Moody’s Rates Argosy Gaming เสนอเงินกู้ 675 ล้านดอลลาร์

นิวยอร์ก — เมื่อเช้านี้ Moody’s Investors Service ได้จัดอันดับ Ba2 เบื้องต้น ซึ่งเป็นระดับการลงทุน ให้กับวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันอาวุโสของ Argosy Gaming Company ที่เสนอมูลค่า 675 ล้านดอลลาร์ Argosy ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอัลตัน รัฐอิลลินอยส์ ใกล้กับเมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี เป็นหนึ่งในบริษัทเกมเรือล่องแม่น้ำที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ข้อความทั้งหมดของประกาศของมูดี้ส์มีดังต่อไปนี้:

“วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิประกอบด้วยปืนพกลูกโม่จำนวน 400 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปี พ.ศ. 2549 และเงินกู้ระยะยาวจำนวน 275 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปี พ.ศ. 2551 การจัดอันดับดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและจัดทำเอกสารประกอบขั้นสุดท้ายให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ มูดี้ส์ยังได้มอบหมาย (P)B1/(P)B2/( การให้คะแนน P)B3 ของ Argosy’s ได้ยื่นจดทะเบียนชั้นวางแบบผสมมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้

“รายได้จากการขายหนี้ไม่ด้อยสิทธิ หนี้ด้อยสิทธิไม่ด้อยสิทธิ ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นสามัญ อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการชำระหนี้ นอกจากนี้ มูดี้ส์ยังยืนยันอันดับ B2 ในหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่ด้อยสิทธิของ Argosy ตลอดจน อันดับเครดิตโดยนัยของ Ba3 ของบริษัทและอันดับเครดิตผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันอาวุโส B1 แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

“สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความปลอดภัยระดับสูงจะถูกใช้เป็นหลักเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการ Empress Casino and Hotel ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโจเลียต รัฐอิลลินอยส์ จาก Horseshoe Gaming Holding Corp. (โดยนัยอาวุโสของ Ba3) ในราคา 465 ล้านดอลลาร์ การซื้อกิจการคาดว่าจะเสร็จสิ้นใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2544

“อันดับเครดิตคำนึงถึงการคาดการณ์ของ Moody’s ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ของ Argosy จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4.0 เท่าเมื่อพิจารณาจาก 3.0 เท่าอันเป็นผลมาจากการซื้อกิจการ Empress นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงที่ได้รับจากการซื้อกิจการดังกล่าวด้วย รวมถึงแนวโน้มการดำเนินงานเชิงบวกของอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ของ Argosy

“รูปแบบเบื้องต้นสำหรับการซื้อกิจการ Empress Joliet ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ Argosy ในลอว์เรนซ์เบิร์ก รัฐอินเดียนา จะคิดเป็นประมาณ 45% ของ EBITDA ของทรัพย์สินทั้งหมด เทียบกับ 60% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2000 ทรัพย์สินของ Empress Joliet จะคิดเป็นประมาณ 25% ของ EBITDA ของทรัพย์สินทั้งหมด นอกจากนี้ Moody’s ยังคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ Argosy จะพยายามกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติมในขณะที่บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ต่อสาธารณะในการลงทุนในโอกาสในการเติบโตและการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้

“แนวโน้มอันดับเครดิตที่มั่นคงรับทราบว่าแม้ว่า Argosy จะมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในการลดภาระหนี้กลับลงมาที่ระดับก่อนการซื้อกิจการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่การลงทุนและ/หรือการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมที่ต้องใช้เงินกู้อาจทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับ Argosy ในการลดภาระหนี้ อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลานั้น

“อันดับเครดิตที่แตกต่างกันหนึ่งระดับระหว่างอันดับเครดิตธนาคารมีหลักประกัน Ba2 ของบริษัทกับอันดับเครดิตโดยนัย Ba3 สะท้อนถึงสถานะการฟื้นตัวที่เหนือกว่าของวงเงินสินเชื่อเมื่อเทียบกับภาระหนี้อื่นๆ ในโครงสร้างเงินทุนของ Argosy การตัดสินใจของมูดี้ส์ที่จะกำหนดอันดับเครดิตที่สูงกว่าให้กับ วงเงินสินเชื่อมีประกันระดับสูงอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและมูลค่ากิจการ และการตัดสินใจว่าผู้ให้กู้มีหลักประกันระดับสูงจะได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอภายใต้สถานการณ์ที่เป็นทุกข์

“อันดับเครดิตที่สูงขึ้นยังคำนึงถึงการคาดการณ์ในระยะสั้นของมูดี้ส์ที่ว่าอาร์โกซีจะถอนเงินจากการจดทะเบียนชั้นวางสินค้าที่เพิ่งยื่นไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อตกลงสินเชื่อที่มีหลักประกันฉบับใหม่กำหนดให้บริษัทรักษาหนี้ด้อยสิทธิไว้อย่างน้อย 550 ล้านดอลลาร์”

“ปืนพกลูกโม่และการกู้ยืมระยะยาวมีหลักประกันโดยการยึดจำนองครั้งแรกกับทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ได้มาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหลักประกัน Argosy และบริษัทในเครือทั้งหมดจะเป็นผู้กู้ยืมร่วม และบริษัทในเครือทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดจะจัดให้มี การรับประกัน จะมีข้อกำหนดความครอบคลุมหนี้ต่อ EBITDA ระดับสูงเริ่มต้นที่ 2.5 เท่า (x) จนถึงปี 2544 ซึ่งจะลดลงเป็น 2.0 เท่าหลังจากนั้น นอกจากนี้ จะมีข้อกำหนดความครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ 1.25x จนถึง 30 กันยายน 2545 ซึ่ง จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าหลังจากนั้น

“ข้อตกลงสินเชื่อยังกำหนดให้บริษัทลงทุนจำนวนขั้นต่ำของรายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2544 เพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านดอลลาร์ในปีต่อ ๆ ไป รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินหมายถึงการลงทุนประเภททุนที่สร้างจากเงินสดที่สร้างขึ้นภายใน การไหล อย่างไรก็ตาม รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจะต้องไม่เกิน 6 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมในปีงบประมาณใด ๆ จำนวนเงินที่ไม่ได้ใช้สามารถยกยอดไปยังปีต่อ ๆ ไป

“ส่วนที่หมุนเวียนของวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันอยู่ภายใต้เงื่อนไขการลดข้อผูกพัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป ข้อผูกพันเกี่ยวกับปืนพกลูกโม่จะลดลง 10 ล้านดอลลาร์ในแต่ละไตรมาสจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เมื่อการลดข้อผูกพันรายไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 การลดข้อผูกพันรายไตรมาสจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 20 ล้านดอลลาร์

“Argosy Gaming เป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนบนเรือล่องแม่น้ำซึ่งรวมถึง Alton Belle Casino ใน Alton, Illinois, Argosy Casino ในริเวอร์ไซด์, มิสซูรี, Argosy Casino – แบตันรูช, Louisiana, Belle of Sioux City, Sioux City, Iowa และ Argosy คาสิโนและโรงแรมใน Lawrenceburg, Indiana

“ในเดือนเมษายนของปีนี้ Argosy ประกาศว่าตกลงที่จะซื้อ Empress Casino และ Hotel ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Joliet รัฐอิลลินอยส์จาก Horseshoe Gaming Holding Corp. The Empress Joliet Casino ประกอบด้วยพื้นที่เล่นเกมขนาด 36,000 ตารางฟุตที่มีเครื่องสล็อต 1,111 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 36 เกม จักรพรรดินีโจลีเอตยังมีโรงแรมขนาด 102 ห้องและศาลาที่มีร้านอาหารหลายแห่งและห้องจัดเลี้ยงขนาด 400 ที่นั่ง”

โตรอนโต แคนาดา — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — 5 กรกฎาคม 2544 — FirstBingo.com (กระดานข่าว OTC: FBIG) มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงลิขสิทธิ์ Pay-to-Play แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกกับ IGL Gaming Ltd. ของเซนต์จอห์นส์ แอนติกา ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ IGL Gaming จะอนุญาตให้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ Pay-to-Play ของ FirstBingo และนำเสนอบนเว็บไซต์ของ IGL Gaming ทั้งหมด 300 แห่ง

IGL Gaming เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์เกมอินเทอร์เน็ตประมาณ 300 แห่งบนเว็บ รวมถึง “2000onlinecasino.com” และ “cybersportsbet.com” นับตั้งแต่ก่อตั้ง IGL Gaming ในปี 1999 บริษัทได้สร้างเงินเดิมพันมากกว่า 150 ล้านดอลลาร์บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตต่างๆ ทำให้เป็นหนึ่งในเว็บไซต์เกมที่ใหญ่ที่สุดบนเว็บ ล่าสุดบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับ Microsoft เพื่อแสดงบนเว็บไซต์ MSN และต่อมาได้ริเริ่มแคมเปญการตลาดมูลค่า 1.8 ล้านดอลลาร์เพื่อโปรโมตไซต์เกมของตนซึ่งจะมีรูปแบบ Pay-to-Play Bingo ของ FirstBingo

“เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่ได้ลงนามในข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานแบบ Pay-to-Play ไม่นานหลังจากการออกแบบเสร็จสิ้น” นาย Wachter ประธานของ FirstBingo ให้ความเห็น “ด้วยการมีข้อตกลงการแบ่งรายได้กับหนึ่งในเว็บไซต์เกมที่ใหญ่ที่สุดบนเว็บ มันสร้างแรงจูงใจอย่างมากสำหรับทั้งสองบริษัทในการดำเนินการในขณะที่เราทั้งคู่ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของกันและกัน” Wachter กล่าว

FirstBingo.com เชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตคุณสมบัติมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเกมทางอินเทอร์เน็ต/โทรทัศน์ที่น่าตื่นเต้นที่เรียกว่า TriviaBingo บริษัทผสมผสานคำถามทดสอบทักษะของเรื่องไม่สำคัญเข้ากับความตื่นเต้นและความนิยมของบิงโก ผู้ใช้ FirstBingo.com สามารถแข่งขันเพื่อชิงรางวัลและการแจกเงินสดมากมาย ที่สำคัญกว่านั้นคือการเข้าร่วมออนไลน์ ผู้เล่นสามารถมีสิทธิ์ลุ้นปรากฏตัวบน TriviaBingo ของ FirstBingo.com ซึ่งเป็นเกมเวอร์ชั่นโทรทัศน์

ลาจอลลา แคลิฟอร์เนีย–(ข่าวประชาสัมพันธ์)–5 ก.ค.2544 Interspace Enterprises Inc. (OTCBB:ITET) เจ้าของและผู้ดำเนินการ PlanetLotto.com ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้เข้าถือหุ้นส่วนน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ใน Randombet com พอร์ทัลเกมในสหราชอาณาจักรที่ให้องค์ประกอบการสุ่มปฏิวัติให้กับประสบการณ์การเดิมพันออนไลน์
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในวันนี้โดย Daniel P. Murphy ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Interspace Enterprises

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Interspace จะได้รับสัดส่วนการถือหุ้น 10 เปอร์เซ็นต์ใน Randombet.com ในการแลกเปลี่ยน Randombet.com จะได้รับผลประโยชน์ 5 เปอร์เซ็นต์ใน Interspace Enterprises ไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลง ความร่วมมือในหุ้นทุนครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทเร่งทำการตลาดร่วมกันให้กับผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ

Daniel P. Murphy ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Interspace ให้ความเห็นว่า “Randombet.com เป็นบริษัทเกมใหม่และน่าตื่นเต้นที่โดดเด่นเนื่องจากรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยให้แม้แต่ผู้ชื่นชอบการเล่นเกมมือใหม่ก็มีโอกาสมีส่วนร่วมโดยผสมผสานการสุ่ม องค์ประกอบต่างๆ ก็เหมือนกับลอตเตอรี่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ Randombet.com เป็นที่รู้จักและดึงดูดใจมากขึ้น ข้อตกลงนี้ยังจะช่วยเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดของเราด้วยการทำให้ PlanetLotto.com สามารถส่งข้อความของเราผ่านหนึ่งในแหล่งเกมออนไลน์ที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในโลก เราตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากความร่วมมือนี้โดยการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขายข้ามกับ Randombet.com”

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 Randombet.com ได้ลงนามในความร่วมมือพิเศษกับ MSN.co.uk ซึ่งเป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักรของเว็บพอร์ทัลของ Microsoft Matthew Whittingham ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธุรกิจ MSN แสดงความคิดเห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนกับ Randombet: “ เราเชื่อว่า Randombet.com ผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับ MSN.co.uk สามารถเข้าถึงประชากรอินเทอร์เน็ตได้มากกว่าพอร์ทัลอื่น ๆ Randombet.com เป็นบริษัทเดียวที่อนุญาตให้ผู้เล่นทำการเดิมพันแบบสุ่มบนอินเทอร์เน็ตและสูตรการชนะ ซึ่งทำให้แตกต่างจากเว็บไซต์เกมทั่วไปอื่นๆ เรามั่นใจว่าประสบการณ์การเดิมพันที่ไม่เหมือนใครนี้จะได้รับความนิยมอย่างมากจากศักยภาพการเติบโตมหาศาลสำหรับเกมออนไลน์”

Murphy กล่าวต่อไปว่า “ความร่วมมือของ Randombet.com กับ MSN.co.uk ของ Microsoft ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับ Randombet.com และพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของวิสัยทัศน์ด้านการเล่นเกมที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา บริษัทจะนำเสนอในช่องกีฬาของ MSN ซึ่งผู้ใช้ 11 ล้านคนที่เข้าชม MSN.co.uk ในแต่ละเดือนจะสามารถเดิมพันในกิจกรรมกีฬา การเงิน และความบันเทิงที่หลากหลาย เรารู้สึกตื่นเต้นกับความร่วมมือครั้งนี้และหวังว่าจะได้รับโอกาสที่ความร่วมมือของเราจะสร้างให้กับ PlanetLotto.com”

เซนต์. จอห์น, แอนติกา–(ข่าวประชาสัมพันธ์)–5 ก.ค.2544–World Gaming plc (NASDAQ OTC: WGMGY) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี I-gaming ระดับโลก ได้ประกาศแต่งตั้งจอห์น แฮร์ริส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำทวีปอเมริกา ของการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่องของบริษัท
แฮร์ริสจะดูแลการดำเนินงานของ World Gaming ในอเมริกาเหนือ กลาง และใต้ รวมถึงความรับผิดชอบด้านการตลาด การขาย และการพัฒนาธุรกิจ

“จอห์นนำประสบการณ์มากมายมาสู่ตำแหน่งนี้ในขณะที่เรายังคงสร้างทีมการตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเพื่อให้บริการลูกค้าปัจจุบันของเราได้ดีขึ้นและได้รับลูกค้าใหม่” Michael Aymong CEO ของ World Gaming กล่าว “จอห์นจะขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในอเมริกาใต้และทำงานเพื่อใช้ประโยชน์จากการพัฒนา I-gaming ในอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในปัจจุบันในเนวาดา”

Harris เข้าร่วม World Gaming จาก EC Gate โดยในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ อเมริกา เขารับผิดชอบกลยุทธ์ในอเมริกาเหนือทั้งหมด รวมถึงการตลาด นักลงทุนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การขาย และการพัฒนาธุรกิจ ความคิดริเริ่มของเขารวมถึงการจัดตั้งผู้อำนวยการระดับภูมิภาคในแอตแลนตา นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก ชิคาโก ซานดิเอโก และโตรอนโต

“ฉันตั้งตารอโอกาสใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้กับ World Gaming โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม I-gaming ทั่วอเมริกา” แฮร์ริสผู้มีประสบการณ์ด้านการขายและการจัดการเกือบ 20 ปีกล่าว “I-gaming อยู่ในช่วงเริ่มต้นอย่างแท้จริงในส่วนนี้ของโลก ซึ่งมอบโอกาสในการเติบโตมหาศาลแก่เรา”

แฮร์ริสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนแทรีโอ ซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาจากรายชื่อคณบดี นิวซีแลนด์ – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 – ตามรายงานของ New Zealand Herald: “นักพนันสูงได้ขึ้นศาลแล้ว โดยกล่าวว่า Sky City Casino ได้ดำเนินการเพื่อลดโอกาสในการชนะ
“Martyn Raymond Jones ผู้อำนวยการบริษัท Parnell และผู้เล่นแบล็คแจ็คผู้มีทักษะ ได้รับรางวัลมากกว่า 800,000 ดอลลาร์จากคาสิโน

“การดำเนินการในศาลสูงที่โอ๊คแลนด์ถือเป็นจุดสุดยอดของการนองเลือดระหว่างพวกเขาเป็นเวลาหลายปี

“การดำเนินคดีของศาลเริ่มต้นขึ้นเมื่อสองสามเดือนก่อนหลังจากที่นายโจนส์ได้รับแจ้งการบุกรุกจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชิปมูลค่า 100 ดอลลาร์ที่เป็นของผู้เล่นหญิง

“…นายโจนส์ได้ขอให้มีการทบทวนการพิจารณาคดีกับหนังสือแจ้งการบุกรุกที่จะได้ยินในเดือนหน้า ระหว่างการพิจารณาคดี คาสิโนได้ให้การดำเนินการที่อนุญาตให้นายโจนส์กลับมาให้บริการในระดับเดียวกันได้

“แต่ทนายของนายโจนส์ ปีเตอร์ สปริง กลับขึ้นศาลเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าคาสิโนได้ละเมิดเงื่อนไขของการดำเนินการ”

“…คุณสปริงกล่าวว่าคาสิโนได้กำหนดมาตรการเพื่อลดความสามารถของมิสเตอร์โจนส์ในการชนะ

“…นายสปริงกล่าวว่าหลังจากถูกส่งเข้ามาใหม่ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม นายโจนส์ได้รับเงินรางวัล 133,000 ดอลลาร์ แต่แล้วคาสิโนก็เริ่มมี `มาตรการตอบโต้’

“…มาตรการที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวอุปกรณ์ตัดไพ่ซึ่งควบคุมจำนวนไพ่ในรองเท้าแปดแพ็คที่เจ้ามือการพนันสามารถจัดการได้ การแต่งตั้งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น `หัวหน้างานส่วนตัว’ ซึ่งติดตามนายโจนส์ไปทุกที่ที่เขาไป และการเปิดตัวเครื่องสับไพ่อย่างต่อเนื่องบนโต๊ะที่มีราคาสูงซึ่ง Mr Jones ชื่นชอบ

“ไซมอน สโตกส์ ทนายความของคาสิโนกล่าวว่ามาตรการใหม่ไม่ได้ถูกนำมาใช้กับมิสเตอร์โจนส์เพียงคนเดียว…” คอนเน็กติกัต – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 – ตามรายงานของวัน (คอนเนตทิคัต) ว่า “โมฮีแกน ซันวางแผนที่จะนำตัวแทนจำหน่ายบัตร 175 รายจากเปอร์โตริโกเข้ามาในภูมิภาค แต่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นกังวลว่าบริการทางสังคมหรือที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอสำหรับ ของมาใหม่.
ดีทรอยต์, มิชิแกน —– ตามรายงานของ Detroit News: “การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของคาสิโนในดีทรอยต์มีแนวโน้มที่จะถูกปล่อยให้เป็นนายกเทศมนตรีคนต่อไป ตามที่สมาชิกสภาเมืองดีทรอยต์บางคนระบุ
“ถึงแม้นายกเทศมนตรีเดนนิส อาร์เชอร์ ซึ่งไม่ได้แสวงหาวาระที่สาม ยังไม่ได้ส่งข้อเสนอล่าสุดของเขาอย่างเป็นทางการเพื่อวางคาสิโนแห่งหนึ่งริมแม่น้ำ สมาชิกสภากล่าวว่าแผนของเขาจะถูกปฏิเสธอย่างแน่นอน

“ข้อตกลงการพัฒนาปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนดีทรอยต์จะต้องได้รับการแก้ไขภายในวันที่ 31 ธันวาคม ไม่เช่นนั้นคาสิโนชั่วคราวสามแห่งจะถูกบังคับให้ปิด เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเลือกขั้นตอนเดียวที่เหลือสำหรับ Archer คือการขอขยายเวลาเส้นตายที่สี่จาก สภาซึ่งอาจจะให้หนึ่ง

“นี่จะทำให้ประเด็นการพัฒนาริมแม่น้ำมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ตกอยู่ในมือของนายกเทศมนตรีคนต่อไป ซึ่งจะได้รับเลือกในวันที่ 6 พ.ย. และใครจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มกราคม สิ่งที่เป็นเดิมพันคือสิ่งที่จะดำเนินการไม่เพียงแต่แผนนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ของอสังหาริมทรัพย์ในดีทรอยต์ แต่ยังมีรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีจากคาสิโน

“…สมาชิกสภาเมืองหลายราย รวมถึงผู้สมัครนายกเทศมนตรีชั้นนำส่วนใหญ่ แนะนำว่าบริเวณริมแม่น้ำใกล้ตัวเมืองซึ่งคาสิโนเคยไปไปแล้ว ควรจะใช้สำหรับคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย ร้านค้าปลีก สวนสาธารณะ และสถานบันเทิง บริเวณริมทะเลสาบในตัวเมืองชิคาโกมักถูกอ้างถึงเป็นตัวอย่าง
“… เจ้าหน้าที่ของ Mohegan Sun ได้พบกับผู้นำชุมชนที่ Centro de la Comunidad ในนิวลอนดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพยายามบรรเทาข้อกังวลบางประการ แต่การประชุมไม่ได้ผลลัพธ์ใดๆ เควิน ซี. โบเกิล รองประธานฝ่ายมนุษย์ของ Mohegan Sun กล่าว ทรัพยากร.

“…เขาบอกว่า Mohegan Sun ยินดีจ่าย Centro เพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างคาสิโนและตัวแทนจำหน่าย Bogle กล่าวว่า Centro จะช่วยพวกเขาในการหาที่อยู่อาศัยและประเมินว่าพวกเขาต้องการบริการพิเศษใด ๆ เช่นการดูแลเด็กหรือไม่ .

“วิกเตอร์ เมเลนเดซ ผู้อำนวยการ Centro de la Comunidad กล่าวว่าหน่วยงานไม่สามารถช่วยเหลือคาสิโนได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับผู้คนที่เดินทางมายังภูมิภาคนี้

“…เมเลนเดซกล่าวว่าการไหลเข้าของผู้อยู่อาศัยใหม่จะส่งผลอย่างมากต่อทรัพยากรการบริการสังคมที่จำกัด ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ขาดแคลน เขากล่าวเสริมว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นความประมาทของคาสิโนที่จะนำผู้คนไปยังภูมิภาคโดยไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน จะมีชีวิตอยู่

“ผู้นำชุมชนเสริมว่าที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงนั้นขาดแคลนและคาสิโนไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของคนงานที่ถูกนำเข้ามาอย่างเพียงพอ

“…เท็ดแมนมาร์ติเนซประธานคณะกรรมการการเมืองชุมชนของคอนเนตทิคัตตะวันออกเฉียงใต้เห็นด้วยกับเมเลนเดซ เขาเชื่อว่าคาสิโนจำเป็นต้องตรงไปตรงมาและเปิดเผยจำนวนคนที่มาจริง ๆ

“…Bogle กล่าวว่าชาวเปอร์โตริโก 175 คนแสดงความสนใจที่จะย้ายที่ทำงานที่พวกเขาจัดขึ้นในเปอร์โตริโกในเดือนมิถุนายน แต่ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ตัวเลขอย่างเป็นทางการ ตัวแทนจำหน่ายอาจจะเข้ามาภายในสี่ถึงหกสัปดาห์ข้างหน้าและทำงานเต็มเวลา ที่คาสิโน โดยมีรายได้ $4 ต่อชั่วโมง นอกเหนือจากทิปเฉลี่ย $14 ต่อชั่วโมง คาสิโนสามารถจ่ายต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำได้เนื่องจากเคล็ดลับและค่าจ้างรายชั่วโมงรวม – เกินค่าแรงขั้นต่ำ

“…Bogle กล่าวว่าคาสิโนยังรับสมัครตัวแทนจำหน่ายในดีทรอยต์ นิวออร์ลีนส์ และแอตแลนติกซิตี้ คาสิโนต้องการคนงาน 3,500 คนสำหรับคาสิโนที่ขยายตัว และอีก 500 คนสำหรับโรงแรมใหม่

“…คาสิโนกำลังวางตัวแทนจำหน่ายที่โรงแรมเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์จนกว่าพวกเขาจะพบที่อยู่อาศัยถาวร คาสิโนยังยินดีที่จะช่วยเหลือในเรื่องการขนส่ง…”