EBITDA ประกอบด้วยกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคา

ค่าตัดจำหน่าย ค่าเช่า ต้นทุนการควบรวมกิจการ และเงินปันผลที่ไม่ได้ประกาศ แม้ว่า EBITDA ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นสิ่งทดแทนรายได้จากการดำเนินงานหรือเป็นตัวบ่งชี้สภาพคล่องที่ดีกว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งถูกกำหนดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (“GAAP”) แต่ก็ถูกรวมไว้ในที่นี้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย เกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการตอบสนองภาระหนี้ในอนาคต

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และข้อกำหนดด้านเงินทุนหมุนเวียน แม้ว่า EBITDA ไม่จำเป็นต้องวัดความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินทุนที่จำเป็นด้านเงินสด แต่ฝ่ายบริหารเชื่อว่านักลงทุนบางรายพบว่า EBITDA เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวัดความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ อัตรากำไร EBITDA คือ EBITDA คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิ คำจำกัดความของ EBITDA ของบริษัทอาจเทียบไม่ได้กับคำจำกัดความของบริษัทอื่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $3,511 $3,547
สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด 6,435 ดอลลาร์ 6,022 ดอลลาร์
ทรัพย์สินและอุปกรณ์สุทธิ 40,309 ดอลลาร์ 40,815 ดอลลาร์
สินทรัพย์รวม 48,726 ดอลลาร์ 48,793 ดอลลาร์
หนี้สินหมุนเวียนรวม 7,871 ดอลลาร์ 9,190 ดอลลาร์
หนี้สินรวม 21,674 ดอลลาร์ 23,454 ดอลลาร์

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 27,052 ดอลลาร์ 25,339 ดอลลาร์ ซานดิเอโก–(ข่าวประชาสัมพันธ์)–12 พ.ค.2543–Venture Catalyst Incorporated (Nasdaq:VCAT – news) ได้ประกาศในวันนี้ว่ารายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับไตรมาสที่สามซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2543 อยู่ที่ประมาณ 3,490,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และสำหรับไตรมาสที่ 9 ของปีนี้ เดือนที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 มีมูลค่าประมาณ 9,250,000 ดอลลาร์ ผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 0.27 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

ความสูญเสียส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากรายได้ที่ลดลงจากชนเผ่า Barona และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกลยุทธ์การขยายของบริษัท
รายได้จากการให้บริการแก่ชนเผ่า Barona Tribe ลดลง 32% ในระหว่างไตรมาสนี้จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว การลดลงเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล การตลาด และการดำเนินงานที่ Barona Casino ที่สูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากโครงการขยายที่กำลังดำเนินอยู่

รายได้จากการบริการที่มอบให้กับลูกค้านอกเหนือจากเผ่า Barona Tribe เพิ่มขึ้น 105% ในไตรมาสดังกล่าวเป็นประมาณ 1,040,000 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายฐานลูกค้าและขอบเขตการบริการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 45% ในช่วงไตรมาสดังกล่าว โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายบริการที่นำเสนอโดยบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนตามหุ้นเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากร ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาให้นำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

รายได้จากการให้บริการแก่ชนเผ่า Barona Tribe ลดลง 31% ในช่วงเก้าเดือนจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การลดลงเป็นผลมาจากทรัพยากรบุคคล การตลาด และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ Barona Casino ที่สูงขึ้น เนื่องจากโครงการขยายที่กำลังดำเนินอยู่

รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้านอกเหนือจากชนเผ่า Barona เพิ่มขึ้น 151% ในช่วงเก้าเดือนเป็นประมาณ 2,580,000 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของบริการและการรวมบริการทางธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดหรือบางส่วนของงวดที่ไม่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนของงวดปีก่อน

Sanjay Sabnani ประธาน VCAT แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไตรมาสนี้ว่า “สิ่งที่เราให้ความสำคัญทั้งหมด ทั้งในไตรมาสที่ผ่านมาและในปัจจุบัน อยู่ที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างแพลตฟอร์มการเติบโตที่ปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจบริการของเรา”

“แม้ว่าเราคาดว่าจะมีรายได้ลดลงหลายเดือนเนื่องจากโครงการขยาย Barona Casino แต่เราก็เริ่มแสดงผลเชิงบวกจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวางของเรา” Don Speer ประธานและซีอีโอของ VCAT กล่าว “เรายังยินดีที่ผลลัพธ์เบื้องต้นของกลยุทธ์การขยายธุรกิจของเราเริ่มปรากฏให้เห็นผ่านความหลากหลายของรายได้ที่มากขึ้น”

