แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

นี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่กล่าวถึงในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความต้องการเงินทุนของบริษัท ความคาดหวังของการสูญเสีย การพึ่งพาผลิตภัณฑ์เดียว ความเสี่ยงของข้อผิดพลาดทางเทคนิคในผลิตภัณฑ์ของบริษัท การยอมรับของตลาดที่ไม่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ของบริษัท การอนุมัติตามกฎระเบียบของ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท การจัดการการเติบโต การแข่งขันที่รุนแรง เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพึ่งพาบุคลากรหลัก และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 10-K และ 10-K/A ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Silicon Gaming โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.silicongaming.com

ซิลิคอน เกมมิ่ง อิงค์
คำชี้แจงเกี่ยวกับการคำนวณขาดทุนต่อหุ้น
(เป็นพัน ยกเว้นจำนวนต่อหุ้น)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สามเดือนสิ้นสุดแล้ว
31 มีนาคม 31 มีนาคม
2000 1999

รายรับ 3,102 ดอลลาร์ 5,661 ดอลลาร์
ขาดทุนสุทธิ 2,729 ดอลลาร์ 9,040 ดอลลาร์
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักทั่วไป & จำนวนหุ้นเทียบเท่า 30,959 14,115
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นพื้นฐานและหุ้นปรับลด $0.09 $0.64

ซิลิคอน เกมมิ่ง อิงค์
งบดุลรวม
(เป็นพัน)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2000 1999
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน:
เงินสด & เงินลงทุน $837 $877
เงินลงทุนระยะสั้น — 1,000
ลูกหนี้การค้า 1,963 1,188
สินค้าคงเหลือ 5,801 7,331
ระบบเติมเงินและอื่นๆ 834 1,069
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,435 11,465

ทรัพย์สินและอุปกรณ์สุทธิ 3,313 3,795
สินทรัพย์อื่น ๆ สุทธิ 299 321

สินทรัพย์รวม 13,047 ดอลลาร์ 15,581 ดอลลาร์

ความรับผิดและ ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน:
บัญชีเจ้าหนี้ $1,252 $1,389
หนี้สินค้างจ่าย 1,545 1,655
รายได้รอตัดบัญชี 1,131 240
วงเงินสินเชื่อ — 622
ส่วนของภาระผูกพันระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,152 1,165
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,080 5,071

หนี้สินระยะยาวอื่น 1,609 1,611
ภาระผูกพันระยะยาว 16,156 16,260

ส่วนของผู้ถือหุ้น:
หุ้นสามัญ 69,665 64,123
หุ้นบุริมสิทธิ 20,000 20,000
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 5,542
ตั๋วเงินรับจากผู้ถือหุ้น (344) (345)
ค่าชดเชยหุ้นรอการตัดบัญชี (4,355) (4,646)
ขาดทุนสะสม (94,764) (92,035)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (9,798) (7,361)

หนี้สินรวม & ส่วนของผู้ถือหุ้น $13,047 $15,581 ลาสเวกัส–(ข่าวประชาสัมพันธ์)–16 พ.ค.2543 Casino Data Systems Inc. (Nasdaq:CSDS – ข่าว) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาได้อนุมัติ PAYOUT!™ ซึ่งเป็นเกมใหม่ล่าสุดใน Bandit Series™ ของบริษัท ของเกม
การจ่ายเงิน! ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เล่นผ่านคุณสมบัติต่างๆ เช่น กราฟิก Bandit ที่ล้ำสมัยของ CDS และเกมโบนัสที่น่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์สองเกมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้เล่นจริงเพื่อความบันเทิงและน่าดึงดูด

PAYOUT! ซึ่งมีเกมพื้นฐานห้ารีลที่มี 9, 15 หรือ 25 ไลน์ มอบหนึ่งในสองเกมโบนัสที่สุ่มเลือกให้กับผู้เล่นเมื่อมีสัญลักษณ์โบนัสสามตัวเรียงกันบนวงล้อที่อยู่ติดกัน ในโบนัส “Match ‘N’ Win™ ผู้เล่นจะมีจำนวนการหมุนแบบสุ่มเพื่อจับคู่สัญลักษณ์บนวงล้อหมุนกับสัญลักษณ์ “การแข่งขัน” ที่เลือกไว้ล่วงหน้า

ผู้เล่นจะเพิ่มรางวัลตามจำนวนการแข่งขัน “โบนัส Line ‘Em Up™” มอบการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนการแข่งขันสามนัดติดต่อกันที่ผู้เล่นทำ ไม่ว่าจะแนวตั้ง แนวนอนหรือแนวทแยง โดยการสัมผัสหนึ่งในสามคอลัมน์ เมื่อแมตช์เกิดขึ้น สัญลักษณ์จะหายไปและผู้เล่นจะมีโอกาสแมตช์มากขึ้น

“การอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของ PAYOUT! ช่วยให้เราสามารถเพิ่มเกมที่ล้ำสมัยอีกเกมหนึ่งให้กับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา” Dave Lucchese รองประธานฝ่ายเกมของ Casino Data Systems กล่าว “เรากำลังก้าวหน้าอย่างมากในการนำเกมใหม่ที่น่าสนใจออกสู่ตลาด ผู้ให้บริการคาสิโนกำลังมองหาเครื่องสล็อตที่น่าดึงดูดใจของผู้เล่นและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง”

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งรัฐเนวาดาเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเต็มเวลาที่มีสมาชิกสามคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐ แผนกบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะทดสอบอุปกรณ์และระบบเกมในห้องปฏิบัติการและในภาคสนามเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และระบบดังกล่าวมีความสมบูรณ์

Casino Data Systems เป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเกมชั้นนำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัทเข้าถึงได้ในทุกแง่มุมของพื้นคาสิโน รวมถึงระบบการจัดการคาสิโน เกมและมิเตอร์ ระบบโปรเกรสซีฟหลายไซต์ และป้ายคาสิโน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.csds.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า (ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต) ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดด้านความคุ้มครองของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 นักลงทุนควรได้รับคำเตือนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงข้อความต่อไปนี้ : การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยการแข่งขันโดยทั่วไป ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการตามแผนการขายผลิตภัณฑ์และบริการ และรายละเอียดความไม่แน่นอนในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มอนทรีออล–(ข่าวประชาสัมพันธ์)–16 พ.ค.2543 บริษัท Total Entertainment Inc. (OTCBB:TTLN – ข่าว) เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2543 ในวันนี้ โดยมีรายได้สุทธิสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 774,615 ดอลลาร์ เทียบกับ 266,673 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 1999
บริษัทมีกำไรสุทธิ 339,992 ดอลลาร์หรือ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับขาดทุนสุทธิ 125,184 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2542

ในไตรมาสแรก Total Entertainment ได้ประกาศการลงนามข้อตกลงโฮสติ้งกับ NetforFun.com Inc. มีเพียง 100,000 ดอลลาร์จากการทำธุรกรรมนี้ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเป็นเงินสดให้กับ Total Entertainment เท่านั้นที่จะรวมอยู่ในผลประกอบการของไตรมาสแรก หุ้นอีก 1.5 ล้านดอลลาร์และธนบัตรมูลค่า 400,000 ดอลลาร์จากธุรกรรมนี้จะถูกรายงานตามที่จองไว้

“Total Entertainment ลงทุนอย่างมากในปี 1999 และตอนนี้เราเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้ว” แซนดี้ เจ. มาสเซลลี จูเนียร์ ประธานและซีอีโอของ Total Entertainment กล่าว “ในช่วงเวลาสั้นๆ เราได้พลิกมุมไปสู่ความสามารถในการทำกำไร และตั้งตารอที่จะเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง”

“รายได้ของเราในไตรมาสที่ 1 ปี 2543 มากกว่ารายได้รวมของปี 2542 ซึ่งเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของแผนธุรกิจของเรา” มิทเชลล์ บราวน์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Total Entertainment กล่าว “ในไตรมาสแรก เราจะยังคงสร้างพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก มองหาแนวทางใหม่ในการใช้โซลูชันเกมของเรา และสร้างความสัมพันธ์ทางการตลาดกับบริษัทอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เมื่อพิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องการเพิ่มมูลค่าความบันเทิงให้กับพวกเขา เราพอใจกับโอกาสที่เพิ่มขึ้นของ TTLN”

Total Entertainment Inc. (OTCBB:TTLN – ข่าว) เป็นเจ้าของและดำเนินการเกมเสี่ยงโชคและการพนันกีฬาที่ใช้ซอฟต์แวร์เชิงโต้ตอบ ผ่านเครือข่ายคุณสมบัติอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเล่นเกมออนไลน์ที่สมจริง รับข่าวสารล่าสุด ข้อมูลทางการเงิน และอีเมลฟรี และสร้างพอร์ทัลส่วนตัวไปยังอินเทอร์เน็ต โซลูชันอีคอมเมิร์ซของ Total Entertainment ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรเครดิต การโอนเงิน ธนาณัติ หรือเช็คส่วนตัว

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความคุ้มครองของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการฟ้องร้องคดีเอกชนของ 1995.

