ผู้ใหญ่ในรัฐเพนซิลวาเนียใช้เวลามากกว่า 9.5 ล้านทริปคาสิโน

ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – การสำรวจครั้งใหม่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตั้งค่าและลักษณะของนักพนันคาสิโนในระดับประเทศและรวมถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเพนซิลเวเนียและพิตส์เบิร์กและฟิลาเดลเฟีย DMA (พื้นที่ตลาดที่กำหนด) ตามประวัติของนักพนันคาสิโนอเมริกัน: การสำรวจของ Harrah ในปี 2545 ผู้ใหญ่ในรัฐเพนซิลวาเนียประมาณ 1,880,000 คน (อายุ 21 ปีขึ้นไป) เล่นการพนันที่คาสิโนในปี 2544
ผู้เล่นคาสิโนเพนซิลเวเนียใช้เวลาเดินทางคาสิโนทั้งหมด 9,588,000 ครั้งในปีที่แล้วหรือเฉลี่ย 5.1 ครั้งต่อนักพนัน

การสำรวจของ Harrah อิงจากการศึกษาวิจัยทั่วประเทศ 2 ฉบับที่ได้รับมอบหมายจาก Roper Reports ให้กับ Harrah’s Entertainment, Inc. (NYSE:HET) ซึ่งดำเนินการโดย Roper ASW; และแผงการเล่นเกมของสหรัฐอเมริกา ดำเนินการโดย NFO WorldGroup, Inc. แบบสำรวจฉบับสมบูรณ์ถูกโพสต์ออนไลน์ที่เว็บไซต์ ของ Harrah

จุดหมายปลายทางคาสิโนชั้นนำสำหรับนักพนันในเพนซิลเวเนียคือคาสิโนในแอตแลนติกซิตี้ ซึ่งดึงดูด 76 เปอร์เซ็นต์ของทริปคาสิโนทั้งหมด

Philadelphia DMA สร้างรายได้จากนักพนันคาสิโน 1,723,000 รายในปี 2544 ผู้เล่นในพื้นที่ฟิลาเดลเฟียได้ไปเที่ยวคาสิโนทั้งหมด 12,233,000 ครั้ง หรือเข้าชมเฉลี่ย 7.1 ครั้งต่อปี Pittsburgh DMA สร้างรายได้ให้กับนักพนันคาสิโน 345,000 คนในปี 2544 ผู้เล่นในพื้นที่พิตส์เบิร์กได้ไปเที่ยวคาสิโนทั้งหมด 966,000 ครั้งหรือเข้าชมเฉลี่ย 2.8 ต่อปี

อัตราการมีส่วนร่วมในการพนันคาสิโน (เปอร์เซ็นต์ของประชากรผู้ใหญ่ที่เล่นการพนันในคาสิโนในปี 2544) อยู่ที่ 21.3 เปอร์เซ็นต์ในเพนซิลเวเนีย 35.2 เปอร์เซ็นต์สำหรับฟิลาเดลเฟีย และ 17.1 เปอร์เซ็นต์สำหรับพิตต์สเบิร์ก อัตราการมีส่วนร่วมของชาติอยู่ที่ร้อยละ 27

ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – การสำรวจที่เผยแพร่ในวันนี้ให้ความกระจ่างใหม่เกี่ยวกับชาวอเมริกันมากกว่า 50 ล้านคนที่เยี่ยมชมคาสิโนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเผยให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างนักพนันและผู้ไม่เล่นการพนัน
การสำรวจเน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่มในประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ และกิจกรรมยามว่าง

ข้อมูลส่วนตัวของนักพนันคาสิโนอเมริกัน: การสำรวจของ Harrah ในปี 2002 พบว่าผู้เล่นคาสิโนทั่วไปในความเป็นจริงค่อนข้างแตกต่างจากแบบเหมารวม การสำรวจนี้จัดทำโดย Harrah’s Entertainment, Inc. (NYSE:HET) โดยอิงจากการศึกษาวิจัยทั่วประเทศ 2 เรื่อง ได้แก่ Roper Reports ซึ่งจัดทำโดย Roper ASW และ US Gaming Panel ซึ่งจัดทำโดย NFO WorldGroup, Inc.

แบบสำรวจฉบับสมบูรณ์ถูกโพสต์ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ ของ Harrah

Gary Loveman ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Harrah กล่าวว่า “ผลการสำรวจครั้งนี้พิสูจน์หักล้างความเชื่อผิด ๆ ที่มีมายาวนานหลายประการเกี่ยวกับผู้เล่นคาสิโน” “การค้นพบแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นคาสิโนมีความอยากในวงกว้างสำหรับประสบการณ์ที่เสริมสร้างชีวิต มีความมั่นคงทางการเงินและมีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในชีวิตทางการเมืองและชุมชน”

การสำรวจยังสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ อายุ การศึกษา และการพนันคาสิโน ระบุพื้นที่ของประเทศที่การพนันคาสิโนได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และระบุจุดหมายปลายทางคาสิโนชั้นนำสำหรับผู้อยู่อาศัยในแต่ละรัฐและเขตเมืองใหญ่หลายแห่ง

ข้อมูลประชากรผู้เล่น

-รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนของนักพนันคาสิโนอยู่ที่ 49,753 ดอลลาร์ เทียบกับ 41,343 ดอลลาร์สำหรับประชากรสหรัฐโดยรวม – ความแตกต่าง 20 เปอร์เซ็นต์

-เมื่อรายได้ของแต่ละบุคคลเพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็นที่เขาหรือเธอจะเป็นนักพนันคาสิโนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันที่มีรายได้ครัวเรือนต่อปีสูงกว่า 95,000 ดอลลาร์เล่นการพนันในคาสิโน ในขณะที่ผู้ใหญ่เพียง 22 เปอร์เซ็นต์ในบ้านที่มีรายได้น้อยกว่า 35,000 ดอลลาร์เป็นผู้เล่นคาสิโน

– ผู้เล่นคาสิโนทั่วไปคือวัยกลางคนและมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้หญิงตามการสำรวจ อายุเฉลี่ยของนักพนันคาสิโนคือ 46 ปี โดยการมีส่วนร่วมของคาสิโนมีจุดสูงสุดในกลุ่มอายุ 51-56 ปี อัตราส่วนชาย/หญิงของผู้เล่นคาสิโนคือ 45 เปอร์เซ็นต์/55 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราส่วนระหว่างประชากรสหรัฐโดยรวมคือ 48 เปอร์เซ็นต์/52 เปอร์เซ็นต์

กิจการทางการเงินของนักพนัน

ผู้เล่นคาสิโนแบ่งปันความกังวลทางการเงินเช่นเดียวกับชาวอเมริกันคนอื่นๆ การสำรวจพบ แต่มีแนวโน้มที่จะมีความปลอดภัยมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เล่นการพนัน ผู้เล่นคาสิโนคือ:

– มีแนวโน้มที่จะนำเงินของพวกเขาไปลงทุนที่ให้โอกาสในการสร้างรายได้ระยะยาวมากขึ้น: ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นักพนันร้อยละ 57 ลงทุนในแผนการเกษียณอายุหรือเงินบำนาญ เทียบกับร้อยละ 43 ของผู้ไม่เล่นการพนัน

ผลสำรวจพบว่า มีแนวโน้มมากขึ้น (ร้อยละ 53 เทียบกับร้อยละ 41) ที่จะเชื่อว่าพวกเขามีหรือจะมีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในช่วงวัยอาวุโส

– กังวลน้อยลงเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินขั้นพื้นฐาน เช่น การชำระค่าจำนองหรือค่าเช่า (ร้อยละ 20 เทียบกับร้อยละ 26) ค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 20 เทียบกับร้อยละ 28) และหนี้อื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่เล่นการพนันมีแนวโน้มมากกว่า (ร้อยละ 46 เทียบกับร้อยละ 41) ที่จะรายงานว่า “การร่ำรวย” เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดความฝันแบบอเมริกัน

เวลาว่าง

ในขณะที่นักพนันแบ่งปันความชอบในเวลาว่างเช่นเดียวกับชาวอเมริกันโดยรวม พวกเขามีความกระตือรือร้นมากขึ้นในเวลาว่าง ตามโปรไฟล์ของ American Casino Gambler

-นักพนันมีความสนใจและงานอดิเรกที่หลากหลาย และมีแนวโน้มมากกว่าผู้ที่ไม่เล่นการพนันที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึง: การเดินทาง (36 เปอร์เซ็นต์ถึง 24 เปอร์เซ็นต์) ตกปลา (31 เปอร์เซ็นต์ต่อ 23 เปอร์เซ็นต์) ตั้งแคมป์ (26 เปอร์เซ็นต์ต่อ 19 เปอร์เซ็นต์) เปอร์เซ็นต์) และการปั่นจักรยาน (22 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 14 เปอร์เซ็นต์)

-นักพนันเป็นนักอ่านตัวยงมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหาร การเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์ ไปกิจกรรมทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ นอกบ้าน

บ้านและชุมชน

ผู้เล่นคาสิโน เช่นเดียวกับชาวอเมริกันคนอื่นๆ มองว่าการเป็นคู่สมรสที่ดีและเป็นผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการ “ประสบความสำเร็จ” จากการสำรวจพบว่า นักพนันสี่ใน 10 คน (เทียบกับ 34 เปอร์เซ็นต์ของผู้ไม่เล่นการพนัน) กล่าวถึง “ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง” เป็นแนวคิดส่วนตัวในความสำเร็จ ข้อค้นพบที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่:

-นักพนันจัดอันดับมารยาทและความสุภาพเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการปลูกฝังให้กับลูก ๆ ของพวกเขา (ร้อยละ 67 เทียบกับร้อยละ 61 สำหรับผู้ที่ไม่เล่นการพนัน)

-ผู้ไม่เล่นการพนันมีแนวโน้มที่จะจัดอันดับความศรัทธาทางศาสนาเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากขึ้น (ร้อยละ 36 เทียบกับร้อยละ 28 สำหรับนักพนัน)

– ผู้เล่นคาสิโนมีแนวโน้มที่จะรู้สึกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนที่แตกต่างกันสามแห่ง: ที่ทำงาน (47 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 36 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่การพนัน) กลุ่มวิชาชีพหรือสหภาพแรงงาน (18 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 9 เปอร์เซ็นต์) และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยหรือโรงเรียน (15 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 8 เปอร์เซ็นต์)

-ผู้เล่นคาสิโนมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจการพลเมืองและการเมืองมากขึ้น พวกเขามีแนวโน้มมากกว่าผู้ที่ไม่ใช่นักพนันที่จะลงนามในคำร้อง (ร้อยละ 34 เทียบกับร้อยละ 25) เข้าร่วมการประชุมสาธารณะ เมือง หรือโรงเรียน (ร้อยละ 22 เทียบกับร้อยละ 14) หรือทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสโมสรหรือองค์กร (10 เปอร์เซ็นต์ต่อ 6 เปอร์เซ็นต์)

เกมแห่งทางเลือก

ในบรรดาสิ่งที่ค้นพบการตั้งค่าของผู้เล่น:

– ผู้เล่นคาสิโนชอบสล็อตแมชชีนและวิดีโอโป๊กเกอร์มากกว่าเกมบนโต๊ะ: 74 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 14 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ 8 เปอร์เซ็นต์ไม่แสดงความพึงพอใจ

– การตั้งค่าสูงสุดสำหรับสล็อตแมชชีนวัดได้ในภูมิภาคการสำรวจสำมะโนประชากรตอนกลางตอนเหนือของประเทศ

– เกมบนโต๊ะได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ใหญ่อายุน้อยและได้รับความนิยมน้อยที่สุดในหมู่ผู้เล่นคาสิโนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

-ผู้ชายเกือบสองเท่าของผู้หญิงที่รายงานว่าเกมบนโต๊ะเป็นประเภทการพนันคาสิโนที่พวกเขาชื่นชอบ

การเยี่ยมชมคาสิโน

ผู้ใหญ่ 53.2 ล้านคน (อายุ 21 ปีขึ้นไป) เดินทางไปเล่นการพนันที่คาสิโนทั้งหมด 303.3 ล้านครั้งในปีที่แล้ว หรือเฉลี่ย 5.7 ครั้งต่อนักพนันต่อปี ด้วยจำนวนประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ทั้งหมด 196.9 ล้านคน ผู้เยี่ยมชมผู้ใหญ่ 53.2 ล้านคนในปี 2544 คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมการพนันคาสิโนระดับชาติที่ 27 เปอร์เซ็นต์

ศักยภาพการเติบโตในภาคตะวันออก

การสำรวจพบว่ารัฐที่มีประชากรจำนวนหนึ่งทางตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี้มีอัตราการเข้าร่วมคาสิโน (เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ที่เล่นการพนันที่คาสิโนในปี 2544) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ: แอละแบมา, ฟลอริดา, จอร์เจีย, เคนตักกี้, แมริแลนด์, นิวยอร์ก, นอร์ทแคโรไลนา, โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย เซาท์แคโรไลนา เทนเนสซี และเวอร์จิเนีย

นอกจากนี้ แปดใน 20 พื้นที่ตลาดที่กำหนดที่มีประชากรมากที่สุดหรือ DMA ของประเทศมีอัตราการเจาะคาสิโนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้งหมดยกเว้นทางตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี้: บอสตัน; วอชิงตันดีซี; ดัลลัส-ฟอร์ต คุณค่า; แอตแลนตา; คลีฟแลนด์; ไมอามี-ฟอร์ต ลอเดอร์เดล; แทมปา-เซนต์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ซาราโซตา; และพิตส์เบิร์ก

ที่ที่ผู้เล่นคาสิโนอาศัยอยู่

Harrah’s Survey 2002 พบว่าเกือบ 53 เปอร์เซ็นต์ของทริปคาสิโนของชาวอเมริกันในปี 2544 ดำเนินการโดยนักพนันที่อาศัยอยู่ใน 10 รัฐผู้ให้บริการคาสิโนชั้นนำ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย อิลลินอยส์ เนวาดา นิวยอร์ก มิชิแกน เท็กซัส นิวเจอร์ซีย์ ลุยเซียนา มิสซูรี และเพนซิลเวเนีย การค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ที่ผู้เล่นคาสิโนอาศัยอยู่ได้แก่:

– มีเพียงสามรัฐที่ป้อนอาหารได้ดีที่สุด ได้แก่ เนวาดา มิสซูรี และลุยเซียนา – ไม่ได้อยู่ใน 10 รัฐที่มีประชากรมากที่สุด

-สามสิบสองรัฐแต่ละแห่งสร้างการเดินทางคาสิโนมากกว่าสองล้านครั้งในปี 2544

-นักพนันที่อาศัยอยู่ในตลาดป้อนคาสิโน (DMA) 20 อันดับแรกใช้เวลาเกือบ 51 เปอร์เซ็นต์ของการเดินทางคาสิโนทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

-ตลาดป้อนห้าอันดับแรกคิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของคาสิโนสหรัฐทั้งหมด ตามการสำรวจของ Harrah

รายละเอียดของ American Casino Gambler มีพื้นฐานมาจากการศึกษาวิจัยทั่วประเทศ 2 เรื่อง ได้แก่ Roper Reports ซึ่งจัดทำโดย Roper ASW; และ US Gaming Panel ดำเนินการโดย NFO WorldGroup, Inc.

Roper ASW ดำเนินการสัมภาษณ์แบบเห็นหน้ากับกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงจำนวน 2,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในบ้านของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนต่างของข้อผิดพลาดสำหรับคำถามในรายงาน Roper ที่ตอบโดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,000 รายที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ที่ประมาณ +/- 3 เปอร์เซ็นต์ NFO WorldGroup, Inc. ได้ส่งแบบสอบถามการสำรวจไปยังกลุ่มผู้ใหญ่ 100,000 คน ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ภายในทวีปอเมริกา การสำรวจสร้างผู้ตอบแบบสอบถาม 66,283 รายซึ่ง NFO ระบุแผงเกมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวอย่างตัวแทนระดับประเทศของผู้เล่นคาสิโน 17,942 ราย ขอบของข้อผิดพลาดสำหรับคำถามที่ถามผู้เล่นคาสิโนทั้งหมด 17,942 รายที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ที่ประมาณ +/- 1 เปอร์เซ็นต์และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง +\- 1 เปอร์เซ็นต์และ +/- 5 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับการแบ่งส่วนตัวอย่าง

Harrah’s Entertainment, Inc. ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว โดยดำเนินกิจการคาสิโน 25 แห่งในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อแบรนด์ Harrah’s เป็นหลัก Harrah’s Entertainment มุ่งเน้นไปที่การสร้างความภักดีและมูลค่าให้กับลูกค้าเป้าหมายผ่านการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของบริการที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ การจัดจำหน่ายที่ไม่มีใครเทียบได้ ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

การสำรวจครั้งใหม่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตั้งค่าและลักษณะของนักพนันคาสิโนในระดับประเทศและรวมถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับนิวยอร์กและนิวยอร์กซิตี้และบัฟฟาโล DMA (พื้นที่ตลาดที่กำหนด) ตามประวัติของนักพนันคาสิโนอเมริกัน: การสำรวจของ Harrah ในปี 2545 ผู้ใหญ่ชาวนิวยอร์กประมาณ 3,484,000 คน (อายุ 21 ปีขึ้นไป) เล่นการพนันที่คาสิโนในปี 2544
ผู้เล่นคาสิโนในนิวยอร์กใช้เวลาเดินทางคาสิโนทั้งหมด 14,283,000 ครั้งในปีที่แล้วหรือเฉลี่ย 4.1 ครั้งต่อนักพนัน

Harrah’s Survey อิงจากการศึกษาวิจัยทั่วประเทศ 2 ชิ้นที่มอบหมายให้กับ Harrah’s Entertainment, Inc. (NYSE:HET): Roper Reports ดำเนินการโดย Roper ASW; และแผงการเล่นเกมของสหรัฐอเมริกา ดำเนินการโดย NFO WorldGroup, Inc. แบบสำรวจฉบับสมบูรณ์ถูกโพสต์ออนไลน์ที่เว็บไซต์ ของ Harrah

จุดหมายปลายทางคาสิโนชั้นนำสำหรับนักพนันในนิวยอร์กคือคาสิโนแอตแลนติกซิตี้และคอนเนตทิคัตของอินเดีย ซึ่งจับ 55 และ 13 เปอร์เซ็นต์ของทริปคาสิโนทั้งหมดตามลำดับ

DMA ในนครนิวยอร์กสร้างนักพนันคาสิโน 4,477,000 รายในปี 2544 ผู้เล่นในพื้นที่นครนิวยอร์กได้ไปเที่ยวคาสิโนทั้งหมด 20,147,000 ครั้ง หรือเข้าชมเฉลี่ย 4.5 ครั้งต่อปี Buffalo DMA สร้างรายได้จากนักพนันคาสิโน 257,000 รายในปี 2544 ผู้เล่นในพื้นที่บัฟฟาโลได้ไปเที่ยวคาสิโนทั้งหมด 1,361,000 ครั้ง หรือเข้าชมเฉลี่ย 5.3 ครั้งต่อปี

อัตราการมีส่วนร่วมเล่นการพนันคาสิโน (เปอร์เซ็นต์ของประชากรผู้ใหญ่ที่เล่นการพนันในคาสิโนในปี 2544) อยู่ที่ 25.8 เปอร์เซ็นต์ในนิวยอร์ก 34.3 เปอร์เซ็นต์สำหรับนิวยอร์กซิตี้ และ 23 เปอร์เซ็นต์สำหรับบัฟฟาโล อัตราการมีส่วนร่วมของชาติอยู่ที่ร้อยละ 27

“อัตราการมีส่วนร่วมในนิวยอร์ก, นิวยอร์กซิตี้และบัฟฟาโลบ่งชี้ว่ามีความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับการพนันคาสิโนในหมู่ประชาชนในท้องถิ่น, แม้ว่าจะขาดสถานที่ในรัฐที่จะเล่นก็ตาม” Gary Loveman ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Harrah กล่าว “มีเงินการพนันจำนวนมากที่ผู้เล่นนิวยอร์กใช้ไปนอกรัฐ การตัดสินใจล่าสุดของนิวยอร์กในการขยายโอกาสการพนันคาสิโนอาจช่วยให้สร้างรายได้ภาษี งาน และการลงทุนที่จำเป็นเพียงแค่จับการใช้จ่ายนี้อีกครั้ง”

ลอนดอน – ตามที่รายงานโดย Reuters: “บริษัทการพนันของอังกฤษ Zetters กล่าวว่าได้เปิดโรงเรียนการพนันแบบกระจายสำหรับผู้ที่ต้องการรวยอย่างรวดเร็วและกระตือรือร้นที่จะเล่นในตลาดการเงิน
“มหาวิทยาลัยของนักพนันซึ่งเรียกว่า Academy of Spread Betting แห่งแรกของสหราชอาณาจักร เสนอหลักสูตรการติดต่อทางจดหมายฟรีแปดสัปดาห์พร้อมความช่วยเหลือออนไลน์ `แสดงให้เห็นข้อดีของการซื้อขายรูปแบบนี้แก่ผู้ชมในวงกว้าง’ กล่าว

“การเดิมพันแบบกระจายได้รับความนิยมมากขึ้นในภาคการเงินของลอนดอนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยมองหาวิธีที่ยืดหยุ่นในการเล่นตลาด

“…ยิ่งเดิมพันได้ดีกว่าตามวิธีการของเขาและหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้น ข้อตกลงนี้ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์หรือภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ซึ่งต่างจากการซื้อขายหุ้น…”

แคนาดา – ตามที่รายงานโดย Globe and Mail: “แคนาดาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยไพ่ฉลาม ผู้เล่นที่มีโอกาสเสี่ยงโชค และผู้หวังแจ็คพอตมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นแนวโน้มที่ทำให้เงินกองทุนของรัฐบาลกลางและระดับจังหวัดมีมูลค่าถึง 10.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2544 ซึ่งเกือบสี่เท่าของระดับสุทธิ รายได้ในปี 1992 สถิติแคนาดารายงาน
“และตัวเลข Statscan เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพการพนันของแคนาดา การดำเนินงานของประเทศแรก ๆ เช่นคาสิโนและวังบิงโกจะไม่รวมอยู่ในทั้งหมดนั้น ทั้งคาสิโนเพื่อการกุศลหรือการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายเช่นที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต Statscan อาวุโส นักวิเคราะห์ เฮนรี่ โพล กล่าว

“…ลอตเตอรี่ คาสิโน และวิดีโอลอตเตอรี่มีส่วนสร้างผลกำไรมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์แก่รัฐบาลแคนาดาในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นอย่างมากจากผลกำไร 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 1992

“…`เห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมการพนันกำลังเติบโตในประเทศนี้” Jason Azmier นักวิเคราะห์นโยบายอาวุโสที่ศึกษาการพนันที่ Canada West Foundation ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งตั้งอยู่ในคาลการี กล่าว `แต่ก็มี ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั้น’

“…`มันเป็นความจริงที่มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสร้างรายได้ เราได้สำรวจชาวแคนาดาเกี่ยวกับเรื่องนี้และคนส่วนใหญ่สนับสนุนการใช้การพนันเพื่อสร้างรายได้อย่างมากหากพวกเขารักษาภาษีให้ต่ำ’

“…โดยเฉลี่ยแล้ว ชาวแคนาดาที่มีอายุเกิน 18 ปีใช้จ่ายเงิน 424 ดอลลาร์กับการพนันในปี 2543 Statscan กล่าว แต่ตัวเลขนั้นแตกต่างกันไปตั้งแต่ต่ำสุดที่ 106 ดอลลาร์ต่อคนในสามดินแดนไปจนถึงสูงสุดที่ 536 ดอลลาร์ในแมนิโทบา

“… John Borody ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Addictions Foundation of Manitoba กล่าวว่าผู้อยู่อาศัยมากกว่าหนึ่งล้านคนในจังหวัดนี้สามารถเข้าถึงสถานที่เล่นการพนันได้มากกว่าชาวแคนาดาส่วนใหญ่

“…ตามการศึกษาของ Canada West รายรับสุทธิจากเครื่องพนันอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สล็อตและเทอร์มินัลวิดีโอลอตเตอรีเพิ่มขึ้นเกือบ 1,400 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 1992 ถึง 2000”

จอร์เจีย – ตามที่รายงานโดย Macon Telegraph: “อัยการเขต Bibb County Howard Simms ยื่นคำร้องเมื่อวันพุธเพื่อทำลายเครื่องพนันวิดีโอ 620 เครื่องที่ถูกยึดเมื่อต้นเดือนนี้ในโกดังใจกลางเมือง
“คำร้องดังกล่าวอ้างว่าการเก็บเครื่องจักรไว้เป็นหลักฐานจะเทอะทะ และอัยการกลับวางแผนที่จะถ่ายภาพและบันทึกเทปไว้ขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในโกดัง

“ภายใต้กฎหมายของรัฐ เจ้าของเครื่องพนันได้รับกำหนดเวลา 1 กรกฎาคมในการย้ายอุปกรณ์ออกจากจอร์เจีย กฎหมายที่ทำให้การพนันวิดีโอผิดกฎหมายมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม

“ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากการห้ามใช้เครื่องจักรมีผลบังคับใช้ ตำรวจ Macon ได้รับแจ้งว่าโกดัง Third Street เต็มไปด้วยเกมผิดกฎหมาย ตำรวจบุกเข้าไปในโกดัง และย้ายเครื่องจักรที่ Collins Games of Georgia รายงานว่าเป็นเจ้าของไปยังโกดังในเมือง .

“…ซิมม์สกล่าวว่าการตัดสินใจว่าข้อกล่าวหาทางอาญาใดที่อาจได้รับการรับประกันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเขาจะจัดการกับเครื่องจักรจริง…” สปริงฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์ – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “รัฐบาลจอร์จ ไรอันปกป้องการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเขาชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการทุจริตของรัฐบาลกลาง โดยกล่าวว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างกองทุนกับผู้คนที่หวังการสนับสนุนจากเขา เกี่ยวกับการพนันคาสิโน
“ไรอันยังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทนายความปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดตั้งกองทุนทรัสต์

“โดนัลด์ สตีเฟนส์ นายกเทศมนตรีโรสมอนต์กำลังช่วยหาเงินเข้ากองทุน นอกจากนี้เขายังหวังที่จะนำคาสิโนไปที่ชานเมืองชิคาโกของเขาด้วย

“…คณะกรรมการรณรงค์หาเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดและอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของเขาถูกตั้งข้อหาใช้พนักงานของรัฐและเงินทุนอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง อดีตพนักงานของรัฐจำนวนสี่สิบห้าคนและคนอื่นๆ ถูกตัดสินว่ามีความผิดตั้งแต่การติดสินบนจนถึงการฉ้อโกง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถสำหรับ สินบน

“ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ถูกตั้งข้อหากระทำความผิด” ฟลอริดา – ตามรายงานของ Jacksonville Business Journal: “การสำรวจโดย Roper Reports และ US Gaming Panel ระบุว่าชาวฟลอริดาประมาณ 2.32 ล้านคนที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปเล่นการพนันที่คาสิโนในปี 2544 การสำรวจพบว่าผู้เล่นคาสิโนฟลอริดาใช้เวลาทั้งหมด 7.44 ล้านคน ทริปคาสิโนเมื่อปีที่แล้วหรือเฉลี่ย 3.2 ครั้งต่อนักพนัน
“…แกรี่ เลิฟแมน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฮาร์ราห์ กล่าวว่าตัวเลขในฟลอริดาแสดงถึงความต้องการที่ถูกกักขัง

“มีผู้เล่นฟลอริดาใช้เงินการพนันจำนวนมากนอกรัฐ Loveman กล่าว “หากฟลอริดาเลือกที่จะขยายโอกาสการพนันคาสิโน ก็สามารถสร้างรายได้ภาษี งาน และการลงทุนที่จำเป็นเพียงแค่นำการใช้จ่ายนี้กลับมา” ”

โอลิมเปีย วอชิงตัน – ตามที่รายงานโดยโฆษก-รีวิว: “อุตสาหกรรมคาสิโนอินเดียมูลค่าพันล้านดอลลาร์ของวอชิงตันเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตามการวิจัยใหม่ที่นำเสนอในงานแสดงสินค้าการค้าสมาคมเกมวอชิงตันอินเดียนเมื่อวันอังคาร
“ชนเผ่า, นักวิจัยกล่าวว่า, กำลังใช้รายได้คาสิโนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของตนเอง, จ้างคนหลายพันคน – ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนอินเดีย – และตั้งค่าโปรแกรมสำหรับเด็กชนเผ่าและผู้เฒ่า ขับเคลื่อนด้วยความกลัวว่าการพนันจะไม่คงอยู่ ตลอดไป พวกเขายังพยายามกระจายความหลากหลายด้วยการซื้อคืนที่ดินที่จองไว้และสร้างโรงแรม มินิมาร์ท และลานจอดรถบ้าน

พื้นที่ปลอดภัยของมาตรา 1084(b) ได้ลบออกจากมาตรา

“การส่งข้อมูลที่ช่วยในการวางเดิมพันหรือเดิมพัน” เมื่อข้อมูลถูกส่งไปยังและจากรัฐหรือต่างประเทศที่ “การเดิมพันดังกล่าวถูกกฎหมาย ” 18 USC § 1084(ข) ไม่มีข้อโต้แย้งว่าการพนันนั้นถูกกฎหมาย ได้รับอนุญาตและได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังในแอนติกา ซึ่งธุรกิจของมิสเตอร์โคเฮนตั้งอยู่ทั้งหมด คำถามเดียวก็คือว่าการเดิมพันดังกล่าว “ถูกกฎหมาย” ในนิวยอร์กหรือไม่

ศาลอุทธรณ์ตอบคำถามนี้โดยอาศัยเฉพาะบทบัญญัติที่ไม่เป็นความผิดทางอาญาของกฎหมายนิวยอร์ก ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งนิวยอร์กซึ่งกำหนดนโยบายทั่วไปแต่ไม่ได้บังคับใช้ในตนเอง และบทบัญญัติของกฎเกณฑ์ทางแพ่งของนิวยอร์กที่บัญญัติโดยทั่วไปว่า “[a] จะเดิมพัน เดิมพัน หรือเดิมพัน . . จะผิดกฎหมาย” สัตว์เลี้ยง. แอป. 8a, 15a (อ้างถึง NY Const. art. I, § 9 และ NY Gen. Oblig. L. § 5-401) ในการทำเช่นนั้น ศาลไม่เพียงแต่สร้างข้อขัดแย้งกับคำตัดสินของสนามแรกที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 1084,

Sterling Suffolk Racecourse Ltd. Partnership v. Burrillville Racing Ass’n, 989 F.2d 1266 (1st Cir. 1993) และกับ การตัดสินใจของวงจรอื่นๆ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางอาญาของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่คล้ายคลึงกัน แต่ยังรวมถึงการกระทำที่เป็นอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิผลซึ่งรัฐได้กำหนดไว้ว่าไม่ควรถูกอาชญากร ดังนั้นจึงบ่อนทำลายความพยายามโดยเจตนาของสภาคองเกรสอย่างจริงจังในการรักษามิตรภาพกับรัฐ

ในสเตอร์ลิง สนามแรกได้พิจารณาข้อพิพาทระหว่างสนามแข่งกับสิ่งอำนวยความสะดวกการเดิมพันนอกสนาม (“OTB”) ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทางแพ่งของ RICO ที่กล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 1084 ว่าเป็นความผิดภาคแสดงที่ฟ้องร้องได้ สนามแข่งดังกล่าวกล่าวหาว่าการดำเนินการของสิ่งอำนวยความสะดวก OTB ไม่สามารถ “ถูกกฎหมาย” ในรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรา 1084(b) เนื่องจากเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติการแข่งม้าระหว่างรัฐของรัฐบาลกลาง (“IHA”), 15 USC §§ 3001-3007 The First Circuit

ปฏิเสธข้อโต้แย้งดังกล่าว โดยสังเกตว่า IHA มี “ผลทางแพ่งล้วนๆ” และการเยียวยาของ IHA ไม่รวมถึง “ปีศาจแห่งการลงโทษทางอาญา” สเตอร์ลิง, 989 F.2d เวลา 1273 รอบแรกดำเนินต่อไป: “[W] e คิดว่าชัดเจนว่าสภาคองเกรสในการรับมาตรา 1084 ไม่ได้ตั้งใจที่จะอาชญากรการกระทำที่ทั้งรัฐที่ได้รับผลกระทบและรัฐสภาเองก็ถือว่ามีลักษณะเป็นความผิดทางอาญา [ การกระทำของจำเลย] อยู่ในหมวดหมู่ Chiaroscuro นี้ – อาจจะไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่ใช่ความผิดทางอาญาอย่างแน่นอน ตามมาว่าการกระทำเหล่านี้ [เป็น]

