โดยใช้หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 8,893,410

ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2544 ที่ 719,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น เมื่อพิจารณาจากพื้นฐานและปรับลดอย่างเต็มที่ โดยใช้หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 8,982,895 และ 9,283,380 หุ้น ตามลำดับ รายได้ก่อนภาษีเงินได้อยู่ที่ 1,256,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นเมื่อพิจารณาพื้นฐานและปรับลดอย่างเต็มที่ ตามลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 เทียบกับรายได้ก่อนหักภาษีเงินได้ที่ 719,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายได้ก่อนหักภาษีเงินได้ เกณฑ์สำหรับงวดปีก่อนหน้าที่เทียบเคียงได้

การปรับปรุงองค์กร

ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,725,000 ใบของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกของบริษัทนั้น หมดอายุเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 โดยไม่ได้ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเลย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2545 บริษัทประกาศว่าไม่แน่ใจว่า GIG จะสามารถชำระเงินงวดถัดไปจำนวน 1.8 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชี Escrow ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้หรือไม่ (ดู “ข้อตกลงใบอนุญาต GIG และซอฟต์แวร์ SportXction”) ความไม่แน่นอนนี้เกิดจากการที่ Kirch Group เป็นแหล่งเงินทุนหลักให้กับ GIG และหน่วยงานหลายแห่งภายใน The Kirch Group ได้ยื่นฟ้องเพื่อขอความคุ้มครองจากการล้มละลาย เพื่อตอบสนองต่อข่าวของ Kirch บริษัทประกาศว่ากำลังหารือเบื้องต้นกับ GIG เกี่ยวกับการใช้เงิน 6.3 ล้านดอลลาร์ในบัญชี Escrow รวมกับทรัพยากรเงินสดที่มีอยู่ของบริษัท 6.9 ล้านดอลลาร์ เพื่อสานต่อการดำเนินงานร่วมกันของ GIG และ ISWI .

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 บริษัทได้ประกาศได้รับคำแนะนำว่า Kirch Group ได้หยุดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ GIG อันเป็นผลมาจากการยื่นฟ้องล้มละลายของ KirchMedia ในเยอรมนี เพื่อให้ GIG สามารถดำเนินการต่อไปได้ บริษัทและ GIG ตกลงที่จะปลดเงินจำนวน 3 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Escrow ที่ตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตกับ GIG จากจำนวน 3 ล้านดอลลาร์นั้น มีการปล่อย 1.5 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทเป็นการชำระล่วงหน้าของค่าภาคหลวงขั้นต่ำที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านดอลลาร์ถูกปล่อยให้กับ GIG GIG มีหน้าที่ต้องใช้เงินทุนดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจตามปกติเท่านั้น และไม่ต้องชำระเงินใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นหรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้น จนถึงปัจจุบัน GIG ยังไม่ได้รับการปลดเปลื้องภาระผูกพันในการชำระค่าลิขสิทธิ์ขั้นต่ำครั้งต่อไปในบัญชี Escrow ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

บริษัทและ GIG ยังคงหารือถึงความเป็นไปได้ในการรวมธุรกิจของตนเข้าด้วยกัน และใช้ทั้งทรัพยากรเงินสดของบริษัทและเงินทุนที่เหลืออยู่ในบัญชี Escrow เพื่อดำเนินธุรกิจที่ควบรวมกัน ISW เชื่อว่าหากการเจรจาสหภาพแรงงานกับ GIG ประสบผลสำเร็จ เงินสดทั้งหมดที่มีให้กับบริษัทที่ควบรวมกิจการจะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจเป็นเวลาอย่างน้อยสิบห้าเดือนข้างหน้า นี่เป็นระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างองค์กรที่ประสบความสำเร็จในตลาดที่ต้องการได้ หากได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ GIG ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและดำเนินการทดสอบและเปิดตัวระบบอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันก็หารือเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบโต้ตอบและผู้ให้บริการรายอื่น อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ในเวลานี้ว่าบริษัทและ GIG และผู้ถือหุ้นของ GIG จะบรรลุข้อตกลงในการรวมธุรกิจของพวกเขา

สถานะการนำระบบไปใช้

การทดลองใช้ระบบจริงครั้งแรกของ GIG จะเปิดให้ผู้ชมกลุ่มจำกัดบนอินเทอร์เน็ต และมีแผนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติในปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2545 ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานหลายคนในอังกฤษเพื่อสนับสนุนการทดสอบระบบสำหรับการทดลองนี้ . เกมแรกนี้จะใช้เป็นการทดลองเล่นเพื่อเตรียมการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่การให้บริการสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 GIG ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Freedomland Internet Television ของอิตาลี ซึ่งเป็นหนึ่งใน Interactive Open Access ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี บริษัทหวังว่าจะเปิดตัวบริการร่วมกับ Freedomland สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545

หลังการแข่งขันฟุตบอลโลก GIG คาดว่าจะเปิดตัวคริกเก็ตเป็นกีฬาชนิดต่อไปที่จะเปิดให้บริการ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2544 GIG ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงกับ Telewest Communications ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มการสื่อสารบรอดแบนด์และกลุ่มสื่อชั้นนำในสหราชอาณาจักร เพื่อจัดหาระบบการเดิมพันแบบเล่นต่อเล่นที่มีการโต้ตอบเต็มรูปแบบระบบแรกของโลกผ่านทาง ใช้บริการทีวีดิจิทัลของตน Telewest ให้บริการเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ตแก่ประมาณ 1.7 ล้านครัวเรือน (ลูกค้าประมาณ 4 ล้านคน) ในสหราชอาณาจักร ไม่คาดว่าจะมีการเปิดตัวบริการ Telewest จนกว่าจะเริ่มพรีเมียร์ลีกฟุตบอลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2544 GIG ยังได้ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงกับ ITV Digital เพื่อให้บริการเดิมพันแบบเล่นต่อเล่นแบบโต้ตอบผ่านบริษัทในเครือของ ITV Active อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ ITV Digital ได้ขอความคุ้มครองจากเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2545 ต่อมาในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ITV Digital ได้ยกเลิกช่องโทรทัศน์แบบชำระเงินและประกาศว่าจะเพิกถอนใบอนุญาตการแพร่ภาพกระจายเสียง ในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่สามารถคาดหวังการเปิดตัวบริการกับ ITV Active ได้จนกว่าสถานะทางกฎหมายและการเงินจะได้รับการแก้ไข

คำแนะนำด้านรายได้และรายได้

ก่อนหน้านี้บริษัทคาดการณ์ไว้ว่าจะรายงานรายได้ 5.6 ล้านดอลลาร์ในค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และคาดการณ์กำไรก่อนหักภาษีประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์ สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 ตามตารางค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขั้นต่ำที่มีอยู่ในใบอนุญาต ข้อตกลง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้วจำนวน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทั้งหมดจะรับรู้เป็นรายได้ในปีงบประมาณปัจจุบัน เนื่องจากมีเงินเพียงพอในบัญชี Escrow บริษัทจึงคาดว่าจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ขั้นต่ำครั้งต่อไปที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2545 อย่างไรก็ตาม จากการหารืออย่างต่อเนื่องและสถานะทางการเงินของ GIG ทำให้เกิดความไม่แน่นอนบางประการเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุด ปัจจุบัน ปี 2545 ซึ่งรวมถึงการตัดจำหน่ายแบบเร่งที่เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 ของมูลค่าตามบัญชีที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่ายมูลค่า 1,235,000 ดอลลาร์ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่มอบให้กับ GIG ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงใบอนุญาต หากการหารือระหว่างบริษัทและ GIG ส่งผลให้เกิดการรวมธุรกิจ การรับรู้รายได้ในอนาคต ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทำกำไรโดยรวมอาจได้รับผลกระทบ (ดู “ข้อตกลงใบอนุญาต GIG และซอฟต์แวร์ SportXction”)