ชิคาโก, 16 พ.ค. (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Wells-Gardner Electronics Corporation (Amex: WGA – ข่าว) ประกาศในวันนี้ว่า American Gaming & Electronics of Las Vegas (AG&E) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดได้ลงนามในสัญญาเพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ ของ MicroTouch (Nasdaq: MTSI – ข่าว) และการควบคุมเงินไปยังคาสิโนทั่วอเมริกาเหนือ
“เรามีความยินดีที่จะจัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์สำหรับ MicroTouch และ Money Controls MicroTouch มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเกมสำหรับผลิตภัณฑ์หน้าจอสัมผัส ในขณะที่ Money Controls มีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับกลุ่มเหรียญ ด้วยการเพิ่มเติมเหล่านี้ AG&E จึงเข้าใกล้เข้าไปอีกก้าวหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสำหรับการให้บริการอุตสาหกรรมเกม” Mark Komorowski ประธาน AG&E กล่าว “เราคาดว่าจะเพิ่มยอดขายของเราได้มากกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี”

“นี่เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในกลยุทธ์ของเราในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยการขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อรองรับตลาดเกม” Anthony Spier ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Wells-Gardner กล่าว “เรากำลังขยายขีดความสามารถในการจัดจำหน่ายของเราอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเพิ่มการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราต่อไป ตลอดจนเปิดสาขาเพิ่มเติม”

Wells-Gardner Electronics Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2468 เป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตจอภาพวิดีโอสี จอภาพวิดีโอคริสตัลเหลวและพลาสมา ประตูแบบหยอดเหรียญ กลไกหยอดเหรียญ และผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไปยัง, เครื่องเกม, วิดีโอเกมหยอดเหรียญ, การพักผ่อนและออกกำลังกาย, ยานยนต์, จอแสดงผล, อินทราเน็ต, การแพทย์, การบริการและวิดีโอวอลล์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ อันเป็นผลมาจากปัจจัยในอนาคตที่ไม่แน่นอนหลายประการ Wells-Gardner ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่เผยแพร่ฉบับนี้ หรือเพื่อสะท้อนถึงการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด คุณสามารถรับสำเนารายงานประจำปีและรายงานรายไตรมาสได้โดยแจ้งความประสงค์โดย George B. Toma, Wells-Gardner Electronics Corporation, 2701 North Kildare Avenue, Chicago, Illinois 60639 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุน โปรดโทร 1-800-336 -6630 ต่อ 5670 หรือที่ www.wgec.com

เกี่ยวกับไมโครทัช

MicroTouch Systems, Inc. เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกของผลิตภัณฑ์จอแสดงผลหน้าจอสัมผัสคอมพิวเตอร์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีการสัมผัสที่ได้รับความนิยมสูงสุดสองเทคโนโลยี ได้แก่ เมมเบรนแบบคาปาซิทีฟและตัวต้านทานแบบอะนาล็อก ซึ่งบริษัทนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ ClearTek และ TouchTek MicroTouch ดำเนินกิจการโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ที่สำนักงานใหญ่ทั่วโลกในเมืองเมธูน รัฐแมสซาชูเซตส์ และที่สำนักงานใหญ่ในยุโรปในเมืองอาบิงดอน ประเทศอังกฤษ และยังรักษาโรงงานผลิตในเท็กซัส ญี่ปุ่น ไต้หวัน และออสเตรเลีย พร้อมด้วยสำนักงานขายและผู้จัดจำหน่ายใน กว่า 50 ประเทศ MicroTouch ยังดำเนินการ TouchStore.com ซึ่งเป็นไซต์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตที่เน้นการขายจอภาพหน้าจอสัมผัสและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ไมโครทัชก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 มียอดขาย 157.5 ล้านดอลลาร์ในปี พ.ศ. 2542 เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.microtouch.com

อัลฟาเร็ตตา จอร์เจีย, 16 พ.ค. (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Scientific Games Holdings Corp. (NYSE: SG – ข่าว) ได้ประกาศในวันนี้ว่ากำลังหารือกับ Autotote Corporation เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เป็นไปได้ บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการลงนามหรืออนุมัติข้อตกลงการควบรวมกิจการจากคณะกรรมการของบริษัท และไม่มีการรับประกันว่าการควบรวมกิจการดังกล่าวจะเกิดขึ้น

Scientific Games International มีสำนักงานใหญ่ใกล้กับแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย เป็นผู้นำระดับโลกในการจัดหาผลิตภัณฑ์ลอตเตอรี ระบบบูรณาการ และบริการสนับสนุนลอตเตอรี่ในกว่า 64 ประเทศและ 26 รัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันมีลอตเตอรี่ของสหรัฐอเมริกา 38 ตัว รวมถึง District of Columbia ด้วย บริษัทยังมีโรงงานผลิตหรือดำเนินงานในแคลิฟอร์เนียและสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรีย

เรื่องบางประการข้างต้นอาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ เรื่องที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ การอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทนั้นมีระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K และในรายงานประจำไตรมาสล่าสุดของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-Q

นิวออร์ลีนส์, 16 พ.ค. (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Fred Burford ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JCC Holding Company (Amex: JAZ – ข่าว) เสนอความคิดเห็นต่อไปนี้เกี่ยวกับการเผยแพร่โดยรัฐหลุยเซียน่าเกี่ยวกับรายได้การเล่นเกมในเดือนเมษายนสำหรับ Harrah’s New Orleans Casino ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในนิวออร์ลีนส์

“เงิน 19 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในวันนี้สำหรับเดือนเมษายนโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของหลุยเซียน่านั้นน้อยกว่าผลลัพธ์ที่รายงานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย” เบอร์ฟอร์ดกล่าว “ในขณะที่เราดูการเติบโตของรายได้ของเรา เริ่มตั้งแต่สุดสัปดาห์เปิดตัวจนถึงตัวเลขเดือนเมษายนที่เผยแพร่โดยรัฐในวันนี้ เราก็พอใจ แต่ยังกังวลในหลายระดับ” เบอร์ฟอร์ดกล่าวเสริม “คาสิโนกำลังดึงดูดฝูงชนจำนวนมากผ่านประตูของมัน เราได้สร้างธุรกิจที่ปัจจุบันมีรายได้การเล่นเกมรวมประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งทำได้โดยการแข่งขันที่รุนแรง

ซึ่งรวมถึงความสำเร็จอื่น ๆ อีกด้วย การเอาคืนลูกค้าจากตลาดชายฝั่งอ่าวไทย และ การเติบโตของตลาดโดยรวม อันที่จริง Harrah’s New Orleans เป็นหนึ่งในคาสิโนเชิงพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและเกินกว่ารายได้รวมจากการเล่นเกมรายเดือนของเรือธงของชายฝั่งมิสซิสซิปปี้ Beau Rivage แต่เราตระหนักดีว่าเราจำเป็นต้อง สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องหากเรายังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับชุมชน พนักงาน และผู้ถือหุ้นของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงทุ่มเทพลังงานที่สำคัญในแต่ละวันเพื่อเพิ่มรายได้ในขณะเดียวกันก็มองอย่างใกล้ชิดถึงวิธีที่เราจะควบคุมและดำเนินการได้ดีที่สุด ลดต้นทุนโดยไม่ทำให้ประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้าลดลงแต่อย่างใด”

Burford กล่าวเสริมว่า “เห็นได้ชัดว่าค่าใช้จ่ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเผชิญคือการจ่ายเงินที่จำเป็นอย่างมากเนื่องจากรัฐหลุยเซียน่าในแต่ละปี การจ่ายเงินขั้นต่ำที่รับประกันของรัฐคือ 100 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นภาระภาษีการเล่นเกมที่มีประสิทธิภาพที่ 44.5% ในอัตราการดำเนินการปัจจุบันของเรา การสร้างภาระที่ยากมากหากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้สำหรับคาสิโน ในระยะยาว อัตราภาษีของรัฐที่ 44.5% – มากกว่าห้าเท่าที่คู่แข่งของเรากำลังจ่ายไปตามถนนบนชายฝั่งอ่าวไทย – ทำให้คาสิโนมีศักยภาพ ในคำถาม.”

Burford กล่าวต่อว่า “แม้จะมีความท้าทายมากมายรออยู่ข้างหน้า เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างที่อยู่ในอำนาจของเราเพื่อทำให้คาสิโนของเราประสบความสำเร็จ และเพื่อให้ยังคงเป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับรัฐและเมือง”

Jazz Casino Company, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ JCC Holding Company มีใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวในการเป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนบนบกแห่งเดียวใน Orleans Parish บริษัท Harrah’s New Orleans Management ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Harrah’s Entertainment ได้รับสัญญาการจัดการสำหรับคาสิโน คาสิโนมีพนักงานประมาณ 3,000 คน โดยมีเงินเดือนประจำปีและผลประโยชน์ประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ คาสิโนขนาด 100,000 ตารางฟุตตั้งอยู่ที่ Canal Street ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ในตัวเมืองนิวออร์ลีนส์ ติดกับ French Quarter, Aquarium of the Americas และ Ernest N. Morial Convention Center

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงข้อความเฉพาะเกี่ยวกับความพยายามของบริษัท JCC Holding Company ในการเพิ่มรายได้และการควบคุมและลดต้นทุน ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดด้านความคุ้มครองของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995

ฝ่ายบริหารเตือนว่าผลการดำเนินงานในอนาคตของ JCC Holding Company เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์ที่แท้จริงของ JCC Holding Company อาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากปัจจัยบางประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยที่มีอยู่ในเอกสารที่ JCC Holding บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

ฟีนิกซ์, 16 พ.ค. (ข่าวประชาสัมพันธ์) — วันนี้ Capital Gaming International, Inc. (“บริษัท”) (OTC: CGMI – ข่าว) รายงานความสำเร็จในการเจรจากับ US Bank Trust National Association ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ Indenture ของผู้อาวุโสของบริษัท Secured Notes ที่ครบกำหนดชำระในปี 2544 (“Senior Secured Notes”) ผู้ถือประมาณ 84% ของ Secured Notes และผู้ถือประมาณ 70% ของส่วนได้เสียของบริษัทเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของการปรับโครงสร้างทางการเงินโดยสมัครใจของบริษัท ตามที่ได้ไตร่ตรองไว้ในการเจรจาเหล่านี้ เมื่อวานนี้ บริษัทและผู้ดูแลผลประโยชน์ Indenture ได้เริ่มดำเนินกระบวนพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กร และได้ยื่นแผนการปรับโครงสร้างองค์กรที่เสนอร่วมกันในศาลล้มละลายแห่งสหรัฐอเมริกาประจำเขตนิวเจอร์ซีย์ (“ศาล”)

บริษัทรายงานเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจในการปรับโครงสร้างงบดุลนั้นสอดคล้องกับท่าทีเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาโอกาสการเล่นเกมใหม่ ๆ สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทรายงานว่าการลดภาระหนี้ของบริษัทโดยการแปลงหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิเป็นการชำระด้วยเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้น การปรับโครงสร้างทางการเงินจะขจัดความไม่แน่นอนที่เกิดจากโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ ซึ่งจัดให้มีการชำระเงินแบบบอลลูนจำนวน 18,480,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเงินต้นของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หมายเหตุ

เมื่อครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 จะทำให้บริษัทต้องการความยืดหยุ่นในการลงทุนและระดมทุนสำหรับโครงการเกมใหม่ในอนาคต และช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งที่ใหญ่กว่าและมีทุนดีกว่า บริษัทรายงานเพิ่มเติมว่าคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมหรือการจัดการเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทางการเงิน บริษัทคาดว่าจะมีแผนการปรับโครงสร้างองค์กรได้รับการยืนยันจากศาลภายใน 60 ถึง 90 วันข้างหน้า

บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อยสองแห่งที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ Capital Gaming Management, Inc. และ Capital Development Gaming Corp. การยื่นฟ้องเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทไม่คาดว่าจะจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ในระดับบริษัทในเครือ

บริษัทรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะยื่นฟ้องเมื่อวานนี้ บริษัทยังคงมีการจ่ายดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดในหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2540 ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 6,829,900 ดอลลาร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทยังรายงานด้วยว่า คาดว่าผู้ถือหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิจะได้รับเงินสดและทุนประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ เพื่อแลกกับหุ้นกู้มีประกันไม่ด้อยสิทธิ

บริษัทตั้งอยู่ในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา เป็นบริษัทพัฒนาและบริหารจัดการคาสิโนในหลายเขตอำนาจศาลซึ่งมีความสนใจในตลาดเกมของชนพื้นเมืองอเมริกัน BILOXI, Miss., 16 พ.ค. (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Isle of Capri Casinos, Inc., (Nasdaq: ISLE – ข่าว) ประสบกับการเดินเรือที่ราบรื่นเมื่อวานนี้ในระหว่างการนำเสนอต่อ Kansas City Port Authority ข้อตกลงการเช่าและการพัฒนาของ The Isle ของ Flamingo Hilton Riverboat Casino ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของโดย Flamingo Hilton Riverboat Casino, LP ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Hilton Hotel Corporation (NYSE: HLT – ข่าว) ได้รับการอนุมัติโดยการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมาธิการผู้มีอำนาจ
การซื้อกิจการยังคงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐมิสซูรี บริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นการซื้อกิจการในเดือนมิถุนายนนี้

Isle of Capri Casinos, Inc. ยังวางแผนที่จะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเล่นเกมและความบันเทิงมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ในเมืองบูนวิลล์ รัฐมิสซูรี ซึ่งเพิ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จาก Missouri Gaming Commission บริษัทได้ปิดการซื้อทรัพย์สินนี้จาก Davis Gaming Company