ไม่สามารถฟ้องร้องได้ภายใต้มาตรา 1084 . . .” รหัส.; ดูเพิ่มเติม เช่น United States กับ Kelley, 254 F. Supp. 9, 15 (SDNY 1966) (สังเกตว่า § 1084 พยายามลดการใช้สายไฟ “เพื่อละเมิดกฎเกณฑ์ทางอาญาของรัฐ” (เน้นเพิ่มเติม)) บังคับใช้ในบางส่วน ปรับปรุงในบางส่วนด้วยเหตุผลอื่น 395 F. 2วัน 727 (ฉบับที่ 2 ปี 1968)

รอบที่สองพยายามแยกแยะสเตอร์ลิงโดยอ้างว่ารอบแรก “ไม่ได้พูดในบริบทของการดำเนินคดีทางอาญา” สัตว์เลี้ยง. แอป. 9ก. แต่นี่คือความแตกต่างที่ไม่มีความแตกต่าง เพื่อกำจัดข้อเรียกร้องของ RICO สนามแรกต้อง (และทำ) แก้ไขปัญหาว่าการกระทำที่ถูกท้าทายนั้นถือเป็นความผิดที่สามารถฟ้องร้องได้ภายใต้ § 1084 หรือไม่ และได้กระทำในลักษณะที่นายโคเฮนกระตุ้นและปฏิเสธอย่างแม่นยำ โดยวงจรที่สอง

การตัดสินใจของวงจรที่สองยังไม่สอดคล้องกับการตัดสินใจของวงจรที่เก้าในสหรัฐอเมริกากับกอร์ดอน, 464 F.2d 357 (9th Cir. 1972) (ต่อ curiam) ตีความ 18 USC § 1955 มาตรา 1955 ทำให้การกระทำ ” ธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย” ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายให้หมายถึงธุรกิจที่ “เป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐหรือแผนกการเมืองที่ดำเนินการอยู่” การใช้กฎแห่งความผ่อนปรน วงจรที่เก้าถือได้ว่าคำสำคัญ “กฎหมายของรัฐ” ควรตีความให้ครอบคลุมเฉพาะธุรกิจการพนันที่ “ละเมิดกฎหมายอาญาของรัฐ” รหัส ที่ 358 เมื่อเร็ว ๆ นี้ The Eighth Circuit ได้ใช้ Gordon เพื่อกำจัดการเรียกร้องทางแพ่งของ RICO ซึ่งมีพื้นฐานมาจากข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 1955 ดูบุคคล

อดีตญาติ Small v. Harrah’s-North Kansas City Corp., 208 F.3d 218 (8th Cir. 2000) (unpub. table op.) (อ้างถึง Gordon สำหรับข้อเสนอที่ว่า “ธุรกิจการพนันจะต้องละเมิดกฎหมายอาญาของรัฐ แทนที่จะเป็นกฎหมายแพ่ง” ตกอยู่ในข้อห้ามใน 18 USC § 1955″) อ้างอิง United States v. Hagen, 951 F.2d 261, 263-64 (ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2534) (สมมติว่าการโต้แย้งว่าการละเมิดกฎหมายของรัฐภายใต้ § 1955 ต้องเป็น “โทษทางอาญา”); สหรัฐอเมริกา กับ สจ๊วต, 205 F.3d 840, 842 (5th Cir. 2000) (เดียวกัน).11

ในทำนองเดียวกัน วงจรหลายแห่งพบว่า 18 USC § 1952 (“พระราชบัญญัติการเดินทาง”) ซึ่งประกาศใช้ในวันเดียวกับมาตรา 1084 และซึ่งห้ามการเดินทางระหว่างรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพนัน (และกิจกรรมอื่นๆ) “เป็นการละเมิดกฎหมายของ รัฐ [ที่เกี่ยวข้อง]” ไม่ได้ถูกละเมิดโดยเป็นเพียงการละเมิดกฎระเบียบของรัฐ และศาลจำนวนหนึ่งยังระบุด้วยว่าบทบัญญัติทางอาญาของรัฐจะต้องเป็นปัญหา โปรดดู เช่น United States v. DeLuna, 763 F.2d 897, 907 (8th Cir. 1985); สหรัฐอเมริกา กับ ฟินาซโซ, 704 F.2d 300, 307 (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2526); สหรัฐอเมริกา กับ Polizzi, 500 F.2d 856, 872-75 (9th Cir. 1974); สหรัฐอเมริกา กับ เฟอร์เบอร์, 966 F. ภาคผนวก 90, 102 (พิธีมิสซา 1997). อ้างอิง United States v. Nardello, 393 US 286, 290-91, 295 (1969) (สมมติว่ากฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติการเดินทางประกอบด้วย “ข้อห้ามทางอาญา” ของรัฐ)

การตัดสินใจเหล่านี้รับรู้ว่ากฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหา ซึ่งทั้งหมดมีวัตถุประสงค์พื้นฐานเดียวกันและควรตีความโดยปริยาย ไม่ควรตีความกับจำเลยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างผลที่ร้ายแรงของความรับผิดทางอาญาของรัฐบาลกลาง ขึ้นอยู่กับว่า จำเลยได้ปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งของรัฐ อ้างอิง Rewis v. United States, 401 US 808, 812 (1971) (ตีความ § 1952 เพื่อหลีกเลี่ยง “เปลี่ยน [ing] ความผิดของรัฐที่ค่อนข้างเล็กน้อยให้เป็นความผิดทางอาญาของรัฐบาลกลาง”) ภายใต้มุมมองที่ไร้สาระของ§ 1084

จำเลยอาจถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาของรัฐบาลกลาง เพราะเขาละเลยที่จะต่ออายุใบอนุญาตของรัฐเพื่อดำเนินธุรกิจการพนันประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพราะเขาฝ่าฝืนกฎหมายแพ่งของรัฐที่ควบคุมการพนันในการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะ . เนื่องจากวงจรที่เก้าได้รับการยอมรับในบริบทที่คล้ายคลึงกัน § 1955 คำตัดสินของศาลนี้ที่อธิบายกฎแห่งความผ่อนปรนห้ามไม่ให้ผลลัพธ์พิเศษดังกล่าว เว้นแต่รัฐสภาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน ดู เช่น Huddleston กับ United States, 415 US 814, 831 (1974); ดู United States v. Lanier, 520 US 259, 266 (1997) ด้วย

ประวัติศาสตร์ทางกฎหมายของมาตรา 1084 ยืนยันว่าสภาคองเกรสไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ดังกล่าว มาตรา 1084 มีจุดมุ่งหมาย “เพื่อช่วยเหลือรัฐต่างๆ … ในการบังคับใช้กฎหมายของตนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน การทำบัญชี และความผิดที่คล้ายคลึงกัน และเพื่อช่วยในการปราบปรามกิจกรรมการพนันที่จัดขึ้น” ซึ่งส่วนหลังนี้อ้างอิงถึงวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่ครอบคลุมของ “การต่อสู้ [ing] กลุ่มอาชญากรรมและการฉ้อโกง” ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลหมายเลข 87-967 ที่ 2-4 (1961) (เน้นเพิ่ม); ส. ตัวแทนหมายเลข 87-588, ที่ 2-3 (พ.ศ. 2504) อ้างอิง Erlenbaugh v. United States, 409 US 239, 245 (1972) (อธิบายว่า §§ 1952 และ 1953 เป็น “ส่วนหนึ่งของความพยายามทางกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ครอบคลุมเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการกับกิจกรรมที่ก่ออาชญากรรม” (ละเว้นเชิงอรรถ)); Nardello, 393 US ที่ 290-91 (อธิบายว่า § 1952 มีจุดมุ่งหมาย “เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น” ในการต่อสู้กับ “การดำเนินการทางอาญา”)

การตัดสินใจของ Second Circuit ทำให้จุดประสงค์นี้ตกเป็นเป้า โดยถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้ว่ารัฐและรัฐบาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมจะพิจารณาแล้วว่าการกระทำดังกล่าวไม่รับประกันว่าจะได้รับการลงโทษทางอาญาก็ตาม ดู Rewis, 401 US ที่ 812 (อภิปรายการภูมิปัญญาในการหลีกเลี่ยงการตีความตามกฎหมายว่า “จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางที่ละเอียดอ่อน”) ในกระบวนการนี้ การตัดสินใจทันทียังคุกคามธุรกิจจำนวนมาก เช่น WSE ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง ด้วยการดำเนินคดีอาญาของรัฐบาลกลางใน Circuit ที่ตีความ “กฎหมาย” อย่างกว้างที่สุด

2. คำตัดสินของสนามที่สองเกี่ยวกับบุรุษที่จำเป็นสำหรับการละเมิดมาตรา 1084 ซึ่งขัดแย้งกับหลักการในคำตัดสินของศาลนี้ และทำให้พื้นที่ของกฎหมายไม่มั่นคงมากขึ้นว่าวงจรอยู่ในความระส่ำระสาย

ใน § 1084 สภาคองเกรสได้สร้างความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการส่งข้อมูลที่ช่วยในการวางเดิมพันและการเดิมพัน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมที่ปลอดภัยของ § 1084(b) และการถ่ายโอนการเดิมพันและการเดิมพันเอง ซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้น นายโคเฮนโต้เถียงในการพิจารณาคดีและในการอุทธรณ์ว่าเจตนาของรัฐสภาและหลักการอันเป็นรากฐานของกฎหมายอาญากำหนดให้รัฐบาลต้องพิสูจน์ว่าเขารู้ว่าการส่งสัญญาณเกี่ยวข้องกับสิ่งแรก ไม่ใช่อย่างหลัง ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธข้อโต้แย้งนี้ โดยถือว่าความเชื่อของมิสเตอร์โคเฮนที่ว่าการส่งสัญญาณที่เป็นปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่การเดิมพันจริง “ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องบุรุษของเขาภายใต้มาตรา 1084” สัตว์เลี้ยง. แอป. 13ก. การถือครองนี้ทำให้ความขัดแย้งที่มีอยู่ในหมู่ศาลอุทธรณ์รุนแรงขึ้นเกี่ยวกับบุรุษที่เรียกร้องภายใต้มาตรา 1084 และก่อให้เกิดความขัดแย้งกับคำตัดสินหลายประการของศาลนี้

เรียบุรุษที่เหมาะสมตามมาตรา 1084 เป็นปัญหาที่ทำให้วงจรอยู่ในความระส่ำระสาย ใน Cohen v. United States, 378 F.2d 751 (9th Cir. 1967) ตัวอย่างเช่น รอบที่ 9 ถือว่า “สภาคองเกรสตั้งใจให้ความรู้เกี่ยวกับการห้ามตามกฎหมายให้เป็นองค์ประกอบของความผิดภายใต้ § 1084(a)” รหัส ที่ 757 คำสั่งของคณะลูกขุนรูปแบบของวงจรที่ 11 ยังกำหนดข้อกำหนด “ความจงใจ” สำหรับการละเมิด § 1084 ดูคำแนะนำของคณะลูกขุนรูปแบบของสมาคมผู้พิพากษาเขตของวงจรที่ 11 คดีอาญา คำสั่งความผิดหมายเลข 9.1, 37 (1997) แต่วงจรที่สิบซึ่งบรรลุข้อสรุปเดียวกันกับวงจรที่สองที่นี่

ไม่เห็นด้วยอย่างชัดแจ้งกับการตัดสินใจของโคเฮนของวงจรที่เก้า และถือว่า “ภาษาธรรมดาของกฎเกณฑ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงคำตัดสินของรัฐสภาว่าเจตนาทั่วไปคือบุรุษเรียที่จำเป็นในการสร้างการละเมิด ของมาตรา 1084” สหรัฐอเมริกา กับ แบลร์, 54 F.3d 639, 641-42 (10th Cir. 1995); ดูสัตว์เลี้ยงด้วย แอป. 13ก. ศาลนี้ควรแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่อาจทนได้นี้ โดยที่การพิพากษาลงโทษของนายโคเฮนจะถูกพลิกคว่ำในรอบที่เก้าและสิบเอ็ด และคงอยู่ในวงจรที่สิบและสอง และที่ซึ่งธุรกิจที่ขยายขอบเขตไปทั่วประเทศสามารถตีความตามกฎหมายของรัฐบาลกลางที่เข้มงวดที่สุดที่มีอยู่ได้ ผ่านการเลือกเวทีของรัฐบาล

การแก้ไขข้อขัดแย้งนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในกรณีนี้ เนื่องจากศาลชั้นสองเพิกเฉยต่อคำพิพากษาอย่างมีวิจารณญาณจากศาลนี้ ไม่มีข้อโต้แย้งว่าข้อกำหนด “โดยรู้เท่าทัน” ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของความผิด § 1084 ดู United States v. X-Citement Video, Inc., 513 US 64, 71 (1994); คำถามที่นี่คือความหมายของการส่ง “เดิมพันหรือเดิมพัน” “โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์” เมื่อข้อกำหนดเหล่านั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายอาญา รอบที่ 2 ถือว่ามิสเตอร์โคเฮนต้องการเพียงแค่รู้ว่าเขากำลังทำ “การกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรา 1084” สัตว์เลี้ยง. แอป. 13ก. แต่ก่อนหน้านี้ ศาลนี้ได้กำหนดให้รัฐบาลต้องพิสูจน์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของความผิด

แม้ว่าองค์ประกอบนั้นจะรวมเอาข้อสรุปทางกฎหมายไว้ด้วยก็ตาม ดูโดยทั่วไป Glanville Williams, กฎหมายอาญา: ส่วนทั่วไป 332-45 (2d ed. 1961); ดู Freed, 401 US ที่ 615-16 ด้วย (Brennan, J., เห็นด้วย) (“[T] คำจำกัดความของอาชญากรรมตามที่เขียนโดยสภาคองเกรส จำเป็นต้องมีการพิสูจน์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางกฎหมาย . . . กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่กฎหมายที่กำหนดความผิด แต่เป็นกฎทางกฎหมายอื่นที่ระบุลักษณะสถานการณ์ของผู้ดูแลที่เป็นสาระสำคัญต่อความผิด” (ละเว้นเครื่องหมายคำพูดภายใน))

ตัวอย่างเช่น ใน Liparota v. United States, 471 US 419 (1985) ศาลนี้ตีความ 7 USC § 2024(b)(1) ซึ่งกำหนดว่าการรู้การใช้หรือการโอนแสตมป์อาหารถือเป็นความผิดทางอาญา “ในลักษณะใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก [กฎหมาย ] หรือข้อบังคับ” เพื่อกำหนดให้ทราบว่าการใช้หรือโอนนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดูรหัส ที่ 425-26. ศาลอธิบายว่าการตีความนี้ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากกฎแห่งความผ่อนผันและในหลักการที่ว่า กฎหมายไม่ควรตีความเพื่อ “กระทำความผิดในวงกว้างของพฤติกรรมที่ดูเหมือนไร้เดียงสา” ที่ 426-28 ไม่ได้สร้างความผิดพลาดในการป้องกันตัว:

การถือครองของเราในปัจจุบันไม่สร้างการป้องกัน ‘ความผิดพลาดของกฎหมาย’ มากไปกว่าการบัญญัติที่ทำให้การรับรู้ว่าการรับสินค้าที่ถูกขโมยนั้นผิดกฎหมาย . . . ในทั้งสองกรณี มีองค์ประกอบทางกฎหมายในคำจำกัดความของความผิด

รหัส ที่ 426 n.9 (เน้นเน้น) ศาลจึงสรุปว่า แม้ว่า “จะไม่ใช่ข้อแก้ต่างต่อข้อกล่าวหาการละเมิดมาตรา § 2024(b)(1) ที่เราไม่รู้ว่าการครอบครองแสตมป์อาหารในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นผิดกฎหมาย” แต่ “คือ การต่อสู้คดีในข้อหาละเมิดมาตรา § 2024(b)(1) โดยไม่รู้ว่าการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” รหัส

ในทำนองเดียวกัน ใน Morissette v. United States, 342 US 246 (1952) ศาลนี้กลับคำพิพากษาสำหรับ “การแปลงโดยเจตนา[ing]” ทรัพย์สินของรัฐบาล เมื่อจำเลยไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงทางกฎหมายที่ว่า แม้แต่สิ่งของที่ดูเหมือนว่าไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ซึ่งพบในทรัพย์สินส่วนตัวก็ไม่สามารถทำได้ ถือว่าถูกทิ้งร้างโดยดี ดูรหัส ที่ 271, 275-76; Liparota, 471 US ที่ 426 n.9 (อธิบายว่า Morissette ถือว่า “เป็นการป้องกันข้อกล่าวหา ‘การแปลงโดยเจตนา’ ทรัพย์สินของรัฐบาลกลางโดยไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือการกลับใจใหม่”); ดู United States v. Baker, 63 F.3d 1478, 1491 (9th Cir. 1995) ด้วย (ยอมรับคำแก้ต่าง “โดยที่จำเลยเพิกเฉยต่อสถานะหรือเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดโดยอิสระ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเท็จจริงในการดำเนินการของอาชญากรรม” ( ละเว้นเครื่องหมายคำพูดภายใน))

การตัดสินใจเหล่านี้สะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ว่า แม้ว่าอาจเหมาะสมที่จะสันนิษฐานว่าทุกคนคุ้นเคยกับกฎหมายอาญา แต่ก็ไม่ยุติธรรมที่จะกำหนดให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งอย่างครบถ้วนเช่นกัน เกี่ยวกับความเจ็บปวดจากการลงโทษทางอาญา ดูวิลเลียมส์ ด้านบน ที่ 334; United States v. Barker, 546 F.2d 940, 969 & n.49 (DC Cir. 1976) (Leventhal, J., ไม่เห็นด้วย) (โดยสังเกตว่าความผิดพลาดของกฎหมาย “อาจได้รับการยอมรับในกรณีที่ข้อผิดพลาดเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายโดยบริสุทธิ์ใจ”

กฎหมายแพ่งซึ่งตรงกันข้ามกับข้อกำหนดของกฎหมายอาญา”) ในที่นี้ กฎหมายไม่ได้กำหนด “การเดิมพันหรือการเดิมพัน” และความหมายของคำนี้ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ “การเดิมพันบัญชี” เช่นเดียวกับที่ใช้โดย WSE และโดยการดำเนินงาน OTB12 ในทางกลับกัน มีขนาดใหญ่ กฎหมายของรัฐที่กล่าวถึงเมื่อธุรกรรมถือเป็นการเดิมพันหรือการเดิมพัน ซึ่งส่วนใหญ่รวมเอาหลักการของกฎหมายสัญญาในการเสนอ การยอมรับ และการพิจารณา โปรดดู เช่น McQuesten กับ Steinmetz, 58 A. 876, 877 (NH 1904); Lescallett

กับเครือจักรภพ, 17 SE 546, 547-48 (Va. 1893); มิน.สเตท. § 609.75; หรือ. รายได้สถิติ § 462.142(2); ดูเพิ่มเติมที่ Saratoga Harness Racing, Inc. กับเมือง Saratoga Springs, 390 NYS2d 240, 241-42 (NYAD 1976), aff’d, 380 NE2d 163 (NY 1978) อ้างอิง FCC กับ American Broad Co., 347 สหรัฐ 284, 293-94 (1954) ลิปาโรตาและมอริสเซตต์จึงควบคุม

การที่ Second Circuit ปฏิเสธที่จะยอมรับการนำเข้าของความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจของนายโคเฮนที่ว่าการส่งสัญญาณไม่ใช่ “การเดิมพันหรือการเดิมพัน” เป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเส้นที่สภาคองเกรสดึงระหว่างการเดิมพันหรือการเดิมพันและข้อมูลที่ช่วยในการวางเดิมพันหรือการเดิมพัน สำหรับจำเลยจำนวนมาก รวมทั้งนายโคเฮน บรรทัดนี้ถือเป็นขอบเขตระหว่างการประพฤติผิดทางอาญาและการประพฤติบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์ ในสถานการณ์เช่นนี้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้ในลิปาโรตา

รวมถึงการพิจารณากฎแห่งความผ่อนปรน เพื่อกำหนดบุรุษที่แท้จริงตามที่กฎหมายกำหนด เกรงว่าจะมีการเขียนความแตกต่างอย่างระมัดระวังของกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิผล มัน. ดู เช่น X-Citement Video, 513 US ที่ 69, 72; ลิปาโรตา 471 สหรัฐฯ ที่ 426-29 ดูโดยทั่วไป McBoyle v. United States, 283 US 25, 27 (1931) (“[A] ควรให้คำเตือนที่เป็นธรรม . . ถึงสิ่งที่กฎหมายตั้งใจจะทำหากมีการผ่านบรรทัดใดบรรทัดหนึ่ง เพื่อให้คำเตือนนั้นยุติธรรม ดังนั้น เส้นควรจะชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้”)

นอกจากนี้ ความเชื่อของมิสเตอร์โคเฮนที่ว่าการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ “การเดิมพันหรือการเดิมพัน” ไม่ได้เป็นเพียงความแปลกประหลาดเท่านั้น แท้จริงแล้ว ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นด้านล่าง ควรอ่านกฎเกณฑ์เพื่อกำหนดให้ต้องมีข้อสรุปนั้นดีที่สุด

การต่อสู้ของอุตสาหกรรมม้าเพื่อการมีรายการทีวี

รัฐเคนตักกี้ – ตามที่รายงานโดย Bloodhorse: “อุตสาหกรรมพันธุ์แท้ในปัจจุบันยังคงต้องจ่ายเงินให้กับการตัดสินใจที่ไม่ดีเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว ความนิยมไม่เพียงลดลงเนื่องจากการไม่ได้ดูโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่สื่อดังกล่าวบูมในช่วงแรกเริ่ม แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ การดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารสำคัญของกีฬาและการควบคุมและประสานงานการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ทำให้อุตสาหกรรมต้องสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์

“ในขณะที่กรรมาธิการลีกผู้รอบรู้อย่าง Pete Rozelle แห่งวงการฟุตบอลยอมรับโทรทัศน์เป็นสื่อสำคัญในการทำการตลาดกีฬาของพวกเขา การแข่งรถมองกล่องหูกระต่ายราวกับว่ามันถูกส่งโดย Evil Empire เพื่อระบายผู้เข้าร่วมสดจากสนามแข่งของประเทศ คุณไม่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องมีสายด่วนกายสิทธิ์เพื่อบอกว่ากีฬาชนิดใดที่โทรได้ถูกต้อง

นิวยอร์ก – ตามที่รายงานโดย CNET News: “เมื่อต้นสัปดาห์นี้ บริษัท การชำระเงินออนไลน์ได้รับหมายศาลจากอัยการสูงสุดของนิวยอร์กเพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลธุรกรรมการพนันออนไลน์ PayPal กล่าวเมื่อวันศุกร์ในการยื่นฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อัยการสูงสุดไม่ได้ยื่นฟ้อง PayPal แต่จะใช้หมายเรียกเพื่อพิจารณาว่านิวยอร์กควรดำเนินการกับบริษัทหรือไม่ PayPal กล่าวในการยื่นฟ้อง
“PayPal ตั้งใจที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับอัยการสูงสุดในเรื่องนี้” บริษัทกล่าว

พลีมัธ แมสซาชูเซตส์ – รายงานโดย Old Colony Memorial: “การสอบสวนของคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้เชื่อมโยงสโมสรทหารผ่านศึกในท้องถิ่นกับการพนันที่ผิดกฎหมาย
“ตามคำฟ้องที่เปิดผนึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทหารผ่านศึกแห่งสงครามต่างประเทศโพสต์ 1822 ในเวสต์พลีมัธได้รับเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการดำเนินการวิดีโอโป๊กเกอร์ผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยชายสองคนของเบรนทรี

“คำฟ้องซึ่งเรียกเก็บเงินจากผู้อยู่อาศัยในเบรนทรี Domenic Perniola และ Richard F. Costley Jr. ด้วยการพนันที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน ไม่ได้เรียกเก็บเงินจาก VFW ในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกใดๆ สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม คำฟ้องดังกล่าวยังกล่าวหาว่าคนในพื้นที่ VFW แยกรายได้จากการดำเนินการด้านการพนันที่ถูกกล่าวหาในช่วงสามปีที่ผ่านมา

“…Perniola วัย 58 ปีจาก 28 Inglewood St. , Braintree และ Costley วัย 47 ปีจาก 9 Ellis Lane, Braintree ถูกจับในข้อหาการพนันและการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

“คำฟ้องสองกระทงกล่าวหาว่า Perniola และ Costley ใช้ธุรกิจของพวกเขา Commonwealth Vending of Braintree เพื่อแจกจ่ายเครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์ทั่วแมสซาชูเซตส์ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือนมกราคม 1996 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลอ้างว่าเครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์ถูกใช้เป็นอุปกรณ์การพนันที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้ชายสองคนมีรายได้มากกว่า 1.5 ล้านเหรียญ

“…คำฟ้องระบุว่าเครือจักรภพได้รับส่วนแบ่ง 50 เปอร์เซ็นต์จาก VFW Post 1399 ในเวย์มัธ…” เกาหลีใต้ – อดีตนักธุรกิจสื่อชาวเกาหลีใต้ถูกจับกุมเมื่อวันพฤหัสบดีในข้อหาละเมิดกฎหมายสกุลเงินของเกาหลี เมื่อเขายืมเงิน 4 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมายในปี 1996 เพื่อเล่นการพนันจากลอรา ชอย อดีตผู้จัดการบริษัท Mirage Resorts Inc. ซึ่งพยายามเก็บหนี้การเล่นเกมใน เกาหลีฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศนั้น

ชาง แจ-กุก อดีตประธานหนังสือพิมพ์เกาหลี ฮันคู อิลโบ ถูกอัยการเกาหลีใต้กล่าวหาว่าเป็นบุคคลเดียวกับ “จอห์น ชาง” ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลระดับสูงในรายชื่อบุคคลที่พวกเขาสอบสวนเรื่องการพนันในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายในปี 1997 .

รัฐบาลเกาหลีพยายามที่จะควบคุมวิกฤติทางการเงินของประเทศในปี 1997 ได้จำกัดการไหลของเงินทุนออกนอกประเทศอย่างเข้มงวด และกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดเป็นพิเศษต่อการใช้จ่ายของคาสิโน

Chang ซึ่งถูกกล่าวหาว่ายังคงเป็นหนี้การเล่นเกมจำนวน 1.86 ล้านดอลลาร์แก่ Choi ปฏิเสธข้อกล่าวหา

Choi ซึ่งถูกจับกุมโดยทางการเกาหลีในข้อหาละเมิดกฎหมายสกุลเงินระหว่างการเดินทางปี 1997 ที่เธอไปประเทศเพื่อเก็บหนี้การเล่นเกมจากลูกกลิ้งสูงของเกาหลีใต้อ้างว่าเธอเดินทางตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของเธอที่ Mirage แต่เจ้าหน้าที่ของ Mirage ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของเธอ โดยกล่าวว่าเธอกระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ทราบ

ออสเตรเลีย – การจ่ายเงินโดยผู้ผลิตสล็อตแมชชีน International Game Technology เพื่อช่วยจ่ายค่าสอบสวน IGT โดยหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของออสเตรเลียจะถูกคืนให้กับบริษัทเนวาดา หนังสือพิมพ์ Herald-Sun ในออสเตรเลียรายงานในวันนี้
สำนักงานควบคุมการเล่นเกมในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ยอมรับการชำระเงินจำนวน 200,000 ดอลลาร์ หลังจากการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงต่อแขนยุโรปของ IGT ที่ใช้ Reno การสอบสวนที่เริ่มต้นในปี 1998 หลังจากที่ IGT รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล ได้ปิดตัวลงแล้ว และไม่มีผลให้บริษัทต้องเสียค่าปรับใดๆ ตัวแทนของบริษัทกล่าว

หน่วยงานเฝ้าระวังของรัฐบาลได้ตรวจสอบการชำระเงินดังกล่าวและตัดสินใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่ควรยอมรับการชำระเงินดังกล่าว Barry Perry ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐวิกตอเรียอ้างว่าการจ่ายเงินดังกล่าวอาจส่งผลดีต่อ IGT

Ed Rogich รองประธานฝ่ายการตลาดของ IGT กล่าวในวันนี้ว่า IGT ถูกขอให้ช่วยสนับสนุนเงินทุนในการสืบสวน และไม่ได้เป็นภาคีในข้อพิพาทที่ตามมาในออสเตรเลียเกี่ยวกับวิธีการจัดการการชำระเงินโดยหน่วยงานกำกับดูแล

รัฐบาลในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย กำลังดำเนินการทบทวนกฎหมายการเล่นเกมของรัฐ ซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกแนวทางปฏิบัติที่บริษัทเกมช่วยจ่ายเงินสำหรับการสืบสวนของรัฐบาลในการดำเนินธุรกิจของตน ตามรายงานข่าวของออสเตรเลีย

หน่วยงานกำกับดูแลของเนวาดา เช่นเดียวกับในเขตอำนาจศาลการเล่นเกมอื่น ๆ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเรียกเก็บเงินสำหรับการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นรวมถึงการสืบสวนทางธุรกิจในภายหลัง

“ในฐานะผู้รับอนุญาต เราจะปฏิบัติตามทิศทางใดก็ตามที่พวกเขากำหนด” Rogich กล่าวถึงการทบทวนของรัฐบาลวิกตอเรีย บิสมาร์ก นอร์ทดาโกตา – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “ผู้ร่างกฎหมายของรัฐกล่าวว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนอร์ทดาโคตาควรตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการลอตเตอรี Powerball หรือไม่
“ตัวแทน Andy Maragos, R-Minot กำลังพยายามเป็นครั้งที่สามในรอบสามปีที่จะถามคำถามในบัตรลงคะแนน

“หลังจากล้มเหลวในการโน้มน้าวให้สภานิติบัญญัติอนุญาตให้มีการลงคะแนนเสียง Maragos กำลังเสนอมาตรการตามรัฐธรรมนูญที่จะอนุญาตให้รัฐเข้าร่วมลอตเตอรีหลายรัฐได้

“…อดีตผู้ว่าการรัฐ Art Link ประธานสภา North Dakota เกี่ยวกับปัญหาการพนันกล่าวว่าผู้สนับสนุนลอตเตอรีกำลัง `โปรโมตพายในท้องฟ้า’

“…Patrick Crotty แห่ง Bismarck โฆษกของคณะกรรมการสนับสนุนกล่าวว่าจะกันเงินไม่ให้ข้ามเส้นแบ่งรัฐ มินนิโซตา เซาท์ดาโคตา และมอนแทนามีลอตเตอรี่ เช่นเดียวกับจังหวัดซัสแคตเชวันและแมนิโทบาที่เป็นชายแดนของแคนาดา…”

CHICAGO, Illinois—ตามรายงานของ Chicago Sun-Times: “ชิคาโกจะไม่เข้าสู่การแข่งขันที่ดุเดือดสำหรับใบอนุญาตคาสิโนที่มอบให้โดย Emerald Casino Inc. นายกเทศมนตรี Daley กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีโดยอ้างถึงการขาดแคลนเงินสดและที่ดินที่มีอยู่
“สิบปีหลังจากยอมรับแผนของคาสิโนในลาสเวกัสสามแห่งเพื่อสร้างศูนย์รวมความบันเทิงคาสิโนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในชิคาโก Daley กล่าวว่าเขาเชื่อมั่นว่าการพนันคาสิโนไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่จะทำสำหรับเมือง

“…เทศมนตรี William Beavers (อันดับที่ 7), Burton Natarus (อันดับที่ 42) และ Bernard Stone (อันดับที่ 50) แย้งว่าการพนันคาสิโนสามารถสร้างโชคลาภให้กับชิคาโกในช่วงเวลาที่เมืองถูกบังคับให้เลิกจ้างพนักงาน 425 คนเพื่อลบการขาดแคลนเงิน 115 ล้านดอลลาร์ .