“สิ่งสำคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือ ‘ทุนมนุษย์’ มหาศาลที่เราดึงดูดให้เข้าร่วมทีมของเราในฐานะพนักงาน ที่ปรึกษา และผู้อำนวยการ” Sabnani กล่าวต่อ “เรายังสามารถเข้าซื้อกิจการ webinc และ CTInteractive ได้สำเร็จในช่วงเวลานี้”

โดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 26% ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2543 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ขยายออกไปของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้น การชดเชยตามหุ้นเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากร ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาเพื่อใช้กลยุทธ์ของบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาและการดำเนินงานพอร์ทัลไซต์ “Vegas At Home” และการตัดจำหน่ายค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับเวนเจอร์ คาตาลิสต์ อินคอร์ปอเรเต็ด

Venture Catalyst Incorporated (www.vcat.com) ให้บริการร่วมทุนเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ VCAT ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรของผู้ประกอบการในการระบุ จัดระเบียบ ลงทุน และขยายธุรกิจในอัตราที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทีมผู้เชี่ยวชาญของ VCAT นำเสนอบริการการพัฒนาเว็บไซต์แบบครบวงจร นักลงทุนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์และการตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสรรหาผู้บริหาร โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการบ่มเพาะที่ทันสมัย ​​และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและทางเทคนิค VCAT เป็นบริษัทมหาชนตั้งแต่ปี 1995 มีสำนักงานในซานดิเอโก ออเรนจ์เคาน์ตี้ และซานตาโมนิกา

ลูกค้าของ VCAT รวมถึงการถือหุ้นในบริษัทต่อไปนี้:

CraftClick.com อิงค์ (CTCK)

อัลเทร็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ULTX)

บริษัทfinance.com, Inc.

สปัน.คอม

อินวิโก อิงค์

คิเนซิส ฟาร์มาซูติคอล

เซนส์คอม อิงค์

หัวข้อย่อยข่าวอิงค์

ความบันเทิงบูเลอวาร์ดอิงค์

TheBigHub.com, Inc. (BHUB)

กลุ่มทรัพยากร WorldNet

น้ำคอร์ป (NAMC)

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่อยู่ภายใน ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและการประมาณการบางอย่าง ซึ่งรวมถึงข้อความของนายสเปียร์และนายซับนานี ข้อความเหล่านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความตั้งใจของบริษัทเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือการดำเนินงานในอนาคต ขึ้นอยู่กับความเชื่อของฝ่ายบริหาร เช่นเดียวกับสมมติฐานที่ทำโดย และข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับฝ่ายบริหาร

แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังนั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าแผน วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายทางการเงินของบริษัทจะบรรลุผล ปัจจัยหลายประการ (รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอน) อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัท และอาจทำให้แผนหรือวัตถุประสงค์แตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำโดยหรือในนามของบริษัท

ปัจจัยบางประการเหล่านี้รวมถึงความสามารถของบริษัทในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโต การพัฒนาด้านกฎระเบียบที่ส่งผลต่อการเล่นเกมของอินเดียหรือพระราชบัญญัติบริษัทการลงทุนปี 1940 ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ ที่ให้รายละเอียดไว้ในแบบฟอร์ม 10-KSB, แบบฟอร์ม 10-QSB ของบริษัท และรายงานอื่นๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในส่วนของกิจการใดๆ ที่ Venture Catalyst ลงทุนหรือให้บริการ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทดังกล่าวจะประสบความสำเร็จ

ปัจจัยหลายประการ รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวอาจทำให้ผลลัพธ์แตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยเหล่านี้บางประการรวมถึงความสามารถของแต่ละบริษัทในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตและแผนธุรกิจของแต่ละบุคคล การยอมรับจากตลาดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่นำเสนอโดยบริษัทดังกล่าว และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่เหมือนกันในการเริ่มต้นธุรกิจและ บริษัทเกิดใหม่ แม้ว่า Venture Catalyst อาจลงทุนหรือรับค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งในหลักทรัพย์ของกลุ่มลูกค้าสตาร์ทอัพและลูกค้าเกิดใหม่ แต่หลักทรัพย์ดังกล่าวแยกเป็นรายบุคคลและโดยรวมยังไม่มีสาระสำคัญ

