อตซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่า 1%

“กุญแจสำคัญในกลยุทธ์ของบริษัทคือระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ Linux ซึ่งสามารถรันวิดีโอเกมใดๆ บนสล็อตแมชชีนโดยไม่ต้องเปลี่ยนกล่องทั้งหมด

“…`สิ่งนี้มอบโอกาสอันดีให้เราได้เติบโต’ มาร์ค โยเซลอฟฟ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว

“…ธุรกิจสล็อตในตอนนี้คิดเป็นประมาณ 15% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มสถาปัตยกรรมแบบเปิดเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของเรื่องราวการเติบโต

“การเติบโตส่วนใหญ่ในธุรกิจสล็อตมาจากการให้ลิขสิทธิ์หรือการพัฒนาวิดีโอเกม

“…เทคโนโลยีของ Shuffle Master ทำให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากตลาดที่เปลี่ยนแปลง” นักวิเคราะห์ David Barteld จาก Wells Fargo Securities กล่าว อุตสาหกรรมสล็อตกำลังเปลี่ยนจากกล่องเกมที่ใช้สินค้าโภคภัณฑ์เป็นรูปแบบที่ใช้พีซี

“…การเปิดตัวของ Shuffle Master ยังไม่ราบรื่นนัก WMS ได้ท้าทายสิทธิ์ของ Shuffle Master ในการเปลี่ยนเกมด้วยแพลตฟอร์มของ Shuffle Master แต่เนื่องจากหน่วยดังกล่าวเป็นของคาสิโน Shuffle Master จึงยืนยันว่าตนมีความได้เปรียบ

“…ในขณะเดียวกันบริษัทก็เริ่มจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาวิดีโอเกมสล็อตใหม่ ขณะนี้มีเกมอยู่ในการพัฒนาแล้ว 15 เกมและถือสิทธิ์ในตัวละคร Marvel Comics เช่น Spider-Man และ Hulk

“…นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จะเติบโตเป็นเลขสองหลักไปอีกอย่างน้อยสองปี ประมาณการโดย First Call พบว่ารายได้เพิ่มขึ้น 21% ในปีนี้เป็น 76 เซนต์ต่อหุ้น จากนั้นจะเพิ่มขึ้น 25% เป็น 95 เซนต์ในปีงบประมาณ 2547”

ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – San Diego Soccer Development Corp. (OTC Pinksheets: SDSD) dba Soccer Development of America (SDA) ประกาศการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะได้รับร้อยละห้าสิบเอ็ด (51% ) ดอกเบี้ยของสินทรัพย์ของ Golo Lotto ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Latin American Futbol Corp. แห่งเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา

Golo Lotto ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนผ่านเนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส นำเสนอเว็บไซต์ล้ำสมัยที่จะอนุญาตให้เดิมพันในการแข่งขันกีฬาต่างๆ จากทั่วโลก รวมถึงลีกฟุตบอลที่แตกต่างกันมากกว่า 27 ลีก Golo Lotto จะเสนอวิธีการชำระเงินมากมายและระบบออนไลน์ที่ปลอดภัยที่สุด จะมีทีมงานสนับสนุนบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่จะรับสายจากลูกค้าปัจจุบันหรือผู้ที่สนใจลงทะเบียนและเดิมพัน Golo Lotto เป็นลอตเตอรี่ออนไลน์ตัวแรกที่สนับสนุนและสนับสนุนสโมสรมืออาชีพในละตินอเมริกา รวมถึง Club Bucaramanaga, Club Tolima และ Club Macara

หนังสือแสดงเจตจำนงพิจารณาถึงการซื้อดอกเบี้ยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ (51%) เพื่อแลกกับหุ้นจำกัด โดยที่บริษัทจะได้รับผลประโยชน์ในการควบคุมในสินทรัพย์และข้อตกลงทางการตลาดทั้งหมดของ Golo Lotto หนังสือแสดงเจตจำนงเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายทำข้อตกลงขั้นสุดท้าย ซึ่งจะมีการรับรอง การรับประกัน พันธสัญญา และข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในข้อตกลงประเภทนี้ ทั้งสองฝ่ายวางแผนที่จะทำธุรกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันหรือน้อยกว่านั้น

Yan Skwara ประธานและซีอีโอของ Soccer Development of America กล่าวว่า “การเล่นเกมเป็นภาคธุรกิจที่มีพลวัตและเติบโต โดยมีนักพนันออนไลน์ที่มีศักยภาพมากกว่า 39 ล้านคน และรายรับจากเกมออนไลน์เกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ผู้ที่ชื่นชอบฟุตบอลได้วางเดิมพันในการแข่งขันใน ยุโรปและอเมริกาใต้ตั้งแต่เริ่มเล่นกีฬา เราจะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตนี้และฉันเชื่อว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติสำหรับบริษัท การซื้อสินทรัพย์นี้เป็นก้าวที่สำคัญมากในการเติบโตทางการเงินอย่างต่อเนื่องของบริษัทผ่านการซื้อกิจการ ธุรกิจสร้างรายได้”

Manny Bains ประธาน Latin America Futbol Corporation (www.lafcorp.com ) กล่าวว่า “ด้วยการผสมผสานการติดต่อที่เป็นที่ยอมรับของเราในละตินอเมริกาเข้ากับการปรากฏตัวที่เติบโตของ SDA ในสหรัฐอเมริกาผ่านทางนิตยสาร 90:00 Minutes Soccer เราคาดหวังอย่างเต็มที่ที่จะได้เห็น Golo Lotto สร้างรายได้มหาศาลให้กับทั้งสองบริษัทในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ เราคิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโครงการความร่วมมือหลายโครงการกับ SDA ในอนาคต”

San Diego Soccer Development Corp., dba Soccer Development of America (SDA) ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดยผลิตสิ่งพิมพ์ระดับชาติรายเดือนในธีมฟุตบอล 90:00 Minutes Soccer Magazine ซึ่งสร้างรายได้ผ่านการสมัครสมาชิกและการโฆษณาของผู้อ่าน SDA ยังจัดจำหน่าย จำหน่าย และทำการตลาดอุปกรณ์ฟุตบอล สินค้า และของที่ระลึกคุณภาพสูง ผ่านการตีพิมพ์รายเดือนและแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 90Soccer.com และช่องทางการจำหน่ายฟุตบอลเยาวชน ผู้ใหญ่ และมืออาชีพที่ได้รับการพัฒนา ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกและร้านค้าเฉพาะด้านฟุตบอล