“พวกเขายืนยันเพิ่มเติมว่าโรงแรมในตัวเมืองสามารถใช้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อเติมเต็มห้องพักได้ และคาสิโนในชิคาโกสามารถหยุดการแตกตื่นของเรือแกรี่และแฮมมอนด์ได้

“…กดไปว่าเขาปิดประตูการพนันคาสิโนในชิคาโกหรือไม่ นายกเทศมนตรีกล่าวว่า `ใช่แล้ว เราไม่ได้ทำอะไรกับมัน . . . ในเวลานี้ เราไม่ได้ดูเลย . . . หากคุณดูในแง่การเงิน ฉันไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำ”

“…ใบอนุญาตของคาสิโนพร้อมใช้งานหลังจากข้อตกลงเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อให้นักลงทุน Emerald คืนการลงทุนดั้งเดิมของพวกเขา จากนั้นรัฐจะมีอิสระที่จะขอการเสนอราคาจากผู้ประกอบการคาสิโนและเทศบาลที่สนใจ หากไม่มีศาลหรืออัยการสูงสุด Jim Ryan เข้ามาแทรกแซง ใบอนุญาตของ Emerald สามารถลงจอดได้ทุกที่ในรัฐอิลลินอยส์…”

วอชิงตัน – ตามที่รายงานโดย Syracuse Post-Standard: “The Oneida Indian Nation กำลังฟ้องร้องคู่แข่งในศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิลโดยอ้างว่าผู้ผลิตเครื่องพนันอิเล็กทรอนิกส์รายอื่นได้ละเมิดสิทธิบัตรของประเทศตามคดีดังกล่าว
“ประเทศถือสิทธิบัตรสองฉบับเกี่ยวกับระบบวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์ และสร้างเกมผ่านทางบริษัทในเครือ Standing Stone Gaming of Vernon คณะกรรมการการพนันแห่งรัฐวอชิงตันเมื่อสองปีที่แล้วได้ให้ใบอนุญาตแก่ประเทศในการผลิตเกมในรัฐนั้น

“คดีฟ้องร้อง Multimedia Games of Texas ด้วย `การผลิต การใช้ การขาย นำเข้า และ/หรือเสนอขายผลิตภัณฑ์เกม’ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตร Oneida คดีดังกล่าวขอให้ผู้พิพากษาหยุดมัลติมีเดียจากการผลิตหรือขายเกมใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในสิทธิบัตร Oneida และสำหรับความเสียหายที่ไม่ระบุรายละเอียด

“…สิทธิบัตรทั้งสองที่ถือโดย Oneidas นั้นเกี่ยวข้องกับระบบวิดีโอเกมที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่ควบคุมเกมและติดตามบัญชีของผู้เล่น…” ออสเตรเลีย – ตามที่รายงานโดยผู้ลงโฆษณาของออสเตรเลีย: “Sky City Casino ได้รับของขวัญมูลค่า 143 ล้านดอลลาร์ (80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากข้อตกลงที่เจรจาโดยรัฐบาลเสรีนิยมในอดีต
“ข้อตกลงที่จะยกเว้นคาสิโนจากการขึ้นภาษีป้องกันสถานที่เครื่องโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย – ด้วยเครื่องจักร 829 – จากภาษีซุปเปอร์ที่ประกาศในงบประมาณของรัฐเมื่อวันพฤหัสบดี

“สกาย ซิตี้ ได้รับสัมปทานเมื่อตกลงที่จะจ่ายเงิน 180 ล้านดอลลาร์ (101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับคาสิโนในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2000

“มันหมายถึงคาสิโนที่นิวซีแลนด์เป็นเจ้าของจะจ่ายภาษีร้อยละ 34.4 จากรายได้ในอีก 13 ปีข้างหน้า ในขณะที่สถานที่เครื่องโป๊กเกอร์ทางใต้ของออสเตรเลียมีรายได้มากกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ต่อปีจะจ่าย 65 เปอร์เซ็นต์

“รัฐบาลจะสูญเสียรายได้ประมาณ 143 ล้านดอลลาร์”

“…จอห์น ลูอิส ผู้จัดการทั่วไปของสมาคมโรงแรมแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าภาษีซุปเปอร์ได้ส่ง “คลื่นกระแทก” ไปทั่วอุตสาหกรรม

“… AHA กล่าวว่างานประมาณ 1,000 ตำแหน่งทั่วทั้งรัฐจะสูญหายไปก่อนภาษีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม

“…ร็อบ ลูคัส โฆษกกระทรวงการคลังของฝ่ายค้านกล่าวว่าการอายัดภาษีเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้สกายซิตี้ยอมรับการซื้อคาสิโน

“ใครจะจ่ายเงิน 180 ล้านดอลลาร์สำหรับคาสิโน หากคุณไม่สามารถรับข้อผูกพันเกี่ยวกับข้อตกลงภาษีได้” เขากล่าว “หากมีความไม่เท่าเทียมใดๆ ในตอนนี้ – ผ่านความแตกต่างในการลดหย่อนภาษี – นั่น ขึ้นอยู่กับการผิดสัญญาของรัฐบาล Rann แต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถเป็นบ้านของรัฐบาลเดิมได้’…”

เดลาแวร์ – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 – ตามที่รายงานโดยรอยเตอร์: “คดีความแต่ละคดีที่ยื่นฟ้องในศาลเดลาแวร์ Chancery Court เมื่อต้นสัปดาห์นี้ในนามของผู้ถือหุ้นของ PayPal กล่าวหาว่าข้อตกลงดังกล่าวแสดงถึงการละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นเหล่านั้น และ ราคาที่ eBay จ่ายให้กับ PayPal นั้นไม่ยุติธรรมและไม่เพียงพอ บริษัทต่างๆ กล่าวในการยื่นเอกสารด้านกฎระเบียบแยกต่างหากเมื่อวันพฤหัสบดี
“…`(คดีความ) นั้นไร้ประโยชน์ และเราจะต่อสู้กับพวกเขาอย่างจริงจัง” Vince Sollitto โฆษกของ PayPal กล่าว

“…eBay ประกาศเมื่อวันจันทร์ถึงข้อตกลงเพื่อซื้อ PayPal บริษัทเสนอที่จะจ่ายหุ้น eBay ประมาณ 0.39 หุ้นต่อหุ้นของ PayPal โดยประเมินมูลค่าข้อตกลงดังกล่าวที่ประมาณ 1.41 พันล้านดอลลาร์ตามราคาหุ้นปัจจุบันของ eBay มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PayPal อยู่ที่ประมาณ 1.39 พันล้านดอลลาร์ .

“ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงสองสัปดาห์หลังจากที่ PayPal เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งที่สองซึ่งมีข้อขัดแย้ง โดยนักลงทุนและผู้บริหารได้ขายหุ้นของบริษัทชำระเงินออนไลน์จำนวน 6 ล้านหุ้น การเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในเดือนกุมภาพันธ์…”

SALT LAKE CITY, Utah – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Pacific Nakon ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทกำลังทำงานร่วมกับ eConnect (กระดานข่าว OTC: ECNC) เพื่อเปิดตัว eCashPad จำนวนมากร่วมกับซอฟต์แวร์ ICasino Pay เพื่อตอบสนองความต้องการของ นำเสนอคาสิโนอินเทอร์เน็ต 6,000 แห่งเพื่อชำระด้วยเงินสดออนไลน์
ซอฟต์แวร์ Merlin 2 และ ePos2 ที่ได้รับจาก eConnect จะเชื่อมต่อกับ ICasino Pay รองรับการใช้บัตรเติมเงิน และช่วยให้ลูกค้าคาสิโนอินเทอร์เน็ตสามารถย้ายเงินรางวัลของพวกเขาไปยังบัตรเดบิตส่วนตัวสำหรับการใช้งานนอกอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ eCashPad ที่บ้านจะสามารถใช้บัตรเติมเงินหรือ eCashCard ที่โหลด eCheck เพื่อชำระเป็นเงินสดที่คาสิโนทางอินเทอร์เน็ต

eCashPads 1,000 ชิ้นจะถูกนำไปใช้ตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองใหญ่ๆ คุณสามารถซื้อบัตรเติมเงินได้ที่สถานที่เหล่านี้ และผู้บริโภคสามารถใช้ eCashPad และบัตรเติมเงินเพื่อชำระเป็นเงินสดให้กับผู้รับที่หลากหลาย

ขณะนี้ eConnect ได้เริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจใช้หุ้นที่ซื้อคืนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร หรืออาจเกษียณอายุในกระทรวงการคลัง สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทในปัจจุบันช่วยให้สามารถดำเนินโครงการซื้อคืนได้ โดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนภายใน การนำไปใช้ และแผนการเติบโต การดำเนินการที่บริษัทได้ดำเนินการ เกี่ยวกับการลดจำนวนหุ้นในตลาดลอยตัว ณ วันที่ 22 กรกฎาคม และการดำเนินการในปัจจุบันของโครงการซื้อคืนหุ้น กำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น การซื้อหุ้นใดๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นกับการซื้อดังกล่าวตามกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และกฎของ NASD

eCashPad เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับใช้ในบ้านราคาประหยัดที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งขณะนี้ eConnect ใช้งานอยู่ ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตสามารถรูดบัตรเครดิตของตนที่เว็บไซต์ที่เปิดใช้งานเฉพาะ Bank Eyes เท่านั้น และยังส่งการชำระเงินด้วยเงินสดด้วย eCashCard แบบเติมเงินหรือมูลค่าเพิ่มบนเว็บอีกด้วย ไซต์ผู้ค้า eCashPad พร้อมให้ใช้งานกับแอพพลิเคชั่นเกมจากที่บ้าน

ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – PDS Gaming Corporation (Nasdaq: “PDSG”) บริษัทเกมที่หลากหลายที่ให้การเงิน เช่า และจำหน่ายอุปกรณ์เกมสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโน และดำเนินการ Rocky’s Sports Pub and Grill ในเมืองรีโน รัฐเนวาดา ในวันนี้ ประกาศว่า Martha Vlcek ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท ได้ยื่นขอลาออกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ด้านอื่นๆ เธอจะช่วยบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านความรับผิดชอบทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น การค้นหาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และนายปีเตอร์ เคลียร์รี ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะรับหน้าที่เป็นซีเอฟโอชั่วคราว
ในบทบาทปัจจุบันของเขาในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นายเคลียร์รี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานประจำวันของบริษัท นายเคลียร์รี่ได้รับการว่าจ้างให้เป็น CFO ของบริษัทในปี 2538 และต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

“Martie มอบความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในขณะที่อยู่ที่ PDS” โยฮัน พี. ฟินลีย์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกล่าว “เราซาบซึ้งในการมีส่วนร่วมและการอุทิศตนของ Martie ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และขอให้เธอโชคดีในการแสวงหาสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ในความสามารถของ Peter ที่จะรับหน้าที่นี้จนกว่าจะพบผู้สืบทอด”

“ฉันเชื่อว่า PDS เป็นบริษัทที่มีอนาคตที่ดีและการตัดสินใจลาออกของฉันไม่ใช่เรื่องง่าย” Vlcek กล่าว อย่างไรก็ตาม ฉันได้ตัดสินใจที่จะแสวงหาผลประโยชน์อื่นและใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น ฉันหวังว่าบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะโชคดีในอนาคต”

PDS Gaming Corporation นำเสนอโซลูชันทางการเงินและการเช่าที่ปรับแต่งได้เองให้กับอุตสาหกรรมคาสิโนในสหรัฐอเมริกา บริษัทยังดำเนินธุรกิจ Rocky’s Sports Pub and Grill ในเมืองรีโน รัฐเนวาดา PDS Gaming Corporation มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา และมีการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหุ้น Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “PDSG”

ISWICH, สหราชอาณาจักร — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Parlaycard Limited ได้ประกาศว่าจะยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือและใบอนุญาตซอฟต์แวร์กับ Play121 Limited ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินการเว็บไซต์ Parlaycard.com
ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม กรรมการของ Parlaycard Limited ได้ลงมติให้ยุติความสัมพันธ์กับ Play 121 และก้าวไปข้างหน้าในทิศทางใหม่ที่บริษัทได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมของตนเองเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ Parlaycard.com คณะกรรมการอ้างถึงเหตุผลของการแยกเป็นความแตกต่างในวิสัยทัศน์สำหรับ URL และยังกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของ Play121 Limited

Parlaycard Limited อนุญาตซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และ URL (Parlaycard.com) ให้กับ Play121 ในฐานะผู้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 บริษัทดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตการเล่นเกมของ Play121 Limited ซึ่งถือใบอนุญาตของเจ้ามือรับแทงในสหราชอาณาจักร

Parlaycard Limited กำลังแสวงหาใบอนุญาตและสถานที่ใหม่เพื่อโฮสต์การดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ กรรมการมีแง่ดีว่าจะได้รับการแก้ไขภายในสัปดาห์หน้าหรือประมาณนั้น

บริษัทต้องการย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของ Parlaycard.com แต่อย่างใด “ผู้เล่นสามารถเดิมพันต่อไปและมั่นใจได้ว่าบัญชีของพวกเขาปลอดภัย” Michael E. Bruney ผู้อำนวยการกล่าว

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ Parlaycard.com มีทรัพยากรที่แข็งแกร่งขึ้น และช่วยให้บริษัทยังคงสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ ต่อไป ด้วยเป้าหมายสูงสุดในการมอบเมนูตัวเลือกการเดิมพันที่หลากหลายและน่าพึงพอใจแก่ลูกค้า

สหราชอาณาจักร – ตามรายงานของ New Age Media: “บริษัทเกมออนไลน์ Cashcade ใกล้จะได้รับเงินทุนหกหลักแล้ว และกำลังเจรจากับเจ้าของสื่อหลายรายเกี่ยวกับการเปิดตัวคาสิโนออนไลน์ป้ายขาวและบิงโกบนเว็บ
“การจัดหาเงินทุนจะมาจากนักลงทุนเอกชน โดยคาดว่าธุรกิจจะมีมูลค่า 10 ล้านปอนด์ (6.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

“…ในส่วนของเงินทุน Cashcade ได้เปลี่ยนโฟกัสจากเฉพาะเว็บไซต์เกมที่ดำเนินงานอยู่ และตอนนี้กำลังเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองเป็นซัพพลายเออร์เกมไวท์เลเบลแบบธุรกิจกับธุรกิจ

“ได้เชื่อมโยงกับกลุ่มการพนันนอกชายฝั่ง Victor Chandler เพื่อออกใบอนุญาต The Spin Room ซึ่งเป็นบริการคาสิโนบน Java เวอร์ชันไวท์เลเบล

“…ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Cashcade จะเปิดตัวคาสิโนออนไลน์สำหรับ The Racing Post บนพอร์ทัล Smartbet และกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวบิงโกและเกมแบบจ่ายเพื่อเล่นไปยังโฮสต์ของพอร์ทัลอื่น ๆ … “

นักวิเคราะห์: การพิจารณาคดีปูทางให้กับคาสิโนดีทรอยต์ใหม่

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย – ตามที่รายงานโดยรอยเตอร์: “คำตัดสินของศาลที่สนับสนุนกระบวนการประมูลโดยคาสิโนดีทรอยต์สามแห่งได้รับใบอนุญาตของพวกเขาปูทางให้ทั้งสามคนก้าวไปข้างหน้าด้วยแผนที่จะแทนที่สิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวในปัจจุบันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกถาวร นักวิเคราะห์กล่าว วันพุธ.
“ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ โรเบิร์ต โฮล์มส์ เบลล์ ตัดสินเมื่อวันอังคารว่าเมืองดีทรอยต์ไม่จำเป็นต้องนำใบอนุญาตคาสิโน 3 ใบออกมาเพื่อเสนอราคาใหม่”

“…นักวิเคราะห์กล่าวว่าการพิจารณาคดีล่าสุด – ซึ่งอาจยังคงถูกอุทธรณ์ – จะให้ระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับคาสิโนทั้งสามในขณะที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าด้วยแผนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ถาวร

“ทั้งสามแห่งคือ MGM Grand Detroit ซึ่งเป็นเจ้าของโดย MGM Mirage (NYSE: MGG); MotorCity ซึ่งถือหุ้น 53.5 เปอร์เซ็นต์โดย Mandalay Resort Group (NYSE: MBG) และ Greektown

“ในมุมมองของเรา ความละเอียดของคดีนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคาสิโนดีทรอยต์ทั้งสามแห่ง … เนื่องจากตอนนี้พวกเขาควรจะสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยแผนสำหรับคาสิโนถาวรในสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นตลาดเกมที่มีกำไรมาก” เขียน Jason Ader นักวิเคราะห์ของ Bear Stearns ในบันทึกการวิจัย…”

RALEIGH, North Carolina – ตามที่รายงานโดย Alamance Times-News: “ตัวแทนของ Alamance County เป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนที่การตัดสินใจคัดค้านการลงประชามติลอตเตอรีทำให้การลงคะแนนในประเด็นนี้ล่าช้าในวันพุธใน NC House ผู้สนับสนุนไม่ต้องการ เสี่ยงทายว่าคะแนนเสียงจะตกไปหรือไม่ โดยเว้นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ให้กับผู้ว่าการรัฐ ไมค์ อีสลีย์ ซึ่งเคยถูกลอตเตอรี่นับตั้งแต่หาเสียงชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐในปี 2543
“…หนึ่งในผู้สนับสนุนลอตเตอรีที่แพ้คือตัวแทน WB `Junior’ Teague, R-Alamance ที่บอกว่าเขาเปลี่ยนใจตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

“…`เมื่อฉันหาเสียง ฉันรณรงค์เพื่อลงคะแนนเสียงของประชาชน’ Teague กล่าว `ฉันคิดว่าความรู้สึกที่นั่นเปลี่ยนไปแล้ว’

“ …เขาบอกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของความคิดเห็นที่เขาได้รับไม่เห็นด้วยกับลอตเตอรี

” [ตัวแทน Billy Owens, D-Pasquotank ผู้สนับสนุนร่างกฎหมายลอตเตอรี] กล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามลอตเตอรีทำงานได้ดีกว่าในการส่งข้อความออกไปมากกว่าผู้สนับสนุน

“…เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าคนในอำเภอของเขาสนับสนุนลอตเตอรี…” วอชิงตัน ดี.ซี. – ตามที่รายงานโดย Las Vegas Review-Journal: “ผู้นำสภาผู้แทนราษฎรที่มีชื่อเสียงคัดค้านรูปแบบปัจจุบันของร่างกฎหมายเพื่อห้ามการพนันทางอินเทอร์เน็ต และจะต่อต้านความพยายามที่จะพัฒนากฎหมายให้อยู่ในชั้นสภาในปีนี้ เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันพุธ
“House Majority Whip Tom DeLay, R-Texas ไม่สนับสนุนการพนันทางอินเทอร์เน็ต แต่มีความกังวลว่าข้อห้ามที่เสนอโดยตัวแทน Bob Goodlatte, R-Va. จะลดทอนสิทธิของรัฐ” โฆษก Jonathan Grella กล่าว

“…DeLay พบกันประมาณ 30 นาทีในวันพุธในห้องทำงานของเขากับตัวแทน Jim Gibbons, R-Nev. ประธาน House Gaming Caucus และผู้นำพรรคการเมืองอีกสองคน ได้แก่ Reps. Frank LoBiondo, RN.J. และ Jerry Weller R-Ill. Frank Fahrenkopf ประธาน American Gaming Association ก็เข้าร่วมด้วย

“จุดประสงค์ กิบบอนส์กล่าวว่าคือเพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับร่างกฎหมายของกู๊ดแลตต์ ซึ่งผ่านคณะกรรมการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนที่แล้วด้วยคะแนนเสียง 18 ต่อ 12 เสียง

“…หนึ่งในข้อยกเว้นของ Goodlatte จะอนุญาตให้มีการพนันทางอินเทอร์เน็ตระหว่างรัฐที่เลือกที่จะทำให้ถูกกฎหมาย คณะกรรมาธิการการเล่นเกมเนวาดากำลังศึกษาว่าการพนันออนไลน์สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

“กิ๊บบอนส์กล่าวว่าเขาออกจากการประชุมเมื่อวันพุธโดยเชื่อว่าดีเลย์จะไม่ยอมให้การห้ามการพนันทางอินเทอร์เน็ตก้าวไปสู่สภาผู้แทนราษฎรในปีนี้เพื่อลงคะแนนเสียงรอบสุดท้าย…”

ดีทรอยต์, มิชิแกน – ตามที่รายงานโดย Detroit News: https://bio.site/holidaypalace/ “ห้องโถงสหภาพที่อยู่ติดกับสถานที่ที่เป็นไปได้สำหรับสถานเล่นการพนันถาวรที่หรูหราและฟุ่มเฟือยกว่าของ MGM Grand Detroit Casino นั้นใกล้จะขายให้กับ MGM ไปอีกก้าวหนึ่ง
“ในคืนวันอังคาร กลุ่มภราดรภาพระหว่างประเทศของคนงานไฟฟ้าในพื้นที่ 58 ลงมติอย่างท่วมท้นให้ขายสำนักงานใหญ่ของตนให้กับ MGM ซึ่งในเดือนเมษายนเสนอราคา 12.5 ล้านดอลลาร์สำหรับ Michigan Executive Plaza ซึ่งอยู่ใกล้เคียงขนาด 9.6 เอเคอร์ของรัฐ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีศักยภาพสำหรับคาสิโนถาวร

“…จากสมาชิกท้องถิ่น 58 คนประมาณ 500 คนที่โหวตข้อเสนอที่สองของ MGM มีเพียงหนึ่งโหลเท่านั้นที่โหวตไม่” Kenith Briggs ผู้จัดงาน Local 58 กล่าว

“การขายท้องถิ่น 58 ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงแยกแยะประเด็นต่างๆ เช่น กำหนดเวลาในการย้ายที่เป็นไปได้ของสหภาพ”

“แต่ผู้จัดการธุรกิจในท้องถิ่น 58 Jeff Radjewski แสดงความมองโลกในแง่ดีเมื่อคืนวันอังคารว่าทั้งสองฝ่าย `สามารถทำให้มันสำเร็จได้’

“…MGM Grand Detroit ได้กล่าวว่าคาดว่าจะเสร็จสิ้นเว็บไซต์สำหรับคาสิโนถาวรในสัปดาห์หน้า” ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย – ตามที่รายงานโดยรอยเตอร์: “บริษัทโรงแรมควรจะเห็นฝนตกบนพรมแดงของพวกเขา เมื่อพวกเขารายงานผลประกอบการไตรมาสสองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ในขณะที่ลูกพี่ลูกน้องของคาสิโนควรแสดงโชคบ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากทั้งสองกลุ่มมองหาสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ตกต่ำ
“ไม่เหมือนกับโรงแรมไม่มีบริษัทคาสิโนรายใหญ่ใดได้เตือนถึงรายได้หรือรายได้ที่ขาดหายไปหรือให้คำแนะนำใหม่ใด ๆ เลยสำหรับไตรมาสที่สอง

“นักวิเคราะห์กล่าวว่ากลุ่มโดยรวมมีอาการดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากแนวโน้มรายได้ที่แข็งแกร่งในรัฐส่วนใหญ่ที่มีการพนันคาสิโนที่ถูกกฎหมาย

“เหตุผลส่วนหนึ่งที่คาสิโนมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโรงแรมก็คือรายรับจากการพนัน เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบริโภคบุหรี่ มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นในช่วงขาลง ในทางตรงกันข้าม การเดินทางเพื่อธุรกิจนั้นฟื้นตัวได้ช้าแม้จะมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่อื่นใน นักวิเคราะห์กล่าวว่า

“…บริษัทโรงแรมชั้นนำ 4 แห่งกล่าวก่อนหน้านี้ว่าธุรกิจอ่อนแอในไตรมาสนี้ ทำให้นักวิเคราะห์ต้องลดความคาดหวังลงและคาดการณ์ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากประมาณการของพวกเขา

“บริษัทคาสิโนมีอาการดีขึ้น ต้องขอบคุณส่วนใหญ่จากการพึ่งพานักเดินทางเพื่อการพักผ่อนที่ยังคงใช้เวลาช่วงวันหยุดต่อไปแม้จะมีเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การเดินทางเพื่อธุรกิจยังคงอ่อนแอเนื่องจากบริษัทต่างๆ สามารถควบคุมการเดินทางขององค์กรได้จนกว่าเศรษฐกิจจะแสดงสัญญาณที่ดีขึ้นของการปรับปรุง

“…`คำถามที่แท้จริงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคือ จะมีแนวทางอนุรักษ์นิยมมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหรือไม่ เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าการเดินทางเพื่อธุรกิจจะฟื้นตัวในอัตราที่บริษัทต่างๆ คาดหวังไว้เมื่อต้นปีนี้” Jason Ader กล่าว นักวิเคราะห์จาก Bear Stearns

“Ader กล่าวว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยืดหยุ่นแม้จะมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำบางส่วนอยู่เบื้องหลังประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่คาดไว้โดยบริษัทคาสิโนชั้นนำ แต่เขาเสริมความต้องการความบันเทิงคาสิโนก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวน้อยกว่าความต้องการโรงแรม…”

ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Alliance Gaming Corp. (Nasdaq: ALLY) ประกาศในวันนี้ว่าจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สี่และสิ้นปีและจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2545 เวลา 10.00 น. ตามเวลาแปซิฟิก ( 13.00 น. ตามเวลาตะวันออก) หากต้องการเข้าถึงการโทรสดกรุณากด (719) 457-2635 บริษัทจะออกอากาศการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ Alliance Gamingแท็บนักลงทุนสัมพันธ์ โปรดเผื่อเวลา 10 นาทีในการลงทะเบียนและดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

บริษัทยังได้ประกาศด้วยว่าสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 บริษัทคาดว่าจะรายงานกำไรก่อนรายการที่ผิดปกติในช่วง 1.03 ถึง 1.05 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว 47.5 ล้านหุ้นในปีงบประมาณ ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่รวมผลประโยชน์สุทธิที่คาดว่าจะเป็นผลมาจากรายการที่ไม่ใช่เงินสดบางรายการ

Alliance Gaming เป็นบริษัทเกมที่หลากหลายซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส บริษัทมีส่วนร่วมในการออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย และดำเนินการอุปกรณ์และระบบเกมขั้นสูงทั่วโลก เป็นผู้ดำเนินการเส้นทางเครื่องเกมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และดำเนินการคาสิโนสองแห่ง

ลาสเวกัส – โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่งซื้อหุ้นร้อยละ 9.8 ในบริษัทแม่ของริเวียราในข้อตกลงที่เขากล่าวว่าทำขึ้นเพื่อ “วัตถุประสงค์ในการลงทุน” เท่านั้น

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์ก-นิวเจอร์ซีย์และหัวหน้าคาสิโนซื้อหุ้นของ Riviera Holdings จำนวน 350,000 หุ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ในราคา 6.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือ 2.275 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานในวันพุธที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่มีแผนที่จะซื้อหรือร่วมกันบริหารริเวียราที่มีห้องพัก 2,254 ห้อง หลังจากซื้อหุ้นด้วย “ทรัพยากรส่วนตัว” ของเขา

“ฉันรักลาสเวกัสมาโดยตลอด ฉันคิดว่า (แถบเหนือ) เป็นพื้นที่ที่เริ่มดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และฉันคิดว่าฝ่ายบริหารของริเวียร่าในปัจจุบันทำงานได้ดี” เขากล่าวเมื่อวันพุธ

ทรัมป์ชี้ให้เห็นถึงแผนการของ Steve Wynn ที่จะพัฒนาพื้นที่ Desert Inn ขึ้นใหม่และ Phil Ruffin เพื่อเปลี่ยน New Frontier ของเขาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองของ North Strip

ในเดือนเมษายน ทรัมป์ประกาศแผนการร่วมกับรัฟฟินเพื่อสร้างคอนโดมิเนียมสูง 60 ชั้นมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ ไม่ไกลจากเดอะสตริป ใกล้กับนิวฟรอนเทียร์และศูนย์การค้าแฟชั่นโชว์

“เรากำลังดำเนินการในส่วนนั้นอยู่” ทรัมป์กล่าว พร้อมเสริมว่าโครงการนี้ “ไม่มีตารางเวลาจริง”

บริษัท US Trust แห่งแคลิฟอร์เนียยังได้ซื้อหุ้นของ Riviera Holdings จำนวน 336,000 หุ้นเพื่อถือหุ้นร้อยละ 9.4 ในบริษัท ตามเอกสารยื่นแยกต่างหากกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเกมซึ่งมีคาสิโน Black Hawk, Colo. มียอดคงเหลือ 3.57 ล้านหุ้น

กฎหมายเนวาดาไม่ต้องการให้ทรัมป์หรือยูเอสทรัสต์ได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบสำหรับข้อตกลงดังกล่าว เนื่องจากแต่ละฝ่ายถือหุ้นในริเวียร่าน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

ทรัมป์กล่าวว่าการซื้อของเขาและบริษัทการลงทุนในแคลิฟอร์เนียไม่เกี่ยวข้องกัน

“ฉันไม่รู้ว่านั่นหมายความว่าอย่างไร” เขากล่าวเกี่ยวกับการซื้อ US Trust “นี่เป็นเพียงโอกาสในการลงทุน ฉันจะแจ้งให้คุณทราบสักวันหนึ่งในอนาคต ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี”

หุ้นริเวียร่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพุธในตลาดหลักทรัพย์อเมริกันเพื่อปิดวันที่ 6.25 ดอลลาร์ หุ้นมีการซื้อขายสูงถึง $8.25 ในวันที่ 6 พฤษภาคม และต่ำสุดที่ $3.15 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน

Bob Vannucci ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Riviera Holdings มองข้ามความสำคัญของการซื้อหุ้นของ Trump และ US Trust

“เท่าที่ฉันรู้ พวกเขาแค่มองว่ามันเป็นการลงทุน” Vannucci กล่าว “ไม่มีการพูดคุย ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีการติดต่อระหว่างบริษัทใดๆ เลย”

เมื่อเดือนที่แล้ว Riviera Holdings เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 215 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2553 เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ที่ออกโดยสาธารณะ

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้รับเลือกในเดือนมิถุนายนโดยเจ้าหน้าที่ของเจฟเฟอร์สันเคาน์ตี้ รัฐมิสซูรี เพื่อสร้างและดำเนินการคาสิโนประมาณ 60 ไมล์ทางใต้ของเซนต์หลุยส์

“หุ้นของเรามีมูลค่ามากกว่าที่เป็นอยู่มาก และพวกเขาอาจจะรู้สึกแบบเดียวกัน” Vannucci กล่าวถึง Trump และ US Trust

Riviera เข้าสู่ตลาดมาหลายปีแล้ว และ https://bio.site/sagaming/ Vannucci และประธานบริษัท Bill Westerman ได้พูดคุยกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพอย่างน้อยหนึ่งรายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตามแหล่งข้อมูลที่มีความรู้ แต่ Vannucci ปฏิเสธเมื่อวันพุธเพื่อพูดถึงศักยภาพของการซื้อกิจการ

“เรากำลังเดินไปในที่ที่เราอยู่” เขากล่าว “เราสร้างบริษัทของเราสำหรับอนาคต ซึ่งรวมถึงเมืองเซนต์หลุยส์และตลาดอื่นๆ”

การเก็งกำไรเกี่ยวกับการลงทุนเล่นเกมของทรัมป์บน Strip ได้แพร่สะพัดมาหลายปีแล้ว แต่ในขณะที่คาสิโนในแอตแลนติกซิตี้สามแห่งของเขาเป็นผู้สร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง พวกเขาก็มีหนี้สินจำนวนมาก ตัดความสามารถในการทำกำไรและความน่าดึงดูดใจของนักลงทุนใน Wall Street

นั่นทำให้เดนนิส ฟอร์สต์ นักวิเคราะห์เกมของแมคโดนัลด์ อินเวสต์เมนต์ มองข้ามคำพูดใดๆ ก็ตามที่ว่าทรัมป์อาจระดมเงินเพื่อซื้อริเวียร่าหรือคาสิโนโรงแรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ล้มมันลงแล้วแทนที่ด้วยโปรเจ็กต์ใหญ่ๆ

“ด้วยประวัติของเขาในแอตแลนติกซิตี้ ผมคงไม่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นแบบนั้น” ฟอร์สต์กล่าว “ฉันสงสัยอย่างมากว่าเขาจะสามารถระดมเงินทุนเพื่อทำเช่นนั้นได้”

หุ้นของทรัมป์โฮเต็ลแอนด์คาสิโนรีสอร์ทร่วงลง 16 เซนต์เมื่อวันพุธที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กปิดที่ 2.16 ดอลลาร์ หุ้นซื้อขายสูงถึง 3.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 26 เมษายน และต่ำสุดที่ 83 เซนต์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน

นอกเหนือจากคาสิโนในแอตแลนติกซิตีสามแห่งของบริษัทแล้ว Trump Hotels ยังให้บริการเรือล่องแม่น้ำอินเดียน่า และคาสิโนชนเผ่าที่ปาล์มสปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทรัมป์ได้ให้ตัวเลือกแก่ทรัมป์ โฮเต็ล แอนด์ คาสิโน รีสอร์ท โฮลดิ้งส์ เป็นเวลา 1 ปี ในการซื้อหุ้นริเวียร่า ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Innovative Gaming Corporation of America (Nasdaq: IGCA) ประกาศในวันนี้ว่าคาดว่าผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองจะดีกว่าคำแนะนำของบริษัทล่าสุดเล็กน้อย ขณะนี้บริษัทประมาณการรายรับสุทธิในช่วงไตรมาสที่สองจะอยู่ที่ 2.705 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อนเล็กน้อย และรายรับสุทธิของไตรมาสแรกมากกว่าสองเท่าซึ่งอยู่ที่ 1.22 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังคงคาดการณ์ว่ารายรับในไตรมาสที่สามจะเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าอีกครั้งเป็น 5.5 ล้านดอลลาร์ และประมาณการรายรับในไตรมาสสี่ที่ 8.7 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้คาดว่าการสูญเสีย EBITDA ในไตรมาสที่สองจะอยู่ที่ประมาณ 176,000 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากจากการสูญเสียเกือบ 783,000 ดอลลาร์ในไตรมาสแรก คาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการภายในหรือก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2545