นายแบร์รี มินเดส ประธาน ISWI กล่าวว่า “แม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา แต่ผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่สรุปได้ในขณะนี้กับ Kirch Group ที่ล้มละลายบางส่วน และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้บ่งชี้ถึงอนาคต หากการหารือในช่วงท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ GIG ประสบความสำเร็จ ศักยภาพในการทำกำไรของ ISWI จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ISWI ก็จะมีภาระในการให้เงินทุนแก่ทั้งองค์กรเช่นกัน ปัจจุบันมีประมาณ 13 ล้านดอลลาร์จากทรัพยากรที่มีอยู่และบัญชี Escrow ควร เพียงพอที่จะสนับสนุนความต้องการของบริษัทที่ควบรวมกิจการเป็นเวลาอย่างน้อย 15 เดือนข้างหน้า เราเชื่อว่าเงินทุนและระยะเวลาเพียงพอที่จะเปิดตัวเกมของเราสู่ตลาดในวงกว้างและได้รับการเปิดเผยจากผู้ใช้อย่างเพียงพอเพื่อพิจารณาการยอมรับขั้นสูงสุดในฐานะความบันเทิงและ /หรือประสบการณ์การเดิมพัน ความสำเร็จสูงสุดของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้เข้าร่วมที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์เสมอ หากสิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง ความสำเร็จในที่สุดของเราก็อาจยิ่งใหญ่ขึ้นหลายเท่า เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแบ่งปันผลกำไรกับผู้รับใบอนุญาตอีกต่อไป”

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน GIG และซอฟต์แวร์ SPORTXCTION

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2543 บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตกับ GIG ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Prisma iVentures Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในสหราชอาณาจักรและเป็นบริษัทย่อยของ The Kirch Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสื่อของเยอรมนี และ Multi-Games Development, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัทเดลาแวร์ ตามข้อตกลง บริษัทให้สิทธิ์แก่ GIG แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี และสิทธิบัตร SportXction แบบโต้ตอบของบริษัทบนอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์แบบโต้ตอบ ในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดที่เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างถูกกฎหมาย รวมถึงในการแข่งขันและการเดิมพันในการแข่งขันกีฬา ทั่วโลก

SportXction เป็นระบบซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถเดิมพันแบบเล่นต่อเกมในการแข่งขันกีฬาในขณะที่ดูการออกอากาศทางโทรทัศน์ของการแข่งขันกีฬา การเดิมพันมีราคาต่อรองที่เกี่ยวข้อง และราคาต่อรองจะถูกปรับแบบเรียลไทม์โดยซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสะท้อนความรู้สึกของผู้เล่น ซึ่งได้มาจากรูปแบบการเดิมพัน ระบบยังรองรับการเดิมพันกีฬาแบบดั้งเดิมก่อนเกมอีกด้วย ไม่รวมอยู่ในใบอนุญาตคือการใช้ระบบ SportXction อย่างต่อเนื่องในเนวาดาเพื่อการเดิมพัน และการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานของบริษัทและสิทธิบัตรกับลอตเตอรี่และธุรกรรมทางการเงิน (หุ้น พันธบัตร การซื้อขายออปชันและสกุลเงิน และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)

ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้มีส่วนแบ่งรายได้ตามการชำระใบอนุญาตขั้นต่ำ ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 20% ในแต่ละปีจนถึงปี 2014 เมื่อมีการชำระใบอนุญาตเต็มจำนวน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขั้นต่ำสำหรับสี่ไตรมาสถัดไปจะถูกเก็บไว้ในบัญชีเอสโครว์ของบุคคลที่สามตลอดเวลา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 บริษัทได้รับเงินรวมจำนวน 9,250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดังกล่าว และมีเงินจำนวน 6,300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกถือไว้ในบัญชีเอสโครว์ของบุคคลที่สาม ณ วันนั้น

ฟลอริดา – ตามที่รายงานโดย South Florida Sun-Sentinel: “ชนเผ่าอินเดียนเซมิโนลคาดว่าจะมีรายได้จากคาสิโนมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากปีแรกของการดำเนินงานโรงแรมและรีสอร์ทฮาร์ดร็อคแห่งใหม่ในฮอลลีวูด
“การคาดการณ์นั้นมาจากหนังสือชี้ชวนสำหรับพันธบัตรมูลค่า 318 ล้านดอลลาร์ที่ชนเผ่าเพิ่งขายเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับโครงการและโครงการที่มีขนาดเล็กกว่าในแทมปา การคาดการณ์รายได้จากการเล่นเกมได้รับการพัฒนาโดย Urban Systems Inc./Innovations Group

“ตามหนังสือชี้ชวน ชนเผ่าวางแผนที่จะสร้างคาสิโนขนาด 115,000 ตารางฟุตพร้อมเงินทุนของชนเผ่ามูลค่า 36 ล้านดอลลาร์ พันธบัตรจะจ่ายสำหรับร้านอาหาร 12 แห่ง พื้นที่การประชุม 50,000 ตารางฟุต สถานที่แสดงดนตรีสดที่มีที่นั่ง 1,500 ที่นั่งและ 250- โรงแรมห้องพักที่มีชื่อฮาร์ดร็อค

“…ชนเผ่าได้ว่าจ้าง James Allen ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tampa Hollywood Enterprise ซึ่งจะบริหารรีสอร์ทคาสิโนทั้งสองแห่ง Allen เคยเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการด้านอสังหาริมทรัพย์ของ Sun International ผู้พัฒนาโรงแรม Atlantis และคาสิโนในบาฮามาส

“…ประมาณ 1,900 คนคาดว่าจะได้รับการว่าจ้างที่รีสอร์ทแห่งใหม่เมื่อเปิดให้บริการในปี 2547 เมื่อเทียบกับพนักงาน 770 คนที่คาสิโนฮอลลีวูดที่มีอยู่ของชนเผ่า…”

ลาสเวกัส – เทคโนโลยีเกมระดับนานาชาติของ Reno ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนรายใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้รับรางวัล eCompany แห่งปีจาก Technology Business Alliance of Nevada ประจำปี 2545 ในงาน eNevada Awards ในลาสเวกัส
รางวัลนี้เชิดชูบุคคลและบริษัทที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในเนวาดา

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติ ได้แก่

– Las Vegas Data Corp., eStart-Up แห่งปี

-Michael Bosma ผู้จัดการอาวุโสและผู้นำแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของ Grant Thornton LLP ซึ่งเป็น eLeader แห่งปี

-Anthony Cabot ทนายความของ Lionel Sawyer & Collins ผู้เร่งปฏิกิริยาแห่งปี

-เขตห้องสมุดลาสเวกัส-คลาร์กเคาน์ตี้ จากบริษัท Bricks สู่บริษัท Clicks แห่งปี

– Pearl Brewer จาก UNLV นักการศึกษาแห่งปี

– ออสการ์ กู๊ดแมน นายกเทศมนตรีลาสเวกัส เจ้าหน้าที่รัฐดีเด่นแห่งปี

-VEGAS.com เว็บไซต์ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีนวัตกรรมมากที่สุด (B2B) ธุรกิจ-2-ธุรกิจ/ (B2C) ธุรกิจ-2-ผู้บริโภคในเนวาดา (VEGAS.com เป็นบริษัทในเครือของ Las Vegas Sun)

-flowers2U เว็บไซต์ B2B/B2C บริษัทขนาดเล็กที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในเนวาดา

– โรงแรมคาสิโนฮาร์ดร็อค เว็บไซต์คาสิโน/เกมที่ทันสมัยที่สุด

– รัฐเนวาดา รัฐมนตรีต่างประเทศ คณบดี เฮลเลอร์ เว็บไซต์รัฐบาลที่มีนวัตกรรมมากที่สุด

– ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าหอเกียรติยศ: Louis Castle ผู้ร่วมก่อตั้ง Westwood Studios; และ Bob Goff ผู้ก่อตั้ง/ประธาน Sierra Angels ลาสเวกัส — Archon Corp. แห่งลาสเวกัส เจ้าของโรงแรมคาสิโนโรงแรม Pioneer ของ Laughlin รายงานการขาดทุน 1.21 ล้านดอลลาร์หรือ 20 เซนต์ต่อหุ้น สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ในไตรมาสของปีที่แล้ว บริษัทโพสต์สุทธิ รายได้ 2.23 ล้านดอลลาร์ หรือ 33 เซนต์ต่อหุ้นปรับลด
การขาดทุนดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์เป็น 14.03 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 77 เปอร์เซ็นต์เป็น 6.03 ล้านดอลลาร์

เห็นได้ชัดว่าการสูญเสียนี้เป็นผลมาจากดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น 175 เปอร์เซ็นต์เป็น 4.2 ล้านดอลลาร์ ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วยังได้รับความช่วยเหลือจากการเพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 3.7 ล้านดอลลาร์จากการยุติคดีความ

กระแสเงินสดของ Pioneer อยู่ที่ 2.61 ล้านดอลลาร์ ลดลงน้อยกว่า 1% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ลดลง 7% เหลือ 19.8 ล้านดอลลาร์ แต่มาตรการลดต้นทุนช่วยรักษากระแสเงินสดได้ แม้จะอยู่ที่ระดับของปีที่แล้วก็ตาม

กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากอาคารสำนักงานในดอร์เชสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ และเกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์ ซึ่งบริษัทเข้าซื้อกิจการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้สร้างกระแสเงินสดได้ 3.1 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส เพิ่มขึ้นจาก 370,000 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว .

สหราชอาณาจักร – ตามรายงานของ William Hill ยืนยันว่าจะมีการลอยตัวในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
“หุ้นควรเริ่มซื้อขายในเดือนหน้า โดยบริษัทคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 1.1 พันล้านปอนด์ (1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

“แต่ CVC และ Cinven ซึ่งเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนของ William Hill คาดว่าจะถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 30% ในบริษัทจดทะเบียน

“หัวหน้าผู้บริหาร David Harding กล่าวว่าบริษัทจะเข้าร่วมตลาด ‘โดยได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม’

“…บริษัทกล่าวว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อเสนอที่ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนสล็อตแมชชีนที่ได้รับอนุญาตเป็นสองเท่าในร้านพนันแต่ละร้าน และจากการเพิ่มขนาดการจ่ายเงินรางวัลแจ็คพอตสูงสุด

“การเข้าจดทะเบียนจะเป็นหนึ่งในการลอยตัวครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยบดบังความเคลื่อนไหวของ HMV ผู้ค้าปลีกเพลงที่มีมูลค่า 775 ล้านปอนด์ (1.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว”

ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – ความแปรปรวนของการนับแบบอ่อนและผลลัพธ์ที่สูญเสียไปกำลังจะกลายเป็นเรื่องในอดีตสำหรับผู้ให้บริการคาสิโน ต้องขอบคุณผู้ผลิตการจัดการสกุลเงินJCM American Corporation (JCM) วันนี้ JCM เปิดตัว Intelligent Cash Box (ICB) ใหม่ ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยจนสามารถมองได้ว่าเป็นตัวสร้างผลกำไรสำหรับคาสิโนที่ใช้มัน
ระบบกล่องเงินสดอัจฉริยะได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเกม และได้รับการอนุมัติให้ใช้ในรัฐมิชิแกนแล้ว ระบบยังมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับให้เข้ากับเขตอำนาจศาลการเล่นเกมโดยเฉพาะ

“ระบบกล่องเงินสดอัจฉริยะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการลดปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการลดลงเล็กน้อยและความแปรปรวนของการนับจำนวนเล็กน้อย” ทอม นูเจนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของ JCM กล่าว “ในการวิเคราะห์วิธีที่คาสิโนนับเงินสด เราพบโอกาสมากมายสำหรับข้อผิดพลาดของมนุษย์ และด้วยเหตุนี้จึงเกิดความแปรปรวน ระบบ ICB ช่วยลดข้อผิดพลาดด้วยตนเองได้อย่างมาก ประสิทธิภาพนี้จะแปลโดยตรงไปสู่ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นสำหรับคาสิโนที่อาจประสบปัญหาจากการบัญชีที่ไม่จำเป็น ชั่วโมง ปรับเนื่องจากความแปรปรวนหรือการรายงานล่าช้า”

ระบบนี้เป็นการผสมผสานระหว่างกล่องเงินสด แท่นวาง และเครื่องพิมพ์ กล่องเงินสดจะถูกถอดออกจากสล็อตแมชชีนและวางไว้บนแท่นวาง จากนั้นเครื่องพิมพ์จะบันทึกหน่วยความจำของกล่อง รวมทั้งประทับวันที่และเวลา บาร์โค้ด และแหล่งที่มาของสล็อตแมชชีน ตัวเลือกอาจรวมถึงเงินสดทั้งหมดและการแบ่งส่วนนิกาย

JCM American Corporation เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การจัดการสกุลเงิน จากสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานในสหรัฐอเมริกาในลาสเวกัส รัฐเนวาดา จิตวิญญาณที่ก้าวหน้าของ JCM ยังคงสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เช่น World Bill Acceptor (WBA) JCM นำเสนอผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการแก่อุตสาหกรรมเกม การธนาคาร ความบันเทิง ตู้หยอดเหรียญ และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

คาร์สัน ซิตี้, เนวาดา — ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามการพิพากษาลงโทษของหญิงซานฟรานซิสโกคนหนึ่งที่ขโมยเงินจากธนาคารที่เธอทำงานอยู่ แล้วฟอกเงินผ่านคาสิโนในลาสเวกัส
ซิ่วกวนหม่า รับสารภาพในศาลรัฐบาลกลางในลาสเวกัสในข้อหาฟอกเงิน 3 กระทง และลอยด์ จอร์จ ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ตัดสินจำคุกเธอ 4 ปี 3 เดือน เธอยังได้รับคำสั่งให้คืนเงินให้กับ First Republic Bank ซึ่งเธอเป็นผู้ช่วยผู้จัดการด้วย 1.3 ล้านดอลลาร์ และจ่ายคืนให้กับคาสิโนมากกว่า 600,000 ดอลลาร์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ รอบที่ 9 ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของหม่าที่ว่าเธอไม่ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติในข้อตกลงว่าเธอสละสิทธิ์ในการอุทธรณ์หรือคัดค้านคำพิพากษาของเธอ เธอพยายามที่จะพลิกประโยคของเธอ

ศาลกล่าวว่าคาสิโนหลายแห่งในลาสเวกัสสูญเสียเงินจากเช็คที่ถูกขโมยซึ่งหม่าใช้ซึ่งธนาคารไม่ให้เกียรติ

หม่าใช้เช็คที่ขโมยมาเพื่อซื้อชิปเกมที่คาสิโน จากตัวอย่างสโมสรในลาสเวกัสที่สูญเสียเงิน ศาลกล่าวว่า หม่ามีทรัพย์สินมูลค่า 30,000 ดอลลาร์ที่ The Rio Suite Hotel and Casino และ 240,000 ดอลลาร์ที่ Mandalay Bay Resort and Casino