งบการดำเนินงานรวม

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม: เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม:

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

2000 1999 2000 1999

รายได้

$ 3,493,665 $ 4,089,587 $ 9,252,126 $ 10,758,888

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

3,625,507 2,504,974 10,400,685 8,256,560

รายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน)

(131,843) 1,584,613 (1,148,559) 2,502,327

รายได้อื่นและ (ค่าใช้จ่าย)

(119,312) (59,386) (284,379) (43,730)

(ขาดทุน) รายได้ก่อนภาษีเงินได้

(251,155) 1,525,227 (1,432,939) 2,458,597

การสำรองภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์)

362,364 685,000 (64,250) 1,807,000

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ — การดำเนินงานต่อเนื่อง

(613,519) 840,227 (1,368,689) 651,597

การดำเนินงานที่ยกเลิก หักภาษีแล้ว

19,444 (141,460) (123,038) (762,493)

ขาดทุนสุทธิ)

รายได้ $ (594,075) $ 698,768 $ (1,491,726) $ (110,894)

กำไรต่อหุ้น — พื้นฐาน

$ (0.11) $ 0.15 $ (0.30) $ (0.02)

กำไรต่อหุ้น — ปรับลด

$ (0.11) $ 0.14 $ (0.30) $ (0.02)

หุ้นที่ใช้ในการคำนวณกำไร-

ขั้นพื้นฐาน 5,464,690 4,747,194 4,995,549 4,556,764

หุ้นที่ใช้ในการคำนวณกำไร-

ปรับลด 5,464,690 5,167,685 4,995,549 4,556,764 ลาสเวกัส, 15 พ.ค. (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Ameristar Casinos, Inc. (Nasdaq: ASCA – ข่าว) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นในรายได้ที่เป็นประวัติการณ์ EBITDA และกำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 อยู่ที่ 0.14 ดอลลาร์ เทียบกับการขาดทุนต่อหุ้นที่ 0.01 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2542 และประมาณการฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทมีรายได้สุทธิ 81.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้สุทธิ 70 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ บริษัทรายงานรายได้จากการดำเนินงาน 11.3 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 6.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2542 การเติบโตนี้ สะท้อนถึงรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์ และรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 82 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ Ameristar Council Bluffs และ Ameristar Vicksburg ประกาศผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุด การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมากในทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท

เมื่อพิจารณาจากทั่วทั้งบริษัท กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นอย่างมาก 46 เปอร์เซ็นต์เป็น 18.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 เทียบกับ 12.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2542 อัตรากำไร EBITDA ของบริษัท (EBITDA คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิ) สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 อยู่ที่ร้อยละ 22.4 เทียบกับร้อยละ 17.9 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2542 ไม่รวม The Reserve ซึ่งเป็นอัตรากำไร EBITDA ของบริษัทสำหรับสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 อยู่ที่ร้อยละ 24.8 เทียบกับร้อยละ 21.8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2542 (1)

อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัท (รายได้จากการดำเนินงานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิ) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.9 ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 เทียบกับร้อยละ 8.9 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2542 ไม่รวม The Reserve ซึ่งเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 อยู่ที่ร้อยละ 17.6 เทียบกับร้อยละ 14.1 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2542

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำรายได้ EBITDA และกำไรต่อหุ้นในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสแรกของปี 2543” เครก เอช. นีลเซ่น ประธานและซีอีโอของ Ameristar กล่าว “การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเราซึ่งเริ่มต้นในปี 2542 ขณะนี้เริ่มจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง ซึ่งเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของเราอย่างมาก เรายังคงเห็นผลลัพธ์เชิงบวกจากกลยุทธ์การลงทุนในตัวเราเองด้วยการขยายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา สิ่งเหล่านี้ การลงทุนให้ผลตอบแทนสูง”

Neilsen กล่าวต่อว่า “ทรัพย์สินแต่ละแห่งของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตในอนาคต และเรายังคงตื่นเต้นเกี่ยวกับโครงการคาสิโนที่มีศักยภาพของเราใน Lemay, Missouri”

Ameristar Council Bluffs ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายอสังหาริมทรัพย์และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด รายได้สุทธิ และรายได้จากการดำเนินงาน การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้ผลการดำเนินงานเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สองติดต่อกัน อสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 27 ในรายรับสุทธิที่ 32.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 เทียบกับ 25.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ รายได้จากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากไตรมาสแรกของปี 2542

การเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิและรายได้จากการดำเนินงานที่ Ameristar Council Bluffs มีสาเหตุหลักมาจากการขยายคาสิโน ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นแนวทางการตลาดเชิงรุกมากขึ้น และการอัพเกรดเทคโนโลยีสล็อตทั้งระบบเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ปัจจัยสนับสนุนอีกประการหนึ่งคือการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดเกมของ Council Bluffs ส่วนแบ่งของทรัพย์สินในตลาดเกมเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 เป็น 32.1 เปอร์เซ็นต์จาก 29.5 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2542

“ผลประกอบการของ Ameristar Council Bluffs ในไตรมาสแรกของปี 2543 สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบอย่างมากจากการลงทุนของบริษัทในอสังหาริมทรัพย์นี้ในปี 2542 และ 2543 เราคาดว่าการเติบโตที่น่าประทับใจของอสังหาริมทรัพย์นี้จะดำเนินต่อไปตลอดทั้งปีงบประมาณนี้และในอนาคต นี่คือ เนื่องจากการขยายดาดฟ้าที่สามที่ได้รับการตอบรับอย่างดีของคาสิโนและการเปิดตัวโรงจอดรถขนาด 1,000 คันในเดือนเมษายนปี 2000 ซึ่งได้เพิ่มความจุที่จอดรถของแขกของสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นประมาณ 3,000 พื้นที่ในร่มและพื้นผิว และให้การเข้าถึงโดยตรงไปยังคาสิโนจากโรงรถ” นีลเซ่นกล่าว “เนื่องจากการปรับปรุงทุนส่วนใหญ่ของทรัพย์สินไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2542 ฝ่ายบริหารจึงคาดว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญยิ่งขึ้นในช่วงที่เหลือของปี”

Ameristar Vicksburg ยังโพสต์ผลงานที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษอีกด้วย รายรับสุทธิของทรัพย์สินในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้นเป็น 20.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ 19.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2542 รายได้จากการดำเนินงานในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2542 การปรับปรุงเหล่านี้มีสาเหตุหลักมาจากรายได้คาสิโนที่เพิ่มขึ้นจากคาสิโนที่ขยายและผลิตภัณฑ์สล็อตที่อัปเกรด (เพิ่มขึ้นโดยรวม 35 เปอร์เซ็นต์หรือ 300 เครื่องสล็อตเพิ่มเติม) และกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับการปรับปรุงรวมกับการลดต้นทุนการดำเนินงาน Ameristar Vicksburg ยังคงเป็นผู้นำตลาดรายได้จากเกมเป็นไตรมาสที่ยี่สิบติดต่อกัน

“การปรับปรุงทรัพย์สินที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเพิ่มที่จอดรถ 600 คัน ซึ่งทำให้ที่พักมีความได้เปรียบทางการตลาดในการแข่งขัน” นีลเส็นกล่าว “การปรับปรุงทรัพย์สินที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ การเปิดตัวร้านสเต็กอันเป็นเอกลักษณ์ และการปรับปรุงร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการรับประทานอาหารของที่พัก ผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเหล่านี้คาดว่าจะนำมาซึ่งผลกระทบเชิงบวกเพิ่มเติมต่อผลกำไร”

รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์รายงานที่คุณสมบัติแจ็คพอตของบริษัท, Cactus Petes Resort Casino และ The Horseshu Hotel & Casino คุณสมบัติแจ็คพอตประกาศรายรับสุทธิ 14.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 1999 “นี่เป็นอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจในตลาดเนวาดาทางตะวันออกเฉียงเหนือที่เติบโตเต็มที่” นีลเส็นกล่าว การปรับปรุงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการอัพเกรดเทคโนโลยีสล็อตใหม่ของสถานที่และการใช้งานแคมเปญโฆษณาเชิงกลยุทธ์ รายได้จากการดำเนินงานสำหรับทรัพย์สินแจ็คพอตเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2542