รายได้สุทธิของบริษัทโดยประมาณอยู่ที่ 2,705,877 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 222% เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิที่ 1,220,045 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกปี 2545 และเพิ่มขึ้น 500% เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิที่ 532,448 ดอลลาร์จากไตรมาสสี่ปี 2544 ในช่วงสองไตรมาสแรก ในปี 2545 บริษัทได้จำหน่ายและติดตั้งเกมที่มีผู้เล่นหลายคนและวิดีโอสล็อตในเนวาดา แคลิฟอร์เนีย แอริโซนา มิชิแกน และออสเตรเลีย

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งทางการตลาดและสถานการณ์ทางการเงินของเรา” Laus M. Abdo ซีอีโอคนใหม่ของ Innovative Gaming Corporation of America กล่าว “รายได้ที่เพิ่มขึ้น 100% บวกทุกไตรมาสถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงการต้อนรับของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา และเรากำลังเข้าใกล้จุดคุ้มทุน EBITDA เพียงสองในสี่หลังจากประสบกับการสูญเสียหนึ่งล้านดอลลาร์ต่อเดือน กำไรขั้นต้นของเรา อัตรากำไรขั้นต้น 50% สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน”

บริษัทยังคงประมาณการรายรับในปี 2545 ที่ประมาณ 17.8 ล้านดอลลาร์ และลด EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2545 ลงเหลือ 4.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 5.1 ล้านดอลลาร์ บริษัทระบุเพิ่มเติมว่าการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของการเพิ่มทุนและระยะเวลาในการได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

Innovative Gaming Corporation of America พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องเกมที่ให้ความบันเทิงสูงผ่านบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนโดยตรงไปยังตลาดเกมและผ่านผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

BILOXI, Mississippi – ตามที่รายงานโดย South Mississippi Sun Herald: “อุตสาหกรรมคาสิโนชายฝั่งกำลังทำงานเพื่อช่วยเหลือพนักงานในสิ่งที่มักจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการบรรลุความฝันแบบอเมริกันในการเป็นเจ้าของบ้าน: การจ่ายเงินดาวน์
“คาสิโนกำลังร่วมมือกับ Biloxi เมืองที่มีเปอร์เซ็นต์ที่อยู่อาศัยที่เจ้าของครอบครองน้อยที่สุดในมิสซิสซิปปี้ตอนใต้เพื่อตั้งค่าโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ รายละเอียดยังไม่ได้ถูกสะกดออกมา แต่คาสิโนได้ตกลงกันในหลักการเพื่อตั้งค่าโปรแกรมการหักเงินเดือน เพื่อให้พนักงานสามารถประหยัดเงินสำหรับเงินดาวน์ได้ คาสิโนจะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของเงินที่พนักงานของพวกเขาประหยัดได้

“ทุกครั้งที่มีคนรู้สึกมั่นคง พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะภักดีมากขึ้น และอยู่กับงานปัจจุบันและทำงานได้ดีขึ้น” เบเวอร์ลี มาร์ติน ผู้อำนวยการของ Mississippi Casino Operators Association กล่าว

“David Staehling ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชุมชนของเมืองกำลังทำงานร่วมกับผู้บริหารคาสิโน นายธนาคาร และผู้ให้กู้จำนองเพื่อสร้างโครงการซึ่งเชื่อมโยงกับความพยายามในการฟื้นฟู East Biloxi

“…โปรแกรมนี้เปิดสำหรับนายจ้างอื่นๆ ที่สนใจในการตั้งค่าการหักเงินเดือนสำหรับการชำระเงินดาวน์ในบ้าน Staehling กล่าว และใครก็ตามที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางอาจมีคุณสมบัติ ไม่ว่าพวกเขาจะจ้างโดยคาสิโนก็ตาม เมืองนี้ วางแผนที่จะจัดการประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในเวลาประมาณสองเดือนเมื่อรายละเอียดเฉพาะของโปรแกรมได้รับการแก้ไขแล้ว

“…นอกเหนือจากการชำระเงินดาวน์แล้ว อุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งในการเป็นเจ้าของบ้านก็คือเครดิตไม่ดี ตัวแทนของ Fannie Mae ซึ่งเป็น Federal National Mortgage Association ได้พบกับนายธนาคาร Coast เพื่อหารือเกี่ยวกับการให้ผู้คนเข้าถึงสินเชื่อสำหรับการซื้อบ้านได้มากขึ้น…”

ลาสเวกัส – ตามที่รายงานโดย Las Vegas City Life: “ครั้งต่อไปที่คุณเล่นการพนันที่ฮาร์ดร็อค คุณอาจต้องการดูชิปของคุณอย่างใกล้ชิด มีชิปที่ระลึกมูลค่า 25 ดอลลาร์ใหม่ที่ออกเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนซึ่งแทบจะในทันทีที่กลายเป็น หนึ่งในสองสิ่งที่มีค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงแรม-คาสิโน
“…ชิปดังกล่าวมีอายุย้อนไปถึงวันที่ 17 พฤษภาคม เมื่อแซมมี่ ฮาการ์เล่นรายการแรกจากสองรายการที่ The Joint คาสิโนให้เกียรติฮาการ์ด้วยการตบหน้าเขาบนชุดชิป เช่นเดียวกับที่มักจะทำกับนักแสดงหลักๆ และ มีการสร้างชิปมูลค่า 25 ดอลลาร์จำนวน 250 ชิป ซึ่งทั้งหมดมีมูลค่าตามมูลค่าที่โต๊ะของคาสิโน อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาเสนอบน eBay สำหรับชิปมูลค่า 25 ดอลลาร์ได้แตะระดับ 1,500 ดอลลาร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

“สิ่งที่แยกชิปนี้โดยเฉพาะจากของที่ระลึกฮาร์ดร็อคอื่น ๆ นับไม่ถ้วนก็คือในขณะที่รุ่น $ 5 ส่วนใหญ่ถูกเสนอให้กับประชาชนทั่วไป ชิปส่วนใหญ่ของ $ 25 ถูกนำเสนอเป็นของขวัญให้กับผู้ติดตามของ Hagar และแขกผู้มีเงินสูงของคาสิโน บางส่วนถูกวางไว้บนโต๊ะโดยตรงเพื่อใช้งาน แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนผ่านกรงคาสิโน นั่นทำให้นักสะสมและตัวแทนจำหน่ายที่ต้องเข้าแถวเป็นเวลาหลายชั่วโมงทุกครั้งที่ฮาร์ดร็อคออกชิปตัวใหม่ออกมาท่ามกลางความเย็นพร้อมกับนักสะสมทั่ว ประเทศที่ซื้อชิปใหม่จากผู้ประกอบการในท้องถิ่นในราคามาร์กอัป

“…วิธีการกระจายนั้นไม่เพียงแต่จำกัดการจัดหาชิปในหมู่นักสะสมอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลให้ราคาสูงขึ้น แต่ยังสร้างแจ็คพอตที่เป็นไปได้สำหรับนักพนันและผู้ค้าที่เชี่ยวชาญที่ฮาร์ดร็อค ในขณะที่นักสะสมและตัวแทนจำหน่ายไม่น่าจะเดิมพันชิปอันมีค่าของพวกเขาที่ โต๊ะ Hagars มูลค่า 25 ดอลลาร์สามารถไปได้ทุกที่

“…นักสะสมไม่สนใจที่จะค้นหาชิปบนโต๊ะ อย่างไรก็ตาม และชิป Hagar มูลค่า 25 ดอลลาร์ได้กลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันในแวดวงของพวกเขา ในขณะที่ชิปที่หายากเหลือเกินอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานอดิเรกสำหรับนักสะสมที่เน้นไปที่คาสิโนรุ่นเก่า นักสะสมฮาร์ดร็อคมีมุมมองที่แตกต่างออกไป

“ตามคำบอกเล่าของ Andy Hughes ผู้ดูแลเว็บไซต์ Nevada Casino Chips: `ผู้คนที่อยู่ในงานอดิเรกมาตั้งแต่ปี 1995 เมื่อฮาร์ดร็อคเปิดขึ้น พวกเขามีความคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าจะได้ชิปเหล่านั้นอยู่เสมอ’…”

Death Pools เดิมพันในสงครามนิวเคลียร์

อินเดียนา– ตามรายงานของ ABC News: “Death Pools – การพลิกโฉมการแข่งขันบาสเก็ตบอลของวิทยาลัย – ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอินเทอร์เน็ต ผู้เข้าร่วมมักจะโยนเงินสองสามดอลลาร์ลงในหม้อและเดาว่าเมื่อใดที่นักข่าวหลายคนจะตายเพื่อรางวัลเงินสดและการโอ้อวด สิทธิ
“ตอนนี้ ลุค ไฮเดลเบอร์เกอร์กำลังยกระดับเกมที่เลวร้ายนี้ไปสู่ระดับใหม่ด้วย Death Pool ของอินโด-ปากีสถาน

“แค่เดาเวลาที่แน่ชัดที่ระเบิดลูกแรกระเบิดแล้วคุณจะชนะ มันง่ายมาก คุณไม่จำเป็นต้องเดาด้วยซ้ำว่าใครโจมตีก่อน แค่ต้องเดาด้วยว่าผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปกี่ล้านคน – นั่นคือวิธีตัดสินไทเบรก .

“คุณป่วยหรือยัง? ไฮเดลเบอร์เกอร์ก็หวังเช่นนั้น

“แน่นอนว่า การที่ไฮเดลเบอร์เกอร์ใช้อารมณ์ขันแบบมืดมนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้คนพูดถึงว่าเราเข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์ในเอเชียใต้มากแค่ไหน”

“กลุ่มความตายเล็กๆ น้อยๆ ของฉันไม่ได้สนับสนุนให้ชาวอินเดียและชาวปากีสถานใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งกันและกัน ฉันแค่พยายามเน้นย้ำว่าสิ่งทั้งหมดนี้ไร้สาระเพียงใดในแบบเล็กๆ ของฉันเอง” เขากล่าว

“…ไฮเดลเบอร์เกอร์ โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์วัย 28 ปีจากอินเดียแนโพลิส กล่าวว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองใดๆ นี่เป็นเพียงคำแถลงส่วนตัวของเขาเอง และเพื่อให้สอดคล้องกับถ้อยแถลงส่วนตัวเกี่ยวกับสงครามที่เขาชื่นชอบ ดร.สเตรนจ์เลิฟ แห่งสแตนลีย์ คูบริก

“…เมื่อเทียบกับเกมที่ใหญ่กว่าบนอินเทอร์เน็ต Death Pool ในอินโด – ปากีสถานนั้นเป็นเพียงมันฝรั่งขนาดเล็ก รางวัลอยู่ที่เพียง 120 ดอลลาร์เท่านั้น และไฮเดลเบอร์เกอร์ก็นำเงินส่วนใหญ่มาเอง

“… ณ วันที่ 25 มิถุนายน มีคนลงสระแล้ว 303 คน ตามเว็บไซต์ผู้เข้าแข่งขันคนล่าสุดคือ Andy Huchings จากบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก เขาคาดการณ์ว่าระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกจะตกในวันที่ 19 พ.ย. ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตหนึ่งล้านคน

“`Megadeath’ เป็นภาษาสงครามเย็นที่หมายถึงผู้เสียชีวิต 1 ล้านคน ผู้เข้าร่วมหลายคนคาดเดาว่าการโจมตีครั้งแรกจะทำให้มีผู้เสียชีวิต 30 megadeath

“…ไฮเดลเบอร์เกอร์บอกว่าเขาหวังว่าระเบิดจะไม่เกิดขึ้น ในโลกที่สมบูรณ์แบบ อินเดียและปากีสถานจะปลดอาวุธและเขาจะโยน “พรรคไม่แพร่ขยายอาวุธ” พร้อมเงินกองโต

“…แน่นอน ถ้าโลกแตก การเดิมพันทั้งหมดก็จะสิ้นสุดลง” ฮาวาย — ตามที่รายงานโดย Star Bulletin: “ตำรวจพลเรือนโฮโนลูลูสองคนจะไม่รับโทษจำคุกในข้อหาก่อการพนันทางอาญา แต่งานของพวกเขาอาจตกอยู่ในอันตราย
“ผู้พิพากษาวงจร คาเรน อาห์น ตัดสินให้ผู้มอบหมายงานสองคนและอีกสองคนเมื่อวานนี้ฐานดำเนินกิจการการพนันประเภทคาสิโนที่บ้านที่ Aiea ของ James Frank Ward

“วอร์ดได้รับการทดลองห้าปี โดยบอกว่าเขาควรจะรู้ดีกว่านี้ Ahn ปฏิเสธคำขอของ Ward ที่จะขอให้มีความผิดในการส่งเสริมการพนันระดับแรกที่ถูกเลื่อนออกไป การเลื่อนออกไปจะทำให้วอร์ด ซึ่งเป็นพนักงานของกรมตำรวจมาเป็นเวลา 14 ปี สามารถล้างประวัติของเขาได้หมดจด หากเขาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คล้ายกับการคุมประพฤติ

“…อ้างข้อโต้แย้งฝ่ายจำเลยว่าการพนันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในฮาวาย “จนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนกฎหมาย การเล่นการพนันถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย – ช่วงเวลานี้’ อาห์นกล่าว

“…ตามคำกล่าวของรองอัยการ แรนดัล ลี เกมลูกเต๋าพุ่งสูงถึง 5,000 ดอลลาร์ในช่วงห้าวันในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน พ.ศ. 2543 บ้านหลังนี้เก็บเงินได้ 10 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเช่นกัน

“อัยการฝ่ายจำเลย Scott Collins https://bio.site/gclubv2/ กล่าวว่าลูกความของเขาเชื่อว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการพนันทางสังคมเท่านั้น และเงิน 10 ดอลลาร์มีไว้สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เขากล่าวว่ากิจกรรมการพนันของ Ward และ Takayesu ไม่มีทางเชื่อมโยงกับ HPD หรืองานของพวกเขาในฐานะผู้มอบหมายงาน

“…อย่างไรก็ตาม James Frank Ward และ Trisha Takayesu ขอโทษสำหรับการกระทำของพวกเขา โดยกล่าวว่าพวกเขาใช้วิจารณญาณที่ไม่ดีและได้ทำผิดพลาด พวกเขาคุยกันว่าการกระทำของพวกเขาสร้างความอับอายและความอับอายให้กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงานอย่างไร

“ผู้มอบหมายงานทั้งสองถูกมอบหมายใหม่ไปยังตำแหน่งอื่นภายในแผนกหลังจากการจับกุมของพวกเขา…” ลาสเวกัส – การระดมทุนกอล์ฟประจำปีครั้งที่สี่ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย JCM American Corp. และ American Gaming Association ระดมทุนได้ 65,000 ดอลลาร์สำหรับศูนย์แห่งชาติเพื่อการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ
รายได้จะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพนัน

การแข่งขันกอล์ฟที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่สนามกอล์ฟ Revere at Anthem ในเมืองเฮนเดอร์สัน มีผู้สนับสนุนองค์กร 29 ราย และผู้เล่น 148 รายจากอุตสาหกรรมคาสิโนและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง

JCM American Corp. ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโน AGA เป็นองค์กรล็อบบี้หลักสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนเชิงพาณิชย์

ศูนย์แห่งชาติสำหรับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบก่อตั้งขึ้นในปี 1996 โดยผู้บริหารคาสิโนเพื่อศึกษาปัญหาการพนันผ่านการวิจัยและการศึกษา NCRG ได้มอบทุนวิจัยมูลค่า 3.7 ล้านดอลลาร์ให้กับสถาบันมากกว่า 20 แห่ง และมอบสัญญามูลค่า 2.4 ล้านดอลลาร์ให้กับแผนกการเสพติดของ Harvard Medical School ในปี 2000 เพื่อก่อตั้งสถาบันวิจัยเกี่ยวกับการพนันทางพยาธิวิทยาและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมคาสิโนมีส่วนสนับสนุนกลุ่มนี้ถึง 7.4 ล้านดอลลาร์

ลาสเวกัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Wing Designมีความยินดีที่จะประกาศความสำเร็จของอุปกรณ์เล่นเกมใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยระบบปฏิบัติการ Microsoft (Nasdaq: MSFT) Windows XP Embedded สล็อตแมชชีนเกมบนโต๊ะนี้ผสมผสานเสียงที่สนุกสนานและความตื่นเต้นของสล็อตแมชชีนเข้ากับประสบการณ์แบบกลุ่มในการเดิมพันชิปคาสิโนที่โต๊ะร่วมกับผู้เล่นคนอื่น ๆ
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการป้องกันการงัดแงะ อุปกรณ์จึงได้รับการพัฒนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Embedded และฮาร์ดแวร์ป้องกันการงัดแงะเฉพาะทางที่ผลิตโดย M-Systems (Nasdaq: FLSH) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชดิสก์และ Densitron (ลอนดอน: DSN) Windows XP Embedded ได้รับเลือกเนื่องจากความน่าเชื่อถือและความเข้ากันได้กับโมเดลการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาเกมจำนวนมากนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งรับประกันความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในแอปพลิเคชันเกมและตัวเลือกความบันเทิงสำหรับลูกค้า

ตามสถาปัตยกรรม DPX-81 ConnectBus ของ Densitron Wing Design ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่วิศวกรรม BIOS ของ Densitron เพื่อปรับเปลี่ยน Award BIOS ช่วยให้ตรวจสอบระบบได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ ROM ออนบอร์ดเพื่อรับประกันความถูกต้องของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เกม ฮาร์ดแวร์ M-Sys ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานโดยไม่ต้องใช้ดิสก์จริง Wing Design ได้เขียนไดรเวอร์ Windows XP ที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการเล่นเกมและประวัติการเอียงบนบล็อกอิสระของแบตเตอรี่ด้านหลัง การแยกหน่วยความจำนี้ให้ฐานโค้ดแบบอ่านอย่างเดียวที่ป้องกันการปลอมแปลงหรือการแฮ็กอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์จึงแทบจะไม่มีอยู่เลย

“Densitron มีประวัติอันยาวนานและประสบความสำเร็จในการจัดหาเมนบอร์ดที่ได้รับการรับรองจาก Gaming Lab ให้กับอุตสาหกรรมเกม” Craig Hutcher ผู้จัดการฝ่ายขายระดับชาติสำหรับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ Densitron กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับ Wing Design ในเรื่องนี้และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย”

“DiskOnChip เป็นโซลูชั่นในอุดมคติสำหรับอุปกรณ์เล่นเกมที่ต้องมีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูง” Chuck Schouw ประธาน M-Systems Inc. กล่าว “แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งทนทานต่อความล้มเหลวตามปกติของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ การสนับสนุนอย่างกว้างขวางของ DiskOnChip ภายในระบบปฏิบัติการยอดนิยม เช่น XP Embedded แปลเป็นความพยายามในการบูรณาการที่ง่ายขึ้นสำหรับนักออกแบบ”

Microsoft Visual Studio.NET ใช้เพื่อเร่งการเขียนโปรแกรมและการออกแบบระบบนี้ และจะช่วยให้ Wing Design หรือโปรแกรมเมอร์อื่นๆ เปิดตัวโมเดลใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับเกมเมอร์ที่เลือกปฏิบัติมากที่สุด

“แพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และแข็งแกร่งพร้อมการรองรับฟังก์ชันมัลติมีเดียล่าสุดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ OEM ในการออกแบบอุปกรณ์เกม” Aubrey Edwards ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มแพลตฟอร์ม Embedded และ Appliance ของ Microsoft กล่าว “ด้วยการสร้างอุปกรณ์บน Windows XP Embedded Wing Design สามารถมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่เข้มข้น ปลอดภัย และโต้ตอบได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นความบันเทิงใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด”

ระบบจะแสดงในงาน Global Gaming Expo วันที่ 17-19 กันยายนที่ลาสเวกัส [รอการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา เกมโต๊ะสไตล์ใหม่จะถูกเสนอให้กับผู้ให้บริการคาสิโนเนวาดาโดยบริษัท Slot Tables, Inc. ในลาสเวกัส]

ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัททั้งหมดในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Densitron Corporation เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีจอแบนและผลิตภัณฑ์พีซีแบบฝัง Densitron ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จอมอนิเตอร์อุตสาหกรรมจอแบน จอ LCD แบบกราฟิกและตัวอักษรและตัวเลข ชุดประกอบหน้าจอสัมผัส และแอคชูเอเตอร์ระบบเครื่องกลไฟฟ้า Densitron เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมโซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีความสามารถในการออกแบบและผลิตโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับตลาด OEM แบบพกพา ทางการแพทย์ เครื่องมือวัด และอุตสาหกรรมในอเมริกา เอเชีย และยุโรป

อิลลินอยส์ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – 138 ล้านดอลลาร์ https://bio.site/royalonlinev2/ และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง! เกม Mega Millions นั้นสมกับชื่อของมันอย่างแน่นอน ในความเป็นจริง มีผู้ถูกรางวัลมากมายในการจับรางวัลเมื่อคืนนี้ ซึ่งผู้เล่น Mega Millions คว้าไปมากกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ไม่มีสลากใดที่สามารถทายหมายเลขทั้งหกหมายเลขเพื่อคว้าแจ็กพอตได้ ดังนั้นแจ็กพอตสำหรับการจับรางวัลคืนวันศุกร์จึงมีมูลค่าประมาณ 138 ล้านดอลลาร์
ตั๋วสิบห้าใบเข้ามาใกล้มากที่จะชนะแจ็กพอตนั้น พวกเขาทายหมายเลขห้าตัวแรกได้ถูกต้องและพลาดเพียงหมายเลข Gold Mega Ball สุดท้ายเท่านั้น ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงชนะรางวัล 175,000 ดอลลาร์ ตั๋วสี่ใบขายในเวอร์จิเนีย สามใบในรัฐอิลลินอยส์และนิวยอร์ก ใบละสองใบในแมริแลนด์และนิวเจอร์ซีย์ และอีกหนึ่งใบในโอไฮโอ

ตัวเลขที่ชนะเมื่อคืนนี้คือ 26-29-31-44-48 และ The Mega Ball คือ 40

Mega Millions เล่นในเก้ารัฐ: จอร์เจีย อิลลินอยส์ แมริแลนด์ แมสซาชูเซตส์ มิชิแกน นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ และเวอร์จิเนีย เจ้าหน้าที่ในรัฐวอชิงตันได้ประกาศแผนการร่วมสนุกในช่วงปลายเดือนกันยายน การจับรางวัล Mega Millions จะจัดขึ้นทุกคืนวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 23.00 น. ตามเวลาตะวันออก

ดีทรอยต์, มิชิแกน – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “ลูกค้าของ MGM Grand Detroit Casino สามารถรับเงินคืน อาหารฟรี รางวัลและส่วนลดอื่น ๆ หากพวกเขาเล่นไพ่ได้ถูกต้อง
“การ์ดในกรณีนี้คือการ์ด Players Club ใหม่ ซึ่งสนับสนุนให้นักพนัน MGM Grand Detroit เยี่ยมชมคาสิโนอื่นๆ ที่ MGM Mirage เป็นเจ้าของ

“ในวันอังคาร โปรแกรมบัตรสะสมคะแนน MGM Grand Detroit ซึ่งมอบรางวัลเงินสด ของสมนาคุณและส่วนลดตามความถี่ที่นักพนันเล่นและจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่าย ได้ขยายให้ครอบคลุมคาสิโน Treasure Island และ Mirage ในลาสเวกัส”

“ภายในฤดูใบไม้ผลิหน้า การ์ด Players Club จะใช้ได้กับคาสิโนที่ MGM Mirage เป็นเจ้าของทั้งแปดแห่งในลาสเวกัส ดีทรอยต์ และบิล็อกซี มิสซูรี” Detroit Free Press รายงานเมื่อวันพุธ

“…การ์ดใหม่ยังช่วยให้ MGM Mirage โปรโมตสถานที่ต่าง ๆ และติดตามการใช้จ่ายและพฤติกรรมการเล่นของนักพนันทั่วไปได้ดีขึ้น…” ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – ผู้เสียภาษีสิบสองคนในเพนซิลเวเนียซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่ง พร้อมด้วยวุฒิสมาชิกแห่งรัฐ Vincent Fumo (D-Philadelphia) และวุฒิสมาชิกแห่งรัฐ Joseph Conti (เทศมณฑล R-Bucks) ในวันนี้ได้ยื่นฟ้องต่อเครือจักรภพ ของกรมสรรพากรของรัฐเพนซิลวาเนีย ผู้เสียภาษีที่ยื่นฟ้องในศาลเครือจักรภพยืนยันว่ากระบวนการ RFP ที่มีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงสำหรับบริการโฆษณาในนามของลอตเตอรีเพนซิลเวเนียอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อกองทุนลอตเตอรี และเป็นผลให้ชาวเพนซิลเวเนียที่มีอายุมากกว่าต้องพึ่งพาโปรแกรมที่ได้รับทุนสนับสนุน โดยรายได้จากลอตเตอรี
Tierney Communications ซึ่งเป็นบริษัทสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อต้นปีนี้ได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการกับเครือจักรภพแห่งเพนซิลเวเนียและกระทรวงสรรพากรเกี่ยวกับ RFP ที่กำลังดำเนินการสำหรับสัญญาโฆษณาลอตเตอรี กระบวนการ RFP ซึ่งเริ่มแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ถูกหยุดแล้วเริ่มใหม่อีกครั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 และไม่ได้ข้อสรุปจนกระทั่งไม่กี่นาทีหลังจากที่ Tierney ส่งจดหมายประท้วงถึงรัฐมนตรีกระทรวงสรรพากร แลร์รี วิลเลียมส์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

ตามที่ระบุไว้ในการร้องเรียนที่ยื่นโดย Richard A. Sprague, Esq. จากสำนักงานกฎหมายของ Sprague & Sprague

“การกระทำนี้เกิดขึ้นโดยกลุ่มผู้เสียภาษีในรัฐเพนซิลวาเนีย ผู้ซึ่งได้รับความเสียใจจากการกระทำของเครือจักรภพแห่งเพนซิลวาเนีย กรมสรรพากรที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในเครือจักรภพอย่างยุติธรรมและแข่งขันได้ โดยผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ความเสียหายต่อผู้เสียภาษีของผู้ร้องและผู้เสียภาษีอื่นๆ ทั่วทั้งเครือจักรภพ ความล้มเหลวของ Department of Revenue ในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเกิดจากความพยายามร่วมกันในการตอบโต้ Tierney Communications

การตอบโต้นี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Tierney Communications ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้ตรวจเงินแผ่นดินของ Commonwealth และ ตำแหน่งที่ขัดแย้งกันของลอตเตอรีในระหว่างการตรวจสอบพิเศษที่ดำเนินการโดยผู้ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งการตรวจสอบเสร็จสิ้นเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสัญญาบริการโฆษณาลอตเตอรีฉบับใหม่ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าลอตเตอรีใช้ Tierney ใน ความพยายามโดยเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการควบคุมและการกำกับดูแลของเครือจักรภพจากการดำเนินงานตามที่ตั้งใจไว้ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการตรวจสอบพิเศษของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินที่ไม่พึงประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ลอตเตอรี และสนับสนุนหลักฐานการจัดการที่ไม่ถูกต้องของลอตเตอรีและการบริหารกองทุนลอตเตอรีที่ไม่เหมาะสม กรมสรรพากรจึงแทรกข้อกำหนดใหม่เข้าไปในคำขอข้อเสนอสำหรับ บริการโฆษณาลอตเตอรี และลบข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งได้รับการออกแบบและในความเป็นจริงแล้ว ได้เลือกปฏิบัติต่อ Tierney Communications”

“ผมยินดีรับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกแห่งรัฐ Fumo และ Conti และเจ้าของธุรกิจเหล่านี้” Brian P. Tierney ประธานและผู้ก่อตั้ง Tierney Communications กล่าว “ดังที่ฉันได้กล่าวไว้หลายครั้ง ผลกระทบด้านลบของกระบวนการ RFP ที่มีข้อบกพร่องนั้นส่งผลกระทบไปไกลมาก ในที่สุดกระบวนการจัดซื้อที่มีข้อบกพร่องก็ส่งผลกระทบต่อชาวเพนซิลเวเนียที่มีอายุมากกว่าที่ควรได้รับประโยชน์จากโครงการลอตเตอรีที่มีฐานะการเงินดีและดำเนินการเกินกว่าจะตำหนิได้ เรากำลังต่อสู้ร่วมกันเพื่อ ผู้เสียภาษีในเพนซิลเวเนียที่ทำงานหนักทุกคน ชาวเพนซิลเวเนียที่มีอายุมากกว่าทุกคนที่พึ่งพาโปรแกรม PACE และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทุกคนที่ทำหน้าที่ลอตเตอรีตามหน้าที่ทุกวันด้วยการขายตั๋ว” เทียร์นีย์กล่าวเสริม

Tierney Communications ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฟิลาเดลเฟีย เป็นหน่วยงานด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยมีการเรียกเก็บเงินมากกว่า 273 ล้านดอลลาร์ และมีพนักงาน 173 คน แผนกหลักสองแผนกของ Tierney Communications ได้แก่ Tierney DeGregorio Advertising และ Tierney Strategic Communications ทั้งสองแผนกนี้ให้บริการโดยทีมงานภายในที่ให้การตอบสนองโดยตรง การโต้ตอบ กิจการสาธารณะ สื่อ และการวิจัย หน่วยงานซึ่งมีสำนักงานอยู่ในแฮร์ริสเบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย และเชอร์รีฮิลล์ รัฐนิวเจอร์ซี เป็นตัวแทนของลูกค้า เช่น Blue Cross Blue Shield Association of America, Yellow Pages Integrated Media Association, Independence Blue Cross, McDonald’s, Sunoco, Pennsylvania State Lottery, White Rain, IBM, Exelon, American Water Works Company, Giant Foods, Verizon และ Aventis วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Tierney Communications เป็นสมาชิกของ Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตลาดและการสื่อสารระดับโลก โดยให้บริการลูกค้าข้ามชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่นมากกว่า 4,000 ราย ผ่านทางสำนักงานที่ตั้งอยู่ใน 130 ประเทศ

FTC และสมาชิกอีก 5 รายของ Strategic Partnership

ได้พัฒนาโบรชัวร์ “Hang Up on Cross-Border Phone Fraud” เพื่อช่วยผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการหลอกลวงการตลาดทางโทรศัพท์ พันธมิตรของ FTC ในความพยายามให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ได้แก่ สำนักงานการแข่งขันของแคนาดา กระทรวงผู้บริโภคและบริการธุรกิจของออนแทรีโอ สำนักงานสืบสวนต่อต้านแร็กเก็ตของตำรวจภูธรจังหวัดออนแทรีโอ กรมตำรวจโตรอนโต และบริการตรวจสอบไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา

FTC และบริการศุลกากรของสหรัฐอเมริกาเพิ่งออกคำเตือนผู้บริโภค “ข้อเสียที่กำหนดเอง” ซึ่งเตือนเกี่ยวกับการโทรจากนักการตลาดทางโทรศัพท์ที่ปลอมตัวเป็นตัวแทนศุลกากรและการขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อปล่อยรางวัลหรือแพ็คเกจที่คาดว่าจะถูกจัดขึ้น ที่ชายแดนสหรัฐฯ-แคนาดาเพื่อผู้บริโภค ผู้บริโภคควรโอนเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรางวัลทันที การแจ้งเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการแพร่กระจายของโครงการนี้อย่างเห็นได้ชัด โดยอาศัยหลักฐานที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการ Project Colt ในมอนทรีออล และได้รับการยืนยันจากข้อมูลที่รวบรวมในระบบ Consumer Sentinel ของ FTC เขตอำนาจศาลในการสืบสวนของกรมศุลกากรสหรัฐฯ รวมถึงอาชญากรรมทางการเงินที่กระทำทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ที่ข้ามพรมแดนสหรัฐฯ

ต่อไปนี้เป็นความคิดสุดท้ายบางส่วนในขณะที่ฉันเตรียมออกเดินทางสองสามสัปดาห์ ฉันจะกลับมาอีกครั้งเมื่อวิทยาลัยและโปรซีซั่นเริ่มเตะ ประมาณต้นเดือนสิงหาคม
ในหมวดโอ๊ะโอ ขอขอบคุณ Peter และ Baron อีกครั้งสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดของฉันเกี่ยวกับ Holyfield ในคอลัมน์สุดท้าย บางครั้งฉันจ้องมองที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงของฉันอีกครั้งแต่ก็ยังเข้าใจผิดอยู่ แต่พวกคุณก็เฉียบแหลมเกินไป

กับการจากไปของแจ็ค บัค ฉันคิดว่าผู้ประกาศบ้านเกิดคนเดียวที่เหลืออยู่คือวิน สกัลลี โอเค ทุกคนยกมือขึ้นถ้าคุณทำสิ่งนี้มานับครั้งไม่ถ้วน: ย้อนกลับไปในยุค 60 และ 70 ก่อน ESPN และสกอร์โฟน … มีพวกคุณกี่คนที่ขับรถไปรอบๆ ไปยังจุดที่คุณสามารถรับรายการออกอากาศนอกเมืองของ เกม?

ตอนนั้นฉันไม่รู้จักชื่อ Jack Buck แต่ฉันรู้จักเสียงนั้นจากวิทยุติดรถยนต์ที่นำเข้าทาง KMOX จากเซนต์หลุยส์ หรือที่ Joe Nuxhall แสดงในการแสดงปิดท้ายของทีม Reds จาก Cincinnati

ในพื้นที่พิตต์สเบิร์ก ไอคอนของเรากับ Bob Prince ผู้ดูแล Pirates บน KDKA ฉันยังจำวลีที่เขาจับได้ ตั้งแต่ “แมลงบนพรม” ไปจนถึง “ไก่บนเนินเขาด้วยความตั้งใจ” สุดท้ายเป็นการอ้างอิงถึงวิลลี่ สตาร์เจล เมื่อเราต้องการระเบิดในช่วงท้ายเกม

กี่ครั้งแล้วที่คุณยืดสายพ่วงผ่านบ้านไปที่ระเบียงหลังบ้านแล้วเผลอหลับไปเพราะทีมชายฝั่งตะวันออกของคุณกำลังเดินทางไปฝั่งตะวันตก? มันเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนโดยที่เกมยังไม่ตัดสิน และเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีโรงเรียน

ฉันจำได้ว่าเคยฟังเกม Pirates ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ มันเป็นคืนในปี 1959 ที่ฮาร์วีย์ “เดอะคิตเตน” แฮดดิกซ์ลงสนามได้อย่างสมบูรณ์แบบจนถึงเก้าเกม แต่กลับแพ้ในโอกาสพิเศษเมื่อดอน โฮคพลิกตัวกราวด์ไปอยู่อันดับสาม และโจ แอดค็อกวางลูกหนึ่งลงจากกำแพงตรงกลางด้านขวาเพื่อทำให้เดอะคิตเตนส์เสียไป เสนอราคาอย่างน้อยก็ไม่ต้องตี

วันรุ่งขึ้น ฉันไปโรงเรียนและร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นก็ทำแบบเดียวกัน เราทุกคนเล่นเกมนี้ซ้ำกับ Bob Prince และเสียชีวิตไปนับพันคนตลอดทาง แต่มันก็คุ้มค่ากับทุก ๆ การเสนอขาย

แจ็ค บัค ถูกตัดออกจากผ้าแบบเดียวกัน และแม้กระทั่งกับผู้ชายที่เล่นต่อเล่นที่ยอดเยี่ยมในโลกการออกอากาศทุกวันนี้ การผ่านของเขา มันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

อีกอย่าง ฉันเสียคดีไป 10 ดอลลาร์ ในคืนที่แฮดดิกซ์ถูกทุบตี

มาถึงอีกเรื่องแล้วการอัพเดทการแข่งขัน ไม่มีอะไรจะรายงานมากนัก ฉันได้พูดคุยกับเพื่อนเก่าที่เปิดร้านค้าไม่กี่แห่งในเวกัสเกี่ยวกับแนวคิดของฉันในการแข่งขันที่ให้ผลตอบแทนมหาศาล แต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็สำรองเหมือนล่อจอร์เจียเมื่อฉันแนะนำว่าพวกเขาควรรับประกันเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์

ดังที่คุณทราบ ทุกการแข่งขันมีรายละเอียดชัดเจนที่ช่วยให้สปอร์ตบุ๊คได้รับเงินรางวัลเมื่อสมัคร ตัวอย่างเช่น การแข่งขันฮิลตันซึ่งมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 ดอลลาร์ จริง ๆ แล้วหักค่าธรรมเนียมแรกเข้าประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะเริ่มแจกเงิน

สิ่งที่คนเหล่านี้ขาดหายไปคือจะมีผู้เล่นจำนวนมากที่ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือใช้พรอกซี ซึ่งพวกเขาต้องการนักชวเลขสองคนเพื่อติดตามสนาม การแข่งขันฮิลตันมีผู้เล่นโดยเฉลี่ยประมาณ 250 คนต่อปี และฉันเชื่อว่าผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลประมาณ 150,000 ดอลลาร์สำหรับอันดับที่ 1

คุณทำคณิตศาสตร์ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคือ $ 1,500 สำหรับฮิลตัน จะเป็นอย่างไรถ้าเราจัดโครงสร้างการแข่งขันเหมือนกับของฮิลตันและมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 ดอลลาร์? ฉันพนันได้เลยว่าพวกเขาจะได้รับมากกว่า 1,000 รายการ

แต่น่าเสียดายที่คำสำคัญสำหรับสปอร์ตบุ๊คคือ “การรับประกัน” พวกเขาจินตนาการถึงสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดซึ่งจะเป็นหายนะที่พวกเขาได้รับการสมัคร 50 ครั้งต่อสัปดาห์ก่อนเริ่มฤดูกาล และ “ชุดสูท” จะต้องกระดิกนิ้วไปที่หน้าผู้อำนวยการหนังสือกีฬา

ฉันมั่นใจว่ามันจะได้ผล แต่น่าเสียดายที่ฉันไม่มีเสียงในวงการเหมือนเมื่อก่อน

การประกวดแฟนตาซียังคงมีความหวังชั่วพริบตาเนื่องจากมีการติดต่อเครื่องแต่งกายจากไอร์แลนด์ชื่อ cdmsports.com พวกเขาชอบแนวคิดนี้มาก แต่อาจต้องใช้เวลาหนึ่งปีในการตั้งค่าให้เหมาะสม

ดังนั้นฉันจึงยังคงขว้าง แต่ทุกอย่างอยู่นอกจาน ต่ำและอยู่นอกในขณะนั้น เรายังคงเปิดอยู่หากใครต้องการเข้าร่วมและวิ่งตามหนึ่งในไอเดียของฉัน

อีกไม่กี่สัปดาห์ ฉันจะติดต่ออีกครั้ง ในระหว่างนี้ โปรดเขียนถึงฉันที่ vaccarosports@lvcm.com หรือเข้าไปที่ jimmyvaccaro.com

ฉันจะปิดบันทึกนี้ ฉันยังสามารถฟังการแข่งขันฟุตบอลในรถของฉันได้ถ้า Bob Prince กำลังประกาศ ลาสเวกัส – Steve Wynn ผู้พัฒนา Strip ได้ตกลงเงื่อนไขในข้อตกลงคาสิโนใหม่กับรัฐบาลมาเก๊า และจะลงนามในข้อตกลงกับวงล้อมของจีนในวันนี้ Associated Press รายงาน

วงล้อมจีนกึ่งอิสระประกาศว่าพร้อมที่จะลงนามในสัญญาสัมปทานการพนันสี่เดือนหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต Wynn หนึ่งในสามใบอนุญาตในการดำเนินงานคาสิโน

บริษัทร่วมทุนในเอเชียจัดเตรียมโครงการพัฒนาที่สำคัญแห่งที่สองสำหรับ Wynn วัย 60 ปีในการกำกับและการเงิน

Wynn ยื่นแผนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้าง Le Reve มูลค่า 1.83 พันล้านดอลลาร์บนเว็บไซต์ของ Desert Inn

ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลงที่รายงานของ Wynn ในวันอาทิตย์ แต่พิธีลงนามในวันนี้จะเข้าร่วมโดยตัวแทนของ Wynn Resort Ltd. และ Francis Tam ประธานคณะกรรมการรัฐบาลที่ดูแลสัมปทานการเล่นเกม คำแถลงของรัฐบาลมาเก๊ากล่าว

Wynn ไม่ได้โทรกลับในวันอาทิตย์

ที่ตั้งใจกลางมาเก๊าใจกลางเอเชียใช้เวลาเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เพียง 10 นาทีจากฮ่องกง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ Wynn กล่าวกับ Review-Journal ในเดือนกุมภาพันธ์

ค่าก่อสร้างน้อยกว่าค่าก่อสร้างในเนวาดาประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ และค่าจ้างยังต่ำกว่ามาก Wynn กล่าวแล้ว

“ฉันคิดว่ามันเป็นโอกาสที่น่าสนใจจริงๆ สนุกจริงๆ! นี่คือสิ่งที่ฉันพยายามทำเมื่อออกจาก Mirage: สร้างโรงแรมเพิ่ม

“ฉันบอกผู้คน (ในมาเก๊า) ว่าพวกเขาไม่ต้องการเบลลาจิโอหรือมิราจอีกต่อไป” วินน์กล่าวหลังจากที่เขาได้รับสิทธิ์ในการเจรจาข้อตกลง

“สิ่งที่จำเป็นคือโรงแรมที่สร้างความตื่นเต้นให้กับชาวเอเชีย โรงแรมที่ดึงดูดให้ชาวเอเชียและผู้ที่มาเยือนเอเชียมาสัมผัสประสบการณ์นี้” เขากล่าวในขณะนั้น

Dave Ehlers นักวิเคราะห์ที่ปรึกษาการลงทุนในลาสเวกัสกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าประวัติของ Wynn ชี้ให้เห็นว่าหากเขาตัดสินใจลงทุนในมาเก๊าก็อาจเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด

“เวลาพิสูจน์ให้เห็นถึงการตัดสินใจของเขาเสมอ” เอห์เลอร์สกล่าว “ด้วยความสำเร็จของ Golden Nugget, The Mirage และ Bellagio อัลบั้มของเขาก็บ่งบอกความเป็นตัวมันเอง”

เจ้าหน้าที่ของรัฐมาเก๊าและทนายความของ Wynn ในมาเก๊าไม่สามารถติดต่อเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแถลงการณ์ของรัฐบาลได้

หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมเนวาดาชั้นนำได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่ผู้ประกอบการของรัฐจะจัดตั้งร้านค้าในตลาดการพนันมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ของมาเก๊า

อิทธิพลของการก่ออาชญากรรมของจีนถือได้ว่าแพร่หลาย โดยมีเจ้าหนี้นอกระบบและโสเภณีชักชวนธุรกิจอย่างเปิดเผยในคาสิโน 11 แห่งของมาเก๊า ซึ่งใช้เวลานั่งเรือไฮโดรฟอยล์เพียงหนึ่งชั่วโมงจากฮ่องกง

Wynn ไม่ได้เปิดเผยว่าเขาวางแผนที่จะลงทุนในมาเก๊าเป็นจำนวนเท่าใด ในการยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน Wynn Resorts Ltd. กล่าวว่าจะลงทุนอย่างน้อย 23.3 ล้านดอลลาร์ในมาเก๊า

ในการยื่นฟ้อง Wynn Resorts ได้แยกรายการอุปสรรคบางประการที่ต้องชัดเจนในวงล้อมของจีน อุปสรรคประการแรก บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลมาเก๊าในแง่ของสัมปทานคาสิโน เห็นได้ชัดว่าได้รับการเคลียร์แล้ว

การยื่นของ Wynn Resorts ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าบริษัทจะต้องซื้อที่ดินที่เหมาะสมเพื่อสร้างคาสิโน

Wynn กล่าวว่าเขาหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงสำหรับไซต์คาสิโนหรือไซต์ที่เขาต้องการก่อนที่จะเจรจาเงื่อนไขกับรัฐบาล

การระดมทุนสำหรับการดำเนินงานของมาเก๊าจะมาจากการเป็นหนี้เพิ่มเติมหรือส่วนของนักลงทุน การยื่นฟ้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุไว้

การประกาศการจัดหาเงินทุนของ Wynn Resorts เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้สร้าง Le Reve รวมถึงวงเงินสินเชื่อ 1 พันล้านดอลลาร์จากกลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำ การจำนองครั้งที่สอง 350 ล้านดอลลาร์ เงินกู้ 150 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อเครื่องสล็อตและอุปกรณ์อื่น ๆ และมากถึง 408.3 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหุ้น Wynn Resorts ต่อประชาชนทั่วไปตามแผน

มาเก๊าได้รับใบอนุญาตอีกสองรายการให้กับ Galaxy Casino Co. Ltd. ซึ่งควบคุมโดย Las Vegas Sands ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Sheldon Adelson เจ้าของ The Venetian และ Macau Gaming Co. ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของผู้ประกอบการ Macau Tourism and Amusement Co. ของ Stanley Ho

ผู้บริหารชาวเวนิสล้มเหลวในการส่งข้อความทางโทรศัพท์ในวันอาทิตย์

อดีตอาณานิคมของโปรตุเกสในเดือนมีนาคมยุติการผูกขาดการพนัน 40 ปีที่ถือครองโดยโฮและนำการแข่งขันจากลาสเวกัสด้วยความหวังว่าจะดึงดูดความเย้ายวนใจและความมั่งคั่งเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซา

โฮเซ็นสัญญากับรัฐบาลมาเก๊าเพียงหนึ่งเดือนหลังจากการประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยสัญญาว่าจะลงทุน 590 ล้านดอลลาร์ในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้าเพื่ออัพเกรดคาสิโน 11 แห่งที่เขาเป็นเจ้าของอยู่แล้ว

นักลงทุนในลาสเวกัสช้ากว่าในการบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลมาเก๊าเกี่ยวกับแผนการลงทุนของพวกเขา

ไม่ชัดเจนว่าเมื่อใด Galaxy Casino Co. Ltd. จะทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้น แม้ว่า Tam เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกล่าวในเดือนมีนาคมว่าเขาคาดว่าจะลงนามในสัญญากับบริษัทเร็วๆ นี้

Associated Press สนับสนุนรายงานนี้ ATLANTIC CITY – ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งแอตแลนติกซิตี: “ผู้พิพากษาศาลสูงเมื่อวันศุกร์ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของอดีตประธานาธิบดี Caesars Gary DiBartolomeo เพื่อขอใบอนุญาตคาสิโนของเขาคืน และรับแพ็คเกจชดเชย 750,000 ดอลลาร์
“ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน DiBartolomeo วางแผนที่จะขอให้คณะกรรมการควบคุมคาสิโน – ซึ่งเพิกถอนใบอนุญาตของเขาและปฏิเสธการชดเชยในตอนแรก – เพื่อขออนุญาตยื่นขอใบอนุญาตอีกครั้งก่อนที่การเพิกถอนห้าปีของเขาจะหมดอายุ

“ทนายความ Stephen Hankin กล่าวว่า DiBartolomeo ได้ควบคุมการพนันซึ่งทำให้เขาล้มลง

“…ในการตัดสินใจแยกกันที่ออกเมื่อวันศุกร์ คณะกรรมการแผนกอุทธรณ์สามคนคนเดียวกันได้ยึดถือการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการคาสิโนในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 อย่างแข็งขัน ซึ่งทำให้ DiBartolomeo สูญเสียอาชีพและสัญญาของเขา

“คณะกรรมาธิการพบว่า DiBartolomeo ละเมิดคำสั่งไม่ให้เล่นการพนัน โกหกเกี่ยวกับกิจกรรมการพนันของเขา ให้คำให้การที่ไม่น่าเชื่อถือและล้มเหลวในการแสดงการเงินที่รับผิดชอบในชีวิตส่วนตัวของเขา

“DiBartolomeo ไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาบางประการ แต่บอกว่าเขาไม่ควรถูกลงโทษเพราะเขาตกเป็นเหยื่อของปัญหาการพนันซึ่งบีบบังคับ

“…เนื่องจาก DiBartolomeo ไม่มีคุณสมบัติที่จะถือใบอนุญาตอีกต่อไป คณะกรรมการจึงกล่าวว่าเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินที่เป็นหนี้ภายใต้สัญญาที่เหลือของเขา…” วอชิงตัน ดี.ซี. – ตามที่รายงานโดยข่าวบัฟฟาโล: “ในขณะที่ยกเลิกการอ้างสิทธิ์ของประเทศเซเนกาต่อเกาะแกรนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางอาจทำให้ยากขึ้นสำหรับชนเผ่าที่จะเปิดคาสิโนอย่างรวดเร็วในบัฟฟาโลและน้ำตกไนแองการ่า
“ในการตัดสินใจอ้างสิทธิ์ในที่ดิน ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Richard J. Arcara ตั้งคำถามว่า Niagara Frontier เป็นดินแดนดั้งเดิมของ Senecas หรือไม่

“เซเนกัสสันนิษฐานว่าเป็น – และนั่นคือพื้นฐานสำหรับการขออนุมัติจากรัฐบาลกลางอย่างรวดเร็วสำหรับคาสิโนของพวกเขา

“`นี่ทำให้วิธีการนั้นหลุดออกจากกรอบ’ ตัวแทน John J. LaFalce, D-Town ของ Tonawanda ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ชั้นนำของคาสิโนบัฟฟาโลกล่าว

“…นักกฎหมายคนอื่น ๆ ที่คุ้นเคยกับปัญหาคาสิโนและการเรียกร้องที่ดินของเกาะแกรนด์ตกลงกันว่า Arcara ทำให้เกิดรอยย่นใหม่ที่อาจทำให้การอนุมัติจากรัฐบาลกลางของคาสิโนยากขึ้น

“ปัญหาคือบทบัญญัติลึกลับในกฎหมายที่สภาคองเกรสผ่านในปี 1990 โดยต่ออายุการเช่าที่ดินในเมืองซาลามังกาที่เป็นเจ้าของโดยเซเนกา

“ข้อกำหนดหมวกช่วยให้ชนเผ่าสามารถซื้อ `ที่ดินภายในพื้นที่พื้นเมืองของตนในรัฐหรือที่ตั้งอยู่ภายในหรือใกล้กับที่ดินสงวน’

“… The Senecas วางแผนที่จะพึ่งพาข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อซื้อที่ดินสำหรับคาสิโนในบัฟฟาโลและน้ำตกไนแอการา

“การซื้อดังกล่าวมักจะอยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบของรัฐบาลกลางที่เข้มงวดมากขึ้น แต่เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว แบร์รี แบรนดอน ทนายความของเซเนคัสกล่าวว่า “ตามกฎหมายแล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วมาก”

“แต่ชาวเซเนกัสไม่มีสิทธิ์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วหากที่ดินคาสิโนไม่ได้อยู่ในดินแดนดั้งเดิมของพวกเขา

“…ในความเป็นจริง รัฐนิวยอร์ก – ซึ่งได้ร่วมมือกับเซเนกาเกี่ยวกับข้อตกลงคาสิโน – โต้แย้งในกรณีแกรนด์ไอส์แลนด์ว่าไนแอการาฟรอนเทียร์ไม่ใช่ดินแดนดั้งเดิมของเซเนกา

“…`พูดง่ายๆ ก็คือ ชาวเซเนคัสไม่ใช่ประชากรในยุคแรกๆ ของเขตแดนไนแอการา’ รัฐโต้แย้งโดยสรุปในคดีเกาะแกรนด์

“…กระทรวงมหาดไทยอาจไม่เต็มใจที่จะประทับตราการโอนที่ดินคาสิโนหลังจากการตัดสินใจของอาร์การา

“….ประการที่สอง ถ้า feds อนุมัติการโอนที่ดินอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของ Arcara จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามของการพนันมีกระสุนมากขึ้นในการขึ้นศาลเพื่อต่อสู้กับคาสิโน…”

วิกตอเรีย, ออสเตรเลีย – ตามรายงานของ Australian Age: “สำนักงานควบคุมการพนันของรัฐวิกตอเรียกำลังถูกสอบสวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าผู้บริหารระดับสูงทำลายบันทึกและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
“การสอบสวนของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐ Barry Perry เป็นไปตามการร้องเรียนภายในที่อ้างว่าบุคคลอาวุโสที่สุดของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันไม่ได้ดำเนินการตามคำขอของตำรวจเพื่อยกเลิกใบอนุญาตจับฉลากที่ออกให้กับผู้ก่อตั้งองค์กรการกุศลสำหรับเด็กที่ถูกกล่าวหาว่าจับฉลากรถยนต์มูลค่าสูงถึง 8 ล้านดอลลาร์

“การสอบสวนของดร.เพอร์รี่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาพบว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า OGR และหน่วยงานคาสิโนและการเล่นเกมของรัฐวิกตอเรียยอมรับการจ่ายเงินจำนวน 200,000 ดอลลาร์อย่างไม่เหมาะสมจากผู้ผลิตเครื่องโป๊กเกอร์ชาวอเมริกันที่พวกเขากำลังสืบสวน OGR เป็นหน่วยงานสนับสนุนของหน่วยงาน

“ดร.เพอร์รีตัดสินใจสอบสวนพฤติกรรมของบิล ลาฮีย์ ผู้บริหารระดับสูงของ OGR และเจ้าหน้าที่อาวุโสคนอื่นๆ หลังจากที่เขาได้รับคำแถลงจากพนักงานของ OGR โดยกล่าวหาว่า “ประพฤติตนไม่เหมาะสม” ในระดับสูงสุดขององค์กร

“…บุคคล OGR อาวุโสยังถูกกล่าวหาว่าทำลายไฟล์กระดาษและนำเนื้อหาออกจากคอมพิวเตอร์ของพนักงานเพื่อทำลายหลักฐาน

“… OGR และ VCGA ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเมื่อต้นเดือนนี้หลังจากรายงานของ Dr Perry ต่อรัฐสภา ซึ่งพบว่า Mr Lahey เพิกเฉยต่อขีดจำกัดอำนาจของเขาโดยการเรียกร้องหรือยอมรับการชำระเงินจาก International Game Technology ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องโป๊กเกอร์…”

ออกัสตา เมน – ตามรายงานของ – นายกเทศมนตรีชาวออสเตรเลียที่มาเยือนออกัสตากล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ารายได้ของรัฐบาลจากคาสิโนในเมืองของเขาเพิ่มขึ้น 30 เท่านับตั้งแต่ปี 1992 ซึ่งเป็นปีแรกที่การดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
“ผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัยที่มีงานที่ได้รับค่าจ้างต่ำถึงปานกลาง และการควบคุมดูแลในท้องถิ่นในอุตสาหกรรมเกมที่ดำเนินการโดยรัฐแทบจะไม่มีเลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ นายกเทศมนตรีคริสโตเฟอร์ ฮาเซลมินแห่งเชปปาร์ตันกล่าว เขาเป็นแขกรับเชิญสุดสัปดาห์ของผู้จัดการเมืองบิล บริดเจโอ.

“ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การพนันสไตล์คาสิโนได้รับการเสนอทางตอนใต้ของรัฐเมน ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบรับที่ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จากผู้อยู่อาศัยในชุมชนเหล่านั้น ผู้สมัครในการแข่งขันผู้ว่าการรัฐในฤดูใบไม้ร่วงนี้ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการพนันที่ถูกกฎหมายในรัฐนั้นด้วย

“เชปปาร์ตัน ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 60,000 คน อยู่ในรัฐวิกตอเรียทางตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน โดยประมาณ 3 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตมหานครเมลเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 100 ไมล์

“…รัฐสภาของรัฐในปี 1992 ได้อนุมัติการติดตั้งเครื่องพนันทั่ววิกตอเรีย และรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐบาลในปัจจุบันคิดเป็นเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประจำปีของรัฐ

“ผู้เล่นเก็บเงิน 89 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ใช้ไป และอีก 11 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะถูกแจกจ่ายให้กับรัฐบาลของรัฐ เจ้าของเครื่องจักรต่างๆ และสถานประกอบการที่พวกเขาตั้งอยู่ ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของแต่ละคน

“ในช่วงปีแรกมีการใช้เครื่องจักรในเชปปาร์ตัน ร้อยละ 11 ของเงินทั้งหมดที่ใช้ไปกับการพนันมีมูลค่าประมาณ 900,000 ดอลลาร์ เฮเซลมินกล่าว ภายในปี 2544 ร้อยละ 11 นั้นเพิ่มขึ้นเป็น 27 ล้านดอลลาร์…”

อินเดียนา – ตามรายงานของ Evansville Courier and Press: “Eddie Allen จาก Morganfield, Ky. กล่าวว่ามันเป็นเรื่องท้าทายเสมอสำหรับเขาที่จะไปที่ Casino Aztar Riverboat ในเวลาที่เหมาะสมในการเดิมพัน
“ผมต้องทำตารางเวลาก่อนที่จะออกเดินทางโดยใช้เวลาขับรถเกือบหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ทันเวลา” เขากล่าว

“ในไม่ช้าเขาและคนพายเรือคนอื่นๆ จะไม่ต้องรู้สึกรีบร้อน ต้องขอบคุณกฎหมายใหม่ รวมอยู่ในบิลงบประมาณที่ผ่านโดยสมัชชาใหญ่แห่งอินเดียนาในวันเสาร์ กฎหมายอนุญาตให้เรือคาสิโนยังคงอยู่ที่ท่าเรือเพื่อให้ลูกค้าสามารถมาและไปในขณะที่พวกเขา ชอบ.

“…ผู้อุปถัมภ์อีกคน Imogene Swader จาก Fort Branch, Ind. ก็ให้การสนับสนุนเช่นกัน เธอบอกว่าเธอสนุกกับการล่องเรือ แต่ก็จะไม่คิดถึงพวกเขา

“…[ผู้ว่าการ] O’Bannon ยังคงต้องลงนามในใบเรียกเก็บเงินเป็นกฎหมายและจากนั้นคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐจะต้องปรับแต่งรายละเอียดก่อนที่จะเริ่มการจัดการใหม่ Pamela Martin ผู้อำนวยการด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของคาสิโนกล่าว

“สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าอาจใช้เวลาถึงสามถึงสี่เดือนก่อนที่ระบบการขึ้นเครื่องที่ยืดหยุ่นจะเริ่มต้นขึ้น แต่มาร์ตินบอกว่าเธอเชื่อว่าจะเริ่มได้ภายในไม่กี่สัปดาห์

“…มาร์ตินและเจ้าหน้าที่คาสิโนคนอื่นๆ กล่าวว่าพวกเขารู้สึกประหลาดใจกับการกระทำของผู้ว่าการรัฐเมื่อวันเสาร์ หลังจากที่สภาอินเดียนาลงมติด้วยคะแนนเสียง 51-45 ให้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณโดยรวม

“การอนุญาตให้เราไปจอดเทียบท่าจะยกระดับสนามแข่งขัน และช่วยให้เราฟื้นความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกครั้ง ซึ่งเราแพ้ในเดือนกรกฎาคม 1999 เมื่อรัฐอิลลินอยส์ยอมให้เรือจอดเทียบท่าได้” มาร์ตินกล่าว…”

นิวเจอร์ซีย์ — ตามรายงานของ Press of Atlantic City: “หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมชั้นนำของรัฐนิวเจอร์ซีย์หลายรายกำลังมุ่งหน้าไปที่ประตูทางออกพร้อมกัน โดยใช้ประโยชน์จากโครงการจูงใจหลังเกษียณใหม่ของรัฐ
“สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือ จอห์น ซิมเมอร์แมน กำลังจะเกษียณจากคณะกรรมการควบคุมคาสิโนหลังจากทำงานกับเอเจนซี่มา 21 ปี โดย 11 คนสุดท้ายเป็นที่ปรึกษาทั่วไป” ซิมเมอร์แมนกล่าวว่าการเดินทางประจำวันของเขาจากเทรนตันทำให้เกิดความเสียหาย

“…Denis Dooley II หนึ่งในรองทนายความระดับสูงของ Division of Gaming Enforcement ก็เกษียณเช่นกัน เช่นเดียวกับรองทนายความทั่วไป George Ciszak และ Richard Morrissey

“คณะกรรมการทั้งหมด 18 คนและ 10 คนใน DGE กำลังจะเกษียณภายใต้โครงการนี้…”

ทรัมป์อนุมัติเงินกู้ธนาคาร 70 ล้านดอลลาร์

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ – ตามรายงานของสื่อมวลชนแอตแลนติกซิตี้: “คำขอของบริษัทคาสิโนของโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ยืมเงิน 70 ล้านดอลลาร์ ได้รับพรและคำเตือนเมื่อวันพุธ”
“คณะกรรมการควบคุมคาสิโนลงมติ 3-0 เพื่ออนุมัติเงินกู้ของ Deutsche Bank ซึ่ง Trump Marina Casino Hotel จะใช้ในการรีไฟแนนซ์หนี้ 67 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดชำระใน 10 เดือน เงินกู้ใหม่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ทำให้บริษัทสามารถรีไฟแนนซ์ได้และ ปัญหาหนี้ที่ใหญ่ที่สุดของคาสิโนจำนวน 242.1 ล้านดอลลาร์รวมกัน

“…แผนกบังคับใช้การเล่นเกมไม่ได้คัดค้านการกู้ยืม แต่เตือนคณะกรรมาธิการและโรงแรมทรัมป์ว่าบริษัทควรจริงจังกับการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะที่มีดอกเบี้ยสูงมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

“ต้นทุนดอกเบี้ยจะกลืนกินกระแสเงินสดส่วนใหญ่ของ Trump Hotels เหลือเพียงเล็กน้อยสำหรับการขยายและอัปเกรดในช่วงเวลาที่คู่แข่งใช้จ่ายเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ในโครงการใหม่

“เจมส์ โฟการ์ตี รองอัยการสูงสุดของ DGE ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเดือนที่แล้วโรงแรมทรัมป์ได้ยกเลิกข้อตกลงพันธบัตรมูลค่า 470 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยที่สูง…”

ลาสเวกัส — Shuffle Master Inc. ซัพพลายเออร์คาสิโนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กที่เติบโตเร็วที่สุดของอเมริกาโดยนิตยสาร Fortune Small Business
บริษัทต่างๆ ได้รับการจัดอันดับโดยพิจารณาจากการเติบโตของรายได้ การเติบโตของกำไรต่อหุ้น และผลตอบแทนของหุ้น

Shuffle Master มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในสามปีที่ 25.3 เปอร์เซ็นต์, 67.4 เปอร์เซ็นต์ และ 77.2 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละหมวดหมู่

บริษัทที่ตั้งอยู่ในลาสเวกัส ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องสับไพ่ อุปกรณ์เกมบนโต๊ะ เกมบนโต๊ะ และซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพนัน ได้รับการจัดอันดับที่ 32 ในการสำรวจ Forbes ในปี 2544 ของบริษัทขนาดเล็กที่ดีที่สุด

เซนต์. หลุยส์, มิสซูรี – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากที่ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางยึดคาสิโนบนเรือล่องแม่น้ำในตัวเมือง President Casinos Inc. ได้ยื่นฟ้องเพื่อคุ้มครองการล้มละลาย
“บริษัทกล่าวว่าการยื่นฟ้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทกล่าวว่าคาดว่าจะล้มละลายในปีหน้า และไม่ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมในระหว่างกาล

“การยื่นฟ้องเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ธนาคารแห่งนิวยอร์กยื่นฟ้องในเซนต์หลุยส์ โดยอ้างว่าบริษัทซึ่งดำเนินการ President Casino บน the Admiral ได้ผิดนัดในการออกพันธบัตรมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ประมาณ 18.8 ล้านดอลลาร์จากการออกพันธบัตรมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ ธนาคารกล่าวตามรายงานของ St. Louis Post-Dispatch

“ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ โดนัลด์ สตอห์ร์ได้สั่งยึดเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีตามคำขอของธนาคาร ต่อมาเขาได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวหลังจากที่บริษัทขอความคุ้มครองจากการล้มละลายในเมืองบิล็อกซี รัฐมิสซิสซิปปี้…”

สหราชอาณาจักร – ตามรายงานของ Ananova: “Ukbetting กล่าวว่าการยอมรับที่ถูกต้องสำหรับข้อเสนอที่เพิ่มขึ้นสำหรับ TEAMtalk Media Group มีจำนวน 168.8 ล้านหุ้น
“ซึ่งเท่ากับ 74.15% ของบริษัท

“ระยะเวลาข้อเสนอขยายออกไปเป็นวันที่ 4 กรกฎาคม ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน”

“Ukbetting ได้ทำข้อเสนอแนะนำ 6p ต่อหุ้นสำหรับ TEAMtalk โดยมีมูลค่า 13.7 ล้านปอนด์ (20.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) … ” ลาสเวกัส — ผู้บริหารระดับสูงของ Mandalay Resort Group รู้สึกยินดีกับความสำเร็จของบริษัท

ธุรกิจฟื้นตัวได้มากจากการเดินทางที่ลดลงอย่างมากในช่วงฤดูใบไม้ร่วง งานยังคงดำเนินต่อไปในการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งใหม่ สันติภาพของแรงงานบรรลุข้อตกลงล่าสุดกับสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของสตริป

และแม้จะลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 37 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน แต่หุ้นของบริษัทปิดทำการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28.65 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 13.90 ดอลลาร์ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 กันยายน

การเชื่อมโยงเชิงบวกดังกล่าวทำให้ Glenn Schaeffer ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของมัณฑะเลย์มีทัศนคติในแง่ดีเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่อ่าวมัณฑะเลย์

Schaffer นำเสนอ Power Point ที่ใช้บ่อยซึ่งเน้นย้ำวิทยานิพนธ์ที่มีมายาวนานของเขาเกี่ยวกับตำแหน่งที่โดดเด่นของบริษัทในฐานะหนึ่งในสามผู้เล่นรายใหญ่ของ Strip

“ลาสเวกัสได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างแน่นอน” เชฟเฟอร์กล่าวถึงภาพการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นของเดอะสตริปตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน “ลาสเวกัสเป็นแบรนด์ สิ่งเหล่านี้คือผู้บริโภคที่มีความยืดหยุ่น”

บริษัทของเขาเลิกจ้างพนักงาน 4,500 คนหลังเหตุโจมตีของผู้ก่อการร้าย ในขณะที่การเดินทางไปลาสเวกัสลดลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้คนพักอยู่ใกล้บ้าน แต่คนงานส่วนใหญ่กลับมาแล้ว

ผู้ให้บริการเกมรายใหญ่ที่สุดของเมืองมีประสบการณ์การฟื้นตัวของอัตราการเข้าพักห้องพัก แต่ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนยังคงลดลงเนื่องจากเมืองนี้กลายเป็นภูมิภาคมากกว่าจุดหมายปลายทางการเดินทางระหว่างประเทศ

ศูนย์การประชุมมูลค่า 235 ล้านดอลลาร์ในเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งมีกำหนดเปิดในเดือนมกราคม คาดว่าจะเพิ่มรายได้อย่างมากที่อ่าวมัณฑะเลย์ของบริษัทและเมืองลักซอร์ที่อยู่ใกล้เคียง

Schaeffer กล่าวถึงโครงสร้างขนาด 1.8 ล้านตารางฟุตว่าเป็น “ปัจจัยเชิงบวกและทรงพลังต่อความสามารถของเราในการเพิ่มราคา”

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ประกาศแผนที่จะเพิ่มอาคารโรงแรมขนาด 1,125 ห้องให้กับอ่าวมั ณ ฑะเลย์ซึ่งเป็นเรือธงของบริษัท

หลายปีที่ผ่านมา ผู้ทำเงินอันดับต้นๆ ของบริษัทได้พูดถึงผลกระทบของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สูงวัย ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของเมือง

“ข่าวดีก็คือ” แชฟเฟอร์กล่าว “ผู้คนมีอายุมากขึ้น … และพวกเขาอยากจะทำตัวอ่อนกว่าวัย” แอตแลนติกซิตี้, นิวเจอร์ซีย์ – ตามรายงานของสื่อแอตแลนติกซิตี: “…[คณะกรรมการควบคุมคาสิโน] สั่งห้ามเทย์เลอร์ เบรตัน ซึ่งบางทีอาจเป็นนักพนันรายใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างถาวร จากการเดินเท้าเข้าไปในโรงแรมคาสิโนใดๆ ที่นี่ คณะกรรมาธิการได้ยกเว้นเขาไว้เบื้องต้นแล้ว 15 หลายเดือนก่อน.
“เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เบรอตัน จากกรีนิช คอนเนตทิคัต ได้รับสารภาพและได้รับโทษจำคุก 5 ปี หลังจากถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด ส่งเสริมการพนัน การฉ้อโกง และการฟอกเงิน

“…ในช่วงเวลาเพียงสองปีที่สิ้นสุดเมื่อต้นปีที่แล้ว Breton ซื้อชิปเกมมูลค่า 82.4 ล้านดอลลาร์ระหว่างการเดินทาง 173 ครั้งที่นี่ โดยขาดทุนสุทธิ 7.2 ล้านดอลลาร์ DGE กล่าว อดีตประธานคาสิโนเรียกเขาว่า `ปลาวาฬ ผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุด ในสหรัฐอเมริกา.’…”

นิวแฮมป์เชียร์ – ตามรายงานของผู้นำสหภาพนิวแฮมป์เชียร์: “ลีโอมินสเตอร์ แมสซาชูเซตส์ ชายผู้ควบคุมการดำเนินการการพนันด้วยกิจกรรมที่ขยายไปสู่นิวแฮมป์เชียร์และเวอร์มอนต์ถูกตัดสินจำคุก 10 เดือนในเรือนจำกลางในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่กล่าว
“แฟรงค์ `มิสเตอร์ลีโอ’ ไออาคาโบนี วัย 57 ปี ถูกตัดสินในศาลแขวงสหรัฐในเมืองสปริงฟิลด์ รัฐแมสซาชูเซตส์ หลังจากรับสารภาพในข้อหาเล่นการพนัน การฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิด และการใช้ไปรษณีย์อย่างผิดกฎหมาย

“…ในการไต่สวนครั้งก่อน พยานให้การว่า Iacaboni ใช้ Hinsdale Greyhound Park ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐนิวแฮมป์เชียร์เป็นฐานปฏิบัติการและพบปะลูกค้า Andrew Levchuk อัยการประจำสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์ กล่าว

“…ในการสนทนาที่บันทึกด้วยเทป Iacaboni คุยโวเกี่ยวกับการอยู่ในธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายมาเป็นเวลา 38 ปี Levchuk กล่าว

“ยาคาโบนีรับสารภาพในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1995 ถึงต้นปี 1998

“…ตามคำให้การของพยาน Iacaboni ไม่ชอบเดิมพันที่มากเกินไป Levchuk กล่าว

“…แต่ถึงกระนั้น แต้มของเขาก็มีเป็นพัน เจ้าหน้าที่กล่าว

“…ในสุดสัปดาห์ที่ดีที่สุดของเขาระหว่างฤดูกาลฟุตบอลปี 1997 ยาอาโบนีจบด้วยเงิน 20,000 ถึง 25,000 ดอลลาร์ตามคำให้การ เลฟชุคกล่าว…” แคลิฟอร์เนีย – (ข่าวประชาสัมพันธ์) –Planet Bingo ได้รับรางวัล $391,966.00 ในเกม MPBingo (Multi-Progressive Bingo) ในเวลาเพียงสิบสัปดาห์สั้นๆ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545 ที่คาสิโน Meskwaki ในเมืองทามา รัฐไอโอวา ผู้เล่นที่โชคดีได้รับแจ็คพอตสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในราคา 85,841.00 ดอลลาร์

เพียงหนึ่งเดือนต่อมา วันที่ 6 พฤษภาคม มีการมอบเงิน $44,362.00 ให้กับผู้เล่นที่ชนะแจ็คพอตสีเขียวอีกครั้งที่ Sandia Casino ในอัลบูเคอร์คี นิวเม็กซิโก แต่ Sandia Casino ยังไม่เสร็จ! Sandia Casino มีผู้ชนะรางวัลแจ็คพอตสีเขียวมูลค่า 42,698.00 ดอลลาร์ในวันที่ 2 มิถุนายน เมื่อถูกถามว่าเธอชอบอะไรในการเล่น MPBingo Lorinda Long ผู้ชนะรางวัลใหญ่ตอบว่า “Planet Bingo เป็นเงินสามเหรียญที่ดีที่สุดที่ทุกคนควรลงทุนเพื่อ Bingo!!!” Ester ผู้จัดการ Bingo ที่ Sandia Casino พูดว่า “เป็นเรื่องดีที่มี Planet Bingo มาเป็นส่วนหนึ่งของ Bingo ของเรา ฉันไม่รู้ว่าเราเล่น Bingo ได้อย่างไรหากไม่มีมัน!”

เพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ Firelake Casino สนับสนุนผู้ชนะรางวัลแจ็คพอตสีเขียวคนที่สี่ในวันที่ 9 มิถุนายนในราคา 26,586 ดอลลาร์

แต่สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง! เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ Spirit Mountain Casino ในรัฐโอเรกอน มาริลิน มิดเดิลตันถูกรางวัลบลูแจ็กพอตด้วยเงินรางวัลมากถึง 192,479.00 ดอลลาร์! ด้วยความตื่นเต้นตามที่คาดไว้ มาริลีนเพิ่งแสดงความคิดเห็นว่า “Spirit Mountain และ Planet Bingo เยี่ยมมาก!”

ผู้เล่น MPBingo ที่ไซต์ในสหรัฐอเมริกา มีโอกาสที่จะชนะรางวัลแจ็คพอตห้ารางวัลในแต่ละเกมเซสชั่นหลัก นอกเหนือจากการจ่ายเงินในเกมปกติ

Planet Bingo นำเสนอเกมแจ็คพอตแบบ “สด” ไม่ใช่ “ดาวเทียม” หรือ “วิดีโอ” ให้กับ Bingo Halls หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา เกม MPBingo มีความพิเศษตรงที่เพิ่มแจ็คพอตห้ารางวัลเพิ่มเติมให้กับเกมเซสชันหลักปกติแต่ละเกมที่เล่นภายใน Bingo Halls ด้วยการลงทุนขั้นต่ำสุด (ถ้ามี) ให้กับผู้เล่น กฎมาตรฐานของ Bingo จะไม่เปลี่ยนแปลง พูดง่ายๆ ก็คือ บิงโก และหากส่วนที่เป็นเส้นตรงของบิงโกของคุณมีสีเดียว คุณไม่เพียงแต่ชนะการจ่ายเงินในเกมปกติเท่านั้น แต่คุณยังชนะแจ็คพอตที่เกี่ยวข้องอีกด้วย มันไม่ง่ายกว่านี้อีกแล้ว!

ปัจจุบันเกม MPBingo ของ Planet Bingo มีเล่นที่ Halls หลายแห่งทั่วประเทศ และจำนวนไซต์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แอนติกา –(ข่าวประชาสัมพันธ์) –Casino Fortune คาสิโนชั้นนำในกลุ่ม Sunny Casinos รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ผู้เล่นมีความสุขและกลับมาเล่นอีก
บริษัทประกาศในวันนี้ว่า 10 Cents Roulette มีให้บริการแล้วที่คาสิโนออนไลน์ทุกแห่ง: www.mapau.com, www.casinomb.com และ www.goldgatecasino.com นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เล่นในการทดสอบทักษะของพวกเขาในรูเล็ตก่อนที่จะเริ่มเดิมพันในสเกลที่ใหญ่ขึ้น ตอนนี้ผู้เล่นทุกคนสามารถเดิมพันขั้นต่ำเพียง 10 เซ็นต์และเป็นผู้ชนะ

ความประหลาดใจไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น นอกจากนี้ ผู้เล่นสามารถซื้อขั้นต่ำ $5 ได้ที่คาสิโนทุกแห่งสำหรับเกมทั้งหมดที่ใช้ Paypal, Firepay และ Neteller ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Casino Fortune ยังคงรักษานโยบายโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก “เท่าที่ฉันรู้ ไม่มีคาสิโนออนไลน์อื่นใดที่เดิมพันด้วยเงิน 10 เซ็นต์และการซื้อ 5 ดอลลาร์สำหรับผู้เล่นของพวกเขา” อานันท์ ผู้จัดการฝ่ายโปรโมชั่นกล่าว “ในไม่ช้าเกมทั้งหมดของเราจะเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ว่าเงินในกระเป๋าจะลึกหรือไม่ก็ตาม มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับความบันเทิงและความสนุกสนานที่ปลอดภัย แน่นอนว่าหากคุณชนะแจ็คพอตมหาศาลจะดียิ่งขึ้น” เขากล่าวเสริม

ผู้เล่นสามารถไปรับการบริการลูกค้าที่ดีที่สุดและการจ่ายเงินที่เร็วที่สุดได้ที่ไหนอีกโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สตางค์เดียว? Casino Fortune มุ่งมั่นที่จะปฏิวัติการพนันออนไลน์ ทำให้ประสบการณ์การเล่นเป็นมิตรกับทุกคนอย่างแท้จริง

เนวาดา – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “คณะกรรมาธิการการเล่นเกมเนวาดาลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเปลี่ยนวิธี” เวลาโพสต์” สำหรับการแข่งม้าได้รับการควบคุมในการแข่งขันคาสิโนและหนังสือกีฬา
“ขอการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเนื่องจากเวลาตัดการเดิมพันในหนังสือกีฬาของเนวาดามาเร็วกว่าเมื่อวางเดิมพันในสนามแข่ง รองอัยการสูงสุด Michael Wilson กล่าวกับคณะกรรมาธิการ

“การศึกษาการแข่งม้า 589 รายการแสดงให้เห็นว่าอาจมีความแตกต่างกันไม่เกิน 4 นาทีระหว่างเวลาที่นักพนันถูกขัดขวางไม่ให้วางเดิมพันในหนังสือกีฬาเนวาดาเมื่อเปรียบเทียบกับสนามแข่ง

“ระบบการเดิมพันทางคอมพิวเตอร์แบบใหม่ในการแข่งขันและหนังสือกีฬาได้ขจัดข้อกังวลด้านกฎระเบียบก่อนหน้านี้ว่าสามารถวางเดิมพันได้หลังจากการแข่งม้าได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้กำกับดูแลได้รับแจ้ง…”

หลุยส์วิลล์ เคนตักกี้ – ตามที่รายงานโดย (รัฐเคนตักกี้) นักเขียนธุรกิจผู้นำข่าว Churchill Downs Inc. กำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งความกระตือรือร้นในการแข่งม้าหลังจากฤดูกาล Triple Crown นี้ ประธานบริษัทและซีอีโอ Thomas H. Meeker กล่าวกับผู้ถือหุ้นเมื่อวานนี้
Meeker กล่าวว่า “บ่อยครั้งที่กีฬาชนิดนี้ `มีการบอกกล่าวในตัวเองมาหลายปีแล้ว” แต่ตอนนี้เราเห็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่ดี ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ

“…เชอร์ชิลล์มีส่วนแบ่งตลาดที่ไม่สมส่วนอยู่แล้ว เขากล่าว – มันจับ 19 เปอร์เซ็นต์ของการเดิมพันซิมัลคาสต์โดยมีเพียง 11 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อชาติพันธุ์แท้เท่านั้น

“มีเกอร์กล่าวว่า 26 เปอร์เซ็นต์ของการเดิมพันในสหรัฐฯ ทั้งหมด หรือประมาณ 3.9 พันล้านดอลลาร์ อยู่ในการแข่งขันที่หนึ่งในเจ็ดสนามของเชอร์ชิลล์

“เชอร์ชิลล์จะยังคงผลักดันผลิตภัณฑ์การพนันอื่น ๆ เช่นสล็อตในรัฐเคนตักกี้และรัฐอื่น ๆ เขากล่าวว่า…” วอชิงตัน ดี.ซี. – ตามรายงานของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ: “ผู้บังคับใช้กฎหมายจากทั้งสองด้านของชายแดนมุ่งเป้าไปที่นักการตลาดทางโทรศัพท์ของแคนาดาซึ่งมุ่งเป้าไปที่พลเมืองสหรัฐฯ ฐานหลอกลวงข้ามพรมแดน ในการปราบปรามที่ประสานกันหลายครั้ง

คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางและ 17 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภคของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มโครงการบังคับใช้กฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งเพื่อหยุดยั้งแผนการดังกล่าวและชดใช้เงินให้กับเหยื่อ ซึ่งหลายคนเป็นผู้สูงอายุ
“ความร่วมมือระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาทำให้เราสามารถติดตามผู้ปฏิบัติงานและหยุดยั้งการหลอกลวงของพวกเขาได้” ทิโมธี เจ. มูริส ประธาน FTC กล่าว “ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายของเราข้ามพรมแดนทำให้นักต้มตุ๋นข้ามพรมแดนทำการค้าที่หลอกลวงได้ยากขึ้น”

ในแถลงการณ์ที่ออกโดยออตตาวา Konrad von Finckenstein กรรมาธิการของสำนักงานการแข่งขันของแคนาดากล่าวว่า “ความร่วมมือข้ามพรมแดนของเราที่เชื่อมโยงสำนักงานการแข่งขัน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดาอื่นๆ FTC บริการตรวจสอบไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา ตลอดจน FBI ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการต่อสู้กับการตลาดทางโทรศัพท์ที่ฉ้อโกงข้ามพรมแดน เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันเพื่อต่อสู้กับพฤติกรรมทางอาญานี้”

หลายคดีที่เน้นในวันนี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา รวมถึงการประสานงานในการสะสมหลักฐาน การรวบรวมคำให้การของเหยื่อ และการเริ่มดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา แผนการฉ้อโกงที่ตกเป็นเป้าหมายของคดีต่างๆ ได้แก่ การหลอกลวงลอตเตอรีระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ข้อเสนอบัตรเครดิตที่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าปลอม และแผนการป้องกันการสูญหายของบัตรเครดิตปลอม

ผู้ดำเนินการหลอกลวงลอตเตอรีและรางวัลนานาชาติมักมุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคสูงอายุ หลายคนอ้างว่าผู้บริโภค “รับประกัน” ที่จะชนะ; คนอื่นบอกว่าพวกเขาชนะแล้ว เหยื่อจะได้รับแจ้งว่าในการแลก “เงินรางวัล” พวกเขาจะต้องส่งเงิน (ซึ่งอธิบายไว้อย่างหลากหลายว่าเป็นภาษี อากร หรือค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงิน) ให้กับจำเลยก่อน ผู้บริโภคมักจ่ายเงินหลายร้อยหรือหลายพันดอลลาร์ และในหลายกรณี พวกเขาได้รับการติดต่อหลายครั้งเพื่อส่งเงินมากขึ้นเรื่อยๆ ในบางกรณี ศิลปินหลอกลวงยังดำเนินการ “ห้องกู้คืน” ซึ่งนักการตลาดทางโทรศัพท์จะติดต่อกับผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันที่สูญเสียเงินจากการหลอกลวงลอตเตอรีและอ้างว่าพวกเขาสามารถขอเงินคืนได้ – โดยเสียค่าธรรมเนียม การซื้อและขายสลากลอตเตอรีต่างประเทศถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

ในการหลอกลวงบัตรเครดิตแบบมีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ผู้บริโภคจะได้รับแจ้งว่าหากมีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ซึ่งโดยปกติจะหลายร้อยดอลลาร์ พวกเขาจะได้รับบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยต่ำ บางครั้งผู้บริโภคก็ไม่ได้อะไรเลย ในบางครั้งพวกเขาจะได้รับเพียงรายชื่อธนาคารและคู่มือเคล็ดลับในการขอบัตรเครดิตเท่านั้น

ผู้สนับสนุนการป้องกันการสูญเสียบัตรเครดิตใช้กลวิธีที่ทำให้ตกใจและการหลอกลวงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้ซื้อ “ประกัน” ที่ไร้ค่า บางคนบอกผู้บริโภคว่ากฎหมายจำกัดความรับผิดของบัตรเครดิตของผู้บริโภคในกรณีที่มีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลง และผู้บริโภคอาจสูญเสียเงินหลายพันดอลลาร์หากบัตรสูญหายหรือถูกขโมย บางคนบอกผู้บริโภคว่าแฮกเกอร์คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงหมายเลขบัตรเครดิตได้ หรือ “จุดบกพร่อง” ของคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ขโมยเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ง่าย จากนั้นพวกเขาก็ขาย “ประกัน” ให้พวกเขา บางครั้งในราคาหลายร้อยดอลลาร์ ความรับผิดของผู้บริโภคสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นผลมาจากบัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมยนั้นจำกัดอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง

การหลอกลวงทั้งหมดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ FTC กฎการขายการตลาดทางโทรศัพท์ และกฎหมายของรัฐบาลกลางและจังหวัดของแคนาดา ในสหรัฐอเมริกา FTC และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินคดี ในขณะที่การดำเนินการในแคนาดาเกี่ยวข้องกับผู้บังคับใช้กฎหมายในออนแทรีโอและบริติชโคลัมเบีย สำนักงานภูมิภาคมิดเวสต์ของ FTC ประสานงานการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยมีเป้าหมายหลักไปที่การฉ้อโกงการตลาดทางโทรศัพท์ในโตรอนโต ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ สมาชิกหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ FTC, หน่วยบริการตรวจสอบไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา, หน่วยการฉ้อโกงบริการตำรวจโทรอนโต, แผนกต่อต้านแร็กเก็ตของตำรวจภูธรจังหวัดออนแทรีโอ, สำนักงานการแข่งขันของแคนาดา, กระทรวงบริการผู้บริโภคและธุรกิจของออนแทรีโอ และศูนย์บริการทางโทรศัพท์แห่งชาติ PhoneBusters ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ยังประสานงานกับสำนักงานคดีต่างประเทศของ DOJ สำนักงานอัยการสูงสุดของรัฐโอไฮโอ และหน่วยงานตำรวจภูมิภาคยอร์ก ประเทศแคนาดา

Project Emptor เป็นการจัดเตรียมความร่วมมือที่ประสานงานโดย Royal Canadian Mounted Police ซึ่งตั้งทีมผู้บังคับใช้กฎหมายของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา รวมถึงภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ FTC เพื่อกำหนดเป้าหมายการหลอกลวงที่เกิดขึ้นจากห้องหม้อไอน้ำในพื้นที่แวนคูเวอร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย: FTC, กระทรวงความปลอดภัยสาธารณะและทนายความของรัฐบริติชโคลัมเบีย, แผนกอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ในแวนคูเวอร์ของ RCMP, FBI (ลอสแอนเจลิส), สำนักงานอัยการสหรัฐฯ (ลอสแอนเจลิส) และสำนักงานการแข่งขันของแคนาดา Project Emptor ยังประสานงานกับ US Customs Service, DOJ’s Office of Foreign Litigation และ Canada Customs and Revenue Agency Project Colt ซึ่งเป็นหน่วยงานฉ้อโกงการตลาดทางโทรศัพท์ในเมืองมอนทรีออล ซึ่งประสานงานโดย RCMP ซึ่งรวมถึงหน่วยงานหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับ Project Emptor และหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีใดๆ ที่ถูกเน้นย้ำในวันนี้

เพื่อมุ่งเน้นความพยายามในการต่อสู้กับการฉ้อโกงข้ามพรมแดน สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของ FTC เพิ่งประกาศจัดตั้งแผนกการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ ในเวลาเดียวกัน FTC และสำนักงานการแข่งขันของแคนาดาได้ประกาศว่าพวกเขาได้ใช้โปรโตคอลสำหรับการแบ่งปันข้อมูลการร้องเรียนและการสอบสวน เพื่อให้การติดตามผู้ดำเนินการฉ้อโกงข้ามพรมแดนเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระเบียบการนี้จะปรับปรุงและเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงที่นำมาใช้ก่อนหน้านี้

ชี้ให้เห็นว่าการใช้ทั้งสามปัจจัยตลอดเวลาและใช้กลยุทธ์

“ตีแล้วหนี” ผู้เล่นสามารถชนะได้อย่างต่อเนื่อง การค้นพบดังกล่าวนำไปสู่การเขียนและจัดพิมพ์หนังสือ BlackjackWorldwide.com ตามมาด้วยการพัฒนาเว็บไซต์เชิงโต้ตอบในชื่อเดียวกัน ซึ่งผลิตโดยบริษัท Contact Designs ในสก็อตส์เดล รัฐแอริโซนา คำบรรยาย “แนวทางขั้นสูงสุดในการชนะกระแสรายได้ที่มั่นคงที่คาสิโนออนไลน์” ปัจจุบันหนังสือและเว็บไซต์กำลังวางตลาดทั่วโลกโดย Spivak ผ่านทางเครื่องมือค้นหา รายชื่ออีเมลเป้าหมาย และความพยายามประชาสัมพันธ์

เทปเสียง ซีดีรอม และการสัมมนาสดกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา นอกเหนือจากข้อเสนอที่จะแปลหนังสือและเว็บไซต์เป็นภาษาต่างๆ สปิวัครู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง โดยกล่าวว่า “ฉันเดาว่านั่นเป็นสาเหตุที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนส่งอีเมลพร้อมคำถามและความคิดเห็นจากทั่วยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ และสถานที่อื่นๆ ที่คุณแทบจะไม่พบบนแผนที่ ฉันคิดว่าอุปสรรคทางภาษาอาจเป็นปัญหา แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่”

ผู้เขียนเปิดเผยเคล็ดลับในการชนะแบล็คแจ็คที่ใช้งานได้บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่มีการนับไพ่ ไม่มีอะไรให้จดจำ ไม่มีการคำนวณ และไม่มีลูกเล่น มันง่าย สนุก และถูกกฎหมาย 100% และคุณไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน

BlackjackWorldwide.com หนังสือมีวางจำหน่ายเฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้นในสองเวอร์ชัน เป็นหนังสือทั่วไปที่จัดส่งทุกที่ในโลกหรือเป็นเวอร์ชันดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

เท็กซัส – ตามรายงานของ Associated Press: “ไม่มีตั๋วที่ตรงกับหมายเลขทั้งหกหมายเลขที่ออกเมื่อคืนวันพุธสำหรับเกมล็อตโต้เท็กซัสสัปดาห์ละสองครั้งอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีของรัฐกล่าว
“ตั๋วมีมูลค่าประมาณ 50 ล้านดอลลาร์

“…ภาพวาดคืนวันเสาร์จะมีมูลค่าประมาณ 68 ล้านดอลลาร์” ฮ่องกง – ตามที่รายงานโดย CNN: “…ม้าแข่งของฮ่องกงเข้าร่วมกลุ่มผู้แพ้ที่น่าตกใจ ด้วยความไม่พอใจที่จะเทียบเคียงกับการที่อิตาลีถูกโค่นล้มด้วยน้ำมือของเกาหลีใต้
“การแข่งม้าในฮ่องกงดำเนินไปโดยไม่มีใครค้านเมื่อพูดถึงการพนันที่ได้รับใบอนุญาตในฮ่องกง อีกช่องทางทางกฎหมายเดียวคือลอตเตอรี Mark Six ซึ่งดำเนินการโดย Hong Kong Jockey Club

“แต่ฤดูกาลการแข่งขันสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ด้วยการเดิมพันทั้งหมดและจำนวนผู้เข้าร่วมที่ลดลง เทิร์นไทล์เปลี่ยนความถี่น้อยกว่าปีก่อนถึง 13 เปอร์เซ็นต์

“….ที่น่าหนักใจมากขึ้นสำหรับ Jockey Club คือมูลค่าการซื้อขายรวมลดลง 4 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 78.1 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (10.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

“แน่นอนว่านักพนันส่วนใหญ่ออกมาเป็นผู้แพ้ แต่มีคนหนึ่งที่โชคดีกว่าที่ Sha Tin ชนะการจ่ายเงินสูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของฮ่องกงในวันสุดท้าย โดยทำเงินได้ 110.1 ล้านเหรียญฮ่องกง (14.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากตั๋วสะสม

“…ดารานักฟุตบอลหลายล้านคนของอิตาลีตกรอบก่อนกำหนดในฟุตบอลโลกเมื่อวันอังคาร โดยแพ้เกาหลีใต้ 1-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ

“…และในขณะที่อิตาลีตำหนิผู้ตัดสิน แต่ Jockey Club ก็เล่นฟุตบอลและดำเนินการรับแทงม้าอย่างผิดกฎหมาย

“ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลดลง 26 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก นั่นหมายถึงการสูญเสียมูลค่าการซื้อขาย 600 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามรายงานของ Jockey Club

“ภาวะเงินฝืดที่ติดหล่มและเศรษฐกิจที่ตกต่ำของฮ่องกงอาจทำให้นักพนันถูกห้าม และการหมุนเวียนของตลาดหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงก็แสดงให้เห็นการลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างเกม

“ลอว์เรนซ์ หว่อง ซีอีโอของ Jockey Club กล่าวว่าเขาตามรอยหนังสือเล่มเล็กๆ ถึง `ผลการดำเนินงานที่ซบเซาของเศรษฐกิจและผลกระทบของการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของการพนันกีฬากับเจ้ามือรับแทงที่ผิดกฎหมายและต่างประเทศ’… ”

ฮ่องกง – ตามที่รายงานโดย International Herald Tribune: “บราซิลจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเหรอ อย่าเดิมพันเลย เยอรมนี? อย่าเดิมพันเช่นกัน ตุรกีเหรอ เสี่ยงมาก แน่นอนถ้าคุณชอบเสี่ยงโชคเป็นครั้งคราวและ โชคไม่ดีพอที่จะอยู่ในฮ่องกงทำตามคำแนะนำของฉันและไม่เดิมพันเลย ความเสี่ยง: สูญเสียเงินของคุณ ไม่มี ประวัติอาชญากรรม

สถานที่แห่งนี้ซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็น ‘โลกของเอเชีย’ และ ‘ท่าเรือไซเบอร์’ ของภูมิภาคซึ่งคาดว่าเป็นป้อมปราการแห่งการแข่งขันและการกล้าเสี่ยง ได้ยิงเข้าประตูตัวเองอย่างน่าทึ่ง ทันเวลาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก รัฐบาลได้ผลักดันกฎหมายห้ามการพนันในการแข่งขันใดๆ นอกฮ่องกง

การเดิมพันเดียวที่ได้รับอนุญาตในขณะนี้ในฮ่องกงคือการแข่งม้าหรือลอตเตอรีในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่มาเยี่ยมเยือนควรระวัง: หากคุณเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือรับโทรศัพท์และวางเดิมพันกับเว็บไซต์ออนไลน์หรือเจ้ามือรับแทงของคุณที่บ้าน คุณจะก่ออาชญากรรม

คอนเน็กติกัต – ตามที่รายงานโดยวัน (คอนเนตทิคัต) : “เจมส์ คันฮา หัวหน้า Paucatuck Eastern Pequot ชอบพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของเขาในการเปิดโรงงานผลิตในโรงงานที่ถูกทิ้งร้างแห่งหนึ่งในภูมิภาค แทนที่จะเป็นแผนของชนเผ่าที่จะสร้างคาสิโน
“กลุ่ม Paucatucks ก่อตั้งความร่วมมือกับ Amalgamated Industries เพื่อทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในปี 1992 ก่อนที่พวกเขาจะใฝ่ฝันที่จะร่วมมือกับเจ้าพ่อเกมอย่าง Donald Trump เขากล่าว ชนเผ่าที่มีสมาชิก 150 คนได้ทำข้อตกลงกับ Trump ในปี 1997 เนื่องจากกระบวนการยอมรับของรัฐบาลกลาง มีราคาแพงมาก ตามคำกล่าวของคุนยา

“มาร์เซีย ฟลาวเวอร์ส โจนส์ ประธานของ Eastern Pequots อยากจะพูดถึงความหวังของเธอในการได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างเพียงพอสำหรับสมาชิกชนเผ่าจำนวนมากที่เป็นโรคเบาหวาน มากกว่าการถามคำถามภาคสนามเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างชาวตะวันออกกับนักพัฒนารีสอร์ท David Rosow

“…สำนักกิจการอินเดียคาดว่าจะออกคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับคำร้องของชนเผ่าเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางภายในวันอังคาร และความคาดหวังก็มีสูงในหมู่สมาชิก ผู้ปรารถนาดี และฝ่ายตรงข้าม BIA ซึ่งให้การยอมรับเบื้องต้นแก่ทั้งสองชนเผ่าเป็นเวลาสองปี เมื่อก่อนสามารถรับรู้หรือปฏิเสธเผ่าใดเผ่าหนึ่งหรือทั้งสองเผ่าหรืออาจบอกได้ว่าต้องรวมตัวกันจึงจะได้รับการยอมรับ ทั้งสองฝ่าย แบ่งแยกกันมานานหลายปีและได้รับการยอมรับเป็นรายบุคคลจากรัฐ

“…`ฉันอยากให้พวกเขาสร้างโรงงานรถยนต์ Ford ให้ฉันมากกว่า และฉันก็แน่ใจว่าชนเผ่าหลายเผ่าคงจะพูดแบบนั้นเช่นกัน’ รอย เซบาสเตียน หัวหน้า Pequot ภาคตะวันออกกล่าว `แต่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลกลางมอบให้ เรา.’

“…ชนเผ่าทั้งสองต่างตั้งตารอที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หากพวกเขาได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง พวกเขาจะมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลกลาง เช่น บริการสวัสดิการเด็ก โจนส์กล่าว และผู้ว่างงานและผู้ทำงานไม่เต็มจำนวนจำนวนมาก สมาชิกสามารถเข้าถึงบริการได้

“…แต่ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนั้น Cunha กล่าว เจ้าหน้าที่ BIA ที่ทำงานหนักเกินไปอาจทำให้การตัดสินใจล่าช้าออกไปได้ เนื่องจากมีหลายครั้ง หากการตัดสินใจได้รับการยืนยัน ชนเผ่าต่างๆ จะต้องข้ามผ่านห่วงทางกฎหมายอีกหลายครั้งก่อนที่จะทำได้ สร้างคาสิโน รวมถึงการอ้างสิทธิ์ในที่ดิน การเจรจาข้อตกลงการเล่นเกมกับรัฐ และการได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง แต่ถึงแม้ขั้นตอนเหล่านั้นอาจใช้เวลานานหลายปี เนื่องจากอัยการสูงสุด Richard Blumenthal ได้สัญญาว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินที่ยืนยัน `ต่อศาลสูงสุดใน ที่ดิน.’ ทนายความของชนเผ่ากำลังเตรียมการอุทธรณ์ที่คาดหวัง Cunha กล่าว เขาบอกว่ามันอาจจะคงอยู่ได้ทุกที่ตั้งแต่หกสัปดาห์ถึงหกปี…”

SOUTHOLD, New York: “ผู้คนที่หวังจะเล่นการพนันเล็กๆ น้อยๆ ในเซาโทลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ จะต้องนั่งเรือเฟอร์รีไปคอนเนตทิคัตแทน
“ผู้พิพากษาศาลฎีกาของรัฐเมื่อวานนี้ยืนหยัดคำสั่งห้ามชั่วคราวต่อคู่รักที่กำลังมองหาการดำเนินงานคาสิโนอินเดียในอาคารทางใต้ของรางรถไฟในหมู่บ้าน Southold ตำรวจของรัฐชนการเปิดคาสิโนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยออกคำสั่งห้ามเพื่อหยุดสิ่งที่พวกเขาพูด เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

“ก่อนที่ตำรวจจะมาถึง ผู้อุปถัมภ์ในอนาคตถูกปฏิเสธโดย Peter DiMaggio หนึ่งในเจ้าของ ซึ่งกลัวว่าใครก็ตามที่ถูกจับได้ว่าใช้เครื่องสล็อตที่คาสิโน The Dancing Bear จะถูกจับกุม ตำรวจกลับมาเช้าวันศุกร์เพื่อยึดเครื่องจักร

“DiMaggio ผู้อยู่อาศัยใน Southold และหุ้นส่วนของเขา Faith Braswell ซึ่งบอกว่าเธอเป็นหัวหน้าของชนเผ่า Kitoi แห่ง Koniag รัฐอลาสกา กล่าวว่าอาคารบนถนน Traveler Street และที่ดินที่ตั้งอยู่บนนั้นได้มอบโฉนดให้กับชนเผ่าในการแลกเปลี่ยนที่ดินและ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือข้อบังคับของคาสิโน

“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลางได้กล่าวว่า เนื่องจากชนเผ่า Kitoi ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง จึงไม่สามารถดำเนินการคาสิโนได้ทุกที่…”

แอตแลนติกซิตี้, นิวเจอร์ซีย์ – ตามที่รายงานโดยสื่อของแอตแลนติกซิตี้: “นักการเมือง ผู้บริหารเกม และหน่วยงานกำกับดูแล คลี่คลายการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนช่วงบ่ายวันพุธ โดยลบภาษาที่จะปล่อยให้คาสิโนดำเนินการก่อนและได้รับอนุญาตเป็นอันดับสองในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงิน การบัญชี และความปลอดภัยในการเล่นเกม
“การแก้ไขดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 31 รายการในร่างกฎหมายกฎระเบียบคาสิโนที่นำมาใช้โดยรัฐ Sen. William Gormley, R-Atlantic ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมและผู้บริหารคาสิโน

“…ในขั้นต้น การเรียกเก็บเงินจะอนุญาตให้คาสิโนเปลี่ยนแปลง `การควบคุมภายใน’ ใด ๆ ของพวกเขาทันทีหลังจากยื่นเอกสารกับคณะกรรมการควบคุมคาสิโน จากนั้นคณะกรรมาธิการจะมีเวลา 30 วันในการอนุมัติหรือปฏิเสธขั้นตอนของคาสิโน

“`นี่คือสิ่งที่ทำให้เราหยุดชั่วคราว ความคิดทันทีของเราคือเราจะไม่มีสิทธิ์รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ก่อนที่พวกเขาจะลงมือทำ และนั่นอาจมีผลกระทบต่อรายได้รวมและทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามมา ‘ เจมส์ เฮอร์ลีย์ ประธานคณะกรรมการคาสิโนกล่าว

“…การควบคุมภายในควบคุมแนวทางปฏิบัติเช่นการรวบรวมเงินจากโต๊ะเกม การโอนเงินเข้าและออกจากเครื่องสล็อต การจัดเก็บลูกเต๋าและไพ่ และการนับรายได้

“…ในส่วนอื่นๆ ในร่างกฎหมาย Gormley ใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 21 ปีถูกจับได้ว่าเล่นการพนันหรือดื่มสุรา จะต้องถูกปรับ 500 ถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และถูกระงับใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 6 เดือน ผู้ใหญ่ที่จงใจยอมให้ผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของเขาหรือเธอ การพนันหรือดื่มเหล้าย่อมเป็นความผิดของบุคคลที่ไม่เป็นระเบียบ

“ในขณะนี้ ผู้เยาว์ที่ติดการพนันมักไม่ค่อยถูกลงโทษในขณะที่คาสิโนเจ้าภาพจ่ายค่าปรับจำนวนมาก Loretta Pickus รองประธานฝ่ายกฎหมายของทรัมป์ทัชมาฮาลและผู้วิพากษ์วิจารณ์กฎปัจจุบันกล่าวว่าผู้เยาว์บางคนโอ้อวดสถานการณ์

“…นักพนันจะสามารถขึ้นเงินเช็คส่วนตัวได้สูงถึง 5,000 ดอลลาร์ แทนที่จะเป็น 1,500 ดอลลาร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพนันหรือไม่ใช่การพนัน

“…การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ จะชี้แจงว่าการพนันตลอด 24 ชั่วโมงเป็นบรรทัดฐานและคาสิโนสามารถโฆษณาอัตราต่อรองได้ เนวาดา – ตามที่รายงานโดย Reno Gazette-Journal: “หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนวาดาลงมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันพฤหัสบดีเพื่ออนุมัติข้อตกลงที่ซับซ้อนโดยปล่อยให้ชาวอเมริกันอินเดียนในอลาสกา 7,000 คนได้รับผลกำไรจากคาสิโนโรงแรมในโรงแรมในลาสเวกัสมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์
“ข้อตกลงดังกล่าวอนุญาตให้ Cook Inlet Region Inc. ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวอินเดียนแดงได้รับผลกำไรจากการพนันจากรีสอร์ท Ritz-Carlton ขนาด 350 ห้องที่สร้างขึ้นที่ทะเลสาบลาสเวกัสในย่านชานเมืองเฮนเดอร์สัน

“ข้อตกลงแก้ไขข้อกำหนดของรัฐบาลกลางและรัฐที่ขัดแย้งกัน สร้างความสมดุลระหว่างกฎหมายการพนันของเนวาดาและสิทธิของผู้ถือหุ้นพื้นเมืองของอลาสก้าในบริษัทที่ตั้งอยู่ในแองเคอเรจ

“…ผู้กำกับดูแลได้รับแจ้งว่าบริษัท Cook Inlet ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้อำนาจของสภาคองเกรส และการกระทำของรัฐบาลกลางกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับเงินปันผลเท่ากัน

“แต่ประธานบริษัท คาร์ล มาร์ส กล่าวว่าสมาชิกบางคนของบริษัทถูกจำคุก และเจ้าหน้าที่เนวาดาอาจพบว่าไม่เหมาะสม”

“กฎหมายเนวาดาซึ่งออกแบบมาเพื่อกำจัดอิทธิพลของกลุ่มคน ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมรับรายได้จากการพนัน

“…ข้อตกลงยังระบุด้วยว่าหากพบว่าผู้ถือหุ้นไม่เหมาะสม กำไรจากการพนันจากโรงแรม-คาสิโนจะไม่สามารถจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นได้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

“…คาสิโนจะดำเนินการโดย Sybro LLC ซึ่งนำโดยทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมการพนันของเนวาดา Dan Reichartz และ Dan Scott…” IOWA – ตามที่รายงานโดยทะเบียน Des Moines: “การแข่งขันสำหรับอัยการสูงสุดของรัฐไอโอวาร้อนแรงขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีเมื่อผู้ร่างกฎหมายพรรครีพับลิกันคนสำคัญกล่าวหาว่า Tom Miller ผู้ดำรงตำแหน่งพรรคเดโมแครตในการจัดการคดีที่มีเดิมพันสูงเหนือภาษีคาสิโนที่อาจทำให้หลุมใน งบประมาณของรัฐ
“ผมคิดว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดการอย่างไร้ความสามารถ” ตัวแทน David Millage จาก Bettendorf ประธานคณะกรรมการจัดสรรบ้านและฝ่ายตรงข้ามของ Miller กล่าว

“Millage อ้างถึงคำตัดสินของศาลฎีกาของรัฐไอโอวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้ไอโอวาสูญเสียรายได้ภาษีและการคืนเงินในปีหน้าสูงถึง 150 ล้านดอลลาร์ ศาลตัดสินต่อต้านรัฐในการประกาศว่าสนามแข่งไม่ควรต้องจ่ายภาษีที่สูงขึ้น อัตรามากกว่าเรือล่องแม่น้ำ

“มันเป็นชัยชนะสำหรับสนามแข่งม้าและคาสิโน Prairie Meadows ในอัลทูนา และสำหรับสนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ใน Council Bluffs และ Dubuque

“…Bob Brammer โฆษกของ Miller ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยกล่าวว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดการคดีนี้ `อย่างเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายและขั้นตอนของรัฐไอโอวาสำหรับคดีประเภทนี้’

“…Millage กล่าวว่า Miller และ Gov. Tom Vilsack ควรแจ้งให้ฝ่ายนิติบัญญัติทราบถึงคดีนี้และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติพบกันในเซสชั่นพิเศษเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อครอบคลุมการขาดแคลนงบประมาณรวมกว่า 400 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน และปีหน้า…”

IOWA – ตามรายงานของทะเบียน Des Moines: “สนามแข่งม้าและคาสิโน Prairie Meadows จะรื้อฟื้นแผนการสร้างการขยายอาคารมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ หลังจากการตัดสินของศาลฎีกาไอโอวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งลดภาษีการพนันของสถานที่ลงอย่างมาก
“Robert Farinella ผู้จัดการทั่วไปของ Prairie Meadows บอกกับ Iowa Racing and Gaming Commission เมื่อวันพฤหัสบดีว่าการขยายอาจรวมถึงห้องจัดเลี้ยงอเนกประสงค์และหอประชุมคอนเสิร์ต พื้นที่บุฟเฟ่ต์ ร้านอาหาร และสปอร์ตบาร์

“…ภาษีคาสิโนของรัฐสูงมากจนพวกเขาจะป้องกันไม่ให้ Prairie Meadows ใช้จ่ายเงินสำหรับการปรับปรุงทุนนอกเหนือจากการเปลี่ยนพรม ซ่อมหลังคาของสถานที่ Altoona ซ่อมแซมลานจอดรถและการบำรุงรักษาตามปกติอื่นๆ Farinella กล่าว

“ภาษีถูกกำหนดไว้ที่ 32 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมสำหรับสล็อตแมชชีนและมีกำหนดเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีจนกระทั่งถึง 36 เปอร์เซ็นต์ในปี 2547

“ศาลฎีกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัดสินว่าอัตราภาษีคาสิโนสำหรับสนามแข่งของรัฐไอโอวานั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ การตัดสินใจมีผลกระทบในการลดภาษีสำหรับช่องสนามแข่งให้เหลืออัตราร้อยละ 20 เดียวกันกับที่จ่ายโดยเรือล่องแม่น้ำ ผู้ช่วยอัยการสูงสุดของรัฐไอโอวา Jean Davis กล่าวกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเธอ สำนักงานยังคงชั่งน้ำหนักทางเลือกต่างๆ รวมถึงความเป็นไปได้ในการขอให้ศาลฎีกาซักซ้อมคดี

“ฟาริเนลลากล่าวว่าคำตัดสินของศาลหมายความว่าทุ่งหญ้าแพรรีมีโดวส์ควรมีเงินเพียงพอที่จะพิจารณาดำเนินการตามแผนแม่บทระยะยาวดั้งเดิม รวมถึงการขยายอาคารด้วย…”

จอร์เจีย – ตามที่รายงานโดย Rome News Tribune: “ผู้ดำเนินการเครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์ได้ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางในกรุงโรมเพื่อขอให้ผู้พิพากษาหยุดรัฐจากการดึงปลั๊กกำไรของพวกเขา กลุ่มของโจทก์รถบรรทุก Ringgold หยุดและ เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรอีก 6 รายจากกรุงโรมและจอร์เจียตะวันตกเฉียงเหนือ กำลังขอให้ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ฮาโรลด์ เมอร์ฟีย์ ยกเลิกเส้นตายในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ศาลฎีกาจอร์เจียกำหนดในการนำเครื่องจักรดังกล่าวออกจากรัฐ
“…โดยอ้างถึงข้อกังวลของการพนันที่ผิดกฎหมาย สมัชชาใหญ่ได้ผ่านมาตรการที่ห้ามเครื่องจักรในช่วงเซสชั่นพิเศษของฤดูร้อนที่แล้ว ผู้ดำเนินการสามารถหลบหนีกำหนดเวลาวันที่ 1 มกราคมด้วยคำตัดสินจากศาล Fulton County แต่เป็นความเห็นล่าสุดโดยจอร์เจีย ศาลฎีกาที่สนับสนุนการห้ามเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ทำให้พวกเขากลับมาอยู่ในที่นั่งร้อนแรง

“…คดีล่าสุด ซึ่งเหมือนกับการยื่นฟ้องก่อนหน้านี้ มุ่งเป้าไปที่ Gov. Roy Barnes, อัยการสูงสุด Thurbert Baker, GBI และทนายความเขตของเทศมณฑล Floyd และ Catoosa ความพยายามครั้งแรกในศาลรัฐบาลกลางโดยกลุ่มผู้ดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จใน เมื่อเดือนธันวาคมที่เมอร์ฟีย์ยกฟ้องคดีนี้เนื่องจากขาดเขตอำนาจศาล…”

นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา — ศาลฎีกาของรัฐลุยเซียนาที่แตกแยกอย่างรุนแรงได้ยึดถือกฎหมายปี 1996 ที่ห้ามไม่ให้นักการเมืองรับเงินบริจาคหาเสียงจากคาสิโนหรือกลุ่มคาสิโน
หัวหน้าผู้พิพากษา Pascal Calogero และผู้พิพากษาอีกสองคนกล่าวว่าศาลควรจะล้มกฎหมาย เช่นเดียวกับที่ทำกฎหมายต่อต้านการบริจาคจากใครก็ตามที่มีใบอนุญาตวิดีโอโป๊กเกอร์

ความเห็นส่วนใหญ่ของผู้พิพากษา 4 คน ซึ่งเขียนโดยผู้พิพากษา Jeffery Victory ระบุว่า กฎหมายทั้งสองฉบับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

“ตัวอย่างเช่น ไม่มีการจำกัดจำนวนบุคคลที่อาจได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการวิดีโอโป๊กเกอร์ในรัฐนี้” Victory เขียน “ในทางตรงกันข้าม สภานิติบัญญัติได้อนุมัติคาสิโนบนบกเพียงแห่งเดียวและเรือล่องแม่น้ำเพียง 15 ลำเท่านั้น”

นอกจากนี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่า การห้ามการมีส่วนร่วมในวิดีโอโป๊กเกอร์ไม่ได้ใช้อย่างเท่าเทียมกันกับทุกคนในธุรกิจ ในขณะที่กฎของคาสิโนมีความเหมือนกัน

จอห์นสัน, ไอโอวา – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “มิสซิสซิปปี้เบลล์ที่ 2 ของคลินตันกลายเป็นคาสิโนแห่งแรกของรัฐไอโอวาที่ฝากเงินไว้เพื่อชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นให้อนุญาตการพนันอีกครั้ง
“คณะกรรมาธิการการแข่งรถและการเล่นเกมของรัฐไอโอวาเมื่อวันพฤหัสบดีได้อนุมัติสัญญาเริ่มต้นมูลค่า 150,000 ดอลลาร์ของเรือล่องแม่น้ำสำหรับคณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองในท้องถิ่นเพื่อรวบรวมการสนับสนุนสำหรับการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน

“เจ้าหน้าที่การพนันกล่าวว่าเงินคาสิโนจะหลั่งไหลเข้าสู่ PACs ที่จัดตั้งขึ้นโดยพลเมือง – หรือในบางกรณีโดยคาสิโนเอง – เพื่อช่วยรับประกันชัยชนะของการลงประชามติทั้ง 10 เคาน์ตีในเดือนพฤศจิกายน

“…เคน บอนเน็ต ผู้จัดการทั่วไปของ Belle II กล่าวว่าเขาเชื่อว่าเงิน 150,000 ดอลลาร์อาจเป็นประมาณการที่ “สูงมาก” ของค่าใช้จ่ายของการรณรงค์ในเขตคลินตัน รวมถึงการโฆษณาและการสำรวจความคิดเห็น เขากล่าวว่าเรือนำเงินดังกล่าวไปเป็นเงินกู้ ซึ่งบางส่วน อาจได้รับการคืนเงินหากการบริจาคส่วนตัวครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วน

“… Curt Beason ทนายความของดาเวนพอร์ตซึ่งเป็นตัวแทนของคาสิโนริเวอร์โบ๊ตใน Quad-Cities กล่าวว่าเขาคาดหวังการจัดการที่คล้ายคลึงกันในทั้ง 10 มณฑลที่จะมีการโหวตเล่นเกม

“เนื่องจากการมีส่วนร่วมขององค์กรได้รับอนุญาตในประเด็นการลงคะแนนเสียงประเภทนี้ เขากล่าวว่าคาสิโนบางแห่งอาจตั้งค่า PAC ของตนเองหรือชำระค่าใช้จ่ายแคมเปญโดยตรง

“มีข้อยกเว้นประการหนึ่ง สนามแข่งม้าและคาสิโน Prairie Meadows ใน Polk County ไม่สามารถจัดตั้ง PAC หรือมีส่วนร่วมได้ นั่นเป็นเพราะว่าใบอนุญาตและบริษัทการจัดการนั้นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ไม่สามารถมีส่วนร่วมในประเด็นการลงคะแนนเสียงได้ Prairie Meadows ผู้จัดการทั่วไป บ็อบ ฟาริเนลลา กล่าวว่า…”

ลิตเติลตัน แมสซาชูเซตส์ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Viisage Technology, Inc. (Nasdaq: VISG) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นการจดจำใบหน้าและระบบระบุตัวตน ได้ประกาศในวันนี้ว่า นับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการ Biometrica Systems ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 Viisage ได้เซ็นสัญญาใหม่มากกว่าหนึ่งโหลกับคาสิโนรายใหญ่ทั่วประเทศ

สัญญาใหม่เหล่านี้ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำอย่างท่วมท้นของ Viisage ในอุตสาหกรรมเกม และขยายตลาดที่พร้อมสำหรับโซลูชันแอปพลิเคชันคาสิโนใหม่จาก Viisage ที่วางแผนจะเปิดตัวในปลายปีนี้ ขณะนี้บริษัทมีเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในคาสิโนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าของ Viisage ใช้ในคาสิโนเพื่อจดจำและระบุกลโกงที่รู้จัก และเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้อุปถัมภ์คาสิโน

Bob Schmitt รองประธานบริหารของ Viisage แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาใหม่ว่า “สัญญาเหล่านี้ยังคงเพิ่มรายได้ประจำจากโซลูชันเครือข่ายคาสิโนของเราอย่างต่อเนื่องให้กับฐานสำคัญของเรา ความสนใจอย่างต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมเกมในเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าดิจิทัลของเราคือ ข้อพิสูจน์ที่แท้จริงถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี คาสิโนทั่วโลกกำลังปรับใช้สิ่งนี้เพราะพวกเขารู้ว่ามันมีบทบาทสำคัญในการช่วยป้องกันการสูญเสียเงินหลายแสนดอลลาร์ในแต่ละปี”

Jim Edgar เข้ามาเติมเต็มในคณะกรรมการของ Youbet.com

อย่างสมบูรณ์แบบ เขาไม่เพียงแต่นำความรู้และประสบการณ์มากมายในประเด็นนโยบายสาธารณะเท่านั้น แต่ยังมีความหลงใหลในอุตสาหกรรมการแข่งม้าอีกด้วย” David Marshall ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Youbet กล่าว ดอทคอม “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มีบุคคลที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นเช่นเดียวกับผู้ว่าการรัฐเอ็ดการ์ในคณะกรรมการของ Youbet.com และกระตือรือร้นที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกจากเขา”

ผู้ว่าการ Edgar ให้ความเห็นว่า: “การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ Youbet.com ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับผมในการผสมผสานความเชี่ยวชาญในภาครัฐเข้ากับความกระตือรือร้นในอุตสาหกรรมการแข่งม้า Youbet.com ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน ธุรกิจการแข่งม้า และฉันหวังว่าจะได้ช่วยเหลือ Youbet.com ในการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวและเป้าหมายทางธุรกิจ”

ปัจจุบัน ผู้ว่าการเอ็ดการ์เป็นนักวิชาการดีเด่นที่สถาบันรัฐบาลและกิจการสาธารณะของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ และเป็นผู้บรรยายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วอิลลินอยส์ ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1999 เขาเป็นนักศึกษาประจำที่ John F. Kennedy School of Government ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้ว่าการ Edgar ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสที่ KemperLesnik Public Affairs ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ KemperLesnik Communications ในชิคาโก และในคณะกรรมการบริหารขององค์กรและไม่แสวงหาผลกำไรหลายราย

ผู้ว่าการเอ็ดการ์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นอิลลินอยส์ในปี 2511 เขาและภรรยาของเขา เบรนดา มีลูกสองคนที่เป็นผู้ใหญ่ เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย –(ข่าวประชาสัมพันธ์) –บริษัท Perini Building ส่งมอบ Pechanga Resort and Casino สามเดือนก่อนกำหนดและอยู่ภายใต้งบประมาณ
คาสิโนและรีสอร์ทของชนพื้นเมืองอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย เปิดให้บริการแก่สาธารณะในวันที่ 24 มิถุนายน Perini Building Company เป็นบริษัทในเครือของ Perini Corporation (AMEX:PCR)

Tony Meyer ผู้จัดการโครงการของ Perini การทำงานเป็นทีมด้านเครดิต เจ้าของเชิงรุก และกลุ่มผู้รับเหมาช่วงที่โดดเด่นในการส่งมอบโครงการในเวลาที่บันทึก โรงแรม/คาสิโน ศูนย์การประชุม และโรงละครศิลปะการแสดงขนาด 989,179 ตารางฟุต เดิมมีกำหนดจะเปิดในต้นฤดูใบไม้ร่วง

“การเป็นพันธมิตรและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รวบรวมมาจากผู้เล่นคนสำคัญได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทรัพย์สินอันมหาศาลสำหรับงานนี้” เมเยอร์กล่าว นอกเหนือจากการประชุมรายสัปดาห์แล้ว Perini ยังจัดกำหนดการเซสชันความร่วมมืออย่างเป็นทางการหนึ่งครั้งโดยอำนวยความสะดวกโดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอก “แนวทางของทีมที่จัดตั้งขึ้นในช่วงแรกให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการควบคุมต้นทุนและปรับปรุงกำหนดการ” เนื่องจากความสำเร็จของเซสชั่นแรก มินิเซสชั่นต่อๆ มาจึงถูกเพิ่มเข้าไปในวาระการประชุม

เซสชันความร่วมมือเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล และแนวทางแก้ไข ด้วยการนำสถานการณ์ต่างๆ ที่นำเสนอไปปฏิบัติอย่างจริงจัง นอกเหนือจากการประเมินโอกาสอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกำหนดการแล้ว Perini ยังได้ลดค่าใช้จ่ายหนึ่งในสี่ของหนึ่งปีจากโครงการระยะเวลา 22 เดือนอีกด้วย

“เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สามารถทำได้สำเร็จเมื่อทุกคนทำงานร่วมกัน” Vincient Coviello, Tilden-Coil Constructor, Inc. ตัวแทนของเจ้าของและผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างกล่าวสรุป

Pechanga Resort and Casino ตั้งอยู่ในเขตสงวน Temecula และเป็นเจ้าของโดย Pechanga Band of Luiseno Indians ตามที่ Mark Mills จากบริษัทสถาปัตยกรรม Delawie, Wilkes, Rodrigues, Barker กล่าวว่า “Pechanga เป็นการแสดงระดับเฟิร์สคลาส รีสอร์ทและคาสิโนสะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมของการออกแบบ ‘Prairie’ ของ Frank Lloyd Wright ที่ผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบ รีสอร์ทมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของลาสเวกัสคาสิโน พร้อมด้วยความสง่างามของรีสอร์ทหรูหรา”

สิ่งที่รวมอยู่ในการก่อสร้างโรงแรม/คาสิโนและศูนย์การประชุม ได้แก่ โรงละครศิลปะการแสดงขนาด 1,200 ที่นั่ง พื้นที่ค้าปลีก ห้องแสดงการแสดงที่เป็นส่วนตัว ห้องบิงโก ร้านอาหารเจ็ดแห่ง ดาดฟ้าสระว่ายน้ำบนหลังคาของพื้นที่การประชุม พร้อมด้วยสิ่งที่แนบมาด้วย โรงแรมสูง 13 ชั้น 522 ห้อง มีเลานจ์บนชั้นดาดฟ้าต่อยอด

Perini Building Company ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมในฐานะผู้สร้างโรงแรมและคาสิโนชั้นนำในประเทศ Perini กำลังเปลี่ยนงานให้กับ Mohegan Sun ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐคอนเนตทิคัตในเดือนนี้ นอกเหนือจากโครงการด้านการบริการแล้ว Perini ยังเชี่ยวชาญในการสร้างสนามกีฬาและสถานบันเทิงอื่นๆ การดูแลสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา และสนามบิน

ฮิวสตัน, เท็กซัส – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Nevada Gold & Casinos, Inc. (Amex: UWN) ประกาศว่าตลาดเกม Black Hawk เติบโตขึ้นประมาณ 12% ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็น 44.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 39.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ตามรายงานของ แผนกเกมโคโลราโด
คาสิโนของ Black Hawk สร้างรายได้ประมาณ 72% ของรายได้จากการเล่นเกมในรัฐในเดือนพฤษภาคม 2545 เทียบกับ 71% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายรับจากการเล่นเกมทั่วทั้งรัฐในเดือนพฤษภาคมสูงถึง 61.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.4% จากเดือนพฤษภาคม 2544

เอช. โธมัส วินน์ ประธานและซีอีโอกล่าวว่า “เรายังคงตื่นเต้นกับอัตราการเติบโตของตลาดแบล็กฮอว์ก”

Nevada Gold & Casinos, Inc. ในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส เป็นผู้พัฒนาคุณสมบัติด้านเกม และมีความสนใจด้านอสังหาริมทรัพย์ในโคโลราโด แคลิฟอร์เนีย เนวาดา และนิวยอร์ก UWN เป็นเจ้าของผลประโยชน์ 43% ใน The Isle of Capri-Black Hawk ซึ่งเป็นโรงแรม/คาสิโนขนาด 237 ห้อง ห่างจากเดนเวอร์ไปทางตะวันตกประมาณ 35 ไมล์ ผ่านการร่วมทุนกับ Isle of Capri Casinos, Inc. (Nasdaq: ISLE) นอกจากนี้ UWN ยังเป็นเจ้าของ 51% ใน Dry Creek Casino LLC ซึ่งช่วยเหลือ Dry Creek Band ของ Pomo Indians ในการพัฒนา River Rock Casino, Alexander Valley ซึ่งวางแผนไว้ว่าจะเปิดในปี 2545 ใน Sonoma County (ประมาณ 70 ไมล์ทางเหนือของซานฟรานซิสโกใน ประเทศไวน์แคลิฟอร์เนีย)

เวสต์กรีนิช, โรดไอแลนด์ — เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Gtech Holdings Corp. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกมและระบบลอตเตอรี ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการปีงบประมาณ 2546 หลังจากกำไรไตรมาสแรกพุ่งขึ้น 52% หุ้นจึงเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์
ผลประกอบการสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะอยู่ที่ 1.70 ถึง 1.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทที่ตั้งอยู่ในเวสต์กรีนิชกล่าวในแถลงการณ์ การคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของ Gtech อยู่ที่ 1.65 ถึง 1.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น

รายรับสุทธิในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 29 ล้านดอลลาร์หรือ 49 เซนต์ต่อหุ้น จาก 19.1 ล้านดอลลาร์หรือ 30 เซนต์ต่อหุ้นในปีก่อนหน้า ประมาณการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย Thomson First Call อยู่ที่ 43 เซนต์ ยอดขายลดลงเหลือ 231.4 ล้านดอลลาร์จาก 235 ล้านดอลลาร์ บริษัทกล่าวในแถลงการณ์

Gtech กล่าวว่าได้ทำสัญญาการขายและการขยายมูลค่าประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี รายได้ของปีก่อนได้รับการปรับสำหรับการแบ่งหุ้น 2 ต่อ 1 และสำหรับกฎทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่บริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์

JACKSON, Mississippi — — Isle of Capri Casinos Inc. กำลังทบทวนข้อเสนอสำหรับการขายคาสิโนใน Tunica County และ Las Vegas แต่ไม่ได้ระบุตัวคู่ครอง
“เจ้าหน้าที่ของเกาะกล่าวว่าพวกเขาหวังว่าจะปิดข้อตกลงภายในสิ้นปีนี้ บริษัทที่ใช้ Biloxi เป็นเจ้าของคาสิโน 15 ​​แห่งในมิสซิสซิปปี้, หลุยเซียน่า, โคโลราโด, ไอโอวา, มิสซูรีและเนวาดา

“…The Isle ประกาศแผนการในเดือนมีนาคมที่จะขายทรัพย์สินทั้งสองเนื่องจากทำได้ไม่ดี

“ในไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน เกาะ Isle ใน Tunica มีรายได้ลดลง 14 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายทรัพย์สินในลาสเวกัสลดลง 17 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกัน

“คาสิโน Tunica ซึ่งเปิดในปี 1999 ต้องดิ้นรนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง Lady Luck คาสิโนในตัวเมืองลาสเวกัสเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเมื่อ Isle ซื้อ Lady Luck Gaming Corp. ในราคา 400 ล้านดอลลาร์ในปี 2000

“…ที่อื่นๆ ในมิสซิสซิปปี้ บริษัทเห็นรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ที่คาสิโนใน Lula และ 3 เปอร์เซ็นต์ใน Biloxi รายได้ใน Natchez เกือบจะเท่ากันทุกไตรมาส ในขณะที่ธุรกิจใน Vicksburg ลดลง 9 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสิ่งที่บริษัทกล่าว มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากคาสิโน Ameristar ที่เรียบร้อย… ”

สหราชอาณาจักร – ตามรายงานของ UK Daily Record: “ยอดขายลอตเตอรีลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าจะมีการเปิดตัวอีกครั้งถึง 72 ล้านปอนด์ (107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ))
“ผู้ดำเนินการ Camelot ทุ่มเงินไปกับการรีแบรนด์งวดใหญ่เป็น Lotto และประชาสัมพันธ์ด้วยแคมเปญโฆษณาชื่อดังที่มีการ์ตูนตลกอย่าง Billy Connolly

“แต่ตั๋วมูลค่าเพียง 41.9 ล้านปอนด์ (62.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถูกขายไปเมื่อวันเสาร์ ซึ่งถือเป็นรายรับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่การจับฉลากเริ่มขึ้นในปี 1994

“และพวกเขาเผชิญกับการแข่งขันใหม่จาก Irish Lottery Bet ซึ่งดำเนินการโดยเจ้ามือรับแทงม้าในสหราชอาณาจักร แคลร์สวีนีย์อดีตดาราดังของบรูคไซด์กำลังเผชิญการรณรงค์เพื่อล่อลวงนักพนันให้เปลี่ยนไปใช้ Irish Lottery Bet

“เมื่อวานนี้ Camelot ตำหนิการแข่งขันฟุตบอลโลกของอังกฤษที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในวันเสาร์ ซึ่งจบลงนานกว่าห้าชั่วโมงก่อนที่ลอตเตอรีจะปิดจนถึง”

“…คาเมล็อทเสียเงินไป 12 ล้านปอนด์ (18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการจับรางวัลแจ็คพอตพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกและการปรับปรุงเกมหลัก

“…และหากยอดขายไม่ดีขึ้น Camelot อาจขาดเงิน 15 พันล้านปอนด์ (22.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่พวกเขาสัญญาว่าจะมอบให้กับสิ่งดีๆ ตลอดเจ็ดปีเมื่อพวกเขาได้รับใบอนุญาตลอตเตอรีเป็นครั้งที่สอง…”

แอริโซนา – ตามรายงานของ Associated Press: “ผู้ควบคุมเรือนจำในเขต Maricopa County ถูกจับในข้อหาขโมยเงินประกันตัวจำนวน 37,000 ดอลลาร์”
“เจนี ลูนา ถูกกล่าวหาว่ารับเงินไปสนับสนุนพฤติกรรมการพนันที่ไม่สามารถควบคุมได้

“…ลูน่าเป็นหัวหน้างานในหน่วยบริการข้อมูลการกักขังที่เรือนจำเมดิสันสตรีท เธอมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝากเงินในธนาคารรายสัปดาห์ของเรือนจำ ซึ่งรวมถึงค่าปรับและการส่งรายการผ่านธนาคาร

“เจ้าหน้าที่อ้างว่าลูน่าเริ่มถอนเงินสดออกจากถุงเงินฝากในเดือนพฤศจิกายน

“…ลูน่าถูกจองจำในคุกเดียวกับที่เธอทำงานด้วยข้อหาลักขโมยหนึ่งกระทง” DES MOINES, Iowa – ตามที่รายงานโดย Associated Press: ” อดีตประธานบท Iowa ของ Easter Seals สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาลักทรัพย์สองในห้าข้อหาฐานรับเงิน 230,000 ดอลลาร์จากองค์กรการกุศลและการพนันมันไป
“Martha Wittkowski วัย 44 ปีจาก Pleasantville ถูกตัดสินจำคุกเมื่อวันอังคารให้รอลงอาญา 3 ปี นอกจากนี้เธอยังได้รับคำสั่งให้ให้บริการสังคม 500 ชั่วโมง และงดเว้นจากการพนัน”

“…พอล โรเซนเบิร์ก ทนายความของเธอกล่าวว่า อดีตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Iowa Easter Seals ได้เสี่ยงโชคไปประมาณ 400,000 ดอลลาร์ระหว่างปี 1999 ถึง 2001 ซึ่งส่วนใหญ่ขโมยไปจากองค์กรการกุศลเพื่อคนพิการ

“…Wittkowski บอกกับผู้สืบสวนว่าเธอคิดค้นบริษัทปลอมอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ปลอมแปลงใบแจ้งหนี้ และแอบจ่ายโบนัสให้ตัวเองขณะดูดเงินจากหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร บิล วอห์น รองหัวหน้านายอำเภอบิล วอห์น กล่าวหลังจากเธอถูกจับกุม”

อินเดียนา – ตามที่รายงานโดย Evansville Courier and Press: “กลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิสัตว์ระดับชาติกำลังพูดต่อต้านเกม `Chicken Challenge’ ที่เล่นที่คาสิโน Aztar Corp. รวมถึง Casino Aztar ของ Evansville
“เกมดังกล่าวซึ่งมีแม่ไก่เล่นเป็นมนุษย์ในเกมติ๊กแทคโท เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่คาสิโนอัซตาร์ ไก่อยู่ในเครื่องเกมและวาง ‘O’ ของเธอไว้บนติ๊กแทกโท กระดานโดยการจิกบนหน้าจอ

“มนุษย์ที่เอาชนะแม่ไก่ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจะได้รับเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์

“บุคคลเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมเขียนจดหมายเมื่อวันจันทร์ถึง Robert M. Haddock ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Aztar Corp. โดยกล่าวหาว่า `Chicken Challenge” ปฏิบัติต่อสัตว์อย่างโหดร้าย

“… Pam Martin ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ Casino Aztar กล่าวว่าคาสิโน Evansville ไม่ได้รับความคิดเห็นเชิงลบในท้องถิ่นเกี่ยวกับ `Chicken Challenge’

“คาสิโน Aztar มีไก่ 15 ตัวเพื่อใช้ในเกม ไก่ตัวใหม่จะถูกวางไว้ในบูธเกมทุก ๆ ชั่วโมง

มาร์ตินกล่าวว่าไก่ทุกตัวถูกเลี้ยงไว้ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิและปราศจากควัน ซึ่งพวกมันจะได้รับการดูแลและให้อาหารอย่างสม่ำเสมอ

“…มาร์ตินกล่าวว่า `มันเป็นชีวิตที่ดีกว่าไก่บางตัวที่ต้องตกเป็นเหยื่อ’

“…Martin กล่าวว่าแม่ไก่และเล้าของพวกมันได้รับการตรวจสอบโดย Vicki Kavanaugh ผู้อำนวยการของ Evansville Animal Care and Control

“…คาวาเนาบอกว่าเธอไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับ `การท้าทายไก่’ หรือการดูแลที่แม่ไก่ได้รับ… ฮาร์ตฟอร์ด คอนเนตทิคัต –(ข่าวประชาสัมพันธ์)–วันนี้ ลอตเตอรีนิวเจอร์ซีย์เปิดตัว Tabasco Hot Cash ซึ่งเป็นเกมลอตเตอรีทันทีที่ได้รับลิขสิทธิ์ซึ่งมีโลโก้และภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอสพริกไทยยี่ห้อ Tabasco ตามประกาศของ MDI Entertainment, Inc. (OTC BB: LTRY)

ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับเกมลอตเตอรีและโปรโมชั่นของ Tabasco เกมนิวเจอร์ซีย์มีตั๋ว 5.4 ล้านใบ ตั๋วแต่ละใบมีราคา 2 ดอลลาร์ และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นลอตเตอรีได้รับรางวัลเงินสดสูงถึง 30,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ เกมดังกล่าวยังมีภาพวาดโบนัสโอกาสครั้งที่สอง 10 ภาพ ซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าร่วมเพื่อรับรางวัลใหญ่การแปลงโฉมครัวสุดฮอตมูลค่า 25,000 ดอลลาร์ รางวัลที่ 1 บาร์บีคิวหลังบ้าน 10 รางวัล และรางวัลแพ็คของขวัญสินค้า Tabasco 3,000 ชิ้น New Jersey Lottery เป็นครั้งที่สองที่แนะนำเกมลิขสิทธิ์ของ Tabasco ผ่าน MDI เกมที่คล้ายกันนี้นำเสนอโดย Wisconsin Lottery

สกอตส์เดล, แอริโซนา –(ข่าวประชาสัมพันธ์) — ผู้บริหารฝ่ายโฆษณา เดนนิส สปิวัค เพิ่ง “ท่องเน็ต” เมื่อเขาค้นพบแบล็คแจ็คทางอินเทอร์เน็ตในฤดูใบไม้ผลิปี 2000 ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ต้องพูดถึงเลย มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เป็นเวลากว่าสามสิบปีที่ Spivak เป็นเจ้าของและบริหารจัดการเอเจนซี่โฆษณาของเขาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาแคมเปญสำหรับบัญชีหลายร้อยบัญชี รวมถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500

ในฐานะนักเล่นแบล็คแจ็คตัวยง เขาเคยไปคาสิโนต่างๆ ทั่วโลกมาโดยบังเอิญในช่วงเวลาเดียวกับที่เขาโฆษณา น่าเสียดายที่เขาสามารถ “เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ” ของทุกประเทศที่เขาไปเยือนได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากลงทุนเงินในคาสิโนออนไลน์เมื่อสองปีที่แล้ว เขาได้พัฒนาสูตรที่ให้ผู้เล่นมีโอกาสชนะแบล็คแจ็คทางอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยสามประการ: (1) ทำตามแผนภูมิที่กำหนดว่าเมื่อใดควร ตี, ยืน, ดับเบิ้ลดาวน์หรือแยก; (2) ยึดมั่นในสูตรการเดิมพันง่ายๆ และ (3) ควบคุมเกมให้ห่างจากคาสิโน

แจ็กพอต Mega Millions เติบโตเป็น 50 ล้านดอลลาร์

อิลลินอยส์ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – แจ็กพอต Mega Millions โดยประมาณทะลุหลัก 50 ล้านดอลลาร์แล้ว ในการออกรางวัลเมื่อคืนนี้ สลาก 319,658 ใบแต่ละใบได้รับหนึ่งในเก้าระดับรางวัล Mega Millions และคว้าเงินรางวัลเกือบ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีสลากใดที่ตรงกับหมายเลขทั้งหกหมายเลขเพื่อรับรางวัลแจ็กพอต
เลขเด็ดเมื่อคืนนี้คือ 06-13-18-27-45 และ The Mega Ball คือ 18

ผู้ถือตั๋วเจ็ดใบสามารถพูดได้ว่าพวกเขาเกือบที่จะชนะรางวัลทั้งหมดแล้ว พวกเขาจับคู่ตัวเลขห้าตัวแรกและพลาดเพียงหมายเลข Gold Mega Ball เท่านั้น ตอนนี้พวกเขาสามารถขอรับเงินได้คนละ 175,000 ดอลลาร์ ตั๋วสี่ใบถูกจำหน่ายในนิวยอร์ก และอย่างละหนึ่งใบในจอร์เจีย มิชิแกน และนิวเจอร์ซีย์

Mega Millions เริ่มจำหน่ายในวันที่ 15 พฤษภาคมในเก้ารัฐ ได้แก่ จอร์เจีย อิลลินอยส์ แมริแลนด์ แมสซาชูเซตส์ มิชิแกน นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ และเวอร์จิเนีย มันมาแทนที่เกมใหญ่ เจ้าหน้าที่ในรัฐวอชิงตันได้ประกาศแผนการร่วมสนุกในช่วงปลายเดือนกันยายน การจับรางวัล Mega Millions จะจัดขึ้นทุกคืนวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 23.00 น. ตามเวลาตะวันออก

แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย–(ข่าวประชาสัมพันธ์)– Poker.com, Inc. (OTC BB:PKER) ผู้ให้บริการระบบเกมออนไลน์ชั้นนำ รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศความสำเร็จในการเปิดตัวห้องโป๊กเกอร์ของแล็ดโบร๊กส์ แล็ดโบร๊กส์ เจ้ามือรับแทงม้ารายใหญ่ที่สุดในโลกและแผนกการพนันและเกมของ Hilton Group plc ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติชั้นนำของโลก
“ห้องโป๊กเกอร์แล็ดโบร๊กส์เป็นห้องโป๊กเกอร์ย่อยแห่งแรกที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงของ Microgaming Poker.com เข้าสู่ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับ Microgaming Software Systems LTD เพื่อทำการตลาดใบอนุญาตย่อยซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์สำหรับผู้เล่นหลายคนออนไลน์

“ความตั้งใจของ Microgaming คือการมอบใบอนุญาตย่อยห้องไพ่โป๊กเกอร์แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนทั้งหมด ห้องไพ่จะเสนอเกมโป๊กเกอร์หลากหลายรูปแบบซึ่งรวมถึง Texas Hold’em, Omaha, Omaha Hi-Lo, 5 Card Stud, 7 Card Stud, และทัวร์นาเมนต์พร้อมกับการปรับปรุงในอนาคตเมื่อมีการเปิดตัว

“Poker.com จะได้รับค่าลิขสิทธิ์รายเดือนจากรายได้ที่สร้างจากห้องการ์ดแล็ดโบร๊กส์

“”การมีองค์กรเกมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับโดยใช้ซอฟต์แวร์ของเราถือเป็นความยินดีและยินดีอย่างยิ่งสำหรับ Poker.com Inc. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญระดับนี้ ทั้งรักษาตำแหน่งของ Poker.com ในตลาดเกม และทำให้บริษัทเติบโตในอนาคตอย่างแข็งแกร่ง Christa Taylor ประธานและ CFO ของ Poker.com กล่าว

ลาสเวกัส — นักพนันในลาสเวกัสอาจดูหมิ่นเล็กน้อยเกี่ยวกับการครอบงำโลกคาสิโนของเมือง:
รีสอร์ทขนาดใหญ่ที่มีห้องพักโรงแรมมากที่สุด? เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ หาว

ตลาดรวมที่ใหญ่ที่สุด? เดอะสตริป กรน

สำนักงานใหญ่ของบริษัทคาสิโนที่ใหญ่ที่สุด? ใช่แล้ว มันคือลาสเวกัส

แต่ถ้าคุณกำลังพูดถึงตลาดสล็อตชั้นนำของประเทศ และจุดที่มีเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินสล็อตที่ดีที่สุด คุณจะต้องไปทางเหนือ

ไม่ ไม่ใช่เรโน และไม่ใช่ดีทรอยต์

ผู้เล่นสล็อตที่มองหาผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าลาสเวกัสตอนเหนือ

คาสิโน 10 แห่งในชานเมืองลาสเวกัสมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินสล็อตแมชชีนที่ใจกว้างที่สุดในรัฐ คืน 95.68 เซนต์ของทุกดอลลาร์ที่เดิมพันในช่วง 12 เดือนล่าสุด ตัวเลขของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาแสดง

การคืนทุนนั้นหมายถึงคาสิโนนอร์ทลาสเวกัสเก็บ 4.32 เซนต์ของทุก ๆ ดอลลาร์ที่เล่น 29.3 เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าคาสิโน Strip 6.11 เซนต์ที่รวบรวม

ความแตกต่างอาจดูเล็กน้อย แต่เมื่อคูณเพนนีครึ่งด้วยจำนวนเงินที่เดิมพัน ความแตกต่างก็มีมาก

“การแพร่กระจายมีนัยสำคัญ” แอนโธนี เคอร์ติส ผู้จัดพิมพ์ Las Vegas Advisor ซึ่งเป็นจดหมายข่าวการท่องเที่ยว กล่าว “ผู้เล่นสล็อตทั่วไปสามารถเล่นได้อย่างง่ายดาย 300 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง และในเครื่องดอลล่าร์เดิมพัน 1,000 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง”

ตามหมายเลขบอร์ดควบคุม นักพนันสล็อตนอร์ทลาสเวกัสโดยเฉลี่ยจะมีเงินมากกว่านักพนัน Strip อยู่ที่ 17.90 ดอลลาร์ หลังจากเดิมพัน 1,000 ดอลลาร์

ผู้ดำเนินการกล่าวว่านักพนันในท้องถิ่นมีความรอบรู้มากกว่า และรู้ว่าเมื่อใดที่เครื่องจักรถูกตั้งค่าสำหรับการจ่ายเงินจำนวนมาก

“มันเป็นตลาดของคนในท้องถิ่น และเราเป็นเจ้าของคาสิโนเล็กๆ ในท้องถิ่น” Gary Mahoney เจ้าของคาสิโน Opera House และ Silver Nugget ทั้งสองแห่งทางตอนเหนือของลาสเวกัสกล่าว “แม้ว่าเราพยายามที่จะให้ความสนใจลูกค้าของเราที่บ้าน แต่เราก็ต้องให้ช่องว่างแก่พวกเขาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้”

นิตยสาร Casino Player ฉบับเดือนเมษายนระบุว่าตลาดนอร์ทลาสเวกัสและตลาดท้องถิ่นในพื้นที่ลาสเวกัสอีกสองแห่งเป็นตลาดการจ่ายเงินสล็อตสามอันดับแรกในประเทศ ซึ่งนักการตลาด Station Casinos ที่โดดเด่นเสียเวลาเพียงเล็กน้อยในการประชาสัมพันธ์

“สล็อตที่หลวมที่สุดในอเมริกา” ทำให้สถานีเท็กซัสแออัดบนกระโจมและในโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โดยสังเกตว่านิตยสารการพนันได้แท็บนอร์ทลาสเวกัสเป็นตลาดสล็อตที่จ่ายเงินสูงสุดของประเทศเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

แม้ว่าคณะกรรมการควบคุมจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะว่าคาสิโนใดอยู่ในตลาดทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน แต่ผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมเชื่อว่าคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งในตลาดนอร์ทลาสเวกัสคือคุณสมบัติของ Station Casinos, Texas Station, Santa Fe Station และ Fiesta Rancho

Steve Cavallaro ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Station Casinos กล่าวว่าแรงกดดันด้านการแข่งขันผลักดันการจ่ายเงินจำนวนมากของตลาด

ก่อนที่ Station Casinos จะซื้อซานตาเฟ่และเฟียสต้า คุณสมบัติเหล่านั้นเน้นไปที่เครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์ที่มีการจ่ายเงินสูงและ Texas Station จะต้องมีการจ่ายเงินที่ดีในการแข่งขัน

ตอนนี้ที่ Station Casinos ควบคุมคุณสมบัติสามอันดับแรกในตลาด Cavallaro กล่าวว่าการจ่ายเงินจะยังคงสูง

“เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อแข่งขัน” คาวาลลาโรกล่าว “เรายังคงแข่งขันกับ Suncoast และ Arizona Charlie’s”

คุณสมบัติอื่น ๆ ในตลาดนอร์ทลาสเวกัสน่าจะรวมถึง Jerry’s Nugget, Poker Palace และ Speedway

ตลาดการจ่ายเงินสล็อตที่ดีที่สุดอันดับสองและสามของรัฐคือ “ความสมดุลของตลาดคลาร์กเคาน์ตี้” และตลาดโบลเดอร์สตริป ซึ่งเป็นสองตลาดเดียวกับที่ผู้เล่นคาสิโนเป็นผู้แท็บที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองและสามของประเทศ

ผู้สังเกตการณ์เชื่อว่าความสมดุลของตลาด Clark County ได้แก่ Suncoast, Rampart และ Arizona Charlie’s ตลอดจนทรัพย์สินใน Primm และ Jean ในขณะที่ตลาด Boulder Strip อาจรวมถึง Sam’s Town, Boulder Station, Sunset Station, Castaways และ Fiesta Henderson

หมายเลขตลาดโดยตลาดที่เปรียบเทียบโดย Casino Player เป็นตัวเลขเฉพาะเจาะจงที่สุดที่รายงานโดยคณะกรรมการควบคุม แตกต่างจากเขตอำนาจศาลชั้นนำอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา เนวาดาไม่เปิดเผยหมายเลขทรัพย์สินต่อทรัพย์สิน

เปอร์เซ็นต์การถือสล็อต

ความสมดุลทางเหนือของโบลเดอร์ดาวน์ทาวน์ลาสเวกัส

ลาสเวกัส คลาร์ก เคาน์ตี้ สตริป ลาสเวกัส สตริป

นิกเกิล (5c) 6.90% 6.34% 6.82% 7.94% 8.93%

ไตรมาส (25c) 3.25% 4.00% 3.67% 5.08% 7.27%

ดอลลาร์ ($1) 2.60% 3.78% 3.60% 4.55% 5.19%

รวม 4.32% 4.53% 4.57% 5.50% 6.11%

*เปอร์เซ็นต์การถือสะท้อนถึงส่วนของทุกๆ ดอลลาร์ที่เดิมพันที่คาสิโนชนะ

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการเล่นสล็อตในช่วงระยะเวลา 12 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน ตลาดถูกกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดา คณะกรรมการควบคุมไม่ได้ระบุว่าคาสิโนใดอยู่ในตลาดใด

ที่มา: คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา

VEVAY, Indiana – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “เจ้าหน้าที่ของ Belterra Resort and Casino ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในคดีของรัฐบาลกลางว่าคาสิโนแม่น้ำโอไฮโอจัดหาโสเภณีให้กับผู้เข้าร่วมในการเล่นกอล์ฟสุดสัปดาห์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว
“ผู้หญิงสองคนที่ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้เล่นที่คาสิโนยื่นฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ โดยอ้างว่า Belterra บินโสเภณีมาจากแคลิฟอร์เนียที่คลำและลูบไล้แขกชายในระหว่างงานปาร์ตี้เริ่มต้นการแข่งขันกอล์ฟ

“คดีที่ Gwen Perry และ Logananne Sabline จาก Madison ยื่นฟ้องอ้างว่า Perry ถูกลดตำแหน่งและ Sabline ถูกไล่ออกหลังจากที่พวกเขาร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ

“…ค่าคอมมิชชั่น [Indiana Gaming] เมื่อเดือนที่แล้วได้อนุมัติการปรับค่าปรับ 740,000 ดอลลาร์ต่อ RD Hubbard อดีตประธานของ Pinnacle Entertainment เจ้าของ Belterra บทลงโทษยังรวมถึงคำสั่งให้เขาขายหุ้นใน บริษัท และยอมแพ้ ใบอนุญาตคาสิโนอินเดียน่า

“…เอ็ดเวิร์ด ดอร์ซีย์ ทนายความของเพอร์รี่และซาบไลน์ โต้แย้งการปฏิเสธของเบลเทอร์ราในการจ้างโสเภณีเพื่อให้ความบันเทิงแก่นักพนันผู้มั่งคั่ง

“…เพอร์รี่และซาบไลน์กำลังมองหาเงินคนละ 600,000 ดอลลาร์สำหรับค่าจ้างที่สูญหายและในอนาคต ความทุกข์ทางอารมณ์ และค่าเสียหายเชิงลงโทษ ทั้งสองคนเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้เล่น ให้บริการประเภทเจ้าหน้าที่ดูแลแขกแก่ผู้เยี่ยมชมคาสิโน

“ไม่นานหลังจากการฟ้องร้อง Paul Alanis ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hubbard และ Pinnacle ก็ลาออก

“เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการฟ้องร้อง บริษัทยังปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ Perry และ Sabline ที่ว่า Jack Strohm ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ Belterra ได้กระตุ้นให้พวกเขาใช้เซ็กส์เพื่อดึงดูดการพนันมากขึ้น…”

แอตแลนติกซิตี้ – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวเจอร์ซีย์ปรับ Caesars Atlantic City Hotel Casino เป็นเงิน 75,000 ดอลลาร์ในวันพุธเนื่องจากการอนุญาตให้ผู้เล่นลูกกลิ้งสูงสัมผัสไพ่ Pai Gow ของเขาหลังจากวางมือแล้ว
“ค่าปรับดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์สามครั้งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งนักพนันฝ่าฝืนกฎที่ห้ามผู้เล่นปายโกวสัมผัสไพ่ของพวกเขา

“…ในปายโกว ผู้เล่นจะต้องแบ่งไพ่เจ็ดใบเป็นไพ่สูงห้าใบและไพ่ต่ำสองใบ หลังจากวางคว่ำหน้าลงบนโต๊ะแล้ว ผู้เล่นไม่สามารถสัมผัสไพ่อีกได้

“นักพนันที่เดิมพัน 5,000 ดอลลาร์ต่อมือ ได้จัดเรียงไพ่ของเขาใหม่หลังจากที่เจ้ามือได้ไพ่แล้ว มือถูกกำหนดให้เป็นฝ่ายผลักหรือเสมอกัน

“วันรุ่งขึ้นนักพนันคนเดียวกันก็หงายมือทั้งสองข้างต่ำของเขาและเจ้ามือล้มเหลวที่จะหงายไพ่ของเขา มือนั้นไม่เสร็จ อีกเหตุการณ์หนึ่งต่อมาในวันนั้นเขาได้รับอนุญาตให้รวมสองมือของเขาเป็นหนึ่งเดียวแล้วเรียกร้องการผลักหลังจากนั้น โดยตระหนักว่าเขาจะเสียเงินเดิมพัน 5,000 ดอลลาร์…”

แคลิฟอร์เนีย – ตามที่รายงานโดย California Desert Sun: “คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนียกำลังพิจารณาการตัดสินใจที่อาจส่งผลให้ได้รับใบอนุญาตสล็อตแมชชีนเพิ่มอีก 5,000 ใบในกลุ่มที่ใช้ร่วมกันโดยรัฐบาลชนเผ่าของรัฐตามคำกล่าวของทนายความชนเผ่าคนหนึ่ง
“การเพิ่มจำนวนใบอนุญาตสล็อตแมชชีนที่ออกให้ทั่วทั้งรัฐอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเกมในแคลิฟอร์เนียอินเดียน

“หากมีการเพิ่มใบอนุญาต ไม่ว่าจะโดยการออกใบอนุญาตเก่าหรือสร้างใบอนุญาตใหม่ ดูเหมือนว่าจำนวนเครื่องจักรโดยรวมจะแซงหน้าสิ่งที่ทั้ง Gov. Grey Davis และอัยการสูงสุด Bill Lockyer ยืนยันว่าเป็นขีดจำกัดทั่วทั้งรัฐที่ 45,206 เครื่อง

“… ทั้ง Davis และ Lockyer อ้างถึงขีดจำกัดของเครื่องจักรที่ 45,206 เครื่องตั้งแต่อย่างน้อยเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 สามเดือนหลังจากที่ผู้ลงคะแนนรับรองการเล่นเกมสไตล์ลาสเวกัสในเขตสงวนของอินเดียในแคลิฟอร์เนีย

“ตัวเลขดังกล่าวเป็นการตีความสูตรที่ซับซ้อนในข้อตกลงระหว่างชนเผ่ากับรัฐ หรือที่รู้จักกันในชื่อคอมแพ็กต์ ซึ่งครอบคลุมจำนวนเครื่องจักรโดยรวม

“… แม้ว่าผู้นำชนเผ่าบางคนได้ประมาณจำนวนเครื่องจักรไว้ระหว่าง 50,000 ถึง 60,000 เครื่อง และนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายเคยกล่าวไว้ว่าขีดจำกัดอยู่ที่ 113,000 เครื่องจริงๆ แต่ Davis และ Lockyer ก็ได้เลื่อนตำแหน่งให้มีจำนวนต่ำกว่านี้มาจนถึงตอนนี้

“I. เนลสันโรสศาสตราจารย์ด้านกฎหมายที่โรงเรียนกฎหมาย Whittier ในคอสตาเมซาซึ่งเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเล่นเกมกล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลของชนเผ่าดำเนินการคาสิโนที่สะอาด แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐล้มเหลวในการติดตามความก้าวหน้าของชนเผ่า

“…ความยืดหยุ่นที่ค้นพบใหม่ในส่วนของอัยการสูงสุดมาในขณะที่ชนเผ่ากำลังเตรียมตัวเองสำหรับเซสชั่นการเจรจาใหม่ที่อาจรวมถึงแนวกว้างของขนาดกะทัดรัดการเล่นเกม เอกสารเรียกร้องให้มีระยะเวลาการเจรจาสองสัปดาห์ในเดือนมีนาคมในระหว่างนั้น เหนือสิ่งอื่นใด ขีดจำกัดสล็อตโดยรวมและขีดจำกัดสูงสุดของเครื่องจักร 2,000 เครื่องต่อเผ่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้

“การเพิ่มขีดจำกัดโดยรวมก่อนเดือนมีนาคมสามารถช่วยชนเผ่าที่มีคาสิโนที่เจริญรุ่งเรือง เช่นเดียวกับใน Coachella Valley ด้วยการผลักดันเพื่อเพิ่มขีดจำกัดของแต่ละเผ่า…”

โตรอนโต แคนาดา –(ข่าวประชาสัมพันธ์)–บริษัท CryptoLogic Inc. (Nasdaq:CRYP; TSX:CRY):
CryptoLogic Inc. (Nasdaq:CRYP; TSX:CRY) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมเกมทางอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซ ได้ประกาศในวันนี้ว่าจะเรียกเก็บเงินจำนวน 9.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทยังได้ปรับปรุงคำแนะนำทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองและปีงบประมาณอีกด้วย ขณะนี้ CryptoLogic คาดว่าจะกลับมาสู่การเติบโตของกำไรตามลำดับในไตรมาสที่สาม และการเติบโตแบบปีต่อปีในไตรมาสที่สี่ของปี 2545

ค่าธรรมเนียมนี้รวมการลดการลงทุนของบริษัทใน Sports.com 100% การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอในอดีตที่ถือว่าบกพร่องอย่างถาวร และค่าใช้จ่ายการปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้น จากเงินจำนวน 9.5 ล้านดอลลาร์ ประมาณ 8.0 ล้านดอลลาร์นั้นไม่ใช่เงินสด

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน SCG Enterprises (SCG) มูลค่า 6.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Sports.com Limited ซึ่งเป็นพอร์ทัลกีฬาในสหราชอาณาจักร และเป็นเจ้าของธุรกิจเกมออนไลน์ของ Sports.com WagerLogic Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ออกใบอนุญาตของ CryptoLogic ได้ลงทุนเพื่อรักษาข้อตกลงใบอนุญาตคาสิโนระยะยาวด้วยส่วนแบ่งรายได้ที่สูงขึ้นและมีตัวเลือกในการซื้อ SCG ในอนาคต การตัดทอนนี้เกิดจากการที่ Sports.com เข้าสู่ฝ่ายบริหารในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ความสามารถทางการตลาดของ SCG ลดลงอย่างมาก หลังจากการหารือกับผู้ดูแลระบบ ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจอย่างระมัดระวังในการเขียนมูลค่าทั้งหมดของการลงทุน

บริษัทกำลังรับคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของ Sports.com “สถานะทางการเงินของ Sports.com ตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนฟุตบอลโลกนั้นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการเป็นตัวแทนที่มีต่อเรา และเราจะดำเนินการตามทางเลือกทางกฎหมายทั้งหมดที่เปิดรับเรา” Jean Noelting ประธานและซีอีโอของ CryptoLogic กล่าว

ยอดคงเหลือของการลดมูลค่าเกี่ยวข้องกับการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอในอดีต ซึ่งทำโดยบริษัทในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการรวมการดำเนินงานสนับสนุนผู้เล่นในสหราชอาณาจักร และโครงการริเริ่มอื่นๆ ที่ดำเนินการในไตรมาสที่สอง

“แม้จะมีการลดมูลค่าลง แต่งบดุลของ CryptoLogic ยังคงแข็งแกร่ง และกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายธุรกิจนอกอเมริกาเหนือก็ไม่เปลี่ยนแปลง” Jean Noelting ประธานและซีอีโอกล่าว “แนวโน้มโดยรวมในตลาดเกมอินเทอร์เน็ตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และเราคาดว่าการกลับมาของรายได้และการเติบโตของรายได้ในช่วงครึ่งหลังเนื่องจากไซต์ที่ได้รับใบอนุญาตที่มุ่งเน้นในระดับสากลเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้รับแรงผลักดัน”

กลยุทธ์ของ CryptoLogic ในปี 2545 คือการมุ่งเน้นไปที่ตลาดต่างประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุโรป และบริษัทพอใจกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน การเปิดตัวล่าสุดของ Dukesgaming.com โดยผู้รับใบอนุญาต Dukes Entertainment NV การเปิดตัวซอฟต์แวร์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับตลาดเยอรมัน สเปน และญี่ปุ่น และการเปิดตัวที่รอดำเนินการของแบรนด์เนมสองแห่งในสหราชอาณาจักร คาดว่าจะเพิ่มรายได้ระหว่างประเทศในช่วงวินาทีที่สอง ครึ่งปี บริษัทยังคงคาดการณ์ว่า 50% ของรายได้จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ปลายทางของผู้ได้รับใบอนุญาตในตลาดที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาภายในสิ้นปี 2545

ในไตรมาสที่สองรายได้จะต่ำกว่าที่คาดเนื่องจากแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตในประเทศนั้น ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2544 ธนาคารในสหรัฐฯ บางแห่งเริ่มควบคุมการใช้บัตรเครดิตของตนสำหรับธุรกรรมการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2545 CryptoLogic สามารถกู้คืนรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งที่สูญเสียไปอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจครั้งนี้ ผ่านการใช้ตัวเลือกการชำระเงินของบุคคลที่สาม และเพิ่มการทำการตลาดในรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่บัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่สอง ธนาคารสหรัฐเพิ่มเติมหลายแห่งเลือกที่จะควบคุมตนเอง ส่งผลให้ผู้เล่นในสหรัฐถูกปฏิเสธมากขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบนี้ CryptoLogic กำลังใช้แผนการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อลดต้นทุนให้สอดคล้องกับรายได้ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องของแผนการปรับโครงสร้างใหม่ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายแล้ว

ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย –(ข่าวประชาสัมพันธ์) — Youbet.com (Nasdaq:UBET) บริษัทพนันและถ่ายทอดสดออนไลน์ชั้นนำ ได้ประกาศแต่งตั้งอดีตผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ จิม เอ็ดการ์ ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2545.
อาชีพของผู้ว่าการเอ็ดการ์ในรัฐบาลมีระยะเวลา 30 ปี เขาดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารของรัฐอิลลินอยส์เป็นเวลา 20 ปี ซึ่งรวมถึงวาระ 4 ปีสองครั้งในตำแหน่งผู้ว่าการคนที่ 38 ของรัฐอิลลินอยส์ และ 10 ปีก่อนหน้านั้นในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ เขาทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐอิลลินอยส์ด้วย

ผู้ว่าการเอ็ดการ์ยังมีความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมการแข่งม้า ในฐานะผู้ว่าการรัฐ เขาร่างกฎหมายที่อนุญาตให้การแข่งม้ายังคงแข่งขันกับอุตสาหกรรมคาสิโนบนเรือที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เขายังสร้างกฎหมายเพื่อปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนงานและครอบครัวของพวกเขาที่เส้นทางอิลลินอยส์ นับตั้งแต่ออกจากสำนักงานผู้ว่าการรัฐในเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ผู้ว่าการเอ็ดการ์และสมาชิกในครอบครัวของเขาได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงและแข่งสุนัขพันธุ์แท้และพันธุ์มาตรฐาน

ว่ากันว่าจิม เอ็ดการ์เป็นผู้ว่าการที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมสำหรับรัฐอิลลินอยส์ หลังจากที่เขาได้รับมรดกจากรัฐที่กำลังล้มละลายจากการล้มละลาย ผู้ว่าการเอ็ดการ์ได้ฟื้นฟูเสถียรภาพทางการคลังและความสมบูรณ์ให้กับรัฐด้วยการลดขนาดและปรับโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งในปี 2534 รัฐมีหนี้ 1 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเขาออกจากตำแหน่งในปี 2542 รัฐมีเงินเกินดุล 1.5 พันล้านดอลลาร์ เมื่อออกจากตำแหน่ง หนังสือพิมพ์ชิคาโกทริบูนระบุว่า “สัญชาตญาณและแรงจูงใจของรัฐบาลเอ็ดการ์นั้นฟังดูดีพอ ๆ กับของผู้ว่าการรัฐคนใด ๆ ที่มีอยู่” ผู้ว่าการเอ็ดการ์ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนการอนุมัติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของรัฐ ซึ่งทำให้คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ในชิคาโกระบุว่าความนิยมของผู้ว่าการเอ็ดการ์ในรัฐอิลลินอยส์เป็น “รองจากไมเคิล จอร์แดน”