Reserve Hotel Casino ยังมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในผลการดำเนินงานในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2543 เมื่อเทียบกับช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2543 ฝ่ายบริหารยังคงใช้กลยุทธ์เพื่อผลักดันรายได้และคว้าส่วนแบ่งตลาด . โดยหลักจากความพยายามเหล่านี้ รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 16 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2542 รายได้ที่เพิ่มขึ้นช่วยลดผลขาดทุนจากการดำเนินงานของทรัพย์สินในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 เหลือ 0.5 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 1.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งเพิ่มขึ้น 71 เปอร์เซ็นต์ บริษัทยังคงแสวงหาการปรับปรุงการดำเนินงานเพิ่มเติมที่ The Reserve ผ่านการควบคุมรายได้และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลที่ระบุข้างต้นรวมถึงข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคต ซึ่งรวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในปี 2543 มีความเป็นไปได้ที่ความคาดหวังของบริษัทอาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังเนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยบางประการเหล่านี้รวมอยู่ในรายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K, 10-Q และ 8-K ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดดู “รายการที่ 1 ธุรกิจ – ปัจจัยความเสี่ยง” และ “รายการที่ 7 การอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” ในแบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 Ameristar Casinos Inc. ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายสาธารณะซึ่งมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเกมและการบริการตั้งแต่ปี 1954 เป็นเจ้าของและดำเนินการ Cactus Petes Resort Casino และ The Horseshu Hotel & Casino ใน Jackpot, Nevada, Ameristar Casino Vicksburg ใน Vicksburg, Mississippi, Ameristar Casino Council Bluffs ใน Council Bluffs, Iowa และ The Reserve Hotel Casino ใน Henderson, Nevada ในมหานครลาสเวกัสสำรองภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์) (60) 1,531

รายได้สุทธิ (ขาดทุน) $(113) $2,784

หุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่โดดเด่น

20,360 20,377

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น:

พื้นฐาน $(0.01) $0.14

ปรับลด $(0.01) $0.13

(1) ข้อมูล EBITDA จะถูกนำเสนอเพื่อเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเท่านั้น เนื่องจากฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นการวัดผลการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และสำหรับบริษัทที่มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวนมาก EBITDA ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นทางเลือกแทนรายได้จากการดำเนินงาน (ตามที่กำหนดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป) เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นทางเลือกแทนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ตามที่กำหนดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป) หลักการบัญชี) เพื่อเป็นการวัดสภาพคล่อง บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนและการชำระคืนเงินต้นของหนี้ ซึ่งไม่ได้สะท้อนอยู่ใน EBITDA ควรสังเกตว่าไม่ใช่ทุกบริษัทเกมที่รายงานข้อมูล EBITDA อาจคำนวณ EBITDA ในลักษณะเดียวกับบริษัท

นิวยอร์ก, 15 พฤษภาคม (ข่าวประชาสัมพันธ์) — รักษาวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงในฤดูร้อนนี้ด้วย “Free Weekends” โดย Starwood Preferred Guest และ American Express “ฟรีสุดสัปดาห์” เป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของโปรโมชัน “ฟรีวันศุกร์” ยอดนิยมที่เปิดตัวเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว
วิธีการทำงาน: สมาชิกปัจจุบันและใหม่ของ Starwood Preferred Guest ซึ่งเป็นโปรแกรมแขกประจำของ Starwood ซึ่งเป็นสมาชิกบัตร American Express®

สามารถเข้าร่วมใน “วันหยุดสุดสัปดาห์ฟรี” ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมถึง 31 สิงหาคม 2543 สมาชิกที่เข้าพักห้าคืนที่โรงแรม Starwood Preferred Guest จะได้รับวันศุกร์ฟรีสองครั้งโดยอัตโนมัติ สมาชิกที่เข้าพักสิบคืนในช่วงเวลาเดียวกันจะได้รับวันเสาร์ฟรีเพิ่มอีกสองครั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าการเข้าพัก 10 คืนจะทำให้สมาชิกเข้าพักฟรีตลอดสุดสัปดาห์สองวัน หากต้องการรับ “วันหยุดสุดสัปดาห์ฟรี” สมาชิกจะต้องชำระเงินค่าเข้าพักทั้งหมดด้วยบัตร American Express วันหยุดสุดสัปดาห์ฟรีสามารถแลกได้ที่โรงแรมที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายนถึง 16 กันยายน 2543 โดยไม่มีวันที่งดให้บริการ หากต้องการเข้าร่วม “ฟรีสุดสัปดาห์” สมาชิกต้องลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นที่ http://www.preferredguest.com หรือโทร 877-STARWOOD การลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